Întrebarea 34: Pastorii religioși și prezbiterii cunosc temeinic Biblia; adesea, ei interpretează Scriptura pentru alții și îi determină să respecte Biblia. Așadar, explicarea și promovarea Bibliei chiar înseamnă a fi martor pentru Domnul și a-L preamări? De ce se spune că pastorii religioși și prezbiterii sunt farisei ipocriți? Încă nu suntem lămuriți în această privință – ai putea să ne răspunzi la întrebare?

Răspuns:

Pentru oameni, explicarea Bibliei nu ar trebui să fie un lucru rău. Dar, în același timp cu explicarea sa, ceea ce ei fac sunt acte care i se împotrivesc lui Dumnezeu. Ce fel de oameni sunt ăștia? Nu sunt ei farisei ipocriți? Nu sunt ei antihriști care I se împotrivesc lui Dumnezeu? De ce înseamnă explicarea Bibliei împotrivire față de Dumnezeu? Sau condamnarea lui Dumnezeu? Chiar dacă este comunicată așa, există încă oameni care nu înțeleg și încă se gândesc că explicarea Bibliei înseamnă preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu. Căpeteniile de seamă iudee, cărturarii și fariseii de atunci erau toți experți în scripturi și adesea le explicau oamenilor. Dacă explicarea Bibliei înseamnă preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu, atunci de ce când Domnul Isus a venit să predice și să lucreze, ei I s-au împotrivit cu furie și L-au condamnat, iar în cele din urmă au uneltit cu guvernul pentru a-L răstigni pe Domnul Isus? Pastorii și bătrânii religioși moderni sunt toți oameni care sunt familiarizați cu Biblia și care explică Biblia de ani de zile. Dacă explicarea Bibliei înseamnă preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu, atunci de ce Dumnezeu Atotputernic a venit să exprime adevăruri și să-Și realizeze lucrarea de judecată, și ei nu doar că au eșuat în a căuta și a investiga, ci în schimb s-au împotrivit și L-au condamnat? Care e problema aici? Nu este asta o problemă serioasă la care toți credincioșii ar trebui să reflecteze? În plus, dacă liderii religioși care explică Biblia înseamnă același lucru ca preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu, atunci în Epoca Harului, de ce Domnul Isus nu a lucrat în templu când a venit? De ce Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă n-a lucrat în biserică când a venit? Deoarece liderii religioși nu Îl preaslăvesc și nu Îl mărturisesc deloc pe Dumnezeu și sunt toți farisei ipocriți și aroganți. Sunt antihriști care controlează religia și I se împotrivesc lui Dumnezeu. Cum ar putea să-I permită lui Dumnezeu să existe sau să permită lumii religioase să aibă voci care Îi sunt martore lui Dumnezeu? Dacă Hristos întrupat ar veni în religie și ar lucra și ar predica în biserică, atunci ar fi cu siguranță arestat și oferit partidului de guvernare și răstignit. Dacă oamenii ar merge la diferite biserici pentru a-I fi martori lui Dumnezeu, atunci cu siguranță ar fi arestați și prigoniți. După cum a spus Domnul Isus: „Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor!” (Matei 10:16) Oamenii nu înțeleg lucrul ăsta? Bazat pe împotrivirea și condamnarea lui Dumnezeu de către fariseii religioși, ar trebui să înțelegem dacă preaslăvirea Bibliei înseamnă să-I fii martor lui Dumnezeu sau nu. Oamenii care Îl preaslăvesc și Îi sunt martori cu adevărat lui Dumnezeu I se împotrivesc? Îl pot vedea pe Dumnezeu ca pe un dușman? În plus, toți ar trebui să știm că Biblia nu conține doar cuvintele lui Dumnezeu, ci și multe cuvinte ale omului. Așadar, preaslăvirea Bibliei și a lui Dumnezeu nu sunt aceleași lucruri. Respectarea Bibliei și a poruncilor Domnului nu înseamnă același lucru. Când fariseii religioși explică Biblia, ei se concentrează doar pe explicarea cuvintelor omului din Biblie, pe explicarea cunoștințelor din Biblie și a teoriei teologice și pe predicarea și mărturisirea cuvintelor omului, dar nu se concentrează pe răspândirea și mărturisirea cuvintelor lui Dumnezeu și a adevărului exprimat de Dumnezeu în Biblie. Poate acest lucru să însemne preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu? Nu înseamnă asta împotrivirea și înșelarea lui Dumnezeu? Așadar, toți cei care cred că explicarea Bibliei înseamnă preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu nu înțeleg problemele duhovnicești și nu pot vedea esența problemei. Toți sunt persoane derutate, care divinizează și cred cu orbire și îi urmează pe liderii religioși. Nu e ăsta adevărul?

În acele vremuri, acei farisei iudei s-au concentrat doar pe explicarea cunoștințelor și doctrinelor din Biblie, precum și pe angajarea în ritualuri religioase și pe respectarea regulilor religioase și a tradițiilor umane, dar au abandonat poruncile lui Dumnezeu și s-au îndepărtat de calea lui Dumnezeu astfel încât atunci când a venit Domnul Isus, I s-au împotrivit, L-au condamnat cu furie pe Domnul Isus și L-au răstignit. În concluzie, au fost blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Deși pastorii și bătrânii religioși de azi explică adesea Biblia și sunt martori ai Bibliei pentru oameni, ei nu sunt atenți să răspândească și să mărturisească cuvântul lui Dumnezeu, sau să predice voința Domnului Isus și cerințele pe care El le are de la oameni și rar sunt martori ai substanței divine și ai frumuseții Domnului Isus. Ei nu-i călăuzesc pe oameni să practice și să experimenteze cuvântul Domnului și, în plus, nu sunt atenți la respectarea poruncilor Domnului și la urmarea voinței lui Dumnezeu. Ei se concentrează doar pe explicarea și preaslăvirea cuvintelor omului din Biblie, cerându-le altora să trateze cuvintele omului din Biblie precum cuvintele lui Dumnezeu și ca adevăr care trebuie practicat și respectat. Când rezolvă probleme, acestea sunt bazate mai mult pe cuvintele omului din Biblie și nu pe cele ale lui Dumnezeu din Biblie. Ei folosesc cuvintele omului din Biblie pentru a se lepăda de cuvintele lui Dumnezeu și a se împotrivi cuvintelor lui Dumnezeu. În ceea ce privește tema intrării în Împărăția cerurilor, de exemplu, Domnul Isus le-a spus clar oamenilor: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 7:21). Dar pastorii și bătrânii n-au fost interesați de cuvintele Domnului Isus și au tratat cuvintele omului din Biblie ca adevăr și ca standard pentru intrarea omului în împărăția cerurilor, învățându-i pe oameni că trebuie doar să trudească și să lucreze pentru Domnul pentru a intra în împărăția cerurilor. Ei folosesc cuvintele omului pentru a înlocui cuvintele lui Dumnezeu și pentru a se lepăda de cuvintele lui Dumnezeu și, drept rezultat, îi conduc greșit pe oameni. Acesta este cel mai rău și trădător aspect al împotrivirii pastorilor și bătrânilor religioși față de Dumnezeu. Ei interpretează Biblia scoasă din context, folosind cuvintele omului din Biblie pentru a se împotrivi și a-L condamna pe Dumnezeu Atotputernic și nu se opresc de la nimic pentru a amăgi, a lega și a-i controla pe credincioși și a-i bloca de la cercetarea și acceptarea lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, ținându-i pe toți cu fermitate sub controlul lor. Este exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Uitați-vă bine la liderii fiecărei confesiuni – toți sunt aroganți și neprihăniți de sine și interpretează Biblia în afara contextului și potrivit cu propria lor imaginație. Toți se bazează pe talente și erudiție pentru a-și face lucrarea. Oare, dacă ar fi incapabili de a predica ceva, i-ar urma acei oameni? Ei posedă, la urma urmei, ceva cunoaștere și pot predica despre vreo doctrină sau știu cum să-i convingă pe alții și cum să folosească unele artificii. Le folosesc pentru a-i aduce pe oameni înaintea lor și a-i înșela. Acei oameni cred în Dumnezeu cu numele, dar, în realitate, ei își urmează liderii. Dacă întâlnesc pe cineva care predică adevărata cale, unii dintre ei spun: «Trebuie să-l consultăm pe liderul nostru cu privire la credință». Credința lor trebuie să treacă prin filtrul unei ființe umane; nu este aceasta o problemă? Atunci, ce au devenit acei lideri? Nu au devenit ei farisei, păstori falși, antihriști și obstacole pentru acceptarea de către oameni a adevăratei căi?” („Numai urmărirea adevărului este adevărata credință în Dumnezeu” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos). În baza acestor fapte, cum putem spune că pastorii și bătrânii religioși care explică Biblia înseamnă că-L preaslăvesc și-L mărturisesc pe Dumnezeu? Nu se folosesc de șansa de a explica Biblia pentru a o interpreta greșit și a scoate lucrurile din context pentru a I se împotrivi lui Dumnezeu? Au devenit de mult obstacole și piedici pentru oameni în acceptarea căii adevărate și reîntoarcerea la Dumnezeu și sunt exact antihriștii demascați de lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Oamenii tot nu pot înțelege acest lucru?

Potrivit părerilor oamenilor, explicarea Bibliei este același lucru cu preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu, dar din modul de explicare a Bibliei de către fariseii și liderii religioși, putem observa că nu este așa. Ceea ce fariseii religioși preaslăvesc și mărturisesc este Biblia și nu pe Dumnezeu. Predica lor se bazează mai mult pe explicarea cuvintelor omnului din Biblie și nu pe cuvintele lui Dumnezeu. Ei folosesc cuvintele omului din Biblie pentru a înlocui și a se împotrivi cuvintelor lui Dumnezeu și pentru a scoate cuvintele omului din Biblie din context pentru a se împotrivi și a trage concluzii cu privire la Dumnezeu. Scopul explicării Bibliei de către ei nu este de a-L preaslăvi și mărturisi pe Dumnezeu, ci de a amăgi și controla oamenii și de a-și atinge scopurile lor pline de dispreț. O asemenea explicare a Bibliei înseamnă să I te împotrivești lui Dumnezeu și să faci rău. De aceea, când Dumnezeu vine să lucreze, ei folosesc Biblia pentru a-i controla pe oameni făcându-i să creadă cu orbire în Biblie și să respecte Biblia, ducându-i pe calea de împotrivire față de Dumnezeu. Acest lucru arată că explicarea Bibliei de către fariseii și liderii religioși este o modalitate de a I se împotrivi lui Dumnezeu. Ei scot complet din context cuvintele omului din Biblie pentru a I se împotrivi și a I se opune lui Dumnezeu pentru a-și crea propria lor împărăție independentă. Atunci, cum ar trebui explicată Biblia pentru a-L preaslăvi și a-I fi martor lui Dumnezeu? Biblia conține lucrarea lui Dumnezeu și mărturii despre Dumnezeu. Explicarea Bibliei înseamnă preaslăvirea și mărturisirea lui Dumnezeu potrivit cuvintelor lui Dumenzeu din Biblie și a adevărurilor din Biblie. Înseamnă a răspândi și a fi martor al cuvintelor lui Dumnezeu din Biblie. Înseamnă să comunici intențiile lui Dumnezeu potrivit cerințelor lui Dumnezeu și a cuvintelor Sale și să comunici adevărul din cuvintele lui Dumnezeu. Înseamnă să aduci oamenilor mărturii despre lucrarea lui Dumnezeu și despre firea Sa și să fii martor al esenței lui Dumnezeu și al frumuseții Sale. Înseamnă să conduci oamenii spre a practica și a experimenta cuvintele lui Dumnezeu, permițându-le astfel să obțină intrarea în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu. Înseamnă să-L preaslăvești pe Domnul Isus și să fii martor al Său în toate lucrurile. Doar explicând Biblia în asemenea mod înseamnă să-L preaslăvești și să fii martor al lui Dumnezeu, să fii după inima lui Dumnezeu și să-L slujești cu adevărat. Cuvintele omului din Biblie pot fi folosite doar ca referință și supliment, și nu pot fi comparate niciodată cu vorbele lui Dumnezeu. Totuși, pastorilor și bătrânilor religioși le pasă doar de explicarea cuvintelor omului din Biblie. Ei tratează cuvintele omului din Biblie drept cuvintele lui Dumnezeu, ca adevăr, folosindu-l ca o referință pentru comportamentul lor, ca baza modului în care ei rezolvă problemele. Dar menționează rareori cuvintele lui Dumnezeu. Și folosesc cuvintele omului din Biblie pentru a înlocui cuvintele lui Dumnezeu și a le lăsa în urmă. Explicarea Bibliei în acest mod înseamnă să fii martor al lui Dumnezeu? Nu înseamnă asta doar preaslăvire și mărturisire a omului? În plus, când explică Biblia, se concentrează doar pe explicarea teoriei teologice, pe explicarea personajelor, a locațiilor și a contextului istoric din Biblie pentru a se lăuda. Asta nu înseamnă amăgirea și prinderea în capcană a oamenilor? Asta nu înseamnă că-i fac pe oameni să-i divinizeze și să-i urmeze? În acele vremuri, fariseii ipocriți au profitat de șansa lor de a explica Biblia pentru a o interpreta greșit pentru a amăgi și a controla oamenii, iar în final, i-au luat pe credincioși pe calea de urmare a omului și de împotrivire față de Dumnezeu și au transformat iudaismul într-o împărăție independentă care se împotrivește lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă, pastorii și bătrânii religioși, profită și ei de explicarea Bibliei pentru a-i face pe oameni să creadă și să divinizeze cu orbire Biblia și folosesc Biblia pentru a înlocui locul lui Dumnezeu în inimile oamenilor, ducându-i pe credincioși pe neștiute pe calea de înșelare a cuvântului Domnului și de împotrivire față de Dumnezeu, transformând iudaismul într-o împărăție independentă care se împotrivește lui Dumnezeu, un bastion neclintit de împotrivire față de lucrarea lui Dumnezeu. Nu înseamnă explicarea Bibliei așa cum o fac ei împotrivire față de Dumnezeu și blasfemiere a lui Dumnezeu? Nu este asta exact amăgirea fariseilor antihriști prin împotrivirea față de Dumnezeu și crearea împărăției lor independente? Cum se poate spune că este preaslăvire și mărturisire a lui Dumnezeu? Viclenia fariseilor religioși în împotrivirea față de Dumnezeu se găsește în folosirea șansei lor de a explica Biblia pentru a o interpreta greșit pentru a amăgi și a controla oamenii. Biblia a fost inițial o mărturie a lui Dumnezeu. În funcție de părerile oamenilor, ei sunt martori ai lui Dumnezeu indiferent de cum explică Biblia ; totuși, fariseii ipocriți profită de această părere a omului, făcând tot ce le stă în putință pentru a preaslăvi și a fi martori ai Bibliei. Ei folosesc Biblia pentru a-L înlocui pe Dumnezeu și pentru a I se împotrivi lui Dumnezeu și pentru a-i amăgi pe oameni. Acest lucru îi face pe oameni să creadă orbește și să divinizeze Biblia și îi face pe oameni să îi divinizeze și să îi urmeze pe specialiștii în Biblie și astfel să Îl trădeze pe Dumnezeu. Aceasta este cea mai trădătoare și vicleană amăgire a Satanei pentru a I se împotrivi lui Dumnezeu și pentru a-i amăgi pe oameni și aspectul care este cel mai dificil de înțeles de către oameni și cel mai ușor pentru ei pentru a amăgi.

Haideți să aruncăm o privire la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Cei care citesc Biblia în bisericile mari, recită Biblia în fiecare zi și, totuși, niciunul nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; mai mult, niciunul nu este în concordanță cu inima lui Dumnezeu. Toți sunt oameni netrebnici, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-L învețe pe Dumnezeu. Deși ei flutură numele lui Dumnezeu, ei I se opun voit. Cu toate că ei se denumesc credincioși ai lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți oamenii ca aceștia sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care intenționat stau în calea celor care încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole ce îi împiedică pe cei care Îl caută pe Dumnezeu. Cu toate că ei au «un trup robust», cum vor ști adepții lor că ei sunt antihriști care îi conduc pe oameni contra lui Dumnezeu? Cum vor ști ei că aceștia sunt diavoli vii care caută, pentru un scop anume, suflete ca să le devoreze?” („Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). „Dacă ai crezut în Dumnezeu timp de mulți ani și totuși nu ai ascultat de El niciodată sau nu ai acceptat toate cuvintele Lui, ci în schimb I-ai cerut lui Dumnezeu să ți se supună ție și să acționeze conform concepțiilor tale, atunci tu ești cea mai neascultătoare ființă și ești un necredincios. Cum poate o astfel de persoană să se supună lucrării și cuvintelor lui Dumnezeu care nu se conformează concepțiilor omului? Cea mai neascultătoare persoană este cea care Îl sfidează intenționat și se opune lui Dumnezeu. El este dușmanul lui Dumnezeu și antihristul. O astfel de persoană are în mod constant o atitudine ostilă față de noua lucrare a lui Dumnezeu, nu a arătat niciodată cea mai mică intenție de a se supune și nu s-a arătat niciodată, de bunăvoie, supus sau umil. El se înalță pe sine înaintea altora și nu se supune niciodată față de nimeni. Înaintea lui Dumnezeu, el se consideră cel mai competent în predicarea cuvântului și cel mai priceput în a modela pe alții. El nu renunță niciodată la averile pe care le are deja, ci le consideră ca pe niște moșteniri de familie pentru închinare, pentru a predica altora despre ele și le folosește pentru a ține prelegeri și acelor nesăbuiți care îl idolatrizează pe el. Există într-adevăr câțiva oameni ca aceștia în biserici. Se poate spune că ei sunt «eroi neîmblânziți», care, generație după generație, fac popasuri în casa lui Dumnezeu. Ei pretind că predicarea cuvântului (doctrinei) este datoria lor supremă. An de an și generație după generație, aceștia își practică, impunând cu tărie, datoria lor «sacră și inviolabilă». Nimeni nu îndrăznește să-i atingă și nici o singură persoană nu îndrăznește să le reproșeze deschis. Ei devin «împărați» în casa lui Dumnezeu, alergând frenetic de-a lungul timpului pe măsură ce îi tiranizează pe ceilalți. Această ceată de diavoli caută să se unească și să-Mi distrugă lucrarea; cum pot permite acestor diavoli vii să existe în fața ochilor Mei?” („Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). Evident, chiar dacă pastorii și bătrânii religioși explică adesea Biblia, ei nu sunt oameni care înțeleg adevărul și care Îl cunosc pe Dumnezeu. Ei sunt exact fariseii ipocriți. Ei sunt pastorii și lucrătorii falși care amăgesc, controlează, leagă și îi rănesc pe oameni. Ei îi conduc pe oameni să-L nege pe Hristos, să-L condamne pe Hristos, până la împotrivirea și opoziția față de Dumnezeu, făcându-i astfel complicii și marionetele Satanei. Oricine are ochi poate vedea acest lucru foarte clar.

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Din moment ce felul în care pastorii și prezbiterii explică și preamăresc Biblia nu este același lucru cu a Îl preamări și a-L mărturisi pe Domnul, ce înseamnă cu adevărat a-L preamări și mărturisi pe Domnul? Mărturisirea adevărată a Domnului și cinstirea Lui nu se referă la cum oamenii interpretează Biblia. Cheia e dacă ei pot sau nu să practice cuvintele lui Dumnezeu și să experimenteze lucrarea Sa și să dobândească adevărata înțelegere a lui Dumnezeu. Dacă oamenii iubesc și urmăresc adevărul, ei vor obține luminarea Duhului Sfânt și adevărata experiență și cunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu. Această cunoaștere vine prin aplicarea și experimentarea cuvintelor lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Comunicarea acestor experiențe și mărturii reale este ceea ce înseamnă să-L cinstești și să-L mărturisești pe Dumnezeu. Lucrurile despre care vorbesc cei care Îl preamăresc și Îl mărturisesc pe Dumnezeu nu vin din propriile lor concepții, imaginație sau logică; și, cu siguranță, nu vine din interpretarea lor literară a cuvintelor lui Dumnezeu sau din teorii teologice goale. Ei se concentrează pe comunicarea cuvintelor lui Dumnezeu așa cum sunt afirmate în Biblie, comunicând voia lui Dumnezeu, cerințele Lui de la oameni, firea Sa și tot ce El are și este, permițându-ne să înțelegem voia și firea lui Dumnezeu și să-L cunoaștem cu adevărat. Aceste tipuri de interpretări și comunicări biblice despre cuvintele lui Dumnezeu sunt modul în care Îl pot cinsti și mărturisi cu adevărat pe Dumnezeu. Totuși, când pastorii și prezbiterii tălmăcesc Biblia, pot ei să comunice cu adevărat realitatea adevărului cuvintelor lui Dumnezeu? Pot ei comunica voia lui Dumnezeu? Pot ei mărturisi firea lui Dumnezeu? Pot ei să ne facă să-L cunoaștem, să I ne supunem și să-L preamărim pe Dumnezeu? Faptele ne-au arătat că majoritatea pastorilor și prezbiterilor din comunitatea religioasă urăsc adevărul și se împotrivesc lui Dumnezeu; asta e adevărata lor natura. Ei nu pun cuvintele lui Dumnezeu în practică și nu experimentează lucrarea Lui. Ei nu înțeleg deloc voia sau cererile Lui și, cu siguranță, nu înțeleg firea Sa, tot ce are El sau tot ce este. De aceea, ei nu pot comunica nicio cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu și nu pot mărturisi substanța divină sau minunatele calități ale Domnului Isus. Ei doar interpretează cuvinte moarte din Biblie și teoria teologică sau anumite povestiri despre personaje biblice și contextul lor istoric pentru a-i face pe oameni să-i admire și să-i respecte. Ei nu Îl preamăresc și nu Îl mărturisesc defel pe Domnul.

Nu numai asta, dar de cele mai multe ori pastorii și prezbiterii interpretează cuvintele omului, cum ar fi cuvintele lui Pavel din Biblie. Conform lui Pavel, „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16), iar ei iau cuvintele Bibliei ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Asta a făcut ca întreaga comunitate religioasă să ia cuvintele apostolilor drept cuvintele lui Dumnezeu și să le spună credincioșilor să le practice și să le respecte. Ei citează cuvintele apostolilor din ce în ce mai des atunci când predică, au părtășie sau mărturisesc. Totuși, ei Îi citează din ce în ce mai rar pe Dumnezeu și pe Domnul Isus. La ce rezultat duce asta? Rezultatul final e că toate cuvintele lui Dumnezeu și ale Domnului Isus din Biblie au fost înlocuite și anulate de către cele ale ființelor umane. Locul Domnului Isus în inimile noastre scade continuu, în timp ce locul lui Pavel și al altora continuă să crească în inimile noastre. Asta a permis cuvintelor din Biblie ale lui Pavel și ale altor oameni să ne ocupe inimile. Credem în Domnul Isus doar cu numele, dar în realitate procedăm conform scrierilor din Biblie ale unor oameni, cum ar fi cele ale lui Pavel. Noi călătorim pe propria cale a credinței în Dumnezeu, în timp ce cuvintele oamenilor, mai ales ale lui Pavel, le înlocuiesc pe cele ale Domnului Isus. Dacă noi credem astfel în Dumnezeu, nu ne vom abate de la calea Domnului? Cum poate fi această slujire conform voii lui Dumnezeu? Spre exemplu, Domnul Isus a spus odată următoarele legat de intrarea în Împărăția cerurilor: „ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 7:21). Cu toate acestea, pastorii și prezbiterii preferă întotdeauna să întrebuințeze cuvintele lui Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății” (2 Timotei 4:7-8). Ei ne învață că, atâta timp cât trudim pentru Domnul cum a făcut Pavel, putem intra în Împărăția cerurilor. Aceasta este o trădare deplină a cuvintelor Domnului Isus. Rezultatul este că mulți dintre noi, credincioșii, nu știm cum să urmăm voia lui Dumnezeu. Ne este și mai puțin clar ce fel de oameni pot intra în Împărăția cerurilor. Folosim cuvintele lui Pavel ca pe maxime. Pastorii și prezbiterii înlocuiesc cuvintele Domnului cu cele ale omului. Făcând astfel, ei exclud cuvintele Domnului. Rezultatul este că îi fac pe oameni să se rătăcească. Atunci când interpretează Biblia astfel, ne ajută ei să înțeegem cuvintele Domnului? Îl cinstesc ei oare și-L mărturisesc pe Dumnezeu? Ne călăuzesc ei pentru a pătrunde realitatea cuvintelor lui Dumnezeu? Eu cred că se împotrivesc direct Domnului, iar această problemă e foarte gravă! Pastorii religioși și prezbiterii adesea substituie cuvintele lui Dumnezeu cu cele ale oamenilor, din Biblie. Ar trebui să ne fie clare acum consecințele acestui lucru, nu? Cum pot mulți oameni crede în Domnul ani de zile și totuși să nu-L cunoască? De ce nu experimentează niciodată cu adevărat cuvintele Domnului? Cum pot cei ce cred astfel în Domnul să obțină vreodată adevărul sau viața? Nu e asta pentru că pastorii și prezbiterii interpretează și mărturisesc neîncetat cuvintele oamenilor din Biblie și ne îndeamnă să ne limităm la interpretările lor?

Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă i-a demascat pe acești pastori și prezbiteri, acești demoni antihriști din comunitatea religioasă. Altfel, nimeni nu ar putea vedea că modurile în care cinstesc și interpretează Biblia sunt de fapt modurile lor viclene de a amăgi și de a controla oamenii, și nimeni nu ar putea vedea adevărul: ei își stabilesc propria lor împărăție independentă, ca vrăjmași ai lui Dumnezeului. După cum știm cu toții, pe vremea Domnului Isus, fariseii cinsteau și mărturiseau Biblia; ei încercau să-L îngrădească pe Dumnezeu în cadrul Scripturilor lor. Ei nu căutau niciodată adevărul și nu căutau urmele pașilor lui Dumnezeu și L-au condamnat pe Domnul Isus și I s-au împotrivit datorită faptului că lucrarea și cuvintele Lui au mers dincolo de Biblie. Rezultatul a fost răstignirea Domnului Isus pe cruce, folosind refuzul Său de a urma Vechiul Testament ca justificare. Pastorii și prezbiterii din zilele de pe urmă sunt la fel cum erau fariseii: ei cinstesc și mărturisesc Biblia; ei Îl definesc pe Dumnezeul ca fiind Dumnezeul din Bibliei. Ei răspândesc și minciuni, spunând: „Nimic din cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei,” „A crede în Biblie înseamnă a crede în Dumnezeu. Dacă părăsești Biblia, nu mai crezi în Dumnezeu.” Ei spun asta pentru a ne amăgi să credem în Biblie și să o venerăm orbește. Pastorii și prezbiterii folosesc aceste metode secrete și viclene pentru a ne fura de la Dumnezeu, și a ne face să înghenunchem înaintea Bibliei. Asta ne face să ne pierdem inconștient relația cu Dumnezeu. Noi, care odată credeam în Dumnezeu, acum credem doar în Biblie. Biblia a devenit Domnul din inimile noastre, Dumnezeul din inimile noastre. Locul lui Dumnezeu în inimile credincioșilor se micșorează pe neștiute și astfel, credința lor oarbă și adorarea Bibliei îi face să se închine și să-i urmeze pe învățații biblici, pastorii și prezbiterii. Oare preamărirea și mărturisirea Bibliei de către pastorii și liderii religioși este cu ceva diferită de cea a preoților de seamă, a cărturarilor și fariseilor evrei? Nu, nicidecum. Pastorii și prezbiterii folosesc Biblia ca un instrument de control al comunității religioase și pentru a-și atinge propriile ambiții. Ei cinstesc Biblia și o interpretează în afara contextului pentru a ne înșela și a ne controla. Ei ne conduc inconștient pe calea venerării și a urmării oamenilor și a vrăjmășiei față de Dumnezeu. Ei îi fac pe mulți oameni să creadă că închinarea la Biblie și respectarea Bibliei înseamnă să crezi în Dumnezeu și să fii în prezența lui Dumnezeu. De aceea, acești oameni nu caută și nu studiază lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și ratează șansa de a întâmpina întoarcerea Domnului și de a fi răpiți în Împărăția cerurilor. Acesta e planul cel mai viclean și perfid al Satanei. De aceea, putem să vedem că pastorii și prezbiterii din comunitatea religioasă sunt un grup de adevărați farisei și escroci! Ei sunt păstori falși și antihriști care îi amăgesc și îi controlează pe aleșii lui Dumnezeu! Comunitatea religioasă e controlată de un grup de farisei și demoni antihristici care I se împotrivesc lui Dumnezeu. A încetat demult să mai fie un loc în care Dumnezeu putea să-Și facă lucrarea. A devenit o tabără satanică ce și-L face vrăjmaș pe Dumnezeu. A devenit marele Babilon de demult! Cum ar putea Babilonul religios să nu cadă sub mânia lui Dumnezeu?!

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior: Întrebarea 33: Când Domnul Isus a venit să-Și facă lucrarea, fariseii iudei L-au sfidat și condamnat nebunește și L-au răstignit pe cruce. Acum că Dumnezeu Atotputernic al zilelor de pe urmă a venit să-Și facă lucrarea, pastorii religioși și prezbiterii Îl sfidează și condamnă de asemenea, răstignindu-L pe Dumnezeu încă o dată pe cruce. De ce fariseii iudei, pastorii religioși și prezbiterii urăsc atât de mult adevărul și se împotrivesc astfel lui Hristos? Care, mai exact, sunt natura și esența lor?

Înainte: Întrebarea 35: Majoritatea oamenilor din cercurile religioase cred că pastorii și prezbiterii au fost aleși și consacrați de Domnul și că ei toți sunt oameni care-L slujesc pe Domnul în biserici; dacă îi urmăm pe acești pastori și prezbiteri și ne supunem lor, de fapt, Îl urmăm pe Domnul și ne supunem Lui. Cât despre ceea ce înseamnă, mai exact, a te supune omului și a-l urma și ce, mai exact, înseamnă a te supune lui Dumnezeu și a-L urma, cei mai mulți oameni nu înțeleg acest aspect al adevărului. Te rugăm să comunici despre acest subiect.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

20. Ce este un necredincios?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:De vreme ce crezi în Dumnezeu, atunci trebuie să-ți pui credința în toate cuvintele lui Dumnezeu și în...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte