Ce este judecata?

septembrie 21, 2019

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea, este de necontestat că Dumnezeu Se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că, în zilele de pe urmă, Hristos va folosi adevărul pentru a-i învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”

Atunci când vine vorba despre „judecată”, te gândești probabil la cuvintele rostite de Iahve în toate locurile și la cuvintele de dojenire pe care Isus le-a adresat fariseilor. În ciuda severității lor, aceste cuvinte nu erau judecata lui Dumnezeu asupra omului, ci doar cuvinte rostite de Dumnezeu în medii diferite, adică în contexte diferite. Ele se deosebesc de cuvintele rostite de Hristos când judecă omul în zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă, Hristos folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca esența omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către esența omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Aceste metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot fi cuceriți și convinși pe deplin să I se supună lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”

Citate din predici și părtășii ca referință:

După ce experimentăm judecata și mustrarea lui Dumnezeu, putem vedea faptul că sursa adevărului este Dumnezeu și că sursa tuturor lucrurilor pozitive este Dumnezeu. Oriunde există tulburarea și stricăciunea Satanei și păcatul de a I te împotrivi lui Dumnezeu, acolo este sigur că judecata și mustrarea lui Dumnezeu au să urmeze. Oriunde există judecata lui Dumnezeu, există arătarea adevărului și dezvăluirea firii lui Dumnezeu. Adevărul și firea lui Dumnezeu sunt dezvăluite în timpul judecății și mustrării lui Dumnezeu. Numai acolo unde există adevăr, există judecată și mustrare; numai acolo unde există judecată și mustrare, există dezvăluirea firii drepte a lui Dumnezeu. Prin urmare, oriunde există judecata și mustrarea lui Dumnezeu, acolo găsim urmele lucrării lui Dumnezeu și aceasta este cea mai adevărată cale de a căuta arătarea lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu are autoritatea de a săvârși judecată și doar Hristos are puterea de a judeca omenirea coruptă. Asta confirmă și demonstrează că Fiul Omului – Hristos – este Domnul judecății. Fără judecata și mustrarea lui Dumnezeu, oamenii nu au niciun mijloc de a dobândi adevărul, iar judecata și mustrarea sunt cele care dezvăluie firea dreaptă a lui Dumnezeu, oferind oamenilor ocazia de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Procesul prin care oamenii înțeleg adevărul este procesul prin care ei Îl cunosc pe Dumnezeu. Adevărul, pentru omenirea coruptă, este judecată, scrutare și mustrare. Ceea ce adevărul dezvăluie este tocmai dreptatea, măreția și mânia lui Dumnezeu. Oamenii care înțeleg adevărul pot să se lepede de stricăciune și să se elibereze de sub influența Satanei. Acest lucru depinde în întregime de puterea și atotputernicia cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește oamenii și îi desăvârșește pentru a le permite să înțeleagă adevărul și să îl dobândească. Cu cât oamenii înțeleg mai mult adevărul, cu atât mai mult Îl cunosc pe Dumnezeu. În acest fel, oamenii pot elimina stricăciunea și dobândi purificarea. Când oamenii trăiesc adevărul și intră în realitatea adevărului, ei vor trăi în lumină, vor trăi în iubire și vor trăi înaintea lui Dumnezeu. Acesta este rezultatul pe care Hristos îl dobândește prin oferirea adevărului și săvârșirea judecății. Într-adevăr, toate cuvintele spuse de Dumnezeu sunt adevărul și sunt judecata rasei umane. Indiferent de epocă, acele cuvinte pe care le rostește Dumnezeu au efectul judecății. În Epoca Legii, cuvintele lui Iahve Dumnezeu erau judecata omenirii corupte. În Epoca Harului, cuvintele rostite de Domnul Isus erau judecata omenirii corupte. Acum, în Epoca Împărăției, tot ceea ce Dumnezeu Atotputernic spune în lucrarea Sa de judecată și mustrare este o judecată și mai mare, care, în cele din urmă, va face omenirea capabilă să vadă că judecata și mustrarea ei de către Dumnezeu Atotputernic sunt cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. Ceea ce judecata și mustrarea lui Dumnezeu aduc rasei umane este mântuirea și desăvârșirea. Numai prin acceptarea și ascultarea judecății și a mustrării lui Dumnezeu se poate dobândi iubirea adevărată și mântuirea deplină de la Dumnezeu. Toți acei oameni care refuză să accepte judecata și mustrarea lui Dumnezeu vor fi supuși pedepsei lui Dumnezeu și vor cădea în distrugere și pierzanie […].

Fragment din părtășia celui de mai sus

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger