Întrebarea 1: Noi credem că întoarcerea Domnului înseamnă că credincioșii vor fi ridicați direct în Împărăția cerurilor, pentru că este scris în Biblie: „Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, așa că de ce suntem noi acum pe pământ și nu am fost încă răpiți?

Răspuns:

Noi ar trebui să sperăm că întoarcerea Domnului va fi după profețiile pe care El Însuși le-a rostit. Asta e cea mai normală modalitate de a aștepta întoarcerea Domnului. Pe cine citezi, de fapt? Citezi cuvintele Domnului sau cuvintele oamenilor? „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh” cine a spus asta? Acestea sunt cuvintele Domnului Isus? Domnul Isus n-a spus niciodată așa ceva. Nici Duhul Sfânt n-a spus niciodată așa ceva. Cuvintele pe care le crezi și le citezi sunt cuvintele lui Pavel. Cuvintele lui Pavel reprezintă cumva cuvintele Domnului Isus? Poate el să-L reprezinte pe Dumnezeu? Numai Dumnezeu cunoaște răspunsul la această taină. Dacă noi, oamenii corupți, îndrăznim să facem interpretări nechibzuite și să emitem astfel de judecăți, avem o problemă gravă. Pavel n-a fost Hristos. El n-a fost decât un om obișnuit și corupt. Scrierile lui sunt pline de teorii și închipuiri omenești. Cuvintele lui nu înseamnă adevărul, așa că nu le putem folosi drept dovadă. Toate dovezile trebuie să fie bazate pe cuvintele lui Dumnezeu din Biblie. Aceasta e în conformitate cu adevărul. E greșit să cercetăm răpirea și intrarea în Împărăția cerurilor bazându-ne pe cuvintele oamenilor din Biblie, mai ales pe cele ale lui Pavel, și să nu ne bazăm pe cuvintele Domnului Isus, deoarece numai cuvintele Domnului Isus sunt adevărul; numai cuvintele Lui au autoritate. Numai Domnul Isus este Hristos, Împăratul Împărăției cerurilor. De ce nu căutați în cuvintele Domnului Isus adevărul și voia lui Dumnezeu? De ce vă folosiți, în schimb, de cuvintele oamenilor ca fundament al cercetării voastre? Este aceasta după voia lui Dumnezeu? Așa sunteți tentați să vă luați după un om și să vă abateți de la propria voastră cale. Dumnezeu a făcut omul pe pământ din lut. El l-a însărcinat pe om să-și facă datoria pe pământ, adică să aibă grijă de tot restul creației Sale de pe pământ. El i-a cerut să I se supună, să I se închine și să-L asculte, să-L onoreze pe pământ și a hotărât ca destinația lui să fie pe pământ, și nu în cer. Mai mult, Dumnezeu ne-a spus cu mult timp în urmă că El va construi Împărăția Lui pe pământ. El va locui cu noi, oamenii, pe pământ, iar împărățiile de pe pământ vor fi transformate într-o împărăție condusă de Hristos. De aceea, Împărăția lui Dumnezeu va fi întemeiată în cele din urmă pe pământ și nu în cer. Mulți oameni caută întotdeauna să fie răpiți și duși în cer. Aceasta e doar teoria și închipuirea lor, dorința lor fantezistă. Nu este deloc în concordanță cu adevărul sau cu realitatea lucrării lui Dumnezeu.

Să vedem ce a spus Domnul Isus: „Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!” (Matei 6:9-10). Domnul Isus ne-a spus limpede că Împărăția lui Dumnezeu se află pe pământ, nu în cer. Voia lui Dumnezeu se va face atât în cer, cât și pe pământ. Să citim din Apocalipsa 21:2-3: „Și am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu[…]. Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei (și va fi Dumnezeul lor).” Să deschidem la Apocalipsa 11:15: „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va împărăți în vecii vecilor.” Aceste profeții au arătat că „cortul lui Dumnezeu este cu oamenii!” „Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu” „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său.” Aceasta dovedește că Dumnezeu Își va construi Împărăția pe pământ, iar El va locui pe pământ, printre oameni. Împărățiile lumii vor deveni toate Împărățiile lui Hristos și vor dura pe vecie. Dacă noi credem că Împărăția lui Dumnezeu este în cer bazându-ne pe teoriile și închipuirile noastre, dacă credem că, la întoarcere, Domnul ne va lua în cer, cuvintele Lui rostite mai înainte nu vor fi în zadar? În realitate, rezultatul final al planului lui Dumnezeu de mântuire a omenirii este instaurarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu Atotputernic – Hristosul zilelor de pe urmă – face lucrarea Lui de judecată și purificare a oamenilor ca să formeze un grup de biruitori pe pământ. Cei care obțin mântuirea lui Dumnezeu sunt făcuți desăvârșiți și devin biruitori, sunt aceia care pot pune în practică cuvintele lui Dumnezeu și pot urma calea Lui pe pământ. Aceștia sunt oamenii Împărăției Lui. După ce sunt făcuți acești biruitori, voia lui Dumnezeu va fi împlinită pe tot pământul. Atunci Împărăția lui Hristos va fi instaurată pe pământ, iar Dumnezeu va câștiga toată slava. La sfârșit, El va împlini profețiile din Cartea Apocalipsei. Încă nu ne-am lămurit asupra acestor fapte? Ce fel de loc a pregătit Domnul Isus pentru noi? El a rânduit să ne naștem în zilele de pe urmă, Să ne întâlnim cu El pe pământ când Se va întoarce, să fim purificați și desăvârșiți de Dumneuzeu și să devenim biruitori, astfel încât să putem face voia lui Dumnezeu, și toate împărățiile de pe pământ să facă parte din Împărăția lui Hristos. Aceasta este voia lui Dumneuzeu. Dumnezeu vine pe pământ, dar noi trebuie să ne străduim să ajungem în cer. Dacă ne ridică în aer, ei bine, acolo nu avem mâncare și loc ca să trăim, cum vom supraviețui? Nu sunt acestea doar teoriile și închipuirile noastre? Ar face Domnul așa ceva? Faptul că am putea gândi în felul acesta arată că suntem atât de copilăroși. Ca și cum am fi cu capul în nori!

Prin urmare, Împărăția lui Dumnezeu va fi creată pe pământ în zilele de pe urmă. Destinația finală a omenirii va fi pe pământ, nu în cer. Lucrul acesta a fost rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună, va însemna că omenirea a fost salvată și că Satana a fost distrus, că lucrarea lui Dumnezeu în oameni s-a terminat complet. Dumnezeu nu va mai continua să lucreze în oameni, iar oamenii nu vor mai trăi sub stăpânirea Satanei. De aceea, Dumnezeu nu va mai fi ocupat, iar omul nu se va mai grăbi; Dumnezeu și omul vor intra simultan în odihnă. Dumnezeu se va întoarce la poziția Sa inițială și fiecare om se va întoarce la locul său respectiv. Acestea sunt destinațiile pe care Dumnezeu și omul le vor locui, respectiv, după sfârșitul întregii gestionări a lui Dumnezeu. Dumnezeu are destinația lui Dumnezeu, iar omul are destinația omului. În timp ce Se odihnește, Dumnezeu va continua să ghideze toți oamenii în viețile lor pe pământ. În timp ce Se află în lumina lui Dumnezeu, omul se va închina unicului adevărat Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu nu va mai trăi printre oameni, iar oamenii nu vor putea, de asemenea, să trăiască alături de Dumnezeu în destinația lui Dumnezeu. Dumnezeu și omul nu pot trăi în același ținut; mai degrabă, amândoi au propriile moduri respective de a trăi. Dumnezeu este Cel care ghidează întreaga omenire, în timp ce întreaga omenire este cristalizarea lucrării de gestionare a lui Dumnezeu. Omenirea este cea care este condusă; în ceea ce privește esența, omenirea nu este asemănătoare lui Dumnezeu. A se odihni înseamnă a se întoarce la locul de origine al fiecăruia. De aceea, când Dumnezeu intră în odihnă, înseamnă că Dumnezeu Se întoarce la locul Său de origine. Dumnezeu nu va mai trăi pe pământ sau nu va mai împărtăși bucuria și suferința omenirii aflându-Se în mijlocul omenirii. Când omenirea va intra în odihnă, înseamnă că omul a devenit o adevărată creație; oamenii I se vor închina lui Dumnezeu de pe pământ și vor avea vieți umane normale. Oamenii nu vor mai fi neascultători față de Dumnezeu sau nu I se vor mai împotrivi lui Dumnezeu; ei se vor întoarce la viața inițială a lui Adam și a Evei. Acestea sunt viețile și destinațiile respective ale lui Dumnezeu și ale omenirii după ce intră în odihnă. Înfrângerea Satanei este o direcție inevitabilă în războiul dintre Dumnezeu și Satana. În acest mod, intrarea lui Dumnezeu în odihnă după finalizarea lucrării Sale de gestionare și mântuirea completă a omului și intrarea în odihnă vor deveni, în același mod, direcții inevitabile. Locul de odihnă al omului este pe pământ, iar locul de odihnă al lui Dumnezeu este în ceruri. În timp ce omul Îl venerează pe Dumnezeu în odihnă, el I se va închina lui Dumnezeu și va locui pe pământ, iar în timp ce Dumnezeu va călăuzi partea rămasă a omenirii în odihnă, El o va conduce din ceruri, nu de pe pământ” („Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună” din Cuvântul Se arată în trup). Dumnezeu Atotputernic ne-a spus foarte clar că atunci când planul Lui de gestionare va fi dus la bun sfârșit, atât Dumnezeu cât și omul vor găsi odihna. Locul de odihnă al lui Dumnezeu este în cer, în timp ce locul de odihnă al nostru, al oamenilor, este tot pe pământ. Acesta este frumosul loc de destinație pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, oamenii. Împărăția lui Dumnezeu va fi și ea pe pământ. Dacă avem credință în Dumnezeu de mulți ani, dar nu suntem în stare să vedem lucrul acesta, nu înseamnă că nu înțelegem adevărul sau cuvintele Domnului?

Ei bine, ce este răpirea, de fapt? Mulți oameni nu sunt foarte lămuriți în privința asta. Taina răpirii sfinților a fost dezvăluită doar când a sosit Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „«A fi adus sus» nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum își închipuie oamenii. Aceasta este o greșeală uriașă. A fi adus sus se referă la predestinarea și apoi selectarea înfăptuite de Mine. Îi vizează pe toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. Cei care au dobândit statutul de fiu întâi născut, statutul fiilor sau al poporului, sunt toți aceia care au fost răpiți la Cer[a]. Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea, în viitor, sunt toți oamenii care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, nu se va schimba niciodată și nu va putea fi respins de nimeni. Acesta este contraatacul împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea” („Capitolul 104” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte clare. „A fi răpit” nu înseamnă ceea ce credem noi – a fi luați în aer de pe pământ și a-L întâmpina pe Domnul în nori. Și nici nu înseamnă a fi luați în cer. Înseamnă că atunci când Domnul se va întoarce pe pământ ca să rostească cuvintele Sale și să facă lucrarea Sa, noi vom auzi glasul lui Dumnezeu și vom putea să-L urmăm și să ne supunem lucrării Lui în zilele de pe urmă. Asta înseamnă cu adevărat să fii răpit și dus înaintea tronului lui Dumnezeu. Toți aceia care pot deosebi glasul Domnului, pot găsi adevărul în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, pot accepta adevărul și se pot întoarce la Dumnezeu Atotputernic sunt fecioare înțelepte. Ei sunt aurul, argintul și pietrele prețioase care au fost „furate” de Domnul și care s-au întors în casa Sa pentru că toți sunt de valoare și pot înțelege și accepta adevărul. Ei pot înțelege glasul lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care au primit cu adevărat răpirea. Ei sunt aceia care vor fi făcuți biruitori când Dumnezeu Își face lucrarea Sa când coboară în taină pe pământ în zilele de pe urmă. Încă de când Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea Sa în zilele de pe urmă, tot mai mulți oameni care sunt însetați cu adevărat după arătarea lui Dumnezeu au recunoscut glasul Lui în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Unul după altul, au primit lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Ei au fost aduși înaintea tronului lui Dumnezeu ca să-L întâlnească față în față și au acceptat să fie adăpați și hrăniți de cuvintele Lui. Ei au obținut adevărata înțelegere despre Dumnezeu. Firea lor coruptă a fost purificată și au putut să trăiască realitatea adevărului din cuvintele lui Dumnezeu. Ei au obținut deja mântuirea deplină a lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au fost făcuți deja biruitori înainte ca marele prăpăd să se abată. Ei au fost primele roade ale lui Dumnezeu. Cei care se țin de concepțiile și închipuirile lor și așteaptă orbește ca Domnul să vină și să-i ducă în cer, cei care resping lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt fecioarele nechibzuite. Ei sunt aceia care vor fi părăsiți de Dumnezeu. Ei sunt sortiți să sufere relele; ei vor plânge și vor scrâșni din dinți. Acesta e adevărul.

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Cum ar trebui să înțelegem răpirea? Folosim răpirea pentru a explica modul în care Dumnezeu îl mântuiește pe om din acest tărâm și de sub acest domeniu și îl plasează pe acel tărâm și sub acel domeniu. Cu toate acestea, ori de câte ori oamenii se gândesc la răpire, și-o imaginează ca fiind purtați în aer. Nu este acest lucru greșit? Dacă, de exemplu, te-ai naște într-un sat înapoiat și îndepărtat și, ulterior, ai fi desemnat să lucrezi într-un oraș mare, am descrie acest lucru în limbajul omenirii ca a fi înălțat dintr-un sat îndepărtat pentru a lucra și a trăi într-o mare oraș. Nu este acesta sensul faptului de a fi înălțat? Este această înălțare diferită de a fi ridicat în aer, așa cum și-a imaginat omul? Care dintre acestea este realitatea? Răpirea se referă la a fi ridicat dintr-un fel de tărâm într-un alt fel de tărâm – aceasta este înălțarea! Această înălțare nu este a fi ridicat cu mult deasupra pământului sau a fi ridicat de la pământ în spațiu, nu asta înseamnă. Mai degrabă, se referă la a fi ridicat la un nivel chiar mai înalt, la o poziție chiar mai înaltă, la un loc de și mai înaltă clasă. Aceasta este înălțarea. De exemplu, noi eram inițial țărani și muncitori de la cel mai scăzut nivel al omenirii corupte, fără nicio poziție socială, desconsiderați de ceilalți, îndurând suprimare și exploatare, fără dreptul de a vorbi, iar acum, dintr-o dată, suntem ridicați ca oameni ai Epocii Împărăției – oare pozițiile noastre n-au fost înălțate? Inițial, noi am fost omenire coruptă, cel mai scăzut nivel al omenirii din lumea întunecată și rea, iar acum, dintr-o dată, suntem ridicați în răpire pentru a fi oamenii Împărăției lui Dumnezeu, oameni care sunt cetățeni ai Epocii Împărăției. Nu înseamnă răpire dacă suntem ridicați pentru fi oamenii Epocii Împărăției? Aceasta este răpire adevărată. Ei bine, unii spun: „Nu locuiesc eu încă acolo? Nu fac eu încă acea lucrare? Oare nu și ceea ce mănânc și îmbrac n-a fost deloc schimbat? De ce nu simt că sunt la înălțime?” Faptul că ai fost sau nu răpit nu poate fi determinat de cât de sus sau jos te simți. Când va veni ziua în care acest lucru va fi dezvăluit, aceia pe care-i crezi că sunt la înălțime vor fi distruși și, deși crezi că nu ai obținut nimic, vei fi cineva care rămâne; cum vei explica acest lucru? Acest înțeles al oamenilor Împărăției este adevărat. Va veni o zi când acest fapt va fi validat. În acel moment, vei spune: „O, am fost cu adevărat răpit, dar nu am fost conștient de acest lucru, lucrarea lui Dumnezeu este atât de minunată.” Dacă nu vor avea adevărul, oamenii nu vor fi conștienți de această răpire, vor trăi în binecuvântări fără să știe cât sunt de binecuvântați. Când vin marile catastrofe, Dumnezeu vă protejează și nicio catastrofă nu se va abate asupra voastră; oare acest lucru nu explică faptul că acum ați fost deja ridicați în răpire, că sunteți aleșii lui Dumnezeu, oameni ai Epocii Împărăției? Oare asta nu explică această chestiune? Într-o zi, veți recunoaște: „Acesta este un fapt real, statutul meu este cu siguranță diferit. Deși oamenii din lume mă consideră încă un muncitor sau un țăran, în ochii lui Dumnezeu sunt o persoană a Epocii Împărăției; așadar, am fost cu adevărat răpit și mă bucur deja de harul răpirii.” Acesta este sensul practic al răpirii. Dacă nu înțelegi ceea ce se numește răpire și, bazându-te pe propria ta imaginație, crezi că răpirea înseamnă să fii ridicat în aer, ei bine, atunci doar așteaptă să fii ridicat în aer.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Note de subsol:

a. „Caught up” în original.

Anterior: 3. Ce sunt o persoană care urmează voia lui Dumnezeu și adevărata mărturie a credinței în Dumnezeu

Înainte: Întrebarea 2: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte