8. Credem că pregătirea untdelemnului de către fecioarele înțelepte se referă la statornicia în rugăciune, în citirea Scripturilor și participarea la întruniri, la a lucra cu sârguință pentru Domnul și a aștepta cu vigilență întoarcerea Sa. Asta înseamnă să fii o fecioară înțeleaptă și, atunci când Domnul Se va întoarce, Îl vom întâmpina pe mire și vom participa la ospățul Mielului.

Versete din Biblie pentru referințe:

„La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!» Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit lămpile. Cele nesăbuite le-au zis celor înțelepte: Dați-ne și nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting lămpile! Dar cele înțelepte au răspuns: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceți-vă mai bine la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă! În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă” (Matei 25:6-10).

„Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27).

„Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge” (Apocalipsa 14:4).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Pentru că omul crede în Dumnezeu, el trebuie să urmeze îndeaproape pașii lui Dumnezeu, gradual; el trebuie „să urmeze Mielul oriunde Acesta Se duce”. Numai aceștia sunt oamenii care se află în căutarea căii adevărate, numai ei sunt cei care cunosc lucrarea Duhului Sfânt. Oamenii care respectă ca niște sclavi slovele și doctrinele sunt aceia care au fost alungați de lucrarea Duhului Sfânt. În fiecare perioadă de timp, Dumnezeu va începe o lucrare nouă și, în fiecare perioadă, va fi un nou început pentru om. Dacă omul se supune numai adevărurilor conform cărora „Iahve este Dumnezeu” și „Isus este Hristos”, care sunt adevăruri ce se aplică numai epocilor respective, atunci omul nu va ține niciodată pasul cu lucrarea Duhului Sfânt și va fi pentru totdeauna nevrednic de a câștiga lucrarea Duhului Sfânt. Indiferent de modalitatea în care lucrează Dumnezeu, omul o urmează fără cea mai mică umbră de îndoială, și o urmează îndeaproape. În acest fel, cum poate omul să fie alungat de Duhul Sfânt? Indiferent de ceea ce face Dumnezeu, atâta vreme cât omul este sigur că este lucrarea Duhului Sfânt și colaborează la lucrarea Duhului Sfânt fără vreo îndoială și încearcă să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu, atunci cum ar putea să fie el pedepsit? Lucrarea lui Dumnezeu nu a încetat niciodată, pașii Săi nu s-au oprit niciodată și, înainte de încheierea lucrării Sale de gestionare, El a fost întotdeauna ocupat și nu Se oprește niciodată.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului”

Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele „Dumnezeu este adevărul, calea și viața”. Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă! Arătarea lui Dumnezeu nu poate fi împăciuită cu noțiunile omului și cu atât mai puțin poate Dumnezeu să Se arate la porunca omului. Dumnezeu Își face propriile alegeri și propriile planuri atunci când Își înfăptuiește lucrarea; mai mult, El are propriile Sale obiective și metode. Indiferent ce lucrare face, El nu are nevoie să discute despre aceasta cu oamenii sau să le ceară sfatul, cu atât mai puțin să anunțe fiecare persoană în parte despre lucrarea Lui. Aceasta este firea lui Dumnezeu, care, de altfel, ar trebui să fie recunoscută de toată lumea. Dacă doriți să fiți martori ai arătării lui Dumnezeu, să urmați pașii Lui, atunci trebuie mai întâi să vă îndepărtați de propriile noțiuni. Nu trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să facă tot felul de lucruri, cu atât mai puțin ar trebui să-L constrângi și să-L limitezi la propriile tale noțiuni. În schimb, ar trebui să vă întrebați cum se cuvine să căutați urmele lui Dumnezeu, cum se cuvine să acceptați arătarea Lui și cum se cuvine să vă supuneți noii lucrări a lui Dumnezeu: asta ar trebui să facă omul. Întrucât omul nu este adevărul și nu deține adevărul, el ar trebui să caute, să accepte și să asculte.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”

Citate din predici și părtășii ca referință:

Întâmpinarea Domnului de către fecioarele înțelepte arată că înțelepciunea lor consta mai ales în recunoașterea glasului Domnului, înțelepciune pe care nu o aveau fecioarele nesăbuite. Este oare recunoașterea glasului Domnului o chestiune simplă? Dacă oamenii sunt plini de noțiuni și de închipuiri, ei vor fi îngrădiți și constrânși atunci când vor auzi glasul Domnului și vor fi predispuși să se îndoiască de glasul Său. Atunci când fecioarele înțelepte aud glasul Domnului, ele sunt capabile să lase deoparte noțiunile și închipuirile; nu au nicio îndoială că este vorba de Domnul care vorbește și, prin urmare, Îl întâmpină pe Domnul. Și astfel, cei care pot recunoaște glasul Domnului înțeleg lucrurile spirituale: sursa acestui glas este clară pentru ei și pot vedea că Cel care vorbește este Duhul lui Dumnezeu. Acest lucru este suficient, iar noțiunile și închipuirile lor nu mai reprezintă o mare problemă. Între timp, fecioarele nesăbuite își privesc noțiunile și închipuirile drept bază pentru deciziile lor și le consideră ca fiind adevărul. Chiar dacă aud glasul Domnului, ele îl neagă, îl resping, și, prin urmare, pierd ocazia de a-L întâmpina pe Domnul. Aici eșuează fecioarele nesăbuite. Așadar, la ce se referă pregătirea untdelemnului de către fecioarele înțelepte? Se referă în primul rând la a asculta cu atenție glasul Domnului, fără a fi constrânse de noțiuni și închipuiri, și la a-L întâmpina și accepta pe Domnul fără niciun fel de îndoieli după ce se asigură că acesta este glasul Domnului – acesta este cel mai important lucru. În întâmpinarea Domnului, mulți oameni sunt constrânși de noțiuni religioase. Este ca și cum ar fi stabilit și constatat deja un model pentru întoarcerea Domnului și nu acordă nicio importanță niciunui lucru aflat în contradicție cu propriile noțiuni și închipuiri. Cât de nesăbuiți sunt oamenii de acest fel! Sunt mulți care au investigat adevărata cale, care au citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și recunosc că acestea reprezintă adevărul, dar care nu acceptă că această persoană este întruparea. Aceștia se comportă exact așa cum au procedat fariseii față de Domnul Isus – aceștia sunt cei mai nesăbuiți oameni dintre toți. Cei care, după ce citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, recunosc că aceste cuvinte sunt adevărul, care sunt siguri că aceasta este apariția și lucrarea lui Dumnezeu și care acceptă că Dumnezeu Atotputernic este Mântuitorul sunt cei mai înțelepți dintre toți. Ce îi face pe aceștia înțelepți? În primul rând, ei sunt capabili să deslușească toate cuvintele lui Dumnezeu ca fiind adevărul și glasul lui Dumnezeu. În al doilea rând, odată ce au stabilit că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu reprezintă adevărul și glasul lui Dumnezeu, ei sunt capabili să identifice ceea ce spune Satana drept zvonuri și cuvinte diavolești care-L condamnă pe Dumnezeu și se opun Lui și neagă, în întregime, toate cuvintele care vin de la Satana și au încredere că numai Dumnezeu este adevărul. Acestea sunt cele mai înțelepte lucruri cu privire la fecioarele înțelepte. După ce L-au întâmpinat pe Domnul, niciuna dintre minciunile și invențiile Satanei nu le poate înșela; ele se încred doar în Dumnezeu și lasă de bunăvoie totul deoparte pentru a-L urma pe Dumnezeu, îndeplinind astfel în întregime cuvintele Domnului Isus: fecioarele înțelepte L-au întâmpinat pe Domnul, adică au fost ridicate înaintea tronului lui Dumnezeu.

– Părtășia celui de mai sus

Anterior: 7. În Biblie scrie: „Căci Domnul Însuși Se va pogorî din cer la strigătul unei porunci, la vocea arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu: și cei morți întru Hristos vor învia mai întâi” (1 Tesaloniceni 4:16). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, dar nu am auzit strigătul sau vocea arhanghelului ori trâmbița lui Dumnezeu și nici nu am văzut sfinții morți ridicându-se iarăși. Deci cum se poate dovedi că Domnul S-a întors?

Înainte: 1. Mărturisești că Domnul Isus S-a întors și că a devenit trup pentru a-Și săvârși lucrarea. Cum este posibil acest lucru? Biblia spune: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în același fel în care L-ați văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). După ce Domnul Isus a terminat lucrarea de răstignire, S-a ridicat din morți și S-a arătat ucenicilor Săi. El a devenit un trup spiritual glorios și S-a ridicat la ceruri. Când Domnul Se va întoarce, ar trebui să ni Se arate tot ca un trup spiritual ridicat din morți. De ce spui că Dumnezeu trebuie să devină trup și să Se arate și să lucreze ca Fiul Omului în zilele de pe urmă?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger