Întrebarea 32: Fariseii le-au explicat frecvent Biblia oamenilor din sinagogi. Din exterior, ei păreau să fie pioși și plini de compasiune și nu păreau să încalce legea în mod clar. Așadar, de ce au fost fariseii blestemați de Domnul Isus? Cum s-a manifestat ipocrizia lor? De ce se spune că pastorii religioși și prezbiterii de astăzi merg pe aceeași cale ca fariseii ipocriți?

Răspuns:

Oamenii care cred în Domnul știu că Domnul Isus chiar i-a urât pe farisei și i-a blestemat și a rostit șapte vaiuri asupra lor. Acest lucru e important pentru a le permite credincioșilor să recunoască fariseii ipocriți, să scape de sub robia și controlul lor și să obțină mântuirea de la Dumnezeu. Totuși, este o rușine că mulți credincioși nu pot discerne aluatul ipocriziei fariseilor. Nici măcar nu înțeleg de ce Domnul Isus i-a urât și blestemat pe farisei atât de mult. Astăzi vom vorbi un pic despre aceste probleme. Fariseii tălmăceau adesea Biblia în sinagogă pentru ceilalți. Ei se rugau adesea în fața altora și foloseau regulile Bibliei pentru a condamna oamenii. La suprafață, păreau păstrători smeriți ai Bibliei. Dacă era așa, atunci de ce îi ura Domnul și îi blestema atât de mult? În realitate, principalul motiv este că le păsa decât de îndeplinirea ceremoniilor religioase și respectarea regulilor și că doar interpretau regulile și doctrinele din Biblie și nu comunicau nimănui voia lui Dumnezeu, nici nu se concentrau pe punerea în practică a cuvintelor lui Dumnezeu sau pe ascultarea poruncilor Lui. De fapt, ei ignorau poruncile lui Dumnezeu. Tot ce făceau era complet opus voii și cerințelor lui Dumnezeu. Aceasta e esența fățărniciei fariseilor și împotrivirii lor față de Dumnezeu. Acesta e motivul cheie pentru care Domnul Isus îi ura și îi blestema. Domnul Isus a spus la fel când i-a demascat, „Dar voi de ce încălcați porunca lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre? Căci Dumnezeu a zis: «Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta!» și «Cel ce își blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea». Însă voi ziceți: «Dacă cineva îi spune tatălui său sau mamei sale: «Orice ai putea primi de la mine este deja închinat ca dar lui Dumnezeu!», acela nu mai este dator să-și cinstească tatăl (sau mama)». Și anulați astfel Cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre. Ipocriților! Bine a profețit Isaia despre voi când a zis: «Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Degeaba însă Mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de-ale oamenilor!»” (Matei 15:3-9). Acum că Domnul Isus i-a expus pe farisei, putem vedea clar că, deși fariseii le tălmăceau adesea altora Biblia în sinagogă, ei nu Îl venerau și nu-L preamăreau pe Dumnezeu. Ei nu urmau poruncile lui Dumnezeu și chiar le-au înlocuit cu datinile oamenilor; au uitat de poruncile lui Dumnezeu. Ei I se opuneau deschis lui Dumnezeu. Nu e asta o dovadă irefutabilă de cum fariseii Îl slujeau pe Dumnezeu, opunându-I-se în același timp? Cum ar fi putut evita să atragă blestemele și ura lui Dumnezeu? Poruncile lui Dumnezeu spun clar: „Să nu ucizi! […] Să nu depui mărturie falsă împotriva semenului tău!” (Exodul 20:13-16). Dar fariseii au ignorat poruncile lui Dumnezeu. Eu au mărturisit strâmb în mod deschis și au condamnat și ucis profeți și oameni drepți trimiși de Dumnezeu; I s-au împotrivit direct. De aceea, Domnul Isus i-a condamnat și i-a blestemat pe farisei spunând: „Șerpilor! Pui de vipere! Cum veți scăpa de condamnarea la Gheenă?! De aceea, iată, vă trimit profeți, înțelepți și cărturari! Pe unii dintre ei îi veți omorî și îi veți răstigni, iar pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ” (Matei 23:33-35). Fariseii s-au opus fanatic lui Dumnezeu și au ucis proorocii și drepții trimiși de El. Au încercat să distrugă lucrarea lui Dumnezeu și să împiedice înfăptuirea voii Lui. L-au mâniat grav pe Dumnezeu. Cum să nu fi fost blestemați de El? Nu au făcut fariseii toate acele lucruri? Încă nu putem vedea esența și comportamentul fățarnic al fariseilor?

Fariseii păreau smeriți din afară, dar aluatul lor era perfid și viclean; erau foarte abili în a se preface și a-i amăgi pe alții. Dacă Domnul Isus nu ar fi demascat toate faptele lor rele, inclusiv trădarea lor și părăsirea poruncilor lui Dumnezeu, nu am putea vedea esența fățărniciei fariseilor. Acum să mai vedem o dată demascarea și condamnarea fariseilor de către Domnul Isus. „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimion, dar neglijați cele mai importante lucruri din Lege, și anume dreptatea, mila și credincioșia! Pe acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați! Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila!” (Matei 23:23-24). „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi vă asemănați cu mormintele văruite, care pe dinafară arată frumos, dar înăuntru sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție! Tot așa și voi, pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și de fărădelege!” (Matei 23:27-28). Fariseii pretindeau a fi foarte smeriți în fața altora. Ei se rugau înadins în sinagogă și la colțul străzii. Atunci când posteau, ei își luau o înfățișare întristată. Își împodobeau cu scripturi ciucurii veșmintelor. Când făceau milostenie, se asigurau că erau văzuți de oameni. Nu uitau să-și plătească zeciuiala din izmă, chimen și mărar. Chiar urmau multe dintre regulile tradiționale precum „Să nu mănanci decât după ce te-ai spălat bine pe mâini” etc. Fariseii erau foarte atenți la detaliile mici. Totuși, ei nu ascultau de cerințele legii lui Dumnezeu, adică să-L iubească pe Dumnezeu, pe ceilalți, să fie drepți, miloși și credincioși. Nu respectau deloc poruncile lui Dumnezeu. Ei vorbeau doar despre cunoștințe biblice și teorie teologică. Doar efectuau ceremonii religioase și urmau regulile. Acesta este nivelul fățărniciei lor și modul în care îi amăgeau pe alții. Comportamentul lor ne arată clar că tot ce făceau fariseii era parte din încercarea lor de a-i amăgi și constrânge pe alții. Ei nu căutau decât să se înalțe pe ei înșiși pentru a fi venerați. Nu îi interesa decât să conducă, să-și consolideze poziția și sursa de venit. Ei au mers pe o cale a fățărniciei și împotrivirii față de Dumnezeu. De aceea, împotrivirea lor L-a făcut pe Dumnezeu să-i blesteme.

Fariseii nu iubeau adevărul. Nu s-au axat niciodată pe punerea în practică a cuvintelor lui Dumnezeu sau pe respectarea poruncilor Lui. Ei s-au axat doar pe ceremonii religioase și au pășit pe calea împotrivirii față de Dumnezeu. De aceea, când Domnul Isus a venit să lucreze și să predice, natura satanică a fățărniciei lor și ostilitatea lor față de Dumnezeu au fost demascate în întregime. Fariseii știau foarte bine că vorbele Domnului Isus aveau autoritate și putere. Nu numai că nu au căutat esența și sursa cuvintelor și lucrării Domnului Isus, ci L-au atacat cu răutate și L-au defăimat; au spus că Domnul Isus scotea demoni cu puterea căpeteniei demonilor; au numit nebunie lucrarea Domnului Isus, cea plină de autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Au comis păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt și au jignit grav firea lui Dumnezeu. Fariseii nu doar că-L blasfemiau și-L condamnau ei înșiși pe Domnul Isus, ci îi incitau și amăgeau și pe credincioși să I se împotrivească și să-L condamne. Ei îi făceau pe credincioși să piardă mântuirea Domnului și să se transforme în obiectele lor funerare și în victimele lor. De aceea, când Domnul Isus i-a condamnat și blestemat, a spus: „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor în fața oamenilor; nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre!” (Matei 23:13). „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi înconjurați marea și uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceți din el de două ori mai mult un fiu al Gheenei decât sunteți voi!” (Matei 23:15). De aceea, putem vedea că fariseii erau fățarnici care s-au împotrivit și L-au blasfemiat pe Dumnezeu, antihriști care s-au făcut vrăjmașii lui Dumnezeu. Erau soiul de diavoli care devorau sufletele oamenilor și le atrăgeau în iad. De aceea, Domnul Isus i-a demascat pe farisei cu cele „șapte vaiuri” din cauza comportamentului lor malefic. Asta arată pe deplin firea dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu care nu poate fi jignită.

Acum am dobândit ceva discernământ cu privire la aluatul fățarnic al fariseilor. Acum să ne uităm la pastorii și prezbiterii zilelor noastre. Ei doar interpretează cunoașterea biblică și teoria teologică. Doar îndeplinesc ceremonii religioase și urmează regulile. Nu practică defel cuvintele lui Dumnezeu și nici nu respectă poruncile Lui. Sunt la fel ca fariseii, mergând pe o cale unde Îl slujesc pe Dumnezeu, dar I se și împotrivesc. Domnul Isus a spus: „«Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta». Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți»” (Matei 22:37-39). Cei care-L iubesc pe Dumnezeu ar trebui să practice învățătura Sa și să fie atenți la voia Sa. Ar trebui să fie responsabili pentru viețile fraților și surorilor lor. Acum pastorii și prezbiterii se confruntă cu biserici goale și cu mai puțină credință și dragoste din partea credincioșilor. Nu îndrumă credincioșii să caute adevărul și să caute biserica ce are lucrarea Duhului Sfânt. În schimb, îi țin sub controlul lor riguros. Mai ales când Dumnezeu Atotputernic vine să exprime adevărul și să le dea viață oamenilor, ei nu îl studiază și nu-l acceptă. Continuă să se împotrivească și să-l condamne, împiedicându-i pe credincioși să caute adevărata cale. Nu-i lasă pe credincioși să contacteze oamenii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și nu-i lasă să citească cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Și mai rău, îi incită pe credincioși să-i blesteme sau să-i atace pe frații și surorile care răspândesc Evanghelia Împărăției. Uneori chiar sună la poliție ca să fie arestați. Nu fac ei rău și se împotrivesc lui Dumnezeu prin tot ce fac? Cum e ce fac ei diferit de felul în care fariseii s-au împotrivit și L-au condamnat pe Domnul Isus? Pentru a-și proteja poziția și sursa de venit, pastorii și prezbiterii încearcă prin orice mijloace să-i împiedice pe credincioși să accepte mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Nu ne târăsc ei oare în iad? Nu sunt ei slujitorii cei răi de care a vorbit Domnul Isus? Nu sunt ei fariseii zilelor noastre? Încă nu suntem în stare să discernem acest lucru?

Pastorii și prezbiterii categoric nu sunt credincioși adevărați sau slujitori ai lui Dumnezeu. Ei trădează în mod constant cuvintele Domnului, părăsesc poruncile Lui și și-L fac vrăjmaș. În legătură cu felul de oameni care pot intra în Împărăția cerurilor, Domnul Isus a spus că doar cei ce fac voia Tatălui ceresc vor fi admiși în Împărăția Lui. Totuși, păstorii și prezbiterii spun că, pentru că oamenii au fost justificați prin credință și mântuiți prin har, ei vor intra în Împărăția cerurilor. Nu trădează ei cuvintele Domnului și vorbesc fățiș împotriva Lui? Domnul Isus a cerut ca „Vorbirea voastră să fie astfel: «Da» să fie «Da» și «Nu» să fie «Nu»” (Matei 5:37). Totuși, pastorii și prezbiterii răspândesc minciuni, Îl ponegresc, Îl condamnă și-L blasfemiază pe Dumnezeu Atotputernic. Ei chiar mărturisesc strâmb și defăimează Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Domnul Isus a spus clar: „Adevărat adevărat vă spun că cine-l primește pe cel pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește” (Ioan 13:20). Pastorii și prezbiterii nu le permit credincioșilor să-i primească pe frații și surorile care răspândesc Evanghelia Împărăției. Spun că oricine îi primește va fi alungat din biserică. Domnul Isus ne cere să ascultăm cu atenție glasul Domnului și să ieșim în întâmpinarea Mirelui când Îi auzim glasul. Totuși, oricând pastorii și prezbiterii aud pe cineva mărturisind întoarcerea Domnului Isus, ei judecă și condamnă fără măcar să cerceteze. Oare ce fraze ale cuvintelor Domnului practică pastorii și prezbiterii? Dacă pastorii și prezbiterii chiar ar crede în Dumnezeu, dacă s-ar teme vreun pic de El, nu ar răspândi astfel de minciuni, nici nu L-ar condamna cu înverșunare pe Dumnezeu Atotputernic și nu I s-ar împotrivi. Acesta este adevărul. Pastorii și prezbiterii sunt fariseii zilelor noastre. E pe deplin corect!

din Răspunsuri la întrebările din scenetă

În acele vremuri, fariseii iudei explicau adesea Scripturile și se rugau pentru credincioși în sinagogi. Oare nu păreau evlavioși oamenilor? Atunci, de ce Domnul Isus i-a demascat și i-a blestemat pe fariseii ipocriți? Ar fi putut Domnul Isus să-i nedreptățească? Oare nu credem că cuvântul Domnului Isus reprezintă adevărul? Bănuim cumva că Domnul Isus a făcut o greșeală? Să poți să distingi dacă pastorii sau bătrânii sunt farisei ipocriți și antihriști sau nu este un lucru care nu poate fi realizat doar privind modul în care ei îi tratează pe oameni la exterior. Ideea principală este să vezi modul în care Îl tratează pe Domnul și adevărul. La exterior, ei pot părea iubitori față de credincioși, dar Îl iubesc oare pe Domnul? Dacă sunt iubitori față de oameni, dar sunt plini de plictiseală și de ură față de Domnul și de adevăr, și Îl judecă și Îl condamnă pe Hristos din zilele de pe urmă - Dumnezeu Atotputernic, atunci nu sunt ei farisei ipocriți? Nu sunt ei antihriști? Par că predică și lucrează din greu la exterior, dar dacă o fac pentru a fi încununați și recompensați, atunci aceasta înseamnă că ei se supun și sunt fideli Domnului? Pentru a ști dacă cineva este ipocrit, trebuie să privești în interiorul inimilor lor și să le vezi intențiile. Acesta este cel mai important lucru când vine vorba despre a face distincție. Dumnezeu cercetează inimile oamenilor. Deci, pentru a vedea dacă o persoană Îl iubește cu adevărat și I se supune Domnului, e important să te uiți la modul în care aceasta practică și respectă cuvântul Său și Îi respectă poruncile, și mai ales, la modul în care Îl preaslăvește pe Domnul Isus și este martorul Domnului Isus, și dacă urmează voința lui Dumnezeu. Vedem că fariseii adesea explicau Scripturile oamenilor din sinagogi, respectau regulile Bibliei pentru tot și erau și iubitori față de oameni. Dar, de fapt, tot ceea ce au făcut a fost să nu practice cuvântul lui Dumnezeu sau să respecte poruncile lui Dumnezeu, ci făceau aceste lucruri pentru a fi văzute de oameni. Așa cum Domnul Isus a spus când i-a demascat: „Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuți de oameni. Astfel, își fac filacterele largi și ciucurii lungi” (Matei 23:5). Stăteau intenționat în sinagogi și la colțurile străzilor și se rugau prelung. În timpul postului, își luau intenționat niște fețe triste, pentru ca lumea să își dea seama că ei posteau. Făceau intenționat chiar și fapte bune pe stradă pentru ca toată lumea să le vadă. Au continuat chiar să păstreze tradițiile și ritualurile religioase străvechi precum „nu mânca pînă nu te speli pe mâini cu atenție”. […] Pentru a-i păcăli pe oameni ca să-i susțină și să-i venereze, fariseii făceau vâlvă în jurul lucrurilor mărunte pentru a se ascunde, și îi îndrumau pe oameni doar să se angajeze în venerare religioasă, în cântat și preaslăvit, sau în respectarea unor tradiții străvechi, dar nu-i conduceau pe oameni spre a practica cuvântul lui Dumnezeu, spre a respecta poruncile lui Dumnezeu și spre a pătrunde în realitatea adevărului. În plus, ei nu-i conduceau pe oameni spre a practica adevărul și aI se supune și a-L venera pe Dumnezeu. Tot ceea ce ei făceau era să folosească niște acțiuni exterioare pentru a-i deruta și a-i amăgi pe credincioși. Când Domnul Isus a venit să predice și să lucreze, pentru a-și păstra statutul și mijloacele de trai, acești farisei, care pretindeau că sunt evlavioși, s-au lepădat pe față de legile și poruncile lui Dumnezeu sub pretextul că „apără Biblia”. Au scornit zvonuri, au fost martori falși și L-au condamnat cu furie și L-au acuzat pe nedrept pe Domnul Isus, făcând tot posibilul să-i oprească pe credincioși de la urmarea Domnului Isus. În cele din urmă, au uneltit împreună cu reprezentanții puterii pentru a-L răstigni pe Domnul Isus. Prin urmare, substanța ipocrită și care urăște adevărul a fariseilor a fost demascată. Substanța lor antihristă a fost astfel complet dezvăluită. Aceasta demonstrează că substanța fariseilor era ipocrită, perfidă, înșelătoare și răuvoitoare. Erau cu toții niște pastori falși care s-au lepădat de calea lui Dumnezeu, i-au amăgit și i-au întemnițat pe oameni. Ei i-au amăgit și i-au constrâns pe credincioși, controlând lumea religioasă pentru a I se împotrivi lui Dumnezeu, negându-L, condamnându-L și urându-L pe Hristos întrupat. Acest lucru este suficient pentru a dovedi că ei erau antihriștii care doreau să-și ridice propria lor împărăție independentă!

Acum vedem clar exprimările diferite ale ipocriziei fariseilor, când îi comparăm cu pastorii și bătrânii religioși de azi, n-am descoperi că sunt exact precum fariseii și că sunt oameni care nu practică cuvântul Domnului sau nu respectă poruncile Domnului, și mai mult decât atât, că nu sunt oameni care să Îl preaslăvească pe Domnul și care să fie martorii Domnului? Nu sunt decât oameni care cred în Biblie, venerează Biblia și preaslăvesc Biblia orbește. Nu fac decât să respecte diferite ritualuri religioase, precum participarea la slujbe în mod regulat, veghea de dimineață, ruperea pâinii, gustarea Sfintei Cuminecături, și așa mai departe. Le vorbesc oamenilor doar despre a fi umil, răbdător, evlavios și iubitor, dar nu-L iubesc pe Dumnezeu cu inima, și, în plus, nu I se supun lui Dumnezeu și nu au deloc o inimă căreia să-i fie frică de Dumnezeu. Lucrarea lor și predica lor se concentrează doar pe respectarea și explicarea cunoștințelor din Biblie și teoriei teologice. Dar când vine vorba de modul de practicare și experimentare a cuvântului lui Dumnezeu, de modul de respectare a poruncilor lui Dumnezeu și de modul de răspândire și de oferire de mărturii pentru cuvântul Domnului, de modul în care oamenii ar trebui să urmeze voința Tatălui ceresc, de modul în care să-L iubești pe Dumnezeu, în care să I te supui, în care să-L venerezi cu adevărat, și toate aceste lucruri diferite pe care Domnul Isus le cere oamenilor, ei nu caută, nu cercetează și nu înțeleg intențiile Domnului, și, în plus, nu conduc oamenii spre practică sau supunere. Ei merg peste tot predicând cunoștințele din Biblie și cunoștințele teoriei teologice pentru a se grozăvi, a-și consolida reputația și a-i face pe oameni să-i venereze. Așadar, când Dumnezeu Atotputernic a venit pentru a exprima adevăruri și a-Și îndeplini lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, acești pastori și bătrâni, pentru dorința de a obține putere permanentă în lumea religioasă, și pentru ambiția lor de a-i controla pe credincioși și pentru a-și crea împărăția lor independentă, nu au respectat pe față cuvântul Domnului Isus, scornind zvonuri, judecând, atacând și hulindu-L pe Dumnezeu Atotputernic, fâcând tot posibilul să-i oprească pe credincioși din căutarea și investigarea căii adevărate. De exemplu, Domnul Isus i-a învățat pe oameni să fie fecioare înțelepte: Când auzi pe cineva strigând: „Iată, vine mirele!”, ar trebui să ieși și să-L întâmpini. Dar, după ce pastorii și bătrânii au auzit vești despre cea de-a doua venire a Domnului Isus, au făcut tot ce au putut pentru a închide biserica și a-i împiedica pe credincioși să caute și să investigheze calea adevărată. Domnul Isus a spus: „să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.” Și totuși, i-au incitat pe credincioși să-i calomnieze și să-i bată pe frații și surorile care depun mărturie pentru lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Domnul Isus a cerut omului să nu mintă, să nu fie martor fals, dar pastorii și bătrânii au inventat tot felul de minciuni pentru a-L calomnia pe Dumnezeu Atotputernic, și chiar au uneltit cu afurisitul de PCC pentru a se împotrivi, a condamna lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și pentru a defăima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Din aceasta, putem vedea că ceea ce pastorii și bătrânii au spus și au făcut nu respectă deloc învățăturile Domnului. Sunt exact precum fariseii cei ipocriți. Sunt toți oameni care conduc orbește, I se împotrivesc lui Dumnezeu și îi amăgesc pe oameni.

Permiteți-mi să citesc un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Toți cei care nu caută să asculte de Dumnezeu în credința lor se împotrivesc lui Dumnezeu. Dumnezeu le cere oamenilor să caute adevărul, să înseteze după cuvintele lui Dumnezeu, să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu și să le pună în practică, pentru a reuși să asculte de Dumnezeu. Dacă așa sunt într-adevăr și motivațiile tale, atunci Dumnezeu sigur te va înălța și sigur va fi milostiv față de tine. Nimeni nu poate să pună la îndoială acest lucru și nimeni nu poate schimba asta. Dacă motivațiile tale nu sunt de dragul de a asculta de Dumnezeu și ai alte scopuri, atunci tot ceea ce spui și faci – rugăciunile tale către Dumnezeu și chiar fiecare dintre acțiunile tale – vor fi în opoziție cu Dumnezeu. Poate că vorbești frumos și ești blând, fiecare acțiune și expresie de-a ta dând bine și poți părea a fi ascultător, dar, când vine vorba de motivațiile și părerile tale asupra credinței în Dumnezeu, toate lucrurile pe care le faci se opun lui Dumnezeu și sunt rele. Oamenii care par ascultători precum oile, dar ale căror inimi adăpostesc intenții rele, sunt lupi îmbrăcați în haine de oi, ei Îl ofensează pe Dumnezeu în mod direct și Dumnezeu nu va cruța pe niciunul dintre ei. Duhul Sfânt îi va dezvălui pe fiecare dintre ei, pentru ca toți să vadă că aceia care sunt ipocriți sigur vor fi detestați și respinși de Duhul Sfânt. Nu te îngrijora: Dumnezeu Se va ocupa de ei și va face ce crede de cuviință cu fiecare în parte” („În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). Acești pastori și bătrâni religioși par la exterior a fi umili, răbdători și iubitori, dar în inimile lor, ei sunt plini de trădare, amăgire și răutate. Sub pretextul „apărați calea adevărată, protejați turma”, ei I se opun și Îl condamnă pe față pe Dumnezeu Atotputernic și plănuiesc să-i controleze pe credincioși pentru a-și atinge scopul lor de a avea putere permanentă în lumea religioasă și pentru a-și stabili împărăția lor proprie și independentă. Acești farisei ipocriți care urăsc adevărul și pe Dumnezeu sunt exact grupul de antihriști încăpățânați care I se opun lui Dumnezeu, demascați de către lucrarea lui Dumnezeu Atoputernic din zilele de pe urmă. Așadar, toți cei care cred cu adevărat în Dumnezeu ar trebui să învețe să facă distincție între esența lor ipocrită și natura lor satanică și antihristă. Nu vă mai lăsați amăgiți, derutați, prinși și controlați de ei. Ar trebui să căutați și să investigați calea adevărată și să acceptați lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și să vă întoarceți înaintea tronului lui Dumnezeu!

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior: Întrebarea 31: Tu ești martor că vorbele exprimate de Dumnezeu Atotputernic în „Cuvântul Se arată în trup” sunt cuvântări din chiar gura lui Dumnezeu, dar noi credem că sunt cuvintele cuiva care a fost luminat de Duhul Sfânt. Prin urmare, mi-ar plăcea să cercetez care, mai exact, este diferența dintre cuvintele exprimate de Dumnezeu întrupat și cuvintele rostite de o persoană cu luminarea Duhului Sfânt?

Înainte: Întrebarea 33: Când Domnul Isus a venit să-Și facă lucrarea, fariseii iudei L-au sfidat și condamnat nebunește și L-au răstignit pe cruce. Acum că Dumnezeu Atotputernic al zilelor de pe urmă a venit să-Și facă lucrarea, pastorii religioși și prezbiterii Îl sfidează și condamnă de asemenea, răstignindu-L pe Dumnezeu încă o dată pe cruce. De ce fariseii iudei, pastorii religioși și prezbiterii urăsc atât de mult adevărul și se împotrivesc astfel lui Hristos? Care, mai exact, sunt natura și esența lor?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte