8. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul Isus S-a întors și tu răspândești Evanghelia persoanelor de toate religiile și confesiunile. Mulți care cred cu adevărat în Domnul și-au părăsit bisericile și au început să creadă în Dumnezeu Atotputernic – oare nu furi oi de la alte biserici?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul Meu și vor fi o turmă și un Păstor” (Ioan 10:16).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Noi am predicat Evanghelia în mod repetat multor lideri din cercurile religioase, dar, indiferent de modul în care avem părtășie cu ei despre adevăr, ei nu vor să-l accepte. De ce este așa? Pentru că aroganța a devenit a doua natură a lor și Dumnezeu nu mai are un loc în inimile lor. Unii oameni pot spune: „Oamenii aflați sub conducerea unor anumiți pastori din lumea religioasă au într-adevăr multă determinare; e ca și cum Îl au pe Dumnezeu în mijlocul lor.” Crezi că a avea entuziasm înseamnă a avea determinare? Indiferent cât de mărețe ar putea suna teoriile acelor pastori, Îl cunosc ei oare pe Dumnezeu? Dacă s-ar teme cu adevărat de Dumnezeu în adâncul lor, ar face ca oamenii să-i urmeze și să-i înalțe? I-ar putea controla pe alții? Ar îndrăzni să-i împiedice pe alții să caute adevărul și să cerceteze calea adevărată? Dacă ei cred că oile lui Dumnezeu sunt de fapt ale lor, că ele ar trebui toate să asculte de ei, atunci asta nu înseamnă că se văd pe ei înșiși drept Dumnezeu? Astfel de oameni sunt chiar mai răi decât fariseii. Nu sunt ei adevărați antihriști? Prin urmare, aroganța lor este fatală și îi poate împinge să facă lucruri rebele.

– Cuvântul, Vol. 3: Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă, „O natură arogantă stă la originea împotrivirii omului față de Dumnezeu”

Părtășia omului pentru referință:

Toți cei care cred în Domnul știu că credincioșii aparțin lui Dumnezeu; Ei nu aparțin în niciun caz niciunei confesiuni, nici conducătorilor, pastorilor sau prezbiterilor oricărei confesiuni. Indiferent în ce biserică participă la adunări sau la activități și indiferent ce pastori și prezbiteri i-ar conduce, oamenii care cred în Dumnezeu sunt cu toții oile Sale – iar oile lui Dumnezeu țin seama de glasul Său. Este exact cum a spus Domnul Isus: „Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe cele ce sunt ale Mele, iar cele ce sunt ale Mele Mă cunosc pe Mine(Ioan 10:14). Numeroși pastori și prezbiteri au obiceiul de a se referi la oamenii din biserica lor ca la propriile oi, însă aceasta este o greșeală gravă. Cum ar putea credincioșii lui Dumnezeu să aparțină acestor oameni? Dacă cineva îndrăznește să pretindă că este proprietarul unei turme, nu încearcă o astfel de persoană doar să concureze cu Dumnezeu pentru acea turmă și pentru aleșii lui Dumnezeu? Care este diferența dintre o astfel de persoană și locatarii răi despre care a vorbit Domnul Isus în Biblie? În Epoca Harului, Domnul Isus le-a răspândit calea spre pocăință evreilor care credeau atunci în Dumnezeu. De asemenea, El i-a trimis pe discipoli și apostoli pe tărâmul Iudeii pentru a împărtăși Evanghelia Împărăției Cerurilor și pentru a-i salva pe oamenii care trăiau sub lege de stricturile și cătușele regulilor și regulamentelor. Acest lucru reprezenta iubirea și mântuirea lui Dumnezeu pentru om. În orice caz, preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii iudaismului L-au denunțat pe Domnul Isus și I s-au împotrivit și i-au împiedicat pe alții să-L accepte, îndurând, în cele din urmă, condamnarea și pedepsirea din partea lui Dumnezeu. Acum, Domnul Isus S-a întors: El este Dumnezeu Atotputernic. Oile lui Dumnezeu Îi aud glasul. Dacă pastorii și prezbiterii nu eșuează doar în ceea ce privește înapoierea turmelor, ci chiar merg până-ntr-acolo încât să și le însușească, atunci ei nu sunt decât servitori răi. Ei vor îndura condamnarea și pedeapsa din partea lui Dumnezeu exact așa cum au făcut-o preoții cei mai de seamă evrei, cărturarii și fariseii.

Astăzi, apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic au îndeplinit o profeție biblică: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17). Numeroși frați și surori din diferite confesiuni, care iubesc adevărul și tânjesc după apariția lui Dumnezeu, I-au auzit glasul și au acceptat lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic, întorcându-se unul după altul înaintea tronului Său. Aceasta este oaia lui Dumnezeu care ține seama glasul Său. Atunci când Domnul Isus S-a întors, El a apărut mai întâi pentru cei care L-au așteptat și a trimis oameni în cercuri religioase ca să răspândească lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, astfel încât cei care tânjeau după întoarcerea Sa să-I audă glasul și să Se întoarcă la El. Nu era acesta un lucru de așteptat? Cu toate acestea, nu numai că unii pastori și prezbiteri din lumea religioasă nu I-au înapoiat lui Dumnezeu oile, dar au contraatacat cu acuzații nefondate și și-au pecetluit bisericile sub pretextul protejării turmelor. Ei nu le permit credincioșilor să caute sau să investigheze adevărata cale, ci, în schimb, condamnă neîncetat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și o acuză că le-a furat oile. Ei pretind cu obrăznicie că oile lui Dumnezeu sunt ale lor, iar acest lucru le dă în vileag pe deplin ambiția și dorința de a îngrădi și controla oamenii. Ei păstrează un control strict asupra credincioșilor și pretind oile lui Dumnezeu cu scopul de a-i face pe acești credincioși să continue să-i urmeze și să-i venereze. Nu sunt astfel de conducători exact acei servitori răi despre care a vorbit Domnul Isus, care pun stăpânire pe turmă? Nu sunt ei antihriștii care se împotrivesc lui Dumnezeu și concurează pentru funcția Lui? Acest lucru ne amintește de venirea Domnului Isus pentru a face lucrarea: văzând că mulți dintre evrei Îl urmau, preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii evrei au simțit invidie și frică, temându-se că, dacă toți credincioșii Îl urmau pe Domnul Isus, atunci ei nu și-ar putea menține funcțiile și mijloacele de trai. Atunci, L-au condamnat pe Domnul Isus exact în același mod pentru a-i împiedica pe oameni să accepte lucrarea Lui. A fost exact așa cum este scris în Biblie: „Conducătorii preoților și fariseii au adunat Sinedriul și au zis: Ce să facem? Omul Acesta face multe semne. Dacă-L lăsăm să continue așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici atât locul, cât și neamul! […] Așadar, din ziua aceea au plănuit să-L omoare” (Ioan 11:47-48, 53). Preoții cei mai de seamă evrei, cărturarii și fariseii îi priveau pe evrei ca pe proprietatea personală și țineau din scurt oile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a venit să lucreze și să recupereze acele oi, conducătorii s-au luptat cu El pentru controlul asupra acestora. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii aceștia nu s-au întors spre Dumnezeu și nici nu le-au permis evreilor să-L urmeze. Domnul Isus i-a dojenit, spunând: „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor în fața oamenilor; nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre!(Matei 23:13). Firea dreaptă a lui Dumnezeu nu va tolera ofensele din partea oamenilor! În vreme ce preoții cei mai de seamă evrei, cărturarii și fariseii concurau cu Dumnezeu pentru aleșii Săi, împotrivindu-se Lui și condamnându-L, acest lucru a înfuriat firea lui Dumnezeu și au îndurat blestemele și pedeapsa din partea Sa. Israelul a fost distrus timp de aproape două mii de ani, mulți evrei au fost măcelăriți și au fost mânați spre colțuri disparate ale pământului. Dacă pastorii și prezbiterii din lumea religioasă de astăzi continuă să pretindă oile lui Dumnezeu și să le împiedice să se întoarcă spre Dumnezeu, atunci tot ceea ce-i așteaptă pe acei conducători este pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu!

Anterior: 7. Mărturisești că Domnul Isus S-a întors și că El este Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic. Dar pastorii și prezbiterii din lumea religioasă spun că nu crezi în Domnul Isus și că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu aparține creștinismului. Cuvintele acestor pastori și prezbiteri au vreo credibilitate?

Înainte: 9. Mărturisești că „Fulgerul de la Răsărit” este apariția și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, dar am citit multe articole de pe site-uri web bine cunoscute, precum Baidu și Wikipedia, care condamnă, atacă și denigrează Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Știu că informațiile de pe Baidu sunt monitorizate și controlate de PCC și că nu sunt neapărat credibile. Dar site-uri web străine, precum Wikipedia, au urmat și ele PCC și lumea religioasă în condamnarea voastră. Nu pot să pricep – sunt declarațiile făcute pe aceste site-uri web adevărate sau false?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger