01Dezastrele au loc unul după altul, iar semnele întoarcerii Domnului au fost văzute – El S-a întors deja

Epidemiile, foametea, cutremurele, inundațiile și alte dezastre au devenit evenimente comune pretutindeni în lume și sunt din ce în ce mai grave. Au apărut și fenomene cerești ciudate. Profețiile întoarcerii Domnului au fost îndeplinite în mare măsură. Domnul Isus, după care am tânjit în toți acești ani, S-a pogorât în tăcere printre noi cu mult timp în urmă.

Versete din Biblie pentru referințe

„Aşa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în arcă şi a venit potopul şi i-a distrus pe toţi. Va fi la fel cum s-a întâmplat şi în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau, dar, în ziua când Lot a ieşit din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a distrus pe toţi. Tot aşa va fi şi atunci când se va arăta Fiul Omului” (Luca 17:26-30).

„Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii” (Matei 24:6-8).

„Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve” (Ioel 2:30-31).

„Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele, iar stelele cerului au căzut pe pământ ca smochinele târzii care sunt azvârlite din pom, când acesta este scuturat de un vânt puternic” (Apocalipsa 6:12-13).

„Imediat după necazul acelor zile, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate” (Matei 24:29).

02Domnul Se întoarce în taină înaintea dezastrelor, apoi Se arată deschis după dezastre

În ceea ce privește întâmpinarea Domnului, mulți oameni nu țin cont decât de profeția venirii Lui pe un nor, însă trec cu vederea profețiile întrupării Domnului și ale venirii Lui în taină: „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40). „Iată, Eu vin ca un hoţ” (Apocalipsa 16:15). De fapt, Domnul Se va întoarce în taină înaintea dezastrelor și va face un grup de biruitori, apoi El Se va arăta deschis după dezastre pentru a-i răsplăti pe cei buni și a-i pedepsi pe cei răi. Acest lucru îndeplinește complet profețiile întoarcerii Domnului.

Versete din Biblie pentru referințe

„Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40).

„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea” (Apocalipsa 16:15).

„Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25).

„Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48).

„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7).

„Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20:29).

03 Cum să-L întâmpini pe Domnul în timp ce El este aici în taină

Înaintea dezastrelor, Domnul vine în taină, dar Se va dezvălui public după dezastre. Deci, cum Îl putem întâmpina pe Domnul în timp ce este aici în taină? În Apocalipsa 3:20, este o profeție: Domnul Isus a spus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Când Domnul Se întoarce pe pământ în zilele de pe urmă, El rostește cuvinte pentru a-Și găsi oile. Fecioarele înțelepte aud glasul lui Dumnezeu, îl acceptă și îl urmează. Aceștia sunt oamenii care-L întâmpină pe Domnul și participă la ospățul Lui înaintea marilor dezastre.

Versete din Biblie pentru referințe

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

Articole de referință

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Semnele vremurilor s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

Semnele vremurilor s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

Conținut de calitate

Mai multe subiecte

Mântuitorul S-a întors deja
Mântuitorul S-a întors deja
Cunoașteți răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata finală | Creștinii trebuie să știe
Răscumpărarea făcută de Domnul și judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă
Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?
Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?
Greșeli care trebuie corectate pentru a întâmpina întoarcerea Domnului
Greșeli care trebuie corectate pentru a întâmpina întoarcerea Domnului