01Credem în Domnul și am fost iertați de păcatele noastre, de ce atunci tot săvârșim păcate atât de des?

Deși am fost iertați de păcatele noastre prin credința noastră în Domnul și suntem învredniciți să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne bucurăm de harul și binecuvântările Lui, tot suntem încătușați de naturile noastre păcătoase. Nu ne putem abține să păcătuim și să ne împotrivim lui Dumnezeu și nu suntem în stare să ne desprindem de traiul în păcat. Continuăm să-L mințim și să-L înșelăm pe Dumnezeu de dragul statutului și al reputației; mai ales când lucrarea lui Dumnezeu este în contradicție cu noțiunile noastre, tindem să-L învinovățim, să-L judecăm și chiar să Îl tăgăduim sau să-I întoarcem spatele. Evident, omul păcătuiește frecvent și se împotrivește lui Dumnezeu datorită naturii sale păcătoase.

Versete din Biblie pentru referințe

„Eu ştiu că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea, întrucât vreau să fac ceea ce este bine, dar nu pot!” (Romani 7:18).

„Dar în mădularele mele văd o altă lege, care este împotriva legii din mintea mea, făcându-mă prizonier al legii păcatului, care este în mădularele mele. Ce om nenorocit sunt! Cine mă va elibera din acest trup de moarte?!” (Romani 7:23-24).

02Pot oamenii să intre în Împărăția lui Dumnezeu dacă naturile lor păcătoase nu au fost rezolvate și nu au fost curățite?

Dumnezeu spune: „Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!” (Leviticul 11:45). „Oricine săvârşeşte păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic” (Ioan 8:34-35). Dumnezeu este sfânt și drept, iar Împărăția cerurilor este acolo unde domnește Dumnezeu, este țara sfântă; Dumnezeu nu le-a permis niciodată celor care sunt de natură păcătoasă și înclinați spre păcat să intre în Împărăția Sa. Acest lucru este determinat de firea Sa dreaptă. Este clar că, dacă natura păcătoasă a omului nu se rezolvă, acesta nu va avea cum să scape de păcat, să fie curățit și să intre în Împărăția cerurilor.

Versete din Biblie pentru referințe

„Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nici o jertfă pentru păcat, ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu” (Evrei 10:26-27).

„Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” (Matei 7:21-23).

„Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!” (Leviticul 11:45).

„Sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul!” (Evrei12:14).

„Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârşeşte păcatul este sclav al păcatului. Şi sclavul nu rămâne veşnic în casă, însă fiul rămâne veşnic” (Ioan 8:34-35).

03Cum putem să scăpăm de păcat și să fim curățiți?

Biblia profețește: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13). „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). Dumnezeu ne-a promis că va veni din nou în zilele de pe urmă, că va exprima toate adevărurile pentru curățirea și mântuirea omenirii, va duce la bun sfârșit lucrarea de judecată care începe din casa lui Dumnezeu, va rezolva complet natura păcătoasă și firea satanică a omului și va elibera oamenii de păcat, pentru ca ei să poată dobândi purificarea și să fie aduși în Împărăția cerurilor.

Versete din Biblie pentru referințe

„Deci, Hristos a fost oferit cândva pentru a îndura păcatele multora; iar celor ce-L caută Se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru mântuire” (Evrei 9:28).

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:48).

„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

„Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

„Și se va întâmpla ca, pe tot pământul, două părți din acesta vor fi nimicite și vor pieri, iar a treia va fi lăsată, a spus Iahve. Iar Eu voi aduce cea de-a treia parte în foc și o voi rafina așa cum este rafinat argintul, o voi încerca așa cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu, iar Eu îi voi auzi. Eu voi spune: «Este poporul Meu!», iar ei vor spune: «Iahve este Dumnezeul meu!»” (Zaharia 13:8-9).

„Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate!” (Apocalipsa 22:14).

Cum poate fi omul curățit de stricăciune

Site web oficial