1. Mărturisești că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic își are originile în apariția și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, dar guvernul PCC ateu și conducătorii lumii religioase vă condamnă, numindu-vă eretici și un cult xie jiao. Deci cum putem avea discernământ în privința celor spuse de PCC și lumea religioasă?

Citate din predici și părtășii ca referință:

PCC este un partid politic ateu. Cred ei în Dumnezeu? Nu. În cine cred ei? Ei cred în Marx, conducătorul satanismului. PCC, așadar, este satanist. Satanismul, firesc, are cea mai mare ură pentru biserica lui Dumnezeu, căreia i se opune și pe care o condamnă cu înverșunare. Să ne uităm la istoria PCC. De la înființarea sa, PCC a venerat și a divinizat Manifestul Comunist al lui Marx. Cei din PCC sunt atei în toată regula. Ei nu Îl recunosc pe Dumnezeu, se închină Satanei și lui Marx, regele diavolilor, consacră cuvintele lui Marx ca adevăr și, prin urmare, este natural să se împotrivească lui Dumnezeu și să condamne lucrarea lui Dumnezeu. PCC a condamnat întotdeauna creștinismul ca pe o sectă, iar Biblia, ca „literatură sectantă”. Ce credeți despre asta? Ce fel de organizație este PCC, în ochii voștri? Este pozitivă sau negativă? Dacă astfel de chestiuni vă sunt clare, veți ști în mod natural cum să abordați ereziile, sofismele și minciunile fățișe ale PCC. Să ne uităm acum la rolul pe care lumea religiei l-a jucat întotdeauna în lucrarea lui Dumnezeu. Lumea religioasă a apărut din lucrarea lui Dumnezeu, dar de fiecare dată când Dumnezeu a făcut o nouă etapă a lucrării, lumea religioasă a luat un rol de opoziție față de Dumnezeu, iar conducătorii ei au devenit treptat cei care se opun lui Dumnezeu. La sfârșitul Epocii Legii, de exemplu, când Domnul Isus S-a arătat și Și-a realizat lucrarea, capii iudaismului au făcut toate eforturile pentru a I se împotrivi și a-L condamna și, în cele din urmă, L-au pironit pe cruce. Pe măsură ce Evanghelia răscumpărării Domnului Isus s-a răspândit, majoritatea adepților iudaismului L-au respins pe Domnul Isus; chiar și astăzi, ei continuă să se opună și să-L condamne pe Domnul Isus. Nu aceasta e realitatea? În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic S-a arătat și Își realizează lucrarea. El a exprimat multe adevăruri și a inaugurat Epoca Împărăției. Întreaga comunitate religioasă s-a împotrivit și L-a condamnat pe Dumnezeu Atotputernic, așa cum iudaismul s-a împotrivit și L-a condamnat pe Domnul Isus. Și unii și alții abia așteptau să-L pironească pe Hristos, care exprimă adevărul, pe cruce. Aceste lucruri indică faptul că lumea religioasă se împotrivește lui Dumnezeu și este sub controlul antihriștilor. Așa că astăzi, când vedeți PCC și lumea religioasă condamnând Biserica lui Dumnezeu Atotputernic ca pe un cult eretic, puteți vedea acest lucru așa cum e cu adevărat?

– Părtășia celui de mai sus

Ce este un „xie jiao”? Fără îndoială, nu se referă la o credință religioasă adevărată. Adevărata credință religioasă se naște din lucrarea lui Dumnezeu, în timp ce un xie jiao este diametral opus adevăratei căi, e un produs al înșelăciunii oamenilor de către Satana și diferite duhuri rele – nu există nicio îndoială cu privire la asta. Niciun stat sau grup nu este calificat sau îndreptățit să definească o religie ca xie jiao sau ortodoxă, pentru că omenirea coruptă este lipsită de adevăr. Numai Hristos este adevărul, calea și viața, iar un xie jiao poate fi determinat numai pe baza cuvintelor lui Dumnezeu. Fără cuvintele lui Dumnezeu ca bază, chiar și o determinare calitativă este inexactă. PCC, în special, este al satanismului, un xie jiao – este și mai necalificat să condamne adevărata credință religioasă. PCC a condamnat întotdeauna creștinismul drept xie jiao și a condamnat mai multe grupuri creștine drept xie jiao, ceea ce e absolut absurd. În esență, PCC urăște adevărul și pe Dumnezeu și astfel, condamnă lucrurile pozitive și credințele religioase adevărate drept xie jiao. Ce este religia ortodoxă și ce este un xie jiao? Vorbind cu exactitate, toate bisericile care cred în adevăratul Dumnezeu sunt ortodoxe; toate cele care cred în dumnezei falși, duhuri rele, Satana și demoni sunt xie jiao; iar toate cele care predică erezii și sofisme potrivnice lui Dumnezeu, cum ar fi ateismul și evoluția, sunt xie jiao. După cum se știe pretutindeni, Partidul Comunist a fost creat de naționalistul german Marx. Marx a fost un satanist declarat care pretindea a fi diavolul Satana. Cum ar putea Partidul Comunist, creat de acest demon în toată regula, să fie ortodox? Partidul Comunist a susținut întotdeauna o revoluție violentă. Sunt măcelari ai omenirii și atei în toată regula. În Manifestul Comunist, Marx spunea: „Un spectru bântuie Europa – spectrul comunismului.” Astăzi, acest spectru este întruchipat de PCC. PCC reacționar este, în mod clar, un xie jiao adânc înrădăcinat. PCC e mai perfid decât tatăl său fondator Marx, care a îndrăznit să admită public că el a fost diavolul Satana; PCC nu îndrăznește să spună asta. PCC este expert în a distorsiona faptele și a transforma negrul în alb, e un maestru în a se deghiza, a înșela și a fi diavolul care critică păcatul, poate să transforme binele în rău și răul în bine. PCC în sine este, în mod clar, crud și reacționar, totuși se maschează ca ceva pozitiv și just și face tot posibilul pentru a se prezenta în mod ostentativ ca măreț, glorios și drept. Acestea sunt metodele pe care le-a folosit PCC întotdeauna. PCC este un maestru în a fi diavolul care critică păcatul. Nimic din lume nu este mai abil în a înșela, a păcăli, a nesocoti, a corupe și a măcelări omenirea decât PCC. Numai PCC putea defini o religie ortodoxă ca un xie jiao – dar, de fapt, PCC reprezintă adevăratul xie jiao, sataniștii în toată regula din zilele de pe urmă, o grămadă de demoni în toată puterea cuvântului, cea mai rea și insidioasă organizație reacționară și teroristă din lume. Acestea sunt fapte recunoscute și câtuși de puțin greșite!

În plus, dacă o religie sau o biserică este un xie jiao ar trebui evaluat de către toți cei care au credință și de toți oamenii din lume pe baza valorilor universale – doar acest lucru e corect. A determina care religii sunt xie jiao exclusiv pe baza constituției elaborate de PCC e oarecum ridicol. Pentru că PCC e în mod inerent ateu, pentru că nu recunoaște deloc existența lui Dumnezeu, cu atât mai puțin Îl cunoaște pe Dumnezeu și pentru că se opune lui Dumnezeu și e dușmanul lui Dumnezeu, el este, ca urmare, necalificat să comenteze chestiuni legate de credința în Dumnezeu, cu atât mai puțin e calificat să scoată în afara legii vreun grup care crede în Dumnezeu sau în biserici. De fapt, ateismul și constituția PCC l-au determinat să marcheze toate grupurile care cred în Dumnezeu sau bisericile drept xie jiao, inclusiv creștinismul și anumite alte grupuri religioase. De asemenea, a etichetat în mod deschis Biblia drept literatură xie jiao. Acestea sunt fapte recunoscute. De când a preluat puterea în China continentală, PCC a folosit o serie de tehnici crude pentru a-i înfrâna, a-i suprima și a-i persecuta pe cei care cred în Dumnezeu și a-i priva de libertatea lor religioasă. Folosește opinia publică și mijloace politice și legale pentru a pune presiune asupra bisericilor, a-i intimida pe cei care cred în Dumnezeu și a împiedica oamenii să-L venereze și să-L urmeze pe Dumnezeu, astfel încât să-l venereze și să asculte de PCC, să continue să accepte conducerea lui și să-l slujească. De asemenea, proclamă că fericirea poporului e dăruită de PCC, PCC fiind „părintele” care furnizează hrana și îmbrăcămintea poporului chinez. Este cu adevărat nerușinat și dincolo de orice rațiune! În mod clar, PCC este partidul rău, xie jiao. Sunt mai fasciști decât fasciștii. În lumea de astăzi, nicio altă organizație nu este mai înverșunată sau mai răuvoitoare în opoziția sa față de Dumnezeu decât PCC cel rău; nicio altă organizație nu este mai brutală în exploatarea, înșelăciunea și reprimarea populației sale și nicio altă organizație nu a ucis și a rănit mai mulți oameni. PCC a câștigat de mult mânia Cerului și resentimentele oamenilor. Astfel, acest partid ilegal de guvernământ, care a folosit minciunile, înșelăciunea și violența pentru a acapara puterea, nu e calificat să comenteze care religie sau biserică este ortodoxă și care este un xie jiao. Poate că PCC a semnat unele convenții internaționale, dar acesta e doar un mod prin care înșală poporul chinez și păcălește comunitatea internațională; de fapt, nu a recunoscut sau acceptat niciodată – cu atât mai puțin a respectat – aceste convenții. Constituția Chinei nu este deloc o lege în adevăratul sens. A fost creată pentru poporul chinez și este un instrument pentru a-l restricționa și a-l încătușa. PCC însuși nu respectă deloc legea. Într-o țară aflată sub dictatura Partidului Comunist nu există nicio lege. Se poate spune că puterea sa e mai presus de lege. Funcționarii și poliția PCC au declarat public că ei sunt legea și că ceea ce spun ei este legea, lucru care a determinat PCC să ignore cu desăvârșire atât legea, cât și Cerul. Astăzi, PCC este pedepsit de Dumnezeu pentru că I s-a împotrivit. Dumnezeu a stârnit orice fel de dezastru pentru a distruge PCC. Poporul chinez nu mai crede ce spune PCC, pentru că ceea ce spune PCC nu e altceva decât sofism și erezie, răsturnarea faptelor, răstălmăcirea adevărului, absența oricărei rațiuni, nimic altceva decât cuvinte diavolești care înșală, paralizează și manipulează oamenii.

– Părtășia celui de mai sus

Părtășia omului pentru referință:

Termenul „Fulgerul de la Răsărit” provine de la una dintre profețiile Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). Cei care aud glasul lui Dumnezeu și acceptă Fulgerul de la Răsărit au fost ridicați în fața tronului Său, în timp ce aceia care resping Fulgerul de la Răsărit fac tot posibilul pentru a-l condamna ca eretic. Acest lucru nu este surprinzător; există o lungă istorie a conducătorilor religioși care se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu și o condamnă. În Epoca Harului, când Domnul Isus a venit să lucreze, preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii credinței iudaice au condamnat arătarea și lucrarea Domnului Isus ca eretice, împotrivindu-I-se și persecutându-L. Nu a existat nicio dușmănie între ei și Domnul Isus, așa că de ce I s-au împotrivit și L-au condamnat cu atâta înverșunare? Toți cei familiarizați cu Biblia știu că, lucrând, predicând și făcând multe semne și minuni, Domnul Isus a impresionat toată Iudeea și mulți evrei au început să-L urmeze; asta a provocat o mare supărare conducătorilor evrei de vârf. Ei știau foarte bine că, dacă I-ar fi permis Domnului Isus să continue să lucreze și să predice, toți credincioșii evrei L-ar fi urmat, iar iudaismul s-ar fi prăbușit. Nimeni nu i-ar mai fi venerat sau urmat pe acei conducători; statutul și mijloacele lor de trai ar fi dispărut. Într-un efort de a păstra aceste lucruri, ei au folosit tot ce au putut împotriva Domnului Isus și L-au pironit pe cruce. Când apostolii Domnului Isus au răspândit Evanghelia Sa, acei conducători au continuat să-i aresteze și să-i persecute, spunând că lucrarea Domnului Isus era eretică. Din aceasta, putem vedea că adevărata cale va duce inevitabil la respingere și condamnare din partea conducătorilor din cercurile religioase.

În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic întrupat a exprimat toate adevărurile pentru a purifica și mântui omenirea și, de asemenea, a făcut lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. De asemenea, El a fost supus împotrivirii și condamnării din partea conducătorilor religioși. Asta împlinește ceea ce a spus Domnul Isus în Biblie: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). Aici, „dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație” se referă la întoarcerea Domnului și la a suferi, din nou, condamnarea și împotrivirea din partea oamenilor. Aceste cuvinte reflectă cu adevărat condamnarea imperativă a lui Dumnezeu Atotputernic de către pastorii și prezbiterii lumii religioase, nu-i așa? Toate cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și au dezvăluit toate tainele planului Său de gestionare (planul mântuirii). Acest lucru include toate adevărurile – cum ar fi planul Său de gestionare de șase mii de ani, scopul celor trei etape ale lucrării Sale, taina și semnificația întrupării Sale, cum s-a dezvoltat omenirea până acum și destinația viitoare a umanității. Mulți oameni care au tânjit după arătarea Lui au văzut că au autoritate și putere cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic; au văzut că ele toate sunt adevărul, au recunoscut că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și, unul după altul, s-au întors spre El. Așadar, de ce pastorii și prezbiterii lumii religioase, care L-au slujit pe Dumnezeu mulți ani, nu acceptă întoarcerea Domnului Isus în zilele de pe urmă, ci în schimb I se împotrivesc nebunește și Îl condamnă? De fapt, mulți dintre ei au citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și au auzit predici ale membrilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Cei mai mulți dintre ei recunosc că ale Lui cuvinte au autoritate și putere și sunt toate expresii ale adevărului, totuși încă se opun propriilor conștiințe pentru a condamna Biserica drept eretică. Asta deoarece ei văd cât de puternice sunt cuvintele Lui – suficient de puternice pentru a cuceri întreaga lume religioasă – și că, dacă nu îi împiedică pe acei oameni cu credință autentică să accepte lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, atunci întreaga lume religioasă se va prăbuși. După aceea, nimeni nu îi va mai venera sau urma pe acei pastori și prezbiteri. Pentru a-și păstra statutul și mijloacele de trai, ei judecă și condamnă nebunește arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și denunță Biserica drept eretică; scopul lor este de a folosi acest lucru pentru a ascunde faptul că Domnul Isus S-a întors, S-a arătat și a lucrat și de a-i împiedica pe credincioși să investigheze adevărata cale și să vină înaintea lui Dumnezeu. În schimb, doresc ca credincioșii să-i venereze și să-i urmeze pe ei pentru totdeauna, astfel încât acești bătrâni și prezbiteri să-și poată atinge obiectivul demn de dispreț de a avea control etern asupra lumii religioase. Este clar că rădăcina condamnării și împotrivirii lor față de Dumnezeu Atotputernic e aceeași cu cea a fariseilor evrei față de Domnul Isus. Este guvernată în întregime de natura lor satanică de dezgust, ură pentru adevăr și împotrivire față de Dumnezeu. Faptele dovedesc suficient că, deși acești pastori și prezbiteri din cercurile religioase cred în Dumnezeu și Îl slujesc, ei nu Îl venerează. Ei sunt adevărați farisei; sunt cu toții antihriști care sunt expuși prin lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă.

Chiar dacă lucrarea Domnului Isus a fost condamnată ca eretică de către toată conducerea evreiască din acea vreme, Evanghelia Lui tot s-a răspândit în fiecare colț al pământului și a fost acceptată de tot mai mulți oameni. Acum, întreaga lume religioasă Îl recunoaște ca adevăratul Dumnezeu, iar lucrarea Lui, ca adevărata cale. În zilele de pe urmă, pastorii și prezbiterii religioși condamnă și ei lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic ca eretică. Au trecut puțin peste două decenii de când El S-a arătat și a început să lucreze în China, iar până acum Evanghelia Împărăției s-a răspândit în toată China continentală, aducând milioane de oameni înaintea lui Dumnezeu Atotputernic. În prezent, se extinde în întreaga lume cu viteza fulgerului, cu ramuri ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic stabilite acum în mai multe țări. Din aceasta, este evident că adevărata cale va fi întotdeauna calea adevărată; chiar dacă este condamnată ca erezie de către toți conducătorii cercurilor religioase, ea va fi, în cele din urmă, recunoscută și acceptată de întreaga umanitate. Nimeni nu poate respinge faptele arătării și lucrării lui Dumnezeu și nici nu Îi poate zădărnici lucrarea. Aceasta este autoritatea unică a lui Dumnezeu!

Anterior: 3. În Biblie, Pavel a spus: „Orice persoană trebuie să se supună autorităților, pentru că nu există nici o autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Autoritățile care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, oricine se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, iar cei care se împotrivesc își vor primi condamnarea” (Romani 13:1-2). Practicând potrivit cuvintelor lui Pavel, ar trebui să ne supunem puterilor conducătoare în toate lucrurile. Și totuși, guvernul PCC ateu a persecutat credința religioasă pe tot parcursul istoriei sale. El este ostil lui Dumnezeu și nu doar că nu ne permite să credem în Domnul, ci îi și arestează și persecută pe cei care răspândesc Evanghelia și mărturisesc pentru Dumnezeu. Dacă ne plecăm în fața guvernului comunist chinez, încetăm să mai credem în Domnul și nu mai răspândim Evanghelia și mărturisim pentru Dumnezeu, nu vom sta de partea Satanei opunându-ne și întorcându-ne spatele Domnului? Chiar nu reușesc să-mi dau seama: ce trebuie să fac pentru a mă conforma voii Domnului în ceea ce privește puterile conducătoare?

Înainte: 2. PCC a împrăștiat informații online, spunând că, pentru a răspândi Evanghelia și a mărturisi pentru Dumnezeu, oamenii care cred în Dumnezeu Atotputernic renunță la familiile și la slujbele lor. Unii oameni chiar rămân necăsătoriți întreaga lor viață. PCC spune că aceste credințe ale voastre distrug familii. Este adevărat ce spune PCC?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger