Tu mărturisești că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată și purificare a omului în zilele de pe urmă, dar pastorii religioși și prezbiterii cred că El se va întoarce venind pe nori și că toți credincioșii își vor schimba imediat forma și vor fi răpiți în nori, pentru a-L întâlni pe Domnul. Așa cum a spus Pavel: „Dar cetățenianoastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos: Care va transforma trupul nostru nevrednic ca să poată fi modelat asemenea trupului Său glorios, potrivit cu lucrarea prin care El este în stare chiar să-Și subjuge toate lucrurile” (Filipeni 3:20-21). Domnul e atotputernic și nu e nimic din ce nu poate face. Dumnezeu poate să ne transforme și să ne purifice cu un singur cuvânt, așadar, de ce ar mai avea El nevoie să Se întrupeze pentru a exprima adevărul și a desăvârși o etapă din lucrarea de judecată și purificare a omului?

septembrie 27, 2019

Răspuns:

Lucrarea lui Dumnezeu este mereu de nepătruns. Nimeni nu poate explica clar profețiile lui Dumnezeu. Omul poate înțelege o profeție doar atunci când e împlinită. Ce inseamnă asta? Adică nimeni nu poate înțelege înțelepciunea și omnipotența lui Dumnezeu. Când Domnul Isus S-a arătat să lucreze în Epoca Harului, nimeni n-a putut să pătrundă asta. Nimeni nu poate ști dinainte când Dumnezeu Atotputernic face lucrarea judecății din zilele de pe urmă în Epoca Împărăției. Prin urmare, omenirea crede că e de neconceput ca Dumnezeu să devină trup în zilele de pe urmă, pentru a exprima adevărul și a face lucrarea judecății. Dar, când lucrarea lui Dumnezeu va fi împlinită, va veni prăpădul. Atunci, mulți oameni vor ști că s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Dar va fi prea târziu. Vor boci și vor scrâșni din dinți în mijlocul prăpădului. Modul în care Dumnezeu face lucrarea Sa de judecată din zilele de pe urmă pentru a curăța și salva omul, cum face El un grup de biruitori, cum Își face primele roade ne va fi mai clar după ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Ar trebui să vedeți voia lui Dumnezeu și să vedeți că lucrarea lui Dumnezeu nu este la fel de simplă precum crearea cerului și a pământului și a tuturor lucrurilor. Căci lucrarea de azi este de a-i transforma pe cei care au fost corupți, care au devenit extrem de amorțiți, și de a-i purifica pe cei care au fost creați și apoi lucrați de Satana, nu de a-i crea pe Adam sau pe Eva, cu atât mai puțin de a face lumina sau de a crea toate tipurile de plante și animale. Lucrarea Lui de acum este de a-i purifica pe toți cei care au fost corupți de Satana, astfel încât să poată fi recâștigați și să devină posesiunea Lui și slava Lui. O astfel de lucrare nu este atât de simplă cum își imaginează omul că este crearea cerului și a pământului și a tuturor lucrurilor care vor fi și nu este asemănătoare lucrării de blestemare a lui Satana în groapa fără fund, așa cum își imaginează omul. Mai degrabă, este vorba despre a transforma omul, de a preschimba ceea ce e negativ în ceva pozitiv și de a lua în posesiunea Sa ceea ce nu Îi aparține. Aceasta este latura interioară a acestei etape a lucrării lui Dumnezeu. Trebuie să realizați acest lucru și să nu simplificați excesiv aceste chestiuni. Lucrarea lui Dumnezeu este diferită de orice lucrare obișnuită. Minunea sa nu poate fi concepută de mintea omului, iar înțelepciunea sa nu poate fi atinsă de acesta. În timpul acestei etape a lucrării Sale, Dumnezeu nu creează toate lucrurile și nu le distruge. Mai degrabă, El schimbă toată creația Sa și purifică toate lucrurile care au fost pângărite de Satana. Prin urmare, Dumnezeu va începe o lucrare de o anvergură imensă, aceasta fiind semnificația deplină a lucrării lui Dumnezeu. În urma acestor cuvinte, crezi că lucrarea lui Dumnezeu e atât de simplă?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?”).

Trupul omului a fost corupt de Satana și orbit în cel mai puternic mod cu putință și vătămat profund. Cel mai fundamental motiv pentru care Dumnezeu lucrează personal în trup este că obiectul salvării Sale este omul, care este trup, și pentru că Satana folosește, de asemenea, trupul omului, pentru a perturba lucrarea lui Dumnezeu. Lupta cu Satana este, de fapt, lucrarea de a-l cuceri pe om și, în același timp, omul este și obiectul salvării lui Dumnezeu. În acest mod, lucrarea lui Dumnezeu întrupat este esențială. Satana a corupt trupul omului, iar omul a devenit întruchiparea Satanei și obiectul care trebuie învins de Dumnezeu. În acest mod, lucrarea de a lupta cu Satana și de a salva omenirea se desfășoară pe pământ, iar Dumnezeu trebuie să devină uman pentru a lupta cu Satana. Această lucrare are caracterul cel mai practic posibil(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”).

Omenirea de la începuturi a fost în mâinile lui Dumnezeu, însă, din cauza tentației și a corupției Satanei, omul a fost constrâns de acesta și a căzut în mâinile celui rău. Prin urmare, Satana a devenit obiectul care trebuie învins în lucrarea de gestionare a lui Dumnezeu. Deoarece Satana a pus stăpânire pe om și pentru că omul este parte a întregii gestionări a lui Dumnezeu, dacă omul va fi salvat, atunci trebuie smuls înapoi din mâinile Satanei, adică omul trebuie recuperat după ce a fost ținut prizonier de Satana. Astfel, Satana trebuie învins prin schimbările din vechea fire a omului, schimbări care îi redau rațiunea inițială și, în acest mod, omul, care a fost luat prizonier, poate fi smuls înapoi din mâinile Satanei. Dacă omul este eliberat de influența și constrângerea Satanei, Satana va fi făcut de ocară, omul va fi în cele din urmă recuperat, iar Satana va fi învins. Și pentru că omul a fost eliberat de sub influența întunecată a Satanei, va deveni prada de război a acestei întregi bătălii, iar Satana va deveni obiectul care va fi pedepsit odată cu încheierea bătăliei, după care întreaga lucrare de salvare a omenirii va fi finalizată(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată”).

În lucrarea din zilele de pe urmă, cuvântul este mai măreț decât manifestarea semnelor și minunilor, iar autoritatea cuvântului o depășește pe aceea a semnelor și minunilor. Cuvântul expune întreaga fire coruptă îngropată adânc în inima omului. Tu nu ai cum să o recunoști pe cont propriu. Când îți va fi dezvăluită înaintea ta prin cuvânt, tu, în mod firesc, vei veni să o descoperi; nu vei fi capabil să o negi și vei fi pe deplin convins. Nu este aceasta autoritatea cuvântului? Acesta este rezultatul obținut prin lucrarea cuvântului astăzi. Prin urmare, nu prin vindecarea bolii și alungarea demonilor poate omul fi pe deplin mântuit de păcatele sale și nici prin manifestarea semnelor și minunilor nu poate fi făcut complet întru totul. Autoritatea de a vindeca boala și de a alunga demoni îi dă doar har omului, dar trupul omului încă îi aparține Satanei, iar corupta fire satanică rămâne încă în interiorul omului. Cu alte cuvinte, ceea ce nu a fost curățat aparține încă păcatului și întinării. Doar după ce a fost curățat prin intermediul cuvântului, poate fi el câștigat de Dumnezeu și poate deveni un om sfânt. […] Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin substanța întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”).

[…]

Dumnezeu devine trup în zilele de pe urmă, ca să exprime adevărul și face lucrarea de judecată ca să curețe omul și să-l desăvârșească, în loc să-l transforme printr-un singur cuvânt. Există taină și adevăr aici? Modul în care Dumnezeu curăță și desăvârșește omul prin lucrarea Sa de judecată din zilele de pe urmă nu e deloc atât de simplu pe cât ne imaginăm. Cu un singur cuvânt, Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr din morți. Dar ca Dumnezeu să spele și să transforme o omenire, coruptă de Satana să se opună și să-l condamne pe Dumnezeu, într-o omenire care Îl înțelege, Îl ascultă și se închină lui Dumnezeu, pentru a transforma o omenire, coruptă în diavoli vii timp de milenii, într-o omenire cu adevăr și umanitate, toate, în douăzeci sau treizeci de ani, e o luptă continuă cu Satana. Să fie ceva simplu? Dumnezeu ridică morții și ne transformă trupul cu un singur cuvânt, poate asta să-l umilească pe Satana? În zilele de pe urmă, omenirea a fost coruptă timp de milenii de satana. Natura și firea Satanei au fost înrădăcinate în om. Omenirea-i arogantă, egoistă, rea și lacomă. Pentru faimă și succes, complotează împotriva altuia, se înșală și se omoară reciproc. Omenirea detestă și neagă adevărul, a devenit de mult dușmanul lui Dumnezeu. E de-un soi cu Satana, Îl trădează pe Dumnezeu. Pentru omenire, mântuirea lui Dumnezeu e o luptă cu Satana. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Trupul omului a fost corupt în cel mai profund mod posibil și a devenit ceva care I se opune lui Dumnezeu, care se opune chiar deschis și neagă existența lui Dumnezeu. Acest trup corupt este pur și simplu prea nesupus și nu e nimic mai dificil de tratat sau schimbat decât natura coruptă a trupului. Satana se întrupează în om pentru a da naștere la tulburări și folosește trupul omului pentru a perturba lucrarea lui Dumnezeu și pentru a împiedica planul Lui și, astfel, omul a devenit Satana și dușmanul lui Dumnezeu. Pentru ca omul să fie salvat, prima dată trebuie să fie cucerit. Din acest motiv, Dumnezeu acceptă provocarea și Se întrupează, pentru a săvârși lucrarea pe care intenționează să o săvârșească și pentru a lupta cu Satana. Scopul său este salvarea omenirii, care a fost coruptă și învingerea și anihilarea Satanei, care s-a răzvrătit împotriva Lui. El îl învinge pe Satana prin lucrarea Sa de cucerire a omului și, simultan, mântuiește omenirea coruptă. Astfel, este o lucrare ce atinge două scopuri în același timp(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”).

Dumnezeu vrea să transforme o omenire, pervertită de Satana împotriva Lui, într-o omenire care să se supună și să fie compatibilă cu Dumnezeu. Acest lucru este extrem de greu. E mult mai greu decât atunci când Dumnezeu a creat Cerul, pământul și toate lucrurile. Crearea tuturor lucrurilor din nimic Dumnezeu a realizat-o printr-un singur cuvânt. Dar, pentru a spăla și a transforma o omenire pervertită, Dumnezeu trebuie întâi să se întrupeze, apoi va exprima multe adevăruri pentru a-l judeca și a-l spăla pe om. Pentru ca noi să trăim judecata și mustrarea Lui, să înlăturăm stricăciunea și să fim spălați, e nevoie de o perioadă îndelungată. E și o luptă a lui Dumnezeu cu Satana. Satana îi corupe intenționat pe oameni, în diavolii vii. Dacă Dumnezeu îi transformă pe acești diavoli în oameni, Satana va fi pus la punct. Dumnezeu își urmează planul inițial, devine trup ca să se lupte cu cei de-o teapă cu Satana. Întâi, rostește adevărul pentru a-l cuceri pe om, îl spală și-l desăvârșește prin adevăr. Când vom înțelege adevărul și Îl vom cunoaște pe Dumnezeu, vom vedea clar că am fost corupți de către Satana și vom începe să-l detestăm, să ne lepădăm de el și să-l blestemăm. În final, ne vom răzvrăti contra Satanei și ne vom întoarce pe deplin la Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să smulgă omenirea din mâinile Satanei. Cei mântuiți sunt recompensa lui Dumnezeu după înfrângerea Satanei. Doar printr-o astfel de lucrare, Dumnezeu poate să-l învingă și să-l umilească pe Satana. Aceasta este și taina lucrării de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Acum vedem clar adevărul lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă? Deși lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă durează doar vreo douăzeci de ani, El a creat un grup de biruitori care sunt primele roade pe care Dumnezeu le-a câștigat și de care S-a bucurat. Deci, față de istoria omenirii, vreo douăzeci de ani nu sunt doar o clipită? Biblia spune: „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani sunt ca o zi!” (2 Petru 3: 8). Se spune că, atunci când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă, El ne va schimba trupul într-o clipită. Este potrivit să se aplice asta efectelor lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Se poate considera așa. Dar Pavel a spus: „Dar cetățenianoastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos: Care va transforma trupul nostru nevrednic ca să poată fi modelat asemenea trupului Său glorios, potrivit cu lucrarea prin care El este în stare chiar să-Și subjuge toate lucrurile” (Filipeni 3:20-21). Dar putem interpreta cu ușurință cuvintele lui Pavel așa: cei care cred în Domnul vor fi transformați pe loc și ridicați în aer ca să se întâlnească cu Domnul, când Se va întoarce. Am așteptat leneși ca Domnul să coboare pe nori, să ne schimbe și să ne răpească. Nu-i periculos de-nșelător cuvântul lui Pavel? Nu putem aplica noțiunile noastre lucrării lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu e reală la fiecare pas, e vizibilă și tangibilă. Dumnezeu Atotputernic întrupat este Dumnezeul real care vine în lume să mântuiască omul, rostind adevărul. Dacă nu acceptăm, oare nu ne răzvrătim și ne împotrivim Lui? Cum am putea primi laudele și binecuvântările lui Dumnezeu?

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger