Adevărul despre răpire

martie 4, 2019

Li Huan

Precum mulți alți frați și surori creștini, aștept cu nerăbdare a doua venire a Domnului Isus. Noi respectăm următorul fragment din Biblie: „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Din acest motiv, ne uităm ca nişte nesăbuiți la cer, așteptând ziua în care Isus Se va întoarce și ne va lua în nori să fim cu Domnul. Totuși, după ce au trecut atât de mulți ani, cele patru luni însângerate s-au arătat deja; cutremure, foamete, urgii și războaie, precum și tot felul de dezastre devin din ce în ce mai intense. Profețiile privind cea de-a doua venire a Domnului s-au împlinit în mare parte. Totuși, noi încă nu am văzut să fie răpit vreun creștin în ceruri. Nu pot să nu mă gândesc: „De ce Domnul nu vine să ne primească? Domnul este demn de încredere. El ne-a promis că ne va duce în Împărăția cerească în zilele de pe urmă. Promisiunea Domnului cu siguranță va fi realizată și îndeplinită. Nu mă îndoiesc de asta deloc. Totuși, cum de până acum încă nu am fost răpiți de Domnul la ceruri? Oare sunt ceva probleme cu așteptarea noastră?”

Tocmai când mă simțeam foarte nedumerită, o predicatoare care lucrase în zone din străinătate mulți ani s-a întors și am primit o nouă lumină de la ea. Sora a răspuns direct la întrebarea mea: „Pasajul din Biblie la care te referi este ceva ce a spus Pavel. Nu este ceva ce a spus Isus. Pavel a fost doar un apostol. Chiar dacă s-au înregistrat în Biblie cuvintele sale, doar unele dintre ele pot fi descrise drept luminare de la Duhul Sfânt. Deși cuvintele sale erau conform adevărului, ele nu erau cuvintele lui Dumnezeu și nu pot fi menționate de parcă ar fi egale cu spusele lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, o parte din spusele lui Pavel nu pot fi descrise drept luminare de la Duhul Sfânt. În schimb, au fost obținute din noțiunile și imaginațiile lui și aduc cu ele sensul dat de oameni. Aceste cuvinte nu se bazează pe cuvintele lui Dumnezeu. De aceea, când este vorba despre întâmpinarea celei de-a doua veniri a Domnului, nu trebuie să folosim cuvintele lui Pavel drept bază. În schimb, ar trebui să folosim cuvintele Domnului drept bază și să-I căutam intențiile, deoarece doar cuvintele Domnului sunt adevărul și 100% corecte.” După ce am auzit asta, m-am gândit: „Da. Într-adevăr, Isus nu a spus niciodată «răpit la ceruri». Acestea au fost cuvintele lui Pavel. Pavel a fost doar un om. Cuvintele lui chiar nu pot fi echivalate cu ale lui Dumnezeu. Nu trebuie să folosim cuvintele lui Pavel drept bază pentru a întâmpina a doua venire a Domnului. În calitate de credincioasă în Dumnezeu, ar trebui să folosesc cuvintele și lucrarea Lui drept bază. Asta este conform intențiilor lui Dumnezeu!”

Sora a continuat să vorbească: „Isus a spus: «Nimeni nu s-a suit în cer în afară de Cel Care a coborât din cer, adică de Fiul Omului (Care este în cer)» (Ioan 3:13). Din cuvintele lui Isus putem vedea că, în afară de Fiul Omului care a coborât din ceruri și care este Dumnezeu întrupat, nimeni altcineva nu s-a înălțat la ceruri. Cerul este tronul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu Însuși Se poate înălța în acest loc superior. Ca ființe umane, nu ne putem înălța în acest loc superior pentru a-L vedea pe Dumnezeu. În schimb, când Dumnezeu l-a creat la început pe om, a predestinat omenirea să trăiască pe pământ. Dumnezeu a folosit pământul pentru a-i crea pe strămoșii omenirii, Adam și Eva, și i-a ajutat să se stabilească în grădina Edenului. Ei au ascultat cuvintele lui Dumnezeu, au primit binecuvântările Lui și au gestionat totul în grădină. După asta, omenirea urma, de asemenea, să gestioneze totul pe pământ, dar nu în ceruri. Când omenirea a fost coruptă profund și pământul era plin de corupție și violență, Dumnezeu a decis să folosească un potop să distrugă lumea. Dumnezeu l-a salvat pe Noe, o persoană dreaptă care I se închină lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu l-a răpit la ceruri ca să evite apele potopului. În schimb, Dumnezeu l-a pus pe Noe să construiască arca. Atunci când a venit potopul, familia lui Noe de opt persoane s-a adăpostit în arcă. După ce au ieșit din arcă, Noe și familia sa au continuat să trăiască pe pământ și să se înmulțească. În Epoca Legii, israeliții au suferit sub sclavia faraonului Egiptului. Când Dumnezeu i-a condus pe israeliți afară din Egipt și i-a ajutat să scape de urmărirea faraonului, Dumnezeu nu i-a răpit pe israeliți la ceruri. În schimb, Dumnezeu le-a arătat autoritatea sa pe pământ făcând tot felul de minuni, astfel încât oamenii să poată fi martori ai atotputerniciei lui Dumnezeu și să cunoască înțelepciunea Lui și cât este El de minunat. Apoi, Dumnezeu Și-a emis legile și poruncile prin intermediul lui Moise și i-a îndrumat pe israeliți cu privire la felul cum să trăiască pe pământ. În Epoca Harului, când omenirea nu a putut să adere la legi și s-a confruntat cu pericolele execuției, oamenii nu s-au dus în ceruri să-și ispășească păcatele. În schimb, Dumnezeu S-a întrupat sub chipul lui Isus și a coborât pe pământ. El a fost răstignit pentru a mântui omenirea. Acesta a fost singurul mod în care oamenii au obținut mântuirea Domnului. Evident, locul nostru, ca ființe umane, este pe pământ. Dumnezeu ne-a predestinat să trăim pe pământ. De asemenea, Isus ne-a învățat următoarele: «Iată deci cum trebuie să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!» (Matei 6:9-10). Cuvintele pe care le rostește Domnul Îi cuprind intențiile. Domnul vrea ca noi să I ne închinăm pe pământ. Şi Împărăția lui Hristos va coborî tot pe pământ. Există o profeție în Apocalipsa care spune astfel: «Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei (şi va fi Dumnezeul lor)» (Apocalipsa 21:3). Evident, dorința noastră de a fi răpiți în rai pentru a-L întâlni pe Domnul este complet noțiunea și închipuirea noastră și nu este deloc un fapt.” După ce am ascultat-o pe sora mea comunicând, am înțeles foarte clar că, indiferent dacă ne uităm la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în trecut sau la profețiile Domnului, Dumnezeu nu a menționat niciodată că vom fi răpiți la ceruri. Dacă noi mai credem că Dumnezeu Se va întoarce și ne va răpi la ceruri, nu sunt acestea noțiunea și imaginația noastră? Nu este aceasta gândirea noastră amăgitoare? La bază, aceasta nu este conform cuvintelor și intențiilor lui Dumnezeu! Simțeam în inimă că lucrurile s-au lămurit. Totuși, mai aveam o întrebare: deși nu este corect să acceptăm răpirea, de fapt, la ce se referă răpirea? Am continuat să o întreb pe această soră, pentru a căuta cu privire la această chestiune.

Sora mi-a spus: „În ceea ce privește răpirea, aceasta este o taină și noi, ca ființe umane, nu putem să o pătrundem. Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, a venit și a exprimat milioane de cuvinte și a dezvăluit tot felul de adevăruri și taine. Eu am înțeles ceea ce tocmai am comunicat doar citind cuvintele lui Dumnezeu. În ceea ce privește subiectul răpirii, să ne uităm la cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a spus: «„A fi adus sus” nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum își închipuie oamenii. Aceasta este o greșeală uriașă. A fi adus sus se referă la predestinarea și apoi selectarea înfăptuite de Mine. […] Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea, în viitor, sunt toți oamenii care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, nu se va schimba niciodată și nu va putea fi respins de nimeni. Acesta este contraatacul împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 104). Din cuvintele lui Dumnezeu putem vedea că răpirea nu este așa cum ne-am imaginat-o. Nu era o înălțare de la pământ la ceruri pentru a-L vedea pe Dumnezeu. În schimb, se referă la cei pe care Dumnezeu i-a predeterminat și selectat. Asta îi include pe cei care pot să audă glasul lui Dumnezeu și acceptă lucrarea Lui. Ei vor veni înaintea lui Dumnezeu când vine pe pământ să-Și facă lucrarea. Aceștia sunt oamenii care sunt aduși înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru este similar cu ultima perioadă din Epoca Legii. Când Isus a venit să-Și facă lucrarea, toți cei care și-au putut da seama că spusele lui Isus erau glasul lui Dumnezeu și L-au acceptat pe Isus drept Domnul mântuirii au fost aduși înaintea lui Dumnezeu. Au fost incluși: Petru, Ioan, Matei și alți discipoli, apostolii și toți cei care au acceptat mântuirea Domnului. Toți au fost aduși înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce-i privește pe toți cei care au aderat la Vechiul Testament din Biblie, precum fariseii și oamenii de rând, nu doar că aceștia nu au acceptat mântuirea lui Dumnezeu, dar au și condamnat, s-au opus și au hulit noua lucrare a lui Dumnezeu. Nu doar că acești oameni nu au fost aduși înaintea lui Dumnezeu, ci, dimpotrivă, ei au fost dezvăluiți temeinic, eliminați și abandonați de noua Lui lucrare. Acum, suntem deja în zilele de pe urmă și Dumnezeu Atotputernic a săvârșit o nouă lucrare și a exprimat cuvinte care curățesc și mântuiesc oamenii. Cei care își dau seama că este glasul lui Dumnezeu cel care rostește cuvintele Lui merg pe urmele Mielului și acceptă noua lucrare a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă vor fi aduși înaintea lui Dumnezeu. De când s-a desfășurat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, din ce în ce mai mulți frați și surori cu adevărat credincioși, citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, cred ferm că spusele Lui sunt adevărul și că sunt cuvintele pe care Duhul Sfânt le rostește bisericilor. Unul după altul, s-au întors în fața lui Dumnezeu Atotputernic. Toți sunt fecioare înțelepte și au acceptat udarea, hrana, judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu. Firile lor corupte au fost treptat curățate și Îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Acești oameni sunt aduși cu toții înaintea lui Dumnezeu. Cât despre cei care așteaptă nechibzuiți ca Domnul să vină și să-i răpească la ceruri unde Îl vor întâlni pe Dumnezeu, aceștia aderă pur și simplu la noțiunile și închipuirile proprii. Nu doar că nu caută și nu cercetează lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, ci ei judecă, ponegresc și i se împotrivesc noii lucrări a lui Dumnezeu. Ei sunt cu toții fecioare nechibzuite. Nu doar că nu vor fi aduși înaintea lui Dumnezeu, ci, în cele din urmă, ei vor coborî în mijlocul dezastrului și vor fi pedepsiți de Dumnezeu.”

După ce am auzit aceste lucruri de la această soră, deodată am văzut lumina. Se pare că răpirea se referă doar la faptul că noi acceptăm noua lucrare a lui Dumnezeu, călcând pe urmele Mielului și venind în fața lui Dumnezeu. Felul în care a comunicat acest lucru a fost, într-adevăr, foarte iluminator. Este mult mai realist decât felul în care am crezut inițial că vom fi răpiți în ceruri, unde îl vom întâlni pe Domnul. Dacă nu ar fi fost cuvintele lui Dumnezeu care să elucideze această taină, oricât timp am crede în Domnul, tot nu am putea înțelege. Am trăi în cadrul noțiunilor și închipuirilor noastre și am aștepta ca nişte nechibzuiţi ca Domnul să ne răpească în Împărăția cerurilor!

După ce a plecat această soră, am reflectat în mod repetat la ce a spus. Am recunoscut că, dacă vrem să fim aduși înaintea lui Dumnezeu, cheia este că trebuie să căutăm cu deschidere cuvintele pe care Duhul Sfânt le rostește bisericilor. Trebuie să fim fecioare înțelepte, să căutăm și să cercetăm proactiv glasul Domnului. În acest mod, vom putea întâmpina întoarcerea Domnului și vom putea fi aduși înaintea lui Dumnezeu! În acest moment, m-am gândit la una dintre învățăturile lui Isus: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor! […] Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!(Matei 5:3, 8). Sunt recunoscătoare că luminarea lui Dumnezeu m-a ajutat să găsesc o cale practică. Înțeleg în sfârșit adevăratul sens al răpirii. În prezent, dezastre de tot felul au loc unul după altul în țări din întreaga lume. Marele dezastru este în fața ochilor noștri, iar căutarea arătării lui Dumnezeu este iminentă. Astăzi, doar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este mărturie pentru faptul că Domnul S-a întors deja. De asemenea, Evanghelia Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic a ajuns deja în toate colțurile globului. Cărțile, materialele video și filmele sale sunt disponibile online și oameni din întreaga lume le pot accesa și investiga. În acest moment, singurul lucru pe care ar trebui să-l fac este să investighez cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic imediat și să văd dacă spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt sau nu glasul lui Dumnezeu și adevărul. Acesta este cel mai important eveniment major în legătură cu întâmpinarea întoarcerii Domnului!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Știți ce este pocăința?

Cuprins Denotă oare buna purtare pocăința adevărată? Ce este adevărata pocăință? De ce nu am obținut adevărata pocăință în...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger