Întrebarea 40: Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul și Își îndeplinește lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui omenirea și, totuși, El suferă sfidarea violentă și reprimarea brutală atât din partea lumii religioase, cât și a guvernului comunist chinez. Guvernul comunist chinez mobilizează chiar și întreaga media și forțele armate pentru a-L condamna pe Hristos, pentru a-L blasfemia, pentru a-L captura și extermina. Când S-a născut Domnul Isus, Regele Irod a auzit că se născuse „Regele Israelului” și a pus să fie uciși toți copiii de sex bărbătesc sub doi ani din Betleem; el a preferat să fie uciși pe nedrept zece mii de bebeluși decât să Îl lase pe Hristos să trăiască. Dumnezeu S-a întrupat ca să mântuiască omenirea, așadar, de ce lumea religioasă și guvernul ateu chinez condamnă și blasfemiază sălbatic arătarea și lucrarea lui Dumnezeu? De ce pun la bătaie puterea întregii țări și nu precupețesc niciun efort pentru a-L crucifica pe Hristos? De ce este omenirea atât de rea și de ce Îl urăște pe Dumnezeu atât de mult și I se opune?

Răspuns:

Această problemă este într-adevăr foarte importantă și foarte puțini oameni pot s-o înțeleagă pe deplin. Motivul sfidării lui Dumnezeu atât de frenetic a devenit cap de afiș în presă, iar tragedia istorică de crucificare a lui Hristos întrupat se repetă; nu-i așa? Domnul Isus a spus: „Și judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele” (Ioan 3:19-20). „Dacă lumea vă urăște, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră!” (Ioan 15:18) „Această generație este o generație rea” (Luca 11:29). Biblia spune: „Lumea întreagă zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Înainte, când citeam aceste cuvinte în Biblie, nu prea înțelegeam. Abia când vedem că ambele întrupări ale lui Dumnezeu au avut parte de condamnare, hărțuire și suprimare colectivă din partea guvernelor ateiste și a lumii religioase, reușim să înțelegem că aceste cuvinte din Biblie sunt adevărate. Faptele și atitudinea omenirii legate de abordarea lui Hristos sunt suficiente pentru a dovedi că întreaga lume se află sub controlul și în puterea Satanei. În zilele noastre, cei mai mulți pot să vadă că majoritatea Pastorilor și Bătrânilor din lumea religiei sunt oameni care Îl disprețuiesc, Îl condamnă și Îl neagă pe Hristos și că lumea religiei se află de mult timp sub controlul acestor farisei ipocriț și antihriști. De aceea, când Dumnezeu întrupat Se arată și lucrează, pastorii și bătrânii din lumea religiei sunt primii care se ridică și Îl condamnă și îL disprețuiesc. Conducerea PCC este un regim satanic care urăște cel mai mult adevărul și Îl disprețuiește pe Dumnezeu și care i-a arestat și i-a persecutat mereu pe creștini. Când Hristos din zilele de pe urmă s-a arătat și a făcut lucrarea Lui în China, conducerea PCC a încercat fără scrupule și cu sălbăticie să-L hărțuiască, să-L atace și să-L extermine pe Hristos, cauzând efecte în lanț în întreaga lume. Acest lucru a împlinit pe deplin profeția Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa) ! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație” (Luca 17:24-25). Dumnezeu s-a întrupat de două ori printre oameni ca să vorbească și să lucreze pentru răscumpărarea și mântuirea omenirii, de fiecare dată având parte de condamnare, hulire și hărțuire din partea conducătorilor religioși și a partidului de la conducere; acest lucru este o dovadă suficientă că această lume este întunecată și malefică și că omenirea a fost coruptă. Omenirea a fost coruptă și degenerată până la nivelul la care nu mai suportă adevărul, ba chiar urăsc adevărul, devenind de-o seamă cu Satana și devenind progenituri ale Satanei, incapabili să tolereze existența lui Dumnezeu. Manifestarea și lucrarea lui Dumnezeu întrupat trebuie, deci, să fie persecutate și abandonate. În ce privește disprețuirea lui Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic ne-a dezvăluit acest aspect al adevărului. Totul va fi clar după ce vom citi cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Omenirea s-a dezvoltat timp de zeci de mii de ani de istorie pentru a ajunge acolo unde este astăzi. Cu toate acestea, omenirea creației Mele originale a decăzut de mult. Ei au încetat deja să fie ceea ce vreau și astfel umanitatea, așa cum apare în ochii Mei, nu mai merită denumirea de omenire. Ei sunt mai degrabă gunoiul omenirii pe care Satana l-a luat în captivitate, cadavrele ambulante putrede în care trăiește Satana și în care este îmbrăcat. Oamenii nici măcar nu cred în existența Mea și nici nu întâmpină venirea Mea” („Ce înseamnă să fii o persoană adevărată” din Cuvântul Se arată în trup).

Sursa răzvrătirii și împotrivirii omului față de Dumnezeu este faptul că omul a fost corupt de Satana. Pentru că a fost corupt de Satana, conștiința omului a devenit amorțită, el este imoral, gândurile lui sunt decăzute și are un mod de gândire înapoiat. Înainte să fi fost corupt de Satana, omul Îl urma în mod natural pe Dumnezeu și Îi asculta cuvintele după ce le auzea. El avea, în mod natural, o conștiință și o rațiune sănătoasă și, în același timp, o umanitate normală. După ce au fost corupte de Satana, rațiunea, conștiința și umanitatea omului au devenit inerte și afectate de Satana. Așadar, el și-a pierdut ascultarea și dragostea pentru Dumnezeu. Rațiunea omului a devenit aberantă, firea lui a devenit asemenea firii unui animal și răzvrătirea lui față de Dumnezeu este mai frecventă și mai dureroasă. Și, totuși, omul nu este conștient de acest lucru și nu îl recunoaște, ci doar se împotrivește și se răzvrătește orbește” („A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Omenirea nu este altceva decât vrășmașul Meu. Omenirea este răul care Mi se opune și nu Mă ascultă. Omenirea nu este nimic altceva decât descendența celui rău care a fost blestemat de Mine. Omenirea nu este nimic altceva decât descendentul arhanghelului care M-a trădat. Omenirea nu este altceva decât moștenirea diavolului, care, disprețuit de Mine cu mult timp în urmă, este inamicul Meu ireconciliabil de atunci” („Ce înseamnă să fii o persoană adevărată” din Cuvântul Se arată în trup).

Satana îi corupe pe oameni prin educație și influența guvernelor naționale, a celor celebri și măreți. Minciunile și aberațiile lor au devenit viața și natura omului. „Fiecare pentru sine, iar ceilalți cum le e norocul” este o binecunoscută zicală satanică care a fost insuflată în fiecare și care a devenit viața omului. Există alte câteva cuvinte ale filosofiilor de viață care sunt, de asemenea, ca acestea. Satana folosește frumoasa cultură tradițională a fiecărei națiuni pentru a educa oamenii, determinând omenirea să cadă și să fie înghițită de un abis nemărginit al distrugerii și, în final, oamenii sunt distruși de Dumnezeu pentru că ei îl slujesc pe Satana și I se opun lui Dumnezeu” („Cum să cunoști natura omului” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos).

Născut pe un pământ atât de murdar, omul a fost grav influențat de societate, a fost influențat de etici feudale și educat la «instituții de învățământ superior». Gândirea înapoiată, moralitatea coruptă, perspectiva plină de răutate asupra vieții, filozofia josnică de viață, existența aceasta fără nicio valoare, stilul de viață și obiceiurile depravate – toate aceste lucruri au pătruns adânc în inima omului și i-au subminat și atacat grav conștiința. Drept rezultat, omul este și mai departe de Dumnezeu și I se împotrivește Lui mai mult ca niciodată” („A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Din momentul în care omul a început să aibă științele sociale, mintea sa a fost ocupată de știință și cunoaștere. Apoi, știința și cunoașterea au devenit instrumente pentru guvernarea omenirii și nu a mai rămas suficient loc pentru ca omul să-L venereze pe Dumnezeu și nu au mai rămas condiții favorabile pentru venerarea Lui. Locul lui Dumnezeu s-a scufundat și mai adânc în inima omului. O lume în inima omului fără loc pentru Dumnezeu este întunecată, goală și fără speranță. Și astfel au apărut mulți oameni de știință, istorici și politicieni care și-au exprimat teoriile asupra științei sociale, teoria evoluției omenirii și alte teorii care contravin adevărului că Dumnezeu a creat omul, pentru a umple inima și mintea omului. Și astfel, cei care cred că Dumnezeu a creat totul devin tot mai puțini, iar cei care cred în teoria evoluției devin tot mai mulți la număr. Tot mai multe persoane tratează consemnările lucrării lui Dumnezeu și cuvintele Lui din epoca Vechiului Testament drept mituri și legende. În inimile lor, oamenii devin indiferenți față de demnitatea și măreția lui Dumnezeu, față de dogma potrivit căreia Dumnezeu există și stăpânește toate lucrurile. Supraviețuirea omenirii și destinul țărilor și națiunilor nu mai sunt importante pentru ei. Omul trăiește într-o lume goală, preocupat doar de a mânca, a bea și a-și satisface plăcerile… Puțini sunt oamenii care își asumă responsabilitatea de a căuta locul unde Dumnezeu Își săvârșește azi lucrarea sau de a căuta modul în care El conduce și plănuiește destinația omului” („Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri” din Cuvântul Se arată în trup).

Nimeni nu caută în mod activ urmele pașilor sau arătarea lui Dumnezeu și nimeni nu își dorește să existe în grija și protecția lui Dumnezeu. Mai degrabă, oamenii sunt dispuși să se bazeze pe influența Satanei și a celui rău pentru a se adapta acestei lumi și regulilor vieții pe care omenirea cea netrebnică le urmează. În acest punct, inima și duhul omului sunt sacrificate pentru Satana și devin hrana lui. Mai mult decât atât, inima și duhul omului devin un loc în care Satana poate locui, precum și un loc de joacă potrivit pentru el. În acest fel, omul, fără să își dea seama, își pierde înțelegerea principiilor de a fi om, a valorii și a scopului existenței umane. Legile lui Dumnezeu și legământul dintre Dumnezeu și om dispar treptat din inima omului, iar omul acesta încetează să-L mai caute sau să-L mai asculte pe Dumnezeu. Pe măsură ce timpul trece, omul nu mai înțelege de ce l-a creat Dumnezeu, nici nu mai înțelege cuvintele care vin din gura lui Dumnezeu și nici nu realizează tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Omul începe să opună rezistență legilor și hotărârilor lui Dumnezeu; inima și duhul omului devin insensibile… Dumnezeu îl pierde pe omul din creația Lui originală, iar omul pierde rădăcinile începutului lui. Aceasta este durerea omenirii” („Dumnezeu este sursa vieții omului” din Cuvântul Se arată în trup).

Vreme de mii de ani acesta a fost pământul murdăriei, insuportabil de murdar, unde suferința abundă, stafiile gonesc năvalnic pretutindeni, păcălind și înșelând, făcând acuzații nejustificate,[1] fiind nemiloase și rele, călcând în picioare acest oraș al fantomelor și lăsându-l plin de cadavre; duhoarea descompunerii acoperă pământul și umple aerul și este păzită cu strășnicie.[2] Cine poate vedea lumea de dincolo de ceruri? Diavolul leagă strâns tot trupul omului, îi scoate amândoi ochii și îi sigilează buzele. Regele diavolilor a fost turbat vreme de câteva mii de ani, chiar până astăzi, când încă mai veghează atent asupra orașului fantomelor, ca și cum ar fi un palat inexpugnabil al demonilor; această haită de câini de pază, între timp, se holbează cu ochi dușmănoși, temându-se profund că Dumnezeu îi va lua prin surprindere și îi va șterge de pe fața pământului, lăsându-i fără un loc al păcii și fericirii. Cum ar putea oamenii dintr-un asemenea oraș al fantomelor să-L fi văzut vreodată pe Dumnezeu? S-au bucurat ei vreodată de afecțiunea și frumusețea lui Dumnezeu? Ce apreciere au ei față de chestiunile lumii omenești? Câți dintre ei pot înțelege voia înflăcărată a lui Dumnezeu? Nu-i de mirare, atunci, că Dumnezeu întrupat rămâne complet ascuns: într-o asemenea societate întunecată, unde demonii sunt nemiloși și inumani, cum ar putea regele diavolilor, care ucide oameni fără să clipească, să tolereze existența unui Dumnezeu care este încântător, bun și, de asemenea, sfânt? Cum ar putea el să aplaude și să aclame venirea lui Dumnezeu? Lacheii aceștia! Ei răsplătesc bunătatea cu ură, L-au disprețuit de mult timp pe Dumnezeu, Îl abuzează pe Dumnezeu, sunt extrem de sălbatici, nu au nici cea mai mică considerație față de Dumnezeu, pradă și jefuiesc, și-au pierdut tot cugetul și se împotrivesc întru totul conștiinței și nu au nicio urmă de bunătate și îi ispitesc pe nevinovați spre nesăbuință. Strămoși ai celor din antichitate? Lideri iubiți? Cu toții I se opun lui Dumnezeu! Amestecul lor a lăsat totul sub ceruri într-o stare de întuneric și haos! Libertate religioasă? Drepturile și interesele legitime ale cetățenilor? Toate sunt trucuri pentru acoperirea păcatului! […] De ce să pui un obstacol atât de impenetrabil în fața lucrării lui Dumnezeu? De ce să folosești diferite trucuri ca să-i înșeli pe oamenii lui Dumnezeu? Unde sunt adevărata libertate și drepturile și interesele legitime? Unde este nepărtinirea? Unde este alinarea? Unde este căldura? De ce să folosești scheme amăgitoare ca să-i păcălești pe oamenii lui Dumnezeu? De ce să folosești forța ca să oprești venirea lui Dumnezeu? De ce să nu-I permiți lui Dumnezeu să colinde în voie pe pământul pe care El l-a creat? De ce să-L hăituiești pe Dumnezeu până când nu mai are unde să-Și odihnească al Său cap? Unde este căldura dintre oameni? Unde este primirea călduroasă dintre oameni? De ce să-I produci un asemenea chin disperat lui Dumnezeu? De ce să-L faci pe Dumnezeu să strige iar și iar? De ce să-L forțezi pe Dumnezeu să-Și facă griji pentru Fiul Lui iubit? În această societate întunecată, de ce nefericiții ei câini de pază nu-I permit lui Dumnezeu să vină în voie și să meargă prin lumea pe care El a creat-o?” („Lucrarea și intrarea (8)” din Cuvântul Se arată în trup).

Dumnezeu Atotputernic a vorbit pe larg despre originea și caracterul coruperii omenirii. Când citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, înțelegem de ce e atât de mult întuneric în lume, de ce omul se opune lui Dumnezeu atât de vehement și înțelegem adevărul și esența coruperii omenirii de către Satana. Vi se pare logic? Negura acestor vremuri dovedește că omenirea este coruptă în mâinile Satanei. Câți oameni tânjesc după arătarea lui Dumnezeu și doresc să-L întâmpine la întoarcere? Câți oameni doresc să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să accepte adevărul? Câți au studiat lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă? Majoritatea oamenilor nu doar ignoră aceste lucruri, ci și ascultă minciunile conducerii satanice a PCC și colaborează cu forțele Satanei să se opună și să-L condamne pe Dumnezeu Atotputernic. Acestea sunt certitudini. Deși mulți oameni cred în Dumnezeu, câți sunt cei care acceptă adevărul, caută adevărul și se supun cu adevărat lui Dumnezeu? Dacă ne amintim momentul când Domnul Isus s-a arătat să-Și facă lucrarea, tot poporul iudeu i-a urmat pe înalții preoți, pe cărturari și pe farisei împotrivindu-se Domnului Isus. De când s-a arătat Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă să-Și facă lucrarea, majoritatea conducătorilor din lumea religioasă îL disprețuiesc și Îl condamnă. Ba chiar își sigilează bisericile și nu le permit credincioșilor să studieze calea cea adevărată. E o dovadă suficientă că lumea, în această epocă, este întunecată și malefică. Omenirea neagă adevărul, urăște adevărul și alege să se opună lui Dumnezeu. Originea răului în lume este controlul Satanei asupra omenirii. Întreaga lume este sub dominația lui. De mai multe mii de ani, Satana s-a folosit de ateism, de teoria evoluției, de materialism și de alte erezii ca să corupă omenirea. Acest lucru a făcut ca omenirea să venereze diferite minciuni ale diavolilor și ale unor falși „oameni mari” care au spus lucruri ca: „Nu există Dumnezeu sau Mântuitor”; „Omul poate să lupte contra cerurilor și pământului și să cucerească natura”; „Fiecare își are destinul în propriile sale mâini”; „Fiecare pentru sine și scapă cine poate”; „Minte, nu mușchi”; „Banii pun lumea în mișcare”; „Toleranța nu te face domn, dar cruzimea te face bărbat adevărat” și așa mai departe. Omenirea a fost amăgită și coruptă de aceste învățături malefice și aberații, care i-au făcut pe oameni aroganți, necinstiți, egoiști, lacomi și răi. Nimeni nu vorbește despre umanitate și moralitate, nimeni nu vorbește despre conștiință și rațiune și nimeni nu vorbește despre corectitudine. În goana după faimă și statut, oamenii se luptă unii cu alții, se înșală unii pe alții, ba chiar se și ucid între ei. Din diferite interese, națiunile se află într-un continuu conflict cu alte națiuni. Nu e acesta rezultatul coruperii omenirii de către Satana? Aceste lucruri arată că omenirea a fost coruptă în întregime de către Satana și că am devenit de același soi cu Satana, suntem descendenții lui. Omenirea a devenit o forță malefică, potrivnică lui Dumnezeu. Din acest motiv, când Dumnezeu a devenit trup de două ori ca să vorbească și să lucreze printre oameni, omenirea coruptă I s-a opus, L-a condamnat și L-a abandonat pe Dumnezeu de fiecare dată, ba chiar L-a crucificat. Iată câteva dintre faptele care susțin împotrivirea omenirii față de Dumnezeu.

Reprimarea și atacurile PCC împotriva Fulgerului de la Răsărit au șocat și au agitat întreaga lume. Mulți oameni nu înțeleg de ce se opun ei lui Dumnezeu atât de mult. Este din cauză că Dumnezeu Atotputernic a spus multe adevăruri în „Cuvântul Se arată în trup” și este această carte cea care a zguduit toate religiile și confesiunile. Mulți care cred în Domnul au auzit cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic și au afirmat că ele sunt glasul și lucrarea lui Dumnezeu și astfel s-au întors către El. Numărul tot mai mare al celor care Îl urmează pe Dumnezeu Atotputernic îi sperie pe cei din PCC. PCC i-a arestat pe mulți dintre cei care-I aduc mărturie lui Dumnezeu și a confiscat multe exemplare din „Cuvântul Se arată în trup”. Ei cercetează această carte în fiecare zi și își dau seama tot mai mult de cât de puternică este. Are capacitatea de a cuceri tot. Oricât ar încerca PCC să-L denigreze, să-L judece și să-L discrediteze pe Dumnezeu Atotputernic, ei nu îndrăznesc să aducă „Cuvântul Se arată în trup” în fața publicului. Nu pomenesc absolut deloc cele spuse de Dumnezeu Atotputernic. De ce ascund „Cuvântul Se arată în trup”? Se teme că întreaga lume va înțelege că Dumnezeu S-a arătat și Își face lucrarea la Răsărit, că Mântuitorul omenirii s-a arătat la Răsărit și că acolo se află speranța omenirii. De ce se teme PCC ca omenirea să citească „Cuvântul Se arată în trup”? Deoarece „Cuvântul Se arată în trup” este vocea lui Dumnezeu, este mărturisirea adevărului și e lumina adevărată care s-a arătat la Răsărit. PCC este un regim al Satanei, cel mai malefic și care urăște adevărul. Satana se teme cel mai mult că adevărul va ajunge la om, că omenirea va accepta adevărul, că Dumnezeu va prelua puterea în calitate de Rege ca să conducă lumea omului și că Împărăția lui Hristos va apărea pe Pământ. Astfel, PCC Îl urmărește și Îl hăituiește pe Hristos cu frenezie și apelează la rețelele media pentru propagandă ca să însceneze, să acuze fals și să discrediteze Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Au mobilizat până și forțele armate ale poliției naționale ca să suprime, să aresteze și să persecute aleșii lui Dumnezeu. Neavând unde să se ascundă, aleșii Lui au fost nevoiți să fugă în exil din cauza persecuției PCC. Sub controlul PCC, guvernul chinez a întins mâna în fiecare țară din străinătate și a folosit mijloace politice, economice și diplomatice pentru a pune presiune pe unele dintre ele să extrădeze creștinii care au fugit în străinătate pentru a-i tortura și pentru a-i persecuta. Și mai mârșav e că PCC arestează și persecută rudele creștinilor care au plecat în străinătate și îi ține ostatici ca să amenințe Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Îi obligă să-și ia pașapoartele, să meargă în străinătate să rupă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic din diferite țări. și încearcă prin canale diplomatice să însceneze și să defăimeze Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, să inducă în eroare prin zvonuri și să manipuleze opinia publică și s-o discrediteze. Ei ațâță atât guvernul, cât și populația altor țări să respingă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și să-i extrădeze pe membrii bisericii; scopul lor malefic este să reușească să obstrucționeze, să restricționeze și să suprime răspândirea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și a lucrării sale de evanghelizare în străinătate. Nu credeți că PCC este Satana care urăște adevărul și pe Dumnezeu? PCC e specializat în abuzarea oamenilor și în devorarea sufletelor; e un demon care mănâncă oameni în întregime. Cred că înțelegeți cu toții de ce guvernul chinez, sub conducerea PCC, se opune cu vehemență și Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic, nu?

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Note de subsol:

1. „Făcând acuzații lipsite de bază” se referă la metodele prin care diavolul le face rău oamenilor.

2. „Păzită cu strășnicie” sugerează că metodele prin care diavolul îi rănește pe oameni sunt deosebit de rele și controlează oamenii atât de tare încât aceștia nu mai au spațiu de mișcare.

Anterior: Întrebarea 39: În ultimele două milenii, întreaga lume religioasă a crezut că Dumnezeu este o Trinitate – Trinitatea a fost o teorie clasică a întregului din doctrina creștină. Așadar, chiar se verifică interpretarea Trinității? Există, într-adevăr, Trinitatea? De ce spui că Trinitatea este cea mai mare erezie a lumii religioase?

Înainte: Întrebarea 41: On-line, am văzut o serie de discursuri din partea guvernului communist chinez și a lumii religioase care calomniază, ponegresc, atacă și discreditează Biserica lui Dumnezeu Atotputernic (ca incidentul din „28 mai” din Zhaoyuan, provincia Shandong). Știm, de asemenea, că PCC se pricepe foarte bine să spună minciuni, să fabrice lucruri și să sucească faptele pentru a înșela oamenii. În plus, este foarte bun la a calomnia, ataca și judeca acele națiuni față de care este ostil, așa că orice spune PCC nu este credibil în mod absolut. Cu toate acestea, multe dintre lucrurile spuse de pastorii și prezbiterii din cercurile religioase sunt asemănătoare celor spuse de PCC, așadar, cum putem avea cu adevărat discernământ în privința zvonurilor și a calomniilor răspândite de PCC și de lumea religioasă?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte