După un tunel întunecat, o lumină caldă

decembrie 18, 2019

de Wang Yuping, China

La fel ca toți ceilalți frați și celelalte surori care însetează după întoarcerea Domnului Isus, și eu mi-am dorit întotdeauna ca Domnul nostru să Se întoarcă în curând și să ne primească în Împărăția cerurilor, pentru a ne putea bucura de binecuvântările acesteia. Apoi, într-o zi de noiembrie, în 2006, am auzit în sfârșit vestea întoarcerii Domnului. Citind cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic și prin părtășia fraților și a surorilor și mărturia lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, am recunoscut în cele din urmă că Dumnezeu Atotputernic întrupat este Domnul Isus cel întors. Prin urmare, am acceptat foarte fericită lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

O dată, în cadrul unei adunări, sora Yang mi-a împărtășit acest lucru pe un ton foarte serios: „În ultima vreme, o mulțime de frați și surori se confruntă cu oarecare perturbări și ispite din partea Satanei după ce acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Unii sunt înșelați de minciunile guvernului PCC, alții sunt tulburați și amenințați de pastori și prezbiteri, pe unii îi constrânge sau împiedică familia, iar membrii familiei altora se îmbolnăvesc sau dau peste dezastre. Toate aceste lucruri sunt trucurile Satanei pentru a ne împiedica să ne întoarcem la Dumnezeu. Cu toții am înțeles deja că lucrarea de judecată făcută de Dumnezeu Atotputernic începe din casa lui Dumnezeu și că aceasta este ultima etapă a lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omenirii. El face tot posibilul ca să-l mântuiască pe om, iar Satana își pune în practică propriile trucuri și ne perturbă pentru a sta în calea venirii noastre înaintea lui Dumnezeu și primirii mântuirii Sale. Acum că lupta care se dă în lumea spirituală devine din ce în ce mai intensă, este urgentă nevoie ca noi să fim înzestrați cu adevărul și să ne deprindem cu discernământul astfel încât să nu fim înșelați ori de câte ori se vor abate asupra noastră trucurile Satanei, dar, în schimb, să putem mărturisi ferm pentru Dumnezeu. Să citim un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic.” Așadar, am luat cartea cuvintelor lui Dumnezeu și am citit următorul pasaj cu toată convingerea: „În timp ce Dumnezeu lucrează, Satana hărțuiește. În zilele de pe urmă, își va termina hărțuirea; de asemenea, lucrarea lui Dumnezeu va fi terminată și felul de persoană pe care Dumnezeu dorește să o desăvârșească va fi complet. Dumnezeu conduce oamenii în mod pozitiv; viața Lui este apă vie, imensă și fără limite. Satana a corupt omul într-o anumită măsură; în cele din urmă, apa vie a vieții va desăvârși omul și pentru Satana va fi imposibil să intervină și să-și îndeplinească lucrarea. Astfel, Dumnezeu îi va obține pe deplin pe acești oameni. Satana refuză încă să accepte acest lucru acum; el Îl provoacă continuu pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu îi acordă nicio atenție. El a spus: voi fi victorios peste toate forțele întunecate ale Satanei și peste toate influențele întunecate. […] Dumnezeu este mai înțelept decât el și lucrarea Lui îl depășește cu mult. De aceea, am afirmat anterior următoarele: lucrarea pe care o îndeplinesc este făcută ca răspuns la șiretlicurile Satanei. În cele din urmă voi descoperi atotputernicia Mea și lipsa de putere a Satanei. Când Dumnezeu face lucrarea Sa, Satan Îl urmărește îndeaproape din spate, până când, în cele din urmă, este distrus – nu va ști nici măcar ce l-a lovit! El va realiza adevărul numai după ce a fost deja sfărâmat și zdrobit; în acel moment va fi fost deja ars în lacul de foc. Nu va fi complet convins atunci? Pentru că nu mai are alte scheme de folosit!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi”). Sora Yang a spus cu blândețe: „Din cuvintele lui Dumnezeu, putem vedea că Satana întotdeauna urmează îndeaproape fiecare pas al lucrării de gestionare a lui Dumnezeu. Dumnezeu este în față, lucrând pentru a-l mântui pe om, în timp ce Satana este în spate, turbulent și distructiv. Se luptă constant cu Dumnezeu pentru om, iar acest lucru este adevărat mai ales în ultima etapă a lucrării lui Dumnezeu de mântuire deplină a omului. Și acum, într-o și mai mare măsură, Satana face tot ce îi stă în putere, exploatând tot felul de oameni și lucruri ca să ne tulbure și să ne împiedice să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu și să ne supunem acesteia. Să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu și să ne determine să-L negăm și să-L trădăm, pierzând astfel mântuirea Lui, este scopul abject al Satanei. Însă înțelepciunea lui Dumnezeu se manifestă ca răspuns la tertipurile Satanei. El folosește perturbările Satanei ca să ne ofere o înțelegere a lucrării Sale, a înțelepciunii și atotputerniciei Lui, și, de asemenea, ca să ne permită să vedem clar ticăloșia și urâțenia Satanei. Așadar, indiferent ce vom întâlni mai târziu, toți trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne bizuim pe El și să căutăm adevărul. De asemenea, trebuie să ne dăm seama de tertipurile Satanei, ca să putem mărturisi ferm pentru Dumnezeu. Este exact ca încercările prin care a trecut Iov. El a mărturisit ferm pentru Dumnezeu, iar Satana s-a retras umilit.” Am ascultat părtășia surorii Yang și i-am răspuns cu încredere totală: „Da, credem în Dumnezeu cel adevărat. Dacă depindem de Dumnezeu, atunci nu avem de ce să ne temem; dacă voi întâlni ispitele Satanei, cu siguranță voi sta de partea lui Dumnezeu.”

Într-o zi, nu după mult timp, când mă apropiam de ușa casei mele după o zi de propovăduire a Evangheliei, vecina mea s-a grăbit spre mine fluturându-și mâinile și mi-a spus: „De ce te-ai întors atât de târziu? A avut loc un accident groaznic! Mai devreme, prietenul fiului tău, Liu, s-a dus să-ți împrumute camionul, dar i-a fost greu să-l pornească, așa că s-a dus după tractor ca să-l tracteze și să-l pornească, dar, după câteva încercări, tot nu s-a clintit. S-a întâmplat ca Hu să fie și el pe acolo, așa că s-a urcat în tractor și l-a băgat direct în viteza a cincea. Tractorul s-a înclinat într-o parte și cablul metalic atașat de camion s-a rupt brusc și – fâș! – cablul s-a rupt și l-a lovit pe Hu la tâmplă. Sângele a început să curgă imediat. A fost dus la spital.” Brusc, nu m-am mai gândit la nimic. M-am repezit în casă și m-am rugat lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule! Nu știu care este voia Ta. De ce mi s-a întâmplat deodată asta? Te rog, luminează-mă.” După rugăciune, m-am gândit la părtășia surorii Yang cu privire la adevărurile despre lupta spirituală și, apoi, am înțeles. Aceste lucruri erau doar Satana care mă ispitea și mă tulbura. Satana voia doar să folosească aceste evenimente nefavorabile ca să mă atace astfel încât să mă îndoiesc de Dumnezeu, să-L învinovățesc și să-L neg. Mi-am dat seama că era, cu adevărat, o bătălie spirituală! Tocmai atunci, m-am gândit la aceste cuvinte de la Dumnezeu: „Vei fi în stare să rămâi de partea lui Dumnezeu atunci când El se va lupta cu Satana și nu te vei întoarce la Satana, atunci vei fi obţinut dragostea lui Dumnezeu și vei fi rămas ferm în mărturia ta(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu”). Cuvintele lui Dumnezeu m-au umplut cu o mare credință, iar eu mi-am spus în sinea mea: „Satană, indiferent cum mă tulburi, n-am să mă las păcălită de tertipurile tale; nu-L voi învinui pe Dumnezeu și nici nu mă voi îndoi de El, ci voi sta de partea Lui. Îl voi urma pe Dumnezeu Atotputernic, așa cum ar trebui să o fac.” Odată ce am înțeles voia lui Dumnezeu, m-am simțit mult mai calmă în inima mea.

Dar Satana nu voia să recunoască înfrângerea – nu s-a odihnit în campania sa de a mă deranja prin intermediul altor persoane și lucruri. Cât timp Hu a fost internat în spital, familia lui a împins toată responsabilitatea asupra familiei mele; a vrut să plătim toate costurile medicale. Am tot încercat să negociez cu ei, spunându-le că eram dispusă să plătesc jumătate, dar au refuzat în continuare. Hu și-a revenit după douăzeci de zile, dar tot nu a fost externat. Acest lucru a fost făcut în mod deliberat pentru a stoarce bani de la familia mea. Apoi, într-o zi, Hu a spus: „Camionul este al tău, deci tu ar trebui să plătești toate cheltuielile.” Soția lui Hu s-a ridicat și ea și a strigat: „Așa este! Întrucât accidentul s-a întâmplat cu camionul tău, ar trebui să plătești pentru tot.” Rămânând cu ei, care mă băteau într-una la cap, am început să mă enervez foarte tare. Mă implicasem în problema asta fără să vreau. Mă simțeam cu adevărat îndurerată și eram tulburată emoțional. Nu am mai vrut să le vorbesc, așa că am ieșit pur și simplu din salonul de spital, enervată. Coborând la parter, mi-am spus în sinea mea: „Eu cred în Dumnezeu, așa că, atunci când mi se întâmplă astfel de lucruri, nu ar trebui să mă enervez atât de mult, ci ar trebui să încredințez chestiunea în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să mă bizui pe Dumnezeu.” Când am ajuns acasă, mi-am deschis cartea de cuvinte ale lui Dumnezeu și am citit următoarele: „În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost judecat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas pe care Dumnezeu îl face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. […] Ar trebui să știi că tot ceea ce ți se întâmplă este o mare încercare și timpul când Dumnezeu are nevoie de tine pentru a da mărturie(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu”). Când am citit aceste cuvinte, mi-am reamintit cum, în acea zi, mă lăudasem în fața surorii Yang că-n mod sigur voi sta de partea lui Dumnezeu ori de câte ori se vor abate asupra mea ispitele Satanei. Nu-mi imaginasem că, atunci când Satana mă sâcâie necontenit, nu voi putea să vin cu calm înaintea lui Dumnezeu și să-I caut voia, și că mintea îmi va fi mereu preocupată. Mă simțeam îngrozitor din cauza asta – nu însemna că mă las păcălită de trucurile Satanei? Abia după ce m-am gândit bine la toate aspectele acestei probleme am văzut, în sfârșit, cât de sinistru și rău este cu adevărat Satana. Folosise această chestiune ca să mă tulbure, să mă facă să mă-nfurii din cauza intereselor mele lumești; ba mai mult, voia să folosească acest lucru ca să mă determine să-L neg și să-L trădez pe Dumnezeu Atotputernic. Știam că nu pot să mă las păcălită de tertipurile Satanei, ci eram dispusă să depind de Dumnezeu și să Îi încredințez această chestiune. Credeam că toate problemele legate de externarea lui Hu și de banii pe care trebuia să-i cheltuiesc până la urmă erau orchestrate de mâinile lui Dumnezeu, iar eu mă voi supune rezultatului, oricare ar fi fost. După ce am ajuns să înțeleg voia lui Dumnezeu și am fost dispusă să mărturisesc ferm pentru El, spre surprinderea mea, a doua zi, am fost martoră la una dintre minunatele fapte ale lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a inspirat pe un tânăr să se ducă în salonul lui Hu și să-l dojenească: „Pur și simplu nu suport să mă uit la cineva ca tine, care intimidează oamenii buni și care-i stoarce pe alții de bani. Dacă ar fi vorba de mine, nu ți-aș da nici măcar un ban!” Și alți pacienți din același salon au intervenit: „Așa este, el s-a urcat în tractor de bunăvoie, iar acum vrea banii acestei persoane. Ce absurditate!” „Da! Și persoana care a împrumutat camionul ar trebui să plătească o sumă! Nu poate să-l pună pe proprietar să plătească pentru tot!” Auzind acest lucru, Hu și-a plecat capul și nu a spus niciun cuvânt. Trei zile mai târziu, Hu a fost externat. În adâncul inimii mele, am știut că în spatele tuturor acestor lucruri se afla Dumnezeu, că El îmi oferise această cale de ieșire.

După ce am trecut prin asta, am putut să văd răutatea și mârșăvia Satanei. Se folosise de oamenii și lucrurile din jurul meu ca să mă tulbure și să mă atace în încercarea de a mă determina să mă plâng de Dumnezeu, să-L învinovățesc și să mă îndepărtez de El pentru că aveam să pierd ceva bani. Voia să trăiesc în suferință. În același timp, am putut să-mi dau seama și că, atunci când am încetat să mă mai gândesc la câștigurile și pierderile mele trupești, când m-am bizuit pe Dumnezeu în credința mea, când am stat de partea Lui, El a folosit cuvintele necredincioșilor pentru a-mi deschide o cale de ieșire, obligându-l pe Satana să se retragă în rușine. Acest fapt mi-a permis să văd autoritatea lui Dumnezeu de a mobiliza orice și de a cârmui peste tot. Este exact cum e scris în cuvintele lui Dumnezeu: „Îi voi mobiliza pe toți să Mă servească și, mai mult, Îmi voi face cunoscută puterea, astfel încât fiecare om să vadă că în toată universul-lume niciun singur obiect nu se află în mâinile noastre, nicio singură persoană nu se află în slujba noastră și nicio singură realizare nu este întreprinsă pentru noi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 119). Cu cât citesc cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai mult văd atotputernicia lui Dumnezeu și minunăția Sa. Faptul că am văzut că toate lucrurile sunt în mâinile lui Dumnezeu mi-a întărit credința în El, iar eu am devenit dispusă să experimentez mai mult din lucrarea Lui în orice se va întâmpla în continuare și mă bazez pe Dumnezeu pentru a depăși ispitele Satanei.

După o lună, o ispită de-a Satanei s-a abătut din nou asupra mea. Într-o zi, fiica mea recent căsătorită s-a întors acasă pentru o vizită, dar a leșinat deodată chiar în fața ușii. Vecina mea a ridicat-o și a ajutat-o să intre în casă. La început, am crezut că era doar o răceală banală și nu m-am gândit prea mult la asta, dar cu siguranță nu m-am așteptat ca, la miezul nopții, să înceapă brusc să tremure din cap până în picioare. M-am speriat atât de tare și nu am știut ce să fac, dar am apucat-o repede și am ținut-o la pieptul meu, iar după puțin timp, a părut să se simtă mai bine. A doua zi dimineață, mi-a spus: „Mamă, du-te să-ți îndeplinești datoriile, voi fi bine.” M-am rugat în tăcere lui Dumnezeu: „Dumnezeule dragă! Toate lucrurile sunt în mâinile Tale, așa că Ți-o încredințez pe fiica mea.” M-am întors apoi către fiica mea și i-am spus: „Jing, trebuie să te rogi mai mult lui Dumnezeu și să te bazezi pe Dumnezeu, pentru că El este sprinjinul nostru puternic”. După ce am îndemnat-o să facă aceste lucruri, am plecat să-mi îndeplinesc datoriile. Spre surprinderea mea, când m-am întors după două zile, fiica mea era într-un pat de spital, adormită. Nora mea s-a întors către mine și a spus cu tristețe: „Mamă, după ce ai plecat, Jing a început să se simtă mai rău. Când doctorul a examinat-o, a spus că are o hemoragie cerebrală și că trebuie să i se facă o craniotomie. Dar, deoarece tu și soțul ei nu ați fost aici în ultimele două zile, nu a avut cine să semneze pentru ea. Am ratat ocazia să fie operată. În plus, l-am auzit pe doctor spunându-i soacrei lui Jing că boala ei nu poate fi vindecată și, chiar dacă s-ar trezi, va fi într-o stare vegetativă.” I-am simțit spusele ca pe un cuțit răsucit în inimă și am început să plâng. Pur și simplu nu puteam să accept că acesta este adevărul. Agățându-mă de o fărâmă de speranță, m-am dus să stau de vorbă cu un specialist, dar el a clătinat din cap când a spus: „Am făcut tot ce am putut, ne-am străduit din răsputeri, dar cel mai bun rezultat posibil este că-și va recăpăta conștiința, dar va fi într-o stare vegetativă.” Auzindu-l, m-am simțit ca și cum cerul s-ar fi prăbușit peste mine. Trăiam într-o suferință nemărginită. Mai târziu, când ginerele meu a văzut în ce stare era fiica mea, nu numai că nu și-a făcut griji dacă va trăi sau va muri, ba chiar s-a întors către mine și, afișând o lipsă totală de umanitate, mi-a cerut să-i returnez banii de logodnă pe care ni-i dăduse când s-au căsătorit. În acea zi, drumul de la spital spre casă mi-a părut atât de lung; eram un suflet pierdut, rătăcind pe drumul acela. Mi se părea că treceam printr-un tunel lung și întunecat și nu puteam să văd nicio lumină în fața mea.

Când am ajuns acasă, mi-am deschis șovăind cartea cuvintelor lui Dumnezeu și am citit acest lucru: „Pe pământ, toate tipurile de duhuri rele sunt mereu în căutarea unui loc unde să se odihnească, căutând neîncetat cadavrele oamenilor pentru a le mânca. Oamenii Mei! Trebuie să rămâneți sub grija și protecția Mea. Să nu vă comportați niciodată cu desfrânare! Să nu vă comportați niciodată în mod nesăbuit! Ci, oferă-ţi loialitatea casei Mele și doar cu loialitate poți pune la cale un contraatac împotriva vicleniei diavolului(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 10). „Când te confrunți cu suferințele, trebuie să fii în stare să nu iei în considerare trupul și să nu te plângi împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu Se ascunde de tine, trebuie să fii în stare să ai credința să-L urmezi, să îți păstrezi dragostea anterioară, fără să îi permiți să se clatine sau să dispară. Indiferent ce face Dumnezeu, trebuie să te supui planului Său și să fii mai dispus să îți blestemi propriul trup decât să te plângi împotriva Lui. Când te confrunți cu încercări, trebuie să Îl mulțumești pe Dumnezeu în ciuda oricărei reticențe de a te despărți de ceva ce-ți place sau de plânsul amar. Doar aceasta poate fi numită iubire adevărată și credință(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cei care urmează să fie desăvârșiți trebuie să se supună rafinării”). Citind aceste cuvinte de la Dumnezeu, m-am gândit la evenimentele care tocmai se petrecuseră și am putut vedea cu adevărat mârșăvia, malițiozitatea și sălbăticia Satanei. În efortul său de a mă smulge din mâinile lui Dumnezeu, de a-mi devora sufletul, și-a dus la bun sfârșit urzelile viclene ca să mă tulbure și să mă atace. Mai întâi, cineva m-a extorcat de bani și am suferit din unei posibile pierderi financiare; de data aceasta, Satana se folosea de fiica mea iubită pentru a mă ispiti din nou, încercând să folosească boala fetei mele pentru a mă determina să mă plâng de Dumnezeu, să-L neg și să-L trădez, ca să pierd mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Toate acestea erau uneltirile viclene ale Satanei. Era la fel ca încercările cu care s-a confruntat Iov în vremea lui. În spatele tuturor acelor încercări, se dădea o luptă – Satana voia să-l determine pe Iov să-L abandoneze și să-L nege pe Dumnezeu, făcându-l să-și piardă averea și copiii, dar Iov nu L-a învinovățit niciodată pe Dumnezeu. În schimb, a lăudat numele lui Dumnezeu, făcându-l pe Satana să se retragă în rușine; a oferit o frumoasă și răsunătoare mărturie pentru Dumnezeu. Deși trupul meu este slab, știam că trebuie să-mi dau seama de uneltirile viclene ale Satanei și să stau alături de Dumnezeu. Dumnezeu spune: „Și doar cu loialitate poți pune la cale un contraatac împotriva vicleniei diavolului.” „Trebuie să Îl mulțumești pe Dumnezeu în ciuda oricărei reticențe de a te despărți de ceva ce-ți place sau de plânsul amar. Doar aceasta poate fi numită iubire adevărată și credință.” Dumnezeu folosea atacurile Satanei pentru a-mi desăvârși credința în Dumnezeu și devotamentul față de El. Viața și moartea omului sunt în mâinile lui Dumnezeu, așa că eram dispusă să-mi las fiica în mâinile Sale. Gândindu-mă la asta, am îngenuncheat la pământ când lacrimile amare mi-au curs pe față și m-am rugat lui Dumnezeu: „Dumnezeule Atotputernic! Soarta oamenilor se află în mâinile Tale. Dacă nu permiți să se întâmple, atunci fiica mea nu va muri atât timp cât mai respiră. Și dacă doctorii au dreptate și va deveni o legumă, atunci nu Te voi învinovăți, ci Te voi urma în continuare.”

Târziu în acea noapte, stăteam lângă patul de spital al fiicei mele și am ațipit la un moment dat. M-am trezit amețită când mi-am auzit fiica spunând: „Mamă, mamă, am nevoie de apă.” Când i-am auzit vocea, inima mi s-a poticnit, iar eu am sărit în picioare. M-am frecat la ochi și m-am uitat fix la ea. Mâinile i se mișcau cu adevărat și ochii îi erau deschiși. Am fost imediat atât de copleșită de emoție, încât nu am știut ce să spun și n-am putut decât să rostesc necontenit: „O! Dumnezeule! O! Dumnezeule!” Altcineva din același salon a spus cu uimire: „O! Este un miracol! Cum e posibil să-și fi revenit pur și simplu?” Eram atât de încântată, că zâmbeam larg. Am văzut cu adevărat că viața și moartea omului sunt în mâinile lui Dumnezeu; faptele lui Dumnezeu sunt atât de minunate. Dumnezeu a fost cel care îmi salvase fiica. Trei zile mai târziu, fiica mea și-a recăpătat în mod miraculos sănătatea, iar ea a părut din nou o persoană normală. După ce am suferit această lovitură din mâinile Satanei, am reușit să văd cât de intensă este lupta purtată în lumea spirituală și am putut să văd clar mârșăvia și cruzimea răutăcioasă a Satanei. În același timp, am dobândit și o mai bună înțelegere a voii lui Dumnezeu. Dumnezeu permisese ca aceste încercări să se abată asupra mea ca El să mă poată mântui și desăvârși. Lucrul acesta mi-a permis să recunosc atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu și, de asemenea, să văd autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Situația aceasta mi-a desvărșit credința, loialitatea și ascultarea față de Dumnezeu; m-a salvat de influența Satanei, permițându-mi să cresc în viață. Dumnezeu este cu adevărat atât de încântător!

Mai târziu, am citit acest pasaj din cuvintele lui Dumnezeu: „Întregul Meu plan de gestionare (planul mântuirii), un plan ce se întinde pe o perioadă de 6000 de ani, cuprinde trei etape sau trei epoci: Epoca Legii de la începuturi; Epoca Harului (care este şi Epoca Răscumpărării) şi Epoca Împărăţiei din zilele de pe urmă. Lucrarea Mea în aceste trei epoci diferă în conţinut în funcţie de specificul fiecărei epoci, dar, în fiecare etapă, corespunde nevoilor omului – sau, pentru a fi mai exact, este făcută în funcţie de şiretlicurile pe care Satana le întrebuințează în războiul pe care-l port cu el. Scopul lucrării Mele este de a-l înfrânge pe Satana, pentru ca înţelepciunea şi atotputernicia Mea să se manifeste, de a demasca toate şiretlicurile Satanei şi, în acest mod, de a mântui întreaga rasă umană care trăieşte sub domeniul lui. Este de a-Mi arăta înţelepciunea şi atotputernicia şi de a dezvălui urâţenia insuportabilă a Satanei; și mai mult, este ca să le permită ființelor create să facă diferenţa dintre bine şi rău, să ştie că Eu sunt Cârmuitorul tuturor lucrurilor, să vadă limpede că Satana este duşmanul umanităţii, un degenerat, cel rău, şi ca să-și dea cert seama de diferenţa dintre bine şi rău, dintre adevăr şi minciună, sfințenie și ticăloșie şi ce este măreţ şi ce este josnic. În acest fel, umanitatea ignorantă va putea să fie martoră pentru Mine că nu sunt Eu cel care corupe umanitatea şi că doar Eu – Creatorul – pot să mântuiesc umanitatea, să ofer omului lucruri de care poate să se bucure; şi vor ajunge să ştie că Eu sunt Cârmuitorul tuturor lucrurilor, iar Satana este doar una dintre făpturile pe care le-am creat şi care mai apoi s-a întors împotriva Mea(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Povestea adevărată din spatele lucrării din Epoca Răscumpărării”). Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu mi-au oferit o mai bună înțelegere a voii Sale. Am putut vedea că tot ceea ce face Dumnezeu este mântuire și dragoste pentru omenire. Gândindu-mă la toate încercările prin care am trecut, deși am îndurat niște greutăți, am câștigat atât de mult. Prin aceste experiențe am văzut cum Satana folosea întotdeauna oamenii și lucrurile din jurul meu ca să mă hărțuiască, dar Dumnezeu mi-a fost alături tot timpul, folosindu-Și cuvintele pentru a mă lumina și a mă călăuzi, ca să pot dobândi mai mult discernământ. El îmi oferea o cale de urmat, îmi dădea credință și forță ca să pot fi de neclintit în perioadele de pasivitate și slăbiciune. La fiecare pas, am reușit să mă eliberez de influența întunecată a Satanei și să fiu martoră la faptele minunate ale lui Dumnezeu. Prin aceste experiențe, m-am maturizat și am devenit mai dură în viață. Faptul că am trecut prin toate aceste situații m-a lăsat cu sentimentul că nu mai trebuie să mă tem de tulburările și ispitirile din partea Satanei, pentru că Îl am pe Dumnezeu lângă mine. Atât timp cât depindem de Dumnezeu și nu ne îndepărtăm de cuvintele Lui, atât timp cât avem credință în Dumnezeu, El ne va călăuzi spre victorie asupra ispitelor și atacurilor Satanei, iar noi vom trăi protejați sub privirea atentă a lui Dumnezeu. Acum sunt și mai ferm convinsă că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus cel întors. El este Domnul meu, Dumnezeul meu! De asemenea, recunosc și faptul că suntem ființe create și, indiferent dacă ne bucurăm de binecuvântări sau suferim greutăți, ar trebui întotdeauna să ne supunem lui Dumnezeu și să ne închinăm Lui. Am luat această hotărâre de nestrămutat: inima mea este determinată să-L urmeze pe Dumnezeu Atotputernic până la final de drum!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Trezirea unui spirit înșelat

de Yuanzhi, Brazilia M-am născut într-un mic oraș din nordul Chinei și, în 2010, mi-am urmat rudele în Brazilia. Aici, în Brazilia, mi-am...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger