9. Mărturisești că „Fulgerul de la Răsărit” este apariția și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, dar am citit multe articole de pe site-uri web bine cunoscute, precum Baidu și Wikipedia, care condamnă, atacă și denigrează Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Știu că informațiile de pe Baidu sunt monitorizate și controlate de PCC și că nu sunt neapărat credibile. Dar site-uri web străine, precum Wikipedia, au urmat și ele PCC și lumea religioasă în condamnarea voastră. Nu pot să pricep – sunt declarațiile făcute pe aceste site-uri web adevărate sau false?

Răspuns:

În prezent, forțele rele ale marelui balaur roșu și forțele antihriștilor din comunitatea religioasă au născocit numeroase minciuni despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic – minciuni care au fost chiar publicate de site-ul de renume mondial Wikipedia. Atunci când investighează adevărata cale, unii oameni merg direct pe Wikipedia: „Am încredere în Wikipedia. Dacă scrie acolo că aceasta este adevărata cale, voi crede acest lucru; dacă scrie că nu este, nu voi crede.” Acești oameni măsoară dacă un lucru reprezintă adevărata cale pe baza Wikipediei. Este acest lucru în acord cu adevărul? Poate fi adevărul găsit pe Wikipedia? Pot fi cuvintele lui Dumnezeu găsite pe Wikipedia? Cei care editează Wikipedia cred în Dumnezeu? Nu, nu cred. În acest caz, Wikipedia este un site al necredincioșilor. Este scris și editat din perspectiva necredincioșilor, folosind numeroase materiale colectate de aceștia. Dețin necredincioșii adevărul? Cuvintele rostite de ei reprezintă realitatea și sunt în conformitate cu adevărul? Oare nu există nicio minciună, nicio erezie, nicio falsitate pe site-urile web ale necredincioșilor? Necredincioșii sunt oameni care au fost profund corupți de Satana și care I-au întors spatele lui Dumnezeu. Ei nu cred în Dumnezeu, nu sunt credincioși, esența lor este de la diavolul Satana și doar repetă papagalicește cuvintele altora, care sunt un morman de minciuni, fără niciun cuvânt care să fie în acord cu adevărul. Prin urmare, cuvintele necredincioșilor nu sunt altceva decât sofisme. Poate fi pus la îndoială acest lucru? Wikipedia nu publică faptele și mărturiile reale cu privire la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Tot ceea ce publică sunt minciuni și sofisme ale lumii religioase și ale guvernării ateiste a PCC-ului. Ce fel de site web este acesta? Oare nu reprezintă el forțele rele ale lumii? Cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic și mărturiile adevărate bazate pe experiențe ale creștinilor din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic sunt de multă vreme publicate pe internet pentru ca toată omenirea să le caute și să le investigheze – prin urmare, de ce nu se menționează acolo acest lucru? Guvernul PCC a asuprit și a persecutat mereu cu cruzime Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, ale cărei fapte sunt de multă vreme publicate online de către organizațiile internaționale pentru drepturile omului. De ce nu apar acestea pe Wikipedia? În schimb, Wikipedia publică fiecare minciună și încercare de discreditare a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic de către guvernul PCC și comunitatea religioasă. Oare nu este, în acest caz, o organizație care răspândește intenționat dezinformare și lucruri neadevărate? Nu este oare o unealtă prin care Satana îi înșală pe oameni? Încrederea în cuvintele guvernului ateist al PCC-ului și ale antihriștilor din comunitatea religioasă și diseminarea acestora de către editorii Wikipedia, fără a le investiga înainte, sunt ridicole și absurde. Acest lucru demonstrează că sunt lipsiți de adevăr, că în esență, sunt oameni absurzi, netoți, de aceeași teapă cu diavolul Satana. Wikipedia urmează PCC și comunitatea religioasă în defăimarea, judecarea și condamnarea lucrării din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu; a hulit împotriva lui Hristos din zilele de pe urmă, a hulit împotriva adevăratei căi și este blestemat de Dumnezeu. Prin urmare, ce problemă indică faptul că Wikipedia urmează PCC și comunitatea religioasă? Arată că lumea este întunecată și rea, că omenirea a fost profund coruptă de Satana și a devenit o forță ostilă față de Dumnezeu! Acest lucru îndeplinește, totodată, cuvintele din Biblie: „Lumea întreagă zace în cel rău(1 Ioan 5:19), „Această generație este o generație rea(Luca 11:29). Unii oameni sunt orbi în privința esenței întunecate și rele a lumii. Atunci când investighează adevărata cale, sunt încă pasibili să aibă încredere în Wikipedia și să creadă cuvintele și zvonurile diavolești publicate acolo. Oare oamenii de acest fel sunt cei care cred în Dumnezeu? Nu sunt. Ei nu cred în Dumnezeu și nici nu recunosc faptul că Dumnezeu este adevărul și cu atât mai puțin cunosc adevărul. Atunci când investighează adevărata cale, nu caută cuvintele lui Dumnezeu sau nu-I ascultă glasul, ci doar se încred în cuvintele diavolului Satana și le privesc ca fiind adevărul – nu este diavolul Satana cel în care cred ei? Prin urmare, astfel de oameni nu sunt realmente cei care investighează adevărata cale. De îndată ce aud cuvintele și zvonurile diavolești ale Satanei, sunt înșelați și cad la pământ. Sunt astfel de oameni înțelepți? Oile lui Dumnezeu Îi aud glasul, în vreme ce aceia care aparțin diavolului ascultă cuvintele diavolului; ei refuză să asculte glasul lui Dumnezeu și, în schimb, ascultă cuvintele diavolului Satana. A comite o astfel de greșeală de bază îi face, cu siguranță, oameni nesăbuiți și netoți care aparțin diavolului Satana!

Atunci când investigăm adevărata cale, trebuie să verificăm dacă cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic reprezintă adevărul și glasul lui Dumnezeu. Dacă aceste cuvinte sunt adevărul, dacă sunt glasul lui Dumnezeu și dacă acest lucru este într-adevăr apariția și lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, atunci, indiferent ce spune diavolul Satana, noi trebuie să credem – întrucât Dumnezeu este real, cuvintele Sale sunt adevărul, iar lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi niciodată greșită. Orice ființă umană poate să greșească, dar nu Dumnezeu; orice ființă umană poate să mintă și să-i înșele pe ceilalți, dar Dumnezeu nu spune nicio minciună, El este sfânt și drept, El este adevărul. Și astfel, cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și iubesc adevărul verifică doar dacă aceste cuvinte sunt glasul lui Dumnezeu și lucrarea Sa, indiferent de orice comentariu făcut de media sau de site-urile web ale necredincioșilor și indiferent de asuprirea, persecuția, condamnarea și opoziția din partea puterii existente sau a lumii religioase. De îndată ce determină că acesta este glasul lui Dumnezeu, Îl urmează pe Dumnezeu, fără a fi legați de nicio persoană, chestiune sau lucru. Numai astfel de oameni cred cu adevărat în Dumnezeu și doar aceștia sunt fecioarele înțelepte, exact așa cum a spus Domnul Isus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Între timp, cei care nu cred și cei care nu au iubire pentru adevăr dar care cerșesc pâine doar pentru a-și umple stomacul, nu caută adevărul, ci, în schimb, ascultă orbește cuvintele și zvonurile diavolești ale Satanei și chiar se iau după acesta promovând aceste zvonuri, judecând și condamnând cu înverșunare lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Acești oameni reprezintă neghina dată în vileag, iar când lucrarea lui Dumnezeu se termină și când marile dezastre încep să curgă, ei nu pot fi decât eliminați și pedepsiți, scrâșnind din dinți și plângând, în timp ce sunt condamnați la dezastru. Acest lucru îndeplinește pe deplin ceea ce scrie în Biblie: „Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoștință(Osea 4:6) și „Proștii mor din lipsă de judecată” (Proverbe 10:21).

Anterior: 8. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul Isus S-a întors și tu răspândești Evanghelia persoanelor de toate religiile și confesiunile. Mulți care cred cu adevărat în Domnul și-au părăsit bisericile și au început să creadă în Dumnezeu Atotputernic – oare nu furi oi de la alte biserici?

Înainte: 1. Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și ascultând părtășiile și mărturiile fraților și surorilor, am devenit sigur că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și acum accept lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Dar recent s-au întâmplat unele lucruri neplăcute și îngrijorătoare în familia mea. De ce se întâmplă astfel de lucruri și cum ar trebui să le experimentez?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger