01De ce să Se întoarcă Domnul Isus în zilele de pe urmă pentru lucrarea de judecată după terminarea lucrării de răscumpărare?

Deși ființele umane au fost răscumpărate de Domnul în Epoca Harului și iertate de păcatele lor, oamenii nu au fost curățiți de natura lor păcătoasă – toți trăiesc încă în ciclul de păcătuire, de mărturisire, apoi din nou de păcătuire și din nou de mărturisire. Aceasta este lupta dureroasă a vieții lor. Biblia a profețit: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48). Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă este etapa lucrării de judecată; El a exprimat adevăruri pentru a-i curăți pe toți cei care vin înaintea tronului lui Dumnezeu, de a-i separa pe toți după felul lor și, în cele din urmă, de a-i aduce pe cei care au fost purificați în Împărăția Lui, punând astfel capăt epocii în întregime. Putem vedea că lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă îndeplinește și realizează complet profețiile biblice – este lucrarea de mântuire completă a omenirii.

Versete din Biblie pentru referințe

„Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic” (Ioan 8:34-35).

„Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu” (Evrei 10:26-27).

„Deci, Hristos a fost oferit cândva pentru a îndura păcatele multora; iar celor ce-L caută Se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru mântuire” (Evrei 9:28).

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13).

„Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48).

02Care sunt diferențele dintre lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu din Epoca Harului și lucrarea de judecată din Epoca Împărăției?

Versete din Biblie pentru referințe

„Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” (Matei 4:17).

„Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48).

03Cum putem ști că lucrarea de răscumpărare din Epoca Harului și lucrarea de judecată de la sfârșitul vremurilor sunt făcute de același Dumnezeu?

Versete din Biblie pentru referințe

„Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!” (Apocalipsa 1:8).

Răscumpărarea făcută de Domnul și judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

Site web oficial