01Pentru a crede în Dumnezeu, omul trebuie să recunoască faptul că Hristos este Dumnezeu care apare în trup și că El este Dumnezeu Însuși

Conform consemnării biblice, Duhul Sfânt a fost martor că Domnul Isus a fost Fiul iubit al lui Dumnezeu și că Domnul Isus L-a numit și El pe Dumnezeu din ceruri „Tată”. Astfel, mulți oameni cred că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că există și Dumnezeu Tatăl din ceruri. Și totuși Domnul Isus a spus: „Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. […] Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine” (Ioan 14:9-10). „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Se poate vedea, așadar, că există un singur Dumnezeu. Isus Hristos a fost Iahve Dumnezeu întrupat – El a fost Dumnezeu Însuși.

Versete din Biblie pentru referințe

„Filip I-a zis: Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns! Isus i-a răspuns: De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: «Arată-ni-L pe Tatăl!»?! Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la Mine, ci Tatăl, Care locuieşte în Mine, Îşi face lucrările Lui. Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în Mine! Dacă nu, credeţi măcar datorită lucrărilor înseşi!” (Ioan 14:8-11).

„Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30).

02 Pentru a crede în Dumnezeu, omul trebuie să recunoască „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”

Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13). În zilele de pe urmă, Domnul Isus S-a întors de mult timp în trup ca apariția Fiului Omului pentru a-Și face lucrarea și a-Și rosti cuvintele. Acest Fiu al Omului este Hristos din zilele de pe urmă, Duhul adevărului, și El exprimă toate adevărurile care judecă, curăță și mântuiesc omul. Aceste adevăruri sunt într-adevăr calea vieții veșnice pe care Dumnezeu o oferă omenirii; de aceea, numai cei care cred în Hristos, care a devenit trup în zilele de pe urmă, și acceptă calea vieții veșnice pe care El o dă omului vor obține viața veșnică.

Versete din Biblie pentru referințe

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care se află în Raiul lui Dumnezeu” (Apocalipsa 2:7).

„Apoi mi-a zis: «S-a terminat! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii»” (Apocalipsa 21:6).

03Este credința în Domnul Isus, fără a crede în Hristos din zilele de pe urmă, o credință adevărată în Fiul și poate duce ea la viață veșnică?

Biblia spune: „Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa” (Ioan 3:36). Credința în Fiul este o credință în Hristos cel întrupat. Mulți oameni pot întreba: Domnul Isus este Fiul Omului, El este Hristos și, astfel, crezând în Domnul Isus, ar trebui să obținem viața veșnică. Atunci, de ce mai trebuie să credem în cuvintele și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă înainte ca să putem obține viața veșnică?

Versete din Biblie pentru referințe

„Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36).

„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul” (Ioan 16:12-13).

„Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22).

„şi I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului” (Ioan 5: 27).

04Fariseii iudei au crezut doar în Iahve Dumnezeu și nu în Domnul Isus. Ei, de asemenea, s-au împotrivit și L-au condamnat pe Domnul Isus și, prin urmare, au fost pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. Ce avertisment ne dă acest lucru?

1)Este credința într-un Dumnezeu nedeslușit, ceresc, și nu în Hristos cel întrupat, o credință adevărată în Dumnezeu?

Cum ar trebui să creadă, mai exact, omul în Dumnezeu? Domnul Isus a spus: „Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre” (Ioan 8:24). Privind în trecut, fariseii evrei au crezut numai într-un Dumnezeu ceresc nedeslușit, iar când Dumnezeu cel întrupat – Isus Hristos – S-a arătat și Și-a făcut lucrarea, nu numai că nu au crezut în El, ci I s-au și împotrivit și L-au condamnat. În cele din urmă, L-au răstignit pe Domnul Isus pe cruce și, astfel, au fost pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou ca arătarea Fiului Omului pentru a-Și îndeplini lucrarea și, dacă oamenii nu cred în acest Dumnezeu întrupat, concret, Hristos al zilelor de pe urmă – și doar cred într-un Dumnezeu ceresc, nedeslușit, atunci este aceasta o credință adevărată în Dumnezeu?

Versete din Biblie pentru referințe

„Vă spun că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre” (Ioan 8:24).

„Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Isus Cristos a venit în trup este de la Dumnezeu, iar orice duh care nu-L mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului” (1 Ioan 4:2-3).

„Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul” (2 Ioan 1:7).

2)Dacă cineva respectă pur și simplu slove și reguli ale Bibliei în credința sa și nu caută să fie compatibil cu Hristos, poate obține viața veșnică?

Mulți care cred în Dumnezeu cred că Biblia Îl reprezintă pe Dumnezeu și că o credință în Dumnezeu este o credință în Biblie și că, respectând Biblia, pot obține viața veșnică. Și totuși Domnul Isus a spus: „Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! Şi totuşi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5:39-40). Care este sensul real al acestor cuvinte rostite de Domnul Isus? Dacă cineva respectă doar Biblia și nu caută calea de a fi compatibil cu Hristos, poate obține viața veșnică?

Versete din Biblie pentru referințe

„Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine! Şi totuşi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţă!” (Ioan 5:39-40)

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6)

Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?

Site web oficial