01Avertismentul eșecului în credință al lui Toma către cei care au să întâmpine întoarcerea Domnului în zilele de pe urmă

Biblia consemnează că Toma nu a avut credință înainte de a-L vedea pe Domnul și a fost astfel dojenit de Domnul Isus: „Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20:29). Care este avertismentul din aceste cuvinte de la Domnul Isus către cei ce Îl vor întâmpina pe Domnul în zilele de pe urmă? Mulți oameni se agață de profeția că Domnul va veni pe un nor, în timp ce ignoră profețiile venirii Domnului în taină. Ei refuză să creadă mărturiile că Domnul S-a întors deja în trup și insistă să creadă că El Se va întoarce doar când Îl vor vedea venind pe un nor. Nu îi face acest lucru predispuși să repete greșeala lui Toma?

Versete din Biblie pentru referințe

„Ceilalţi ucenici i-au zis: «L-am văzut pe Domnul!» Dar el le-a zis: «Dacă nu văd semnul cuielor în mâinile Lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu pun mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!» După opt zile, ucenicii erau din nou înăuntru, iar Toma era cu ei. Pe când uşile erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: «Pace vouă!» Apoi i-a zis lui Toma: «Adu-ţi degetul aici şi priveşte-Mi mâinile! Adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea! Şi nu fi necredincios, ci credincios!»” (Ioan 20:25-27).

Isus i-a zis: „Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20:29).

„Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui. Da! Amin!” (Apocalipsa 1:7).

02Calea cea bună pentru a-L întâmpina pe Domnul

Când vine vorba de întâmpinarea Domnului, ar trebui să învățăm lecția din eșecul lui Toma. Nu putem doar să așteptăm să-L vedem venind pe un nor înainte de a crede. Atunci, cum Îl putem întâmpina pe Domnul? Domnul Isus ne-a spus foarte clar: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6) „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Putem vedea aici cum lucrul esențial pentru a-L întâmpina pe Domnul este să ascultăm glasul lui Dumnezeu – aceasta e singura cale de a-L întâmpina. Când auzim pe cineva că este martor al întoarcerii Domnului, trebuie să căutăm și să cercetăm, iar în momentul în care recunoaștem glasul lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm și să ne supunem. Nu asta înseamnă să-L întâmpinăm pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe

„Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20:29).

„Prin urmare, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Matei 24:44).

„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea” (Apocalipsa 16:15).

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6).

„În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar uşa a fost închisă” (Matei 25:10).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).

Articole de referință

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

Semnele venirii Domnului Isus din Biblie au apărut

Semnele vremurilor s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

Semnele vremurilor s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Când Domnul vine și bate la ușă, cum vom răspunde?

Conținut de calitate

Mai multe subiecte

Cum Se arată Domnul după întoarcerea Sa
Cum Se arată Domnul după întoarcerea Sa
Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?
Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?
Cunoașteți răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata finală | Creștinii trebuie să știe
Răscumpărarea făcută de Domnul și judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă
Domnul S-a întors de mult în trup ca să Se arate și să lucreze