01Cea mai ușoară greșeală făcută în timpul cercetării adevăratei căi

Știi de ce a fost Satana capabil să o păcălească pe Eva și să o facă să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu? Știi de ce evreii de rând s-au alăturat fariseilor în împotrivirea față de Domnul, pierzând astfel mântuirea Lui? În principal, s-a întâmplat din cauză că nu au ascultat cuvintele lui Dumnezeu, ci, în schimb, au ascultat doar zvonurile și minciunile Satanei. Domnul S-a întors de mult timp: El exprimă adevărul și săvârșește lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu și mulți oameni comit aceeași greșeală pe care au făcut-o Eva și evreii de rând. Ei cred orbește sofismele și minciunile pastorilor și prezbiterilor din lumea religioasă care se împotrivesc cuvintelor Domnului, precum: „Orice propovăduire care spune că Domnul S-a întors în trup este falsă.” Ei nu caută să audă ce spune Duhul către biserici, așa cum este acest lucru exprimat de Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. Oare pot astfel de oameni nesăbuiți și lipsiți de discernământ să Îl întâmpine pe Domnul la întoarcerea Lui?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Așadar, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului, pe care le-a făcut Iahve Dumnezeu. Și el i-a zis femeii: «Da, a zis Dumnezeu: „Să nu mâncați din toți copacii din grădină”?» Iar femeia i-a spus șarpelui: «Putem mânca din rodul pomilor grădinii; însă din fructele copacului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus: „Să nu mâncați din el, nici să nu-l atingeți, ca nu cumva să muriți.”» Iar șarpele i-a spus femeii: «Moartea voastră nu e o certitudine, pentru că Dumnezeu știe că, în ziua în care veți mânca din acesta, ochii voștri se vor deschide, iar voi veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul»” (Geneza 3: 1-5).

„Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi vreţi să îndepliniţi dorinţele tatălui vostru! El de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbeşte din ale lui, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii!” (Ioan 8:44).

„Cel ce este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu!” (Ioan 8:47).

02Rezultatul credinței în zvonurile și minciunile Satanei în timpul cercetării adevăratei căi

Esențial în cercetarea adevăratei căi este să ascultăm doar de glasul lui Dumnezeu și să nu acordăm nicio atenție zvonurilor și minciunilor Satanei; acesta este cel mai important principiu în cercetarea adevăratei căi și are o influență directă asupra rezultatului și destinației noastre finale. Dacă oamenii ascultă doar zvonurile și minciunile guvernului PCC și ale pastorilor și prezbiterilor, și nu ascultă de ceea ce spune Duhul către biserici, ce se va alege de ei?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6).

„Proştii mor din lipsă de judecată” (Proverbe 10:21).

03Ascultă doar de glasul lui Dumnezeu atunci când cercetezi adevărata cale

Cartea Apocalipsei prevestește: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Dumnezeu Atotputernic – Hristos din zilele de pe urmă – Se arată omului prin cuvântările Sale. Fecioarele înțelepte aud cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și știu că sunt adevărul, glasul lui Dumnezeu. Nu sunt câtuși de puțin înșelate de vreun zvon sau vreo minciună și Îl urmează cu hotărâre pe Dumnezeu Atotputernic. Sunt așadar capabile să Îl întâmpine pe Domnul, să participe la ospățul Mielului și să primească mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Este clar că ascultarea glasului lui Dumnezeu reprezintă unicul făgaș pentru a cerceta adevărata cale și pentru a-L întâmpina pe Domnul.

Versete din Biblie pentru referințe:

„Isus i-a răspuns: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).

Ascultă doar glasul lui Dumnezeu când cercetezi adevărata cale – Nu trebuie să asculți zvonurile și minciunile Satanei

Site web oficial