De ce Dumnezeul întrupat din zilele de pe urmă este femeie?

octombrie 2, 2021

În zilele de pe urmă, Dumnezeul Atotputernic întrupat a apărut ca să lucreze și să exprime multe adevăruri. Acestea au apărut pe internet și au zguduit întreaga lume, tot mai mulți oameni cercetând apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. E clar că Dumnezeu venind întrupat și exprimând adevărul demonstrează puterea cuvintelor lui Dumnezeu și omnipotența Lui. În timp ce investighează adevărata cale, mulți oameni văd că sunt autoritare cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic, că sunt adevărul, că vin de la Dumnezeu și sunt convinși, nemaiavând alte dubii. Totuși, când aud că Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, este femeie, mulți scutură din cap și refuză să-L accepte. Ei cred că, atunci când Domnul Isus a venit, a fost bărbat. Și Duhul Sfânt a confirmat pe atunci că Domnul Isus a fost un „Fiu iubit”, chiar și Biblia spune asta, așadar, când Domnul Se va-ntoarce, El va fi bărbat, după chipul Domnului Isus iudaic. Categoric nu va fi femeie. Oricât adevăr exprimă Dumnezeu Atotputernic și oricât de măreață, lucrarea Lui, ei refuză s-accepte, cu atât mai puțin să caute și să cerceteze. Raționamentul lor e: „Dacă Dumnezeu Atotputernic ar fi bărbat, aș crede, dar dacă e femeie, orice ai spune, nu voi crede niciodată, pentru că Domnul Isus a fost bărbat.” Din această cauză, pierd ocazia de a întâmpina întoarcerea Domnului și cad pradă dezastrelor, ceea ce e păcat. Așadar, sunt corecte afirmațiile și convingerile acestor oameni religioși? Sunt conforme cu prorocirea biblică? Au vreun fundament în cuvântul lui Dumnezeu? Chiar niciunul. Pentru că Domnul Isus n-a specificat dacă va fi bărbat sau femeie când Se va întoarce, iar Duhul Sfânt n-a confirmat dacă Fiul Omului va fi bărbat sau femeie când Se va întoarce. Nici Biblia nu prorocește dacă Dumnezeu va fi bărbat sau femeie când Se va întoarce în zilele de pe urmă. E o dovadă suficientă că spusele și opiniile umane nu au fundament biblic și nu sunt decât noțiuni și închipuiri ale oamenilor. Mulți oameni întreabă: „De ce Dumnezeul întrupat din zilele de pe urmă e femeie, în loc de bărbat?” Am să vă împărtășesc cum înțeleg eu această întrebare.

Sunt multe prorociri în Biblie despre Dumnezeu venind întrupat drept Fiul Omului în zilele de pe urmă, dar nu specifică dacă Domnul va fi bărbat sau femeie când Se va întoarce în zilele de pe urmă. Spune doar: „venirea Fiului Omului”, „Fiul Omului va veni” și „așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)”. Azi, Dumnezeu Atotputernic a venit, a exprimat mult adevăr și face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, îndeplinind aceste prorociri. Totuși, oamenii sunt surprinși când descoperă că Hristos din zilele de pe urmă e femeie. Acest lucru nu se potrivește deloc cu noțiunile noastre. Vorbim despre apariția și lucrarea lui Dumnezeu, e perfect normal ca oamenii să aibă noțiuni despre asta. Oamenii au avut confuzii și mai mari când Domnul Isus a venit. Dar cu cât mai multe noțiuni au despre ceva, cu atât mai mult acel ceva devine o taină. Dacă Dumnezeu nu dezvăluie aceste taine, nu le vom înțelege niciodată. Așadar, să ne uităm la ce spune Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dacă Dumnezeu ar veni în trup doar ca bărbat, oamenii L-ar defini ca bărbat, ca Dumnezeul bărbaților, și nu L-ar considera niciodată drept Dumnezeul femeilor. Oamenii ar considera atunci că Dumnezeu are același gen ca bărbații, că Dumnezeu este conducătorul bărbaților – dar ce s-ar întâmpla atunci cu femeile? Aceasta este o nedreptate; nu este tratament preferențial? Dacă lucrurile ar sta așa, atunci toți aceia pe care Dumnezeu i-a mântuit ar fi bărbați ca El, și nu ar fi mântuită nicio femeie. Când Dumnezeu a creat omenirea, El l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva. El nu l-a creat doar pe Adam, ci a făcut atât pe bărbat, cât și pe femeie după asemănarea Sa. Dumnezeu nu este doar Dumnezeul bărbaților – El este și Dumnezeul femeilor(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). „Fiecare etapă a lucrării realizate de Dumnezeu își are propria sa semnificație practică. În acele vremuri, când a venit Isus, El a venit în trup de bărbat, dar când Dumnezeu vine de data aceasta, trupul Său este de femeie. De aici, poți vedea cum crearea bărbaților, cât și a femeilor, de către Dumnezeu poate fi de folos lucrării Sale, iar El nu face deosebire între genuri. Când Duhul Său vine, El poate lua orice trup dorește, iar acel trup Îl poate reprezenta; indiferent dacă este bărbat sau femeie, trupul Îl poate reprezenta pe Dumnezeu atâta vreme cât este trupul Său întrupat(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”). Vedem din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că, indiferent dacă întruparea lui Dumnezeu e bărbat sau femeie, e ceva important. Trebuie căutat adevărul în asta și ne poate permite să-nțelegem voia lui Dumnezeu și să-I cunoaștem firea. Dacă Dumnezeul întrupat a fost întotdeauna bărbat, care ar fi consecința? Oamenii L-ar delimita pe Dumnezeu drept etern bărbat și niciodată femeie, iar femeile ar fi discriminate, neputând fi membre depline ale societății. Ar fi corect față de femei? Dumnezeu e un Dumnezeu drept și El i-a creat pe bărbat și pe femeie, astfel că Dumnezeu a devenit bărbat la prima întrupare, iar în zilele de pe urmă, S-a întrupat drept femeie. Asta e foarte important și ceva de care toate femeile trebuie să se bucure, renunțând la toate noțiunile. Dacă o femeie încă Îl poate respinge și discrimina pe Dumnezeul întrupat drept femeie, atunci, acea femeie e demnă de milă! De fapt, nu contează dacă întruparea lui Dumnezeu e bărbat sau femeie, ci faptul că poate să exprime adevărul și să facă lucrarea de mântuire. Oamenii n-ar trebui să creadă că Dumnezeu întrupat poate face lucrarea lui Dumnezeu doar dacă-i bărbat și că nu poate face lucrarea lui Dumnezeu dacă e femeie. E un mod înapoiat și ignorant de a gândi. Azi, am văzut cu toții că femeile pot să facă orice pot face bărbații. Spre exemplu, bărbații pot pilota avioane, la fel pot și femeile. Bărbații pot fi astronauți, la fel pot și femeile. Bărbații pot fi președinți, la fel pot și femeile. Bărbații pot conduce afaceri și avea cariere, iar femeile pot și ele să o facă. Faptele arată că femeile nu sunt mai puțin capabile decât ei. Atunci, de ce Dumnezeul întrupat poate fi doar bărbat și nu poate fi femeie? Uitați-vă la Dumnezeu Atotputernic, care a exprimat atâta adevăr și-a lucrat atât de mult. A fi femeie a-mpiedicat în vreun fel lucrarea lui Dumnezeu? Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă o depășește pe cea a Domnului Isus. Dumnezeu Atotputernic a exprimat adevăruri mai multe și mai profunde decât Domnul Isus. Faptele sunt evidente pentru toți. Așadar, de ce nu pot oamenii să le recunoască? Câte femei din lume sunt oprimate, discriminate și suferă în ziua de azi? Trebuie să aibă statut egal cu bărbații, ba mai mult, au nevoie de salvare și libertate. Cine le poate salva pe consoartele noastre femei? Azi, Dumnezeu Atotputernic a venit și a exprimat adevărul pentru a judeca această lume rea, atât de profund coruptă. Sunt multe femei care au văzut că Dumnezeul Atotputernic întrupat e femeie, poate exprima adevărul și face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, simțindu-se astfel mândre că sunt femei. Își țin capul sus, au simțul libertății și-al eliberării și-L sărbătoresc și laudă pe Dumnezeu Atotputernic. Faptul că Dumnezeu a venit întrupat drept femeie arată firea Lui dreaptă. Doar Dumnezeu iubește cu adevărat umanitatea și doar El îi poate trata pe oameni corect. Nu poți să nu-l iubești pe Dumnezeu! Să luăm în considerare o altă problemă. Domnul Isus bărbat a putut să poarte păcatele oamenilor și a terminat lucrarea de răscumpărare prin a fi răstignit. Dacă Domnul Isus ar fi venit drept femeie, ar fi reușit să termine lucrarea de răscumpărare prin a fi răstignit? Fără îndoială că ar fi reușit. Întruparea lui Dumnezeu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu ia o înfățișare umană și, indiferent dacă înfățișarea e de femeie sau de bărbat, El este Dumnezeu Însuși. Exprimă adevărul și face lucrarea, toate fiind făcute și controlate de Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare, indiferent dacă trupul lui Dumnezeu întrupat este de bărbat sau de femeie, e calificat să reprezinte identitatea lui Dumnezeu și să facă lucrarea Lui Dumnezeu Însuși și, în cele din urmă, lucrarea va fi terminată, iar Dumnezeu va dobândi slavă. Exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Dacă Isus S-ar fi arătat ca femeie când a venit, cu alte cuvinte, dacă o fetiță și nu un băiat ar fi fost concepută de către Duhul Sfânt, acea etapă a lucrării ar fi fost realizată oricum. Dacă așa ar fi stat lucrurile, atunci etapa actuală a lucrării ar fi trebuit să fie realizată de un bărbat, dar lucrarea ar fi fost realizată oricum. Lucrarea realizată în fiecare etapă are propria însemnătate; nicio etapă a lucrării nu este repetată și nici nu intră în conflict cu cealaltă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”). Asta înseamnă că nu contează dacă trupul întrupat este de bărbat sau de femeie. Dacă poate să exprime adevărul și să termine lucrarea lui Dumnezeu cât și să purifice și să mântuiască omenirea, El este Dumnezeul întrupat. Dacă oamenii cred că Dumnezeu întrupat poate fi doar bărbat, nu și femeie, nu e doar rezultatul noțiunilor și închipuirilor oamenilor? Cred ei că Dumnezeu l-a creat pe bărbat, nu și pe femeie? Pentru că Dumnezeul întrupat e femeie, oricât adevăr exprimă El și oricât de măreață e lucrarea Lui, oamenii nu-L recunosc, nici acceptă. Nu e din cauză că oamenii resping și discriminează femeile? Nu e doar una dintre firile corupte ale omenirii? Oamenii n-au niciun drept s-aleagă cum apare și lucrează Dumnezeu. Atâta timp cât e întruparea lui Dumnezeu, exprimă adevărul și face lucrarea Lui, indiferent dacă trupul e de bărbat sau de femeie, oamenii ar trebui s-accepte și s-asculte. Aceasta e conduita rațională și înțeleaptă. Dumnezeu e atotputernic și atotștiutor, iar gândurile Lui depășesc cu mult gândurile umane. Cum ar putea spera oamenii să-nțeleagă lucrarea lui Dumnezeu? De demult până azi, fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu a depășit și contrazis noțiunile umane. Când Domnul Isus a apărut și-a lucrat, apariția, nașterea și familia Lui erau foarte în dezacord cu noțiunile umane. De aceea, fariseii nu au recunoscut că El este Mesia prorocit în Scriptură și, în cele din urmă, L-au răstignit pe cruce, comițând un păcat odios, pentru care au fost pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. A fost o lecție care dă de gândit, plătită cu sânge. Așadar, tot ce implică apariția și lucrarea lui Dumnezeu e un eveniment major și o taină. Dacă oamenii nu caută adevărul, insistă să rămână la noțiunile lor, judecă și decid atât de ușor, s-ar putea să ofenseze firea lui Dumnezeu. Dacă ești respins și eliminat de Dumnezeu și pierzi mântuirea Lui, nu vei avea regret mai mare.

Azi, încă există nenumărați oameni care refuză s-accepte apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă pentru că e femeie, ba chiar nu Îl acceptă, deși știu că sunt adevărul cuvintele Lui. Care este problema aici? De ce sunt noțiunile acestor oameni atât de puternice? De ce nu prețuiesc ei adevărul și exprimarea lui mai presus decât orice? În calitate de oameni, de membri ai omenirii, care sunt ființe create, ar trebui să-L tratăm rațional pe Dumnezeu și lucrarea lui. Dacă știm clar că Dumnezeu Atotputernic e Dumnezeul întrupat și că sunt adevărul cuvintele exprimate de El, și totuși nu renunțăm la noțiunile noastre și refuzăm să-L acceptăm pentru că e femeie, asta e o problemă foarte gravă. Înseamnă că-L respingem pe Dumnezeu și ne împotrivim Lui. Refuzul de a-L recunoaște pe Dumnezeul întrupat sau adevărul exprimat de El este tot o problemă dată de noțiuni și închipuiri. Te transformă în antihrist, în dușmanul lui Dumnezeu și-n cineva care ar trebui blestemat! Cum menționează Scriptura: „Pentru că mulți amăgitori au venit în lume care nu mărturisesc că Isus Hristos a venit în trup. Acesta este un amăgitor și un antihrist” (2 Ioan 1:7). „Iar orice duh care nu mărturisește că Isus Hristos care vine în trup nu este de la Dumnezeu, acela este acel duh al antihristului, despre a cărui venire ați auzit și acum el este deja în lume” (1 Ioan 4:3). Așadar, putem fi siguri că oricine nu acceptă întoarcerea Fiului Omului și nu-L recunoaște pe Dumnezeul întrupat întors este un antihrist. Credeți că Dumnezeu îi va mântui pe antihriști când Se întoarce? Categoric nu. Așadar, care e sfârșitul pentru antihriști? Cu ce greșesc antihriștii? Nu se împotrivesc doar unei persoane, ci lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Însuși. Care e esența condamnării și judecării lui Dumnezeu Atotputernic? E păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Acest păcat nu va fi iertat niciodată, nici acum, nici în viitor.

Azi, mulți oameni cred în Dumnezeu, dar nu cunosc lucrarea Lui, nici nu știu cine e Fiul Omului, ce e întruparea sau cine e singurul Dumnezeu adevărat. Așa e ușor să te împotrivești Dumnezeului întrupat. Nu trebuie să ne folosim niciodată noțiunile și închipuirile pentru a delimita lucrarea lui Dumnezeu. Dar ar trebui să căutăm adevărul și să renunțăm la noțiuni. Doar astfel putem primi binecuvântările lui Dumnezeu. Semnificația lucrării din timpul celor două întrupări ale lui Dumnezeu e complexă. Iată ce a spus Dumnezeu Atotputernic: „Dumnezeu nu este doar Duhul Sfânt, Duhul, acel Duh multiplicat de șapte ori, sau Duhul atotcuprinzător, ci și un om – un om de rând, un om absolut obișnuit. El nu este numai bărbat, ci și femeie. Ei sunt asemănători prin faptul că ambii sunt născuți din oameni și diferiți în sensul că unul a fost conceput de Duhul Sfânt, iar celălalt s-a născut dintr-un om, deși provenit direct din Duh. Ei sunt asemănători prin faptul că amândoi, trupuri întrupate ale lui Dumnezeu, îndeplinesc lucrarea lui Dumnezeu Tatăl, dar și diferiți, în sensul că unul a făcut lucrarea de răscumpărare, iar celălalt face lucrarea de cucerire. Amândoi Îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, dar unul este Răscumpărătorul, plin de iubire binevoitoare și milă, iar celălalt este Dumnezeul dreptății, plin de mânie și judecată. Unul este Conducătorul Suprem care a lansat lucrarea de răscumpărare, iar celălalt este Dumnezeul cel drept care săvârșește lucrarea de cucerire. Unul este Începutul, celălalt este Sfârșitul. Unul este trup neprihănit, iar celălalt este trup ce întregește răscumpărarea, continuă lucrarea și nu este niciodată păcătos. Ambii sunt același Duh, dar sălășluiesc în trupuri diferite și s-au născut în locuri diferite și sunt separați în timp de câteva mii de ani. Cu toate acestea, lucrarea lor este reciproc complementară, niciodată conflictuală și se poate vorbi despre ea în aceeași suflare. Ambii sunt oameni, dar unul a fost băiețel și celălalt a fost o fetiță(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ce înțelegi despre Dumnezeu?”). Vedem din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că atunci când Dumnezeu vine întrupat să facă lucrarea de mântuire, nu contează dacă Dumnezeu e bărbat sau femeie, din ce familie provine sau cum arată. Acestea n-au nicio importanță. Ceea ce contează cel mai mult e că poate să facă lucrarea lui Dumnezeu, să împlinească voia Lui și să-I aducă glorie. Acum 2000 de ani, Domnul Isus S-a născut într-o iesle a unei familii obișnuite din Iudeea. Oamenii au avut noțiuni despre asta. Toți L-au judecat pe Domnul Isus pentru că era fiul unui tâmplar din Nazaret și au refuzat să-I accepte lucrarea din această cauză. Prin urmare, au fost blestemați de Dumnezeu și au pierdut mântuirea. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit. S-a născut într-o familie obișnuită și are o înfățișare asiatică. Pe dinafară, pare o persoană obișnuită. Totuși, exprimă atât de mult adevăr, face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, cucerește oameni și formează un grup de biruitori. Dumnezeu Atotputernic a făcut o lucrare puternică care a zguduit întreaga lume și a pus capăt corupției de mii de ani a umanității de către Satana, începând o nouă eră. Ce-i califică pe oameni s-aibă noțiuni despre Dumnezeu ce vine întrupat drept femeie? Astfel de oameni sunt prea aroganți și iraționali. Azi, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic e propovăduită în toată lumea. Pașii lucrării lui Dumnezeu sunt vaști, măreți și de nestăvilit, iar cuvântul Lui va înfăptui tot. Dezvăluie pe deplin firea dreaptă, omnipotența și înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernicl, „Toată lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este făcută prin intermediul acestui om obișnuit. El îți va oferi totul ție și, mai mult, El va putea decide totul în legătură cu tine. Poate un asemenea om să fie așa cum credeți voi că e: un om atât de simplu încât să nu fie demn de a fi menționat? Nu este adevărul Lui suficient pentru a vă convinge în totalitate? Mărturia faptelor Lui nu este suficientă pentru a vă convinge în totalitate? Sau calea pe care El o aduce nu este vrednică să fie urmată? La urma urmelor, ce vă determină să-L urâți, să-L alungați și să-L evitați? Acest om este Cel care exprimă adevărul, acest om este Cel care furnizează adevărul și acest om este Cel care vă oferă o cale pe care să o urmați. Este oare posibil ca voi încă să nu fiți capabili să găsiți urmele lucrării lui Dumnezeu în aceste adevăruri? Fără lucrarea lui Isus, omenirea nu ar fi putut să coboare de pe cruce, iar fără întruparea de astăzi, cei care au coborât de pe cruce nu ar putea să câștige niciodată aprobarea lui Dumnezeu sau să intre în epoca nouă. Fără venirea acestui om obișnuit, voi nu ați fi avut niciodată ocazia de a vedea adevăratul chip al lui Dumnezeu și nici nu ați fi fost calificați să o faceți, pentru că voi sunteți toți obiecte care ar fi trebuit să fie distruse cu mult timp în urmă. Datorită celei de-a doua întrupări ale lui Dumnezeu, El v-a iertat și v-a arătat milă. Cu toate acestea, cuvintele pe care trebuie să vi le transmit în final sunt tot acestea: acest om obișnuit, care este întruparea lui Dumnezeu, este de o importanță vitală pentru voi. Acesta este lucrul minunat pe care Dumnezeu l-a săvârșit deja în rândul oamenilor(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”).

Faptul că ați ajuns în această zi e mulțumită acestui trup. Aveți șansa de a supraviețui pentru că Dumnezeu trăiește în trup. Toată această avere a fost câștigată de pe urma acestui om obișnuit. Și nu numai asta, dar, în final, fiecare națiune I se va închina acestui om obișnuit și Îi va mulțumi și va asculta de acest om nesemnificativ, deoarece adevărul, viața și calea pe care El le-a adus au mântuit omenirea întreagă, au potolit conflictul dintre om și Dumnezeu, au micșorat distanța dintre ei și au creat o legătură între gândurile lui Dumnezeu și ale omului. Tot El este Cel care a obținut o și mai mare slavă pentru Dumnezeu. Oare un astfel de om obișnuit este nedemn de încrederea și adorația ta? Este un asemenea trup obișnuit nepotrivit de a fi numit Hristos? Poate un asemenea om obișnuit să nu devină expresia lui Dumnezeu în rândul oamenilor? Oare un astfel de om, care a cruțat omenirea de dezastru, nu merită iubirea și dorința voastră de a-L păstra? Dacă respingeți adevărurile exprimate de gura Lui și detestați existența Lui printre voi, atunci ce se va alege de voi în final?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”).

În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvinte pentru a inaugura noua epocă, pentru a schimba mijloacele prin care lucrează și pentru a face lucrarea întregii epoci. Acesta este principiul conform căruia lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din diferite perspective, astfel încât omul să poată să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu, care este Cuvântul care Se arată în trup, și să vadă înțelepciunea și natura Sa minunată. O astfel de lucrare este făcută pentru a atinge mai bine obiectivele de cucerire, desăvârșire și alungare a omului, care reprezintă adevăratul sens al folosirii cuvintelor pentru a lucra în Epoca Cuvântului. Prin aceste cuvinte, oamenii ajung să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, substanța omului și în ce se cuvine să intre omul. Prin cuvinte, lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în Epoca Cuvântului este adusă, în întregime, la îndeplinire. Prin aceste cuvinte, oamenii sunt dați în vileag, alungați și încercați. Oamenii au văzut cuvintele lui Dumnezeu, au auzit aceste cuvinte și au recunoscut existența acestor cuvinte. Ca rezultat, ei au ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu, în atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și în iubirea lui Dumnezeu față de om și în dorința Lui de a-l mântui pe om. «Cuvintele» pot fi simple și obișnuite, dar cuvintele din gura Dumnezeului întrupat zguduie universul, transformă inimile, noțiunile și vechile firi ale oamenilor și transformă modul în care obișnuia să apară întreaga lume. De-a lungul veacurilor, numai Dumnezeul de astăzi a lucrat în acest fel și numai El vorbește astfel și vine pentru a-l mântui pe om astfel. Începând din acest moment, omul trăiește sub îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, păstorit și aprovizionat de cuvintele Sale. Oamenii trăiesc în lumea cuvintelor lui Dumnezeu, printre blestemele și binecuvântările cuvintelor lui Dumnezeu și există și mai mulți oameni care au ajuns să trăiască sub judecata și mustrarea cuvintelor Sale. Aceste cuvinte și această lucrare sunt, toate, de dragul mântuirii omului, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu și pentru schimbarea înfățișării inițiale a lumii vechii creații. Dumnezeu a creat lumea folosind cuvinte, îi conduce pe oameni peste tot prin univers folosind cuvinte și îi cucerește și îi mântuiește folosind cuvinte. În cele din urmă, El va folosi cuvinte pentru a pune capăt întregii lumi de demult, încheindu-Și, în întregime, planul de gestionare (planul mântuirii)(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului”).

Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute; sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors și că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept, soarele arzător și focul mistuitor și ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul; sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Ce este întruparea?

Cu toții știm că acum 2000 de ani, Dumnezeu a venit în lumea oamenilor întrupat drept Domnul Isus, ca să răscumpere omenirea și a predicat:...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger