Întrebarea 33: Când Domnul Isus a venit să-Și facă lucrarea, fariseii iudei L-au sfidat și condamnat nebunește și L-au răstignit pe cruce. Acum că Dumnezeu Atotputernic al zilelor de pe urmă a venit să-Și facă lucrarea, pastorii religioși și prezbiterii Îl sfidează și condamnă de asemenea, răstignindu-L pe Dumnezeu încă o dată pe cruce. De ce fariseii iudei, pastorii religioși și prezbiterii urăsc atât de mult adevărul și se împotrivesc astfel lui Hristos? Care, mai exact, sunt natura și esența lor?

Răspuns:

Toți cei care cred în Domnul știu că fariseii s-au împotrivit Domnului Isus, dar care a fost rădăcina, adevărata esență a împotrivirii lor? Puteți spune că în istoria de 2000 de ani a religiei, nimeni nu a găsit răspunsul. Chiar dacă blestemul Domnului Isus asupra fariseilor a fost scris în Noul Testament, nimeni nu a identificat esența fariseilor. Când Dumnezeu Atotputernic vine în zilele de pe urmă, El arată răspunsul la această întrebare. Să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic! „Doriți să cunoașteți motivul pentru care fariseii I se împotriveau lui Isus? Vreți să cunoașteți natura fariseilor? Ei erau plini de fantezii cu privire la Mesia. Mai mult decât atât, ei credeau numai că Mesia va veni și, cu toate acestea, nu au căutat adevărul vieții. Și astfel, chiar și astăzi ei încă Îl mai așteaptă pe Mesia, pentru că nu au nicio cunoaștere despre calea vieții, și nu știu care este calea adevărului. Cum, spuneți voi, ar putea asemenea oameni nesăbuiți, încăpățânați și ignoranți să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum ar putea ei să-L vadă pe Mesia? Ei I s-au împotrivit lui Isus pentru că nu cunoșteau direcția lucrării Duhului Sfânt, pentru că nu cunoșteau calea adevărului rostită de Isus și, mai mult decât atât, pentru că nu L-au înțeles pe Mesia. Și, din moment ce ei nu-L văzuseră niciodată pe Mesia și nu fuseseră niciodată în compania lui Mesia, ei au făcut greșeala de a se agăța în zadar de numele lui Mesia, în timp ce se opuneau naturii lui Mesia, prin orice mijloace. Acești farisei erau încăpățânați și aroganți din fire și nu se supuneau adevărului. Principiul credinței lor în Dumnezeu este: indiferent cât de profundă e predicarea Ta, indiferent cât de înaltă e autoritatea Ta, Tu nu ești Hristos decât dacă ești numit Mesia. Nu sunt aceste păreri absurde și ridicole?” („Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” din Cuvântul Se arată în trup).

Dumnezeu Atotputernic o spune clar. Rădăcina împotrivirii și condamnării de către farisei a Domnului Isus a fost faptul că nu Îl slăveau pe Dumnezeu și nu căutau deloc adevărul. În sinea lor, erau încăpățânați și aroganți; nu trăiau în adevăr. Fariseii Îl defineau pe Dumnezeu pe baza propriilor concepții și închipuiri, cuvânt cu cuvânt ca în Biblie. Cinsteau doar numele de Mesia. Indiferent cât de profunde, corecte și adevărate sunt predicile Domnului Isus sau câtă autoritate ori putere au cuvintele Lui, din cauză că numele Lui nu e Mesia, fariseii I s-au opus și L-au condamnat. Nu numai că fariseii n-au acceptat adevărurile exprimate de Domnul Isus, dar L-au ispitit și-au încercat să-I găsească vină. Spre exemplu, L-au ispitit pe Domnul Isus, întrebându-L în numele cui face minuni și L-au întrebat înadins pe Domnul Isus dacă să plătească birul Cezarului. L-au întrebat pe Domnul Isus dacă El e Fiul lui Dumnezeu, Hristos etc. Domnul Isus le-a zădărnicit planurile rele cu adevăr și înțelepciune. Fariseii nu au avut putere să-L contrazică, dar tot nu au căutat adevărul. Ei tot s-au împotrivit fanatic și L-au condamnat pe Domnul Isus; L-au arestat pe Domnul Isus și au cerut să fie răstignit. A fost așa cum a spus Domnul Isus când i-a dat în vileag: „Însă acum încercați să Mă omorâți, pe Mine, un Om Care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu” (Ioan 8:40). „Dacă spun adevărul, de ce nu Mă credeți?” (Ioan 8:46). Așadar, putem să vedem că fariseii, prin natura și esența lor, erau demoni satanici, vrăjmași ai lui Dumnezeu care urau adevărul! Ce fel de oameni Îl pot urî și condamna pe Hristos? Povestea fariseilor demonstrează clar un lucru: toți cei care cred în Dumnezeu, dar nu iubesc adevărul, sunt scârbiți de adevăr și urăsc adevărul nu-L cunosc pe Dumnezeu. În plus, acești oameni cu siguranță se împotrivesc lui Dumnezeu și Îl consideră vrăjmașul lor. Pentru că Hristos este calea, adevărul și viața, oricine urăște adevărul Îl urăște și pe Hristos. Mulți care urăsc adevărul par buni pe dinafară; ei respectă regulile Bibliei și nu par deloc oameni răi, dar când Hristos vine să-Și facă lucrarea, acești vrăjmași satanici ai lui Dumnezeu vor fi complet demascați.

Împotrivirea fariseilor și condamnarea Domnului Isus demască întru totul esența lor demonică: ei urăsc adevărul și se împotrivesc lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Isus a predicat și Și-a făcut lucrarea, El a exprimat multe adevăruri. A făcut multe minuni și le-a dat oamenilor har din abundență, fapt care a dezvăluit autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Lucrarea Domnului Isus a zguduit temelia iudaismului și a șocat statul evreiesc. Mulți oameni Îl urmau pe Domnul Isus. Fariseii știau că dacă Domnul Isus Și-ar fi continuat lucrarea, toți iudeii credincioși L-ar fi urmat; Iudaismul ar fi căzut, iar pozițiile lor și sursa lor de venit ar fi dispărut. De aceea, au decis să-L ucidă pe Domnul Isus. Biblia a consemnat clar aceste lucruri: „Conducătorii preoților și fariseii au adunat Sinedriul și au zis «Ce să facem? Omul Acesta face multe semne. Dacă-L lăsăm să continue așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici atât locul, cât și neamul! […] Așadar, din ziua aceea, au plănuit să-L omoare” (Ioan 11:47-53). Pentru a-și proteja statutul și sursa de venit, fariseii au complotat cu guvernarea romană ca să-L răstignească pe Domnul Isus. Ei au spus: „Sângele Lui să fie peste noi și peste copiii noștri!” (Matei 27:25). După cum vedeți, fariseii urau adevărul și Îl urau pe Hristos. Ei au ajuns într-un punct în care nu-și mai doreau demult să coexiste cu Hristos! Mai degrabă și-ar părăsi jertfele decât să nu-L răstignească pe Domnul Isus; mai degrabă ar comite păcate monstruoase, s-ar împotrivi și L-ar supăra pe Dumnezeu și ar aduce blestemul asupra urmașilor lor decât să nu-L țintuiască pe Domnul Isus pe cruce, Cel ce a exprimat adevărul și a răscumpărat omenirea. Aceasta e adevărata natură și esență satanică ce urăște adevărul a fariseilor. Atunci când Domnul Isus a fost răstignit, soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat și perdeaua din templu s-a rupt în două. După ce Domnul Isus a înviat, El a apărut din nou înaintea oamenilor. După ce oamenii au aflat acestea, s-au pocăit pentru păcatele lor și s-au întors la Domnul Isus. Cât despre farisei? Nu numai că nu s-au pocăit, dar au devenit vrăjmași și mai înverșunați ai Domnului Isus. Ei i-au mituit pe soldați ca să mărturisească strâmb și să spună că Domnul Isus nu a înviat. Când apostolii au răspândit vestea bună despre Domnul Isus, fariseii i-au prins și i-au prigonit. Ei au vrut să interzică lucrarea Domnului Isus pentru a-și realiza ambiția de a controla permanent comunitatea religioasă. Faptele acestea sunt o dovadă suficientă că fariseii credeau în Dumnezeu doar cu buzele. În realitate, urau adevărul și se împotriveau lui Dumnezeu. Esența împotrivirii fariseilor și condamnarea Domnului Isus a fost următoarea: încercau să concureze cu Dumnezeu și să-L măsoare; luptau împotriva lui Dmnezeu. Aroganța împotrivirii și urii fariseilor pentru Domnul Isus le-a dat pe față ambiția și chipul lor rău, satanic. În plus, le-a demascat natura de antihriști demonici: refuzul de a se căi, o ură frenetică împotriva adevărului și a lui Dumnezeu. Nu așa tratează pastorii și prezbiterii comunității religioase pe Dumnezeu Atotputernic? Dacă am putea vedea clar cum păstorii și prezbiterii se opun lui Dumnezeu Atotputernic și-L condamnă, am ști cu siguranță că fariseii s-au împotrivit Domnului Isus și L-au condamnat în același fel.

Acum două mii de ani, cei mai de seamă preoți evrei, cărturarii și fariseii L-au răstignit pe Domnul Isus. Două mii de ani mai târziu, liderii religioși au făcut ca istoria să se repete, răstignindu-L din nou pe Dumnezeu! Am văzut cu toții că Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. El exprimă adevărurile care curățesc și mântuiesc umanitatea. El dezvăluie toate tainele planului de gestionare (de mântuire) al lui Dumnezeu. El judecă și expune natura satanică a umanității care I se opune lui Dumnezeu și Îl trădează. Firea lui Dumnezeu nu poate fi jignită de om! Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul. Ele au autoritatea și puterea de a ne convinge pe deplin. Aceste adevăruri curățesc și mântuiesc umanitatea. Atunci cum rămâne cu pastorii și prezbiterii zilelor noastre? Lor nu le pasă cât adevăr, câtă autoritate și putere au cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și de cum pot curăți și mântui omul cuvintele Lui. Ei se încăpățânează în ereziile lor: „Dacă nu se pogoară pe un nor și nu mă ridică în Împărăția cerului, nu este Domnul Isus cel reîntors.” Ei se opun lui Dumnezeu Atotputernic și-L condamnă frenetic. Ei cred doar în numele Domnului Isus, dar se împotrivesc fanatic și-L condamnă pe Dumnezeu Atotputernic. Sunt ei oare diferiți de fariseii care credeau doar în numele de Mesia, dar se opuneau Domnului Isus și-L condamnau? Nu sunt făcuți din același aluat cu fariseii ? Nu sunt încăpățânați, aroganți, neascultând de adevăr, urând adevărul? Ei cred doar într-un Dumnezeu nedeslușit sus în cer, și-L neagă pe Hristos întrupat, I se opun și Îl condamnă; sunt vrăjmași de neîmpăcat ai lui Hristos. Nu sunt ei antihriști care Îl neagă, condamnă și se opun lui Hristos? Biblia spune: „După cum ați auzit că Antihristul va veni, chiar și acum există mulți antihriști; și astfel știm că a venit ceasul de apoi” (1 Ioan 2:18). „Pentru că în lume au venit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Isus Hristos a venit în trup. Acesta este un amăgitor și un antihrist” (2 Ioan 1:7). De aceea, toți cei ce nu-L recunosc pe Dumnezeu întrupat sunt antihriști. Toți cei ce I se opun și Îl condamnă pe Hristos sunt antihriști. Prin urmare, fariseii evrei au fost expuși ca antihriști de lucrarea Domnului Isus. Pastorii și prezbiterii din zilele de pe urmă sunt toți antihriști expuși de lucrarea Dumnezeului Atotputernic. Lucrarea lui Dumnezeu întrupat chiar demască oamenii! Tot ce exprimă Hristos în zilele de pe urmă e adevărul. Nu numai că arată fecioarele înțelepte și pe cele nesăbuite, ci și tot felul de antihriști și necredincioși. Acesta este un adevăr pe care nimeni nu-l poate nega!

Esența și rădăcinile împotrivirii liderilor religioși, prezbiterilor și fariseilor din zilele de pe urmă sunt aceleași. Modurile în care pastorii și prezbiterii se împotrivesc lui Dumnezeu sunt chiar mai rele decât ale fariseilor evrei. De când Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea de judecată din casa lui Dumnezeu, toți oamenii din fiecare confesiune au fost răpiți la tronul Lui, atâ timp cât iubesc adevărul și tânjesc după arătarea lui Dumnezeu. Pastorii și prezbiterii nu se dau înapoi de la nimic în a se opune lui Dumnezeu Atotputernic și a-L condamna, totul fiind încercarea lor de a-i constrânge pe credincioși și de a-și asigura pozițiile și traiul. Ei răspândesc zvonuri, mărturisesc strâmb și-L blasfemiază pe Dumnezeu Atotputernic; izolează biserica și le înterzic credincioșilor să studieze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Ei îi amenință, îi sperie, îi batjocoresc și îi bat pe frații care răspândesc Evanghelia Împărăției. Ei chiar complotează cu PCC ca să-i captureze și să-i prigonească, lăsând sute de mii de frați și surori fără o casă la care să se întoarcă. Cel puțin o sută de mii de oameni au fost torturați brutal de partidul comunist chinez. Mulți au fost uciși... Împotrivirea pastorilor și prezbiterilor față de Dumnezeu Atotputernic e și mai fanatică decât cea a fariseilor față de Domnul Isus. Faptele lor rele în împotrivirea față de Dumnezeu sunt numeroase. Dumnezeu Atotputernic i-a judecat și i-a blestemat acum mult timp. Dumnezeu Atotputernic spune: „Câți caută adevărul și urmează dreptatea? Toți sunt animale, la fel ca porcii și câinii, conducând un nor de muște urât mirositoare într-o grămadă de bălegar, ca să dea din capete și să stârnească dezordine.[1] Ei cred că regele lor, care este regele iadului, este cel mai înalt dintre regi, fără să-și dea seama că nu sunt decât muște peste un putregai. Nu numai că ei fac remarci calomnioase împotriva existenței lui Dumnezeu, bazându-se pe porcii și pe câinii lor de părinți. Musculița crede că părinții ei sunt la fel de mari ca o balenă cu dinți.[2] Prea puțin știu ei că, în timp ce ei înșiși sunt minusculi, părinții lor sunt porci și câini necurați de sute de milioane de ori mai mari decât ei. Inconștienți de propria lor umilință, ei aleargă haotic pe baza mirosului împuțit al acelor porci și câini și au ideea înșelătoare de a procrea generații viitoare. Acest fapt este absolut lipsit de rușine! Cu aripi verzi pe spate (asta se referă la faptul că pretind a avea încredere în Dumnezeu), ei încep să fie încrezuți și să se laude pretutindeni cu frumusețea și farmecul lor, aruncându-și în secret necurățenia asupra omului. Și sunt și mulțumiți de sine, ca și cum o pereche de aripi de culoarea curcubeului ar putea să le ascundă necurățenia și, prin aceste mijloace, aduc persecuția asupra existenței adevăratului Dumnezeu (aceasta se referă la povestea interioară a lumii religioase). Puțin bănuiește omul că, deși aripile muștei sunt frumoase și încântătoare, la urma urmelor nu este decât o muscă minusculă, plină de murdărie și acoperită de germeni. Prin forța părinților lor, niște porci și câini, ei aleargă înnebuniți de furie de-a curmezișul țării (acest lucru se referă la oficialii religioși care-L persecută pe Dumnezeu pe baza unui sprijin puternic din partea țării, trădând adevărul și pe adevăratul Dumnezeu) cu o ferocitate copleșitoare. E ca și cum fantomele fariseilor evrei s-au întors, împreună cu Dumnezeu, la națiunea marelui balaur roșu, în vechiul lor cuib. Ei au început o nouă rundă de persecuții, continuându-și lucrarea din urmă cu câteva mii de ani. În cele din urmă, acest grup de degenerați cu siguranță va pieri de pe pământ!” („Lucrarea și intrarea (7)” din Cuvântul Se arată în trup). Cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic au fost făcute publice în ziare, la televizor și pe Internet acum mult timp. Tot felul de filme și videoclipuri evanghelice au fost deja postate pe Internet pentru a mărturisi deschis lumii întregi despre manifestarea și lucrarea lui Dumnezeu. Asta a stârnit un val mare în rândul comunității religioase și a omenirii, în general. Pastorii și bătrânii din comunitatea religioasă au văzut deja tendința ascendentă: Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic îi cuceresc pe cei din comunitatea religioasă și omenirea, în general. Nicio persoană și nicio forță nu pot să-L oprească. Ei au devenit irascibili și se opun frenetic și-L condamnă pe Dumnezeu Atotputernic. Încearcă să proscrie lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și să-și îndeplinească cele mai nebunești visuri: control veșnic asupra comunității religioase și hegemonie eternă asupra aleșilor lui Dumnezeu. Aceste fapte sunt suficiente pentru a dovedi că pastorii religioși și bătrânii din zilele de pe urmă sunt reapariția fariseilor! Ei sunt demonii antihristului care lucrează cât de mult pot pentru a tulbura și distruge lucrarea lui Dumnezeu și jură să fie vrăjmașii lui Dumnezeu până la moarte! Numeroasele lor fapte rele au pus deja la încercare rânduiala lui Dumnezeu. Cum pot ei scăpa de judecata dreaptă și de pedeapsă?

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Note de subsol:

1. „A provoca tulburare” se referă la modul în care oamenii care sunt demonici provoacă dezordine, împiedicând și opunându-se lucrării lui Dumnezeu.

2. „O balenă cu dinți” este folosit cu sens batjocoritor. Este o metaforă a felului în care muștele sunt atât de mici, încât porcii și câinii par la fel de mari ca balenele pentru acestea.

Anterior: Întrebarea 32: Fariseii le-au explicat frecvent Biblia oamenilor din sinagogi. Din exterior, ei păreau să fie pioși și plini de compasiune și nu păreau să încalce legea în mod clar. Așadar, de ce au fost fariseii blestemați de Domnul Isus? Cum s-a manifestat ipocrizia lor? De ce se spune că pastorii religioși și prezbiterii de astăzi merg pe aceeași cale ca fariseii ipocriți?

Înainte: Întrebarea 34: Pastorii religioși și prezbiterii cunosc temeinic Biblia; adesea, ei interpretează Scriptura pentru alții și îi determină să respecte Biblia. Așadar, explicarea și promovarea Bibliei chiar înseamnă a fi martor pentru Domnul și a-L preamări? De ce se spune că pastorii religioși și prezbiterii sunt farisei ipocriți? Încă nu suntem lămuriți în această privință – ai putea să ne răspunzi la întrebare?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte