Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Noi credem că întoarcerea Domnului va însemna că credincioșii sunt ridicați direct în Împărăția cerurilor, pentru că este scris în Biblie: „apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, așa că de ce suntem noi acum pe pământ și nu am fost încă răpiți?

4

Răspuns:

Noi ar trebui să sperăm că întoarcerea Domnului va fi după profeţiile pe care El Însuşi le-a rostit. Asta e cea mai normală modalitate de a aştepta întoarcerea Domnului. Pe cine citezi, de fapt? Citezi cuvintele Domnului sau cuvintele oamenilor? „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh” cine a spus asta? Acestea sunt cuvintele Domnului Isus? Domnul Isus n-a spus niciodată aşa ceva. Nici Duhul Sfânt n-a spus niciodată aşa ceva. Cuvintele pe care le crezi şi le citezi sunt cuvintele lui Pavel. Cuvintele lui Pavel reprezintă cumva cuvintele Domnului Isus? Poate el să-L reprezinte pe Dumnezeu? Numai Dumnezeu cunoaşte răspunsul la această taină. Dacă noi, oamenii corupți, îndrăznim să facem interpretări nechibzuite şi să emitem astfel de judecăţi, avem o problemă gravă. Pavel n-a fost Hristos. El n-a fost decât un om obişnuit şi corupt. Scrierile lui sunt pline de teorii şi închipuiri omeneşti. Cuvintele lui nu înseamnă adevărul, aşa că nu le putem folosi drept dovadă. Toate dovezile trebuie să fie bazate pe cuvintele lui Dumnezeu din Biblie. Aceasta e în conformitate cu adevărul. E greşit să cercetăm răpirea şi intrarea în Împărăţia cerurilor bazându-ne pe cuvintele oamenilor din Biblie, mai ales pe cele ale lui Pavel, şi să nu ne bazăm pe cuvintele Domnului Isus, deoarece numai cuvintele Domnului Isus sunt adevărul; numai cuvintele Lui au autoritate. Numai Domnul Isus este Hristos, Împăratul Împărăţiei cerurilor. De ce nu căutaţi în cuvintele Domnului Isus adevărul şi voia lui Dumnezeu? De ce vă folosiţi, în schimb, de cuvintele oamenilor ca fundament al cercetării voastre? Este aceasta după voia lui Dumnezeu? Așa sunteți tentaţi să vă luaţi după un om şi să vă abateţi de la propria voastră cale. Dumnezeu a făcut omul pe pământ din lut. El l-a însărcinat pe om să-şi facă datoria pe pământ, adică să aibă grijă de tot restul creaţiei Sale de pe pământ. El i-a cerut să I se supună, să I se închine şi să-L asculte, să-L onoreze pe pământ şi a hotărât ca destinaţia lui să fie pe pământ, şi nu în cer. Mai mult, Dumnezeu ne-a spus cu mult timp în urmă că El va construi Împărăţia Lui pe pământ. El va locui cu noi, oamenii, pe pământ, iar împărăţiile de pe pământ vor fi transformate într-o împărăţie condusă de Hristos. De aceea, Împărăţia lui Dumnezeu va fi întemeiată în cele din urmă pe pământ şi nu în cer. Mulţi oameni caută întotdeauna să fie răpiţi și duși în cer. Aceasta e doar teoria şi închipuirea lor, dorinţa lor fantezistă. Nu este deloc în concordanţă cu adevărul sau cu realitatea lucrării lui Dumnezeu.

Să vedem ce a spus Domnul Isus: „Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!” (Matei 6:9-10). Domnul Isus ne-a spus limpede că Împărăţia lui Dumnezeu se află pe pământ, nu în cer. Voia lui Dumnezeu se va face atât în cer, cât şi pe pământ. Să citim din Apocalipsa 21:2-3: „Şi am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, […] Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei (şi va fi Dumnezeul lor).” Să deschidem la Apocalipsa 11:15: „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va împărăți în vecii vecilor”. Aceste profeţii au arătat că „cortul lui Dumnezeu este cu oamenii!” „Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu” „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său.” Aceasta dovedeşte că Dumnezeu Își va construi Împărăţia pe pământ, iar El va locui pe pământ, printre oameni. Împărăţiile lumii vor deveni toate Împărăţiile lui Hristos şi vor dura pe vecie. Dacă noi credem că Împărăţia lui Dumnezeu este în cer bazându-ne pe teoriile şi închipuirile noastre, dacă credem că, la întoarcere, Domnul ne va lua în cer, cuvintele Lui rostite mai înainte nu vor fi în zadar? În realitate, rezultatul final al planului lui Dumnezeu de mântuire a omenirii este instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu Atotputernic – Hristosul zilelor de pe urmă – face lucrarea Lui de judecată şi purificare a oamenilor ca să formeze un grup de biruitori pe pământ. Cei care obţin mântuirea lui Dumnezeu sunt făcuţi desăvârşiţi şi devin biruitori, sunt aceia care pot pune în practică cuvintele lui Dumnezeu şi pot urma calea Lui pe pământ. Aceştia sunt oamenii Împărăţiei Lui. După ce sunt făcuţi aceşti biruitori, voia lui Dumnezeu va fi împlinită pe tot pământul. Atunci Împărăţia lui Hristos va fi instaurată pe pământ, iar Dumnezeu va câştiga toată slava. La sfârşit, El va împlini profeţiile din Cartea Apocalipsei. Încă nu ne-am lămurit asupra acestor fapte? Ce fel de loc a pregătit Domnul Isus pentru noi? El a rânduit să ne naştem în zilele de pe urmă, Să ne întâlnim cu El pe pământ când Se va întoarce, să fim purificați și desăvârșiți de Dumneuzeu şi să devenim biruitori, astfel încât să putem face voia lui Dumnezeu, şi toate împărăţiile de pe pământ să facă parte din Împărăţia lui Hristos. Aceasta este voia lui Dumneuzeu. Dumnezeu vine pe pământ, dar noi trebuie să ne străduim să ajungem în cer. Dacă ne ridică în aer, ei bine, acolo nu avem mâncare şi loc ca să trăim, cum vom supravieţui? Nu sunt acestea doar teoriile şi închipuirile noastre? Ar face Domnul așa ceva? Faptul că am putea gândi în felul acesta arată că suntem atât de copilăroși. Ca și cum am fi cu capul în nori!

Prin urmare, Împărăţia lui Dumnezeu va fi creată pe pământ în zilele de pe urmă. Destinaţia finală a omenirii va fi pe pământ, nu în cer. Lucrul acesta a fost rânduit de Dumnezeu. „Dumnezeu se va întoarce la poziția Sa iniţială și fiecare om se va întoarce la locul său respectiv. Acestea sunt destinațiile pe care Dumnezeu și omul le vor locui, respectiv, după sfârșitul întregii gestionări a lui Dumnezeu. Dumnezeu are destinația lui Dumnezeu, iar omul are destinația omului. În timp ce Se odihnește, Dumnezeu va continua să ghideze toţi oamenii în viețile lor pe pământ. În timp ce Se află în lumina lui Dumnezeu, omul se va închina unicului adevărat Dumnezeu din ceruri. […] Când omenirea va intra în odihnă, înseamnă că omul a devenit o adevărată creație; oamenii I se vor închina lui Dumnezeu de pe pământ și vor avea vieți umane normale. Oamenii nu vor mai fi neascultători față de Dumnezeu sau nu I se vor mai împotrivi lui Dumnezeu; ei se vor întoarce la viața inițială a lui Adam și a Evei. Acestea sunt viețile și destinațiile respective ale lui Dumnezeu și ale omenirii după ce intră în odihnă. Înfrângerea Satanei este o direcție inevitabilă în războiul dintre Dumnezeu și Satana. În acest mod, intrarea lui Dumnezeu în odihnă după finalizarea lucrării Sale de gestionare și mântuirea completă a omului și intrarea în odihnă vor deveni, în același mod, direcții inevitabile. Locul de odihnă al omului este pe pământ, iar locul de odihnă al lui Dumnezeu este în ceruri. În timp ce omul se va odihni, el I se va închina lui Dumnezeu și, de asemenea, va locui pe pământ, iar în timp ce Dumnezeu Se va odihni, El va conduce partea rămasă a omenirii […]” („Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună” din Cuvântul Se arată în trup). Dumnezeu Atotputernic ne-a spus foarte clar că atunci când planul Lui de gestionare va fi dus la bun sfârşit, atât Dumnezeu cât şi omul vor găsi odihna. Locul de odihnă al lui Dumnezeu este în cer, în timp ce locul de odihnă al nostru, al oamenilor, este tot pe pământ. Acesta este frumosul loc de destinaţie pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, oamenii. Împărăţia lui Dumnezeu va fi şi ea pe pământ. Dacă avem credință în Dumnezeu de mulţi ani, dar nu suntem în stare să vedem lucrul acesta, nu înseamnă că nu înţelegem adevărul sau cuvintele Domnului?

Ei bine, ce este răpirea, de fapt? Mulţi oameni nu sunt foarte lămuriţi în privinţa asta. Taina răpirii sfinţilor a fost dezvăluită doar când a sosit Dumnezeu Atotputernic. „«A fi adus sus» nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum își închipuie oamenii. Aceasta este o greșeală uriașă. A fi adus sus se referă la predestinarea și selectarea înfăptuite de Mine. Îi vizează pe toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. […] Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea, în viitor, sunt toți oamenii care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, nu se va schimba niciodată și nu va putea fi respins de nimeni. Acesta este contraatacul împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea” („Capitolul 104” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte clare. „A fi răpit” nu înseamnă ceea ce credem noi – a fi luaţi în aer de pe pământ şi a-L întâmpina pe Domnul în nori. Şi nici nu înseamnă a fi luaţi în cer. Înseamnă că atunci când Domnul se va întoarce pe pământ ca să rostească cuvintele Sale şi să facă lucrarea Sa, noi vom auzi glasul lui Dumnezeu şi vom putea să-L urmăm şi să ne supunem lucrării Lui în zilele de pe urmă. Asta înseamnă cu adevărat să fii răpit și dus înaintea tronului lui Dumnezeu. Toţi aceia care pot deosebi glasul Domnului, pot găsi adevărul în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, pot accepta adevărul şi se pot întoarce la Dumnezeu Atotputernic sunt fecioare înţelepte. Ei sunt aurul, argintul şi pietrele preţioase care au fost „furate” de Domnul şi care s-au întors în casa Sa pentru că toţi sunt de valoare şi pot înţelege şi accepta adevărul. Ei pot înţelege glasul lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care au primit cu adevărat răpirea. Ei sunt aceia care vor fi făcuţi biruitori când Dumnezeu Își face lucrarea Sa când coboară în taină pe pământ în zilele de pe urmă. Încă de când Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea Sa în zilele de pe urmă, tot mai mulţi oameni care sunt însetaţi cu adevărat după arătarea lui Dumnezeu au recunoscut glasul Lui în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Unul după altul, au primit lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Ei au fost aduși înaintea tronului lui Dumnezeu ca să-L întâlnească faţă în faţă şi au acceptat să fie adăpaţi şi hrăniţi de cuvintele Lui. Ei au obţinut adevărata înţelegere despre Dumnezeu. Firea lor coruptă a fost purificată şi au putut să trăiască realitatea adevărului din cuvintele lui Dumnezeu. Ei au obţinut deja mântuirea deplină a lui Dumnezeu. Oamenii aceştia au fost făcuţi deja biruitori înainte ca marele prăpăd să se abată. Ei au fost primele roade ale lui Dumnezeu. Cei care se ţin de concepțiile şi închipuirile lor şi aşteaptă orbește ca Domnul să vină şi să-i ducă în cer, cei care resping lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt fecioarele nechibzuite. Ei sunt aceia care vor fi părăsiţi de Dumnezeu. Ei sunt sortiţi să sufere relele; ei vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. Acesta e adevărul.

din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Conținuturi Similare