Ceea ce aţi spus voi mi-a îngăduit să înţeleg că speranţa noastră în legătură cu întoarcerea Domnului şi răpirea a venit într-adevăr din teoriile şi închipuirile oamenilor. Ne-am abătut deja foarte grav de la cuvintele Domnului. Acestea fiind spuse, cum ar trebui să aşteptăm acum întoarcerea Domnului şi răpirea? Puteţi să vorbiţi despre asta cu mai multe detalii?

decembrie 21, 2018

Răspuns: Speranţele sfinţilor de a fi răpiţi se bazează în principal pe cuvintele Domnului Isus: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi(Ioan 14:2-3). Noi interpretăm cuvintele Domnului Isus bazându-ne pe propriile noastre teorii şi închipuiri. Noi credem că deoarece Domnul Isus S-a înălţat la cer pe un nor, locul pe care Domnul l-a pregătit pentru oameni trebuie să fie în cer. De aceea, noi am aşteptat ca Domnul Isus să Se întoarcă şi să ne ia în cer. În plus, noi ne referim în special la cuvintele lui Pavel: „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). De aceea, noi am început să sperăm că Domnul ne va răpi și duce în cer când Se va întoarce. Unii oameni au înţeles în mod diferit răpirea. Cei mai mulţi cred că atunci când Domnul va sosi, El îi va ridica pe sfinţi în cer ca să se întîlnească cu El. Noi am crezut mulţi ani în felul acesta de răpire. Ei bine, ce este răpirea, de fapt? Mulţi oameni nu sunt foarte lămuriţi în privinţa asta. Taina răpirii sfinţilor a fost dezvăluită doar când a sosit Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune, „«A fi adus sus» nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum își închipuie oamenii. Aceasta este o greșeală uriașă. A fi adus sus se referă la predestinarea și apoi selectarea înfăptuite de Mine. Îi vizează pe toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. […] Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea, în viitor, sunt toți oamenii care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, nu se va schimba niciodată și nu va putea fi respins de nimeni. Acesta este contraatacul împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 104). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte clare. „A fi răpit” nu înseamnă ceea ce credem noi – a fi luaţi în aer de pe pământ şi a-L întâmpina pe Domnul în nori. Şi nici nu înseamnă a fi luaţi în cer. Înseamnă că atunci când Domnul se va întoarce pe pământ ca să rostească cuvintele Sale şi să facă lucrarea Sa, noi vom auzi glasul lui Dumnezeu şi vom putea să-L urmăm şi să ne supunem lucrării Lui în zilele de pe urmă. Asta înseamnă cu adevărat să fii răpit și dus înaintea tronului lui Dumnezeu. Toţi aceia care pot deosebi glasul Domnului, pot găsi adevărul în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, pot accepta adevărul şi se pot întoarce la Dumnezeu Atotputernic sunt fecioare înţelepte. Ei sunt aurul, argintul şi pietrele preţioase care au fost „furate” de Domnul şi care s-au întors în casa Sa pentru că toţi sunt de valoare şi pot înţelege şi accepta adevărul. Ei pot înţelege glasul lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care au primit cu adevărat răpirea. Ei sunt aceia care vor fi făcuţi biruitori când Dumnezeu Își face lucrarea Sa când coboară în taină pe pământ în zilele de pe urmă. Încă de când Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea Sa în zilele de pe urmă, tot mai mulţi oameni care sunt însetaţi cu adevărat după arătarea lui Dumnezeu au recunoscut glasul Lui în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Unul după altul, au primit lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Ei au fost aduși înaintea tronului lui Dumnezeu ca să-L întâlnească faţă în faţă şi au acceptat să fie adăpaţi şi hrăniţi de cuvintele Lui. Ei au obţinut adevărata înţelegere despre Dumnezeu. Firea lor coruptă a fost purificată şi au putut să trăiască realitatea adevărului din cuvintele lui Dumnezeu. Ei au obţinut deja mântuirea deplină a lui Dumnezeu. Oamenii aceştia au fost făcuţi deja biruitori înainte ca marele prăpăd să se abată. Ei au fost primele roade ale lui Dumnezeu. Cei care se ţin de concepțiile şi închipuirile lor şi aşteaptă orbește ca Domnul să vină şi să-i ducă în cer, cei care resping lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt fecioarele nechibzuite. Ei sunt aceia care vor fi părăsiţi de Dumnezeu. Ei sunt sortiţi să sufere relele; ei vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. Acesta e adevărul.

bazat pe scenariul filmului Trezirea din vis

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger