7. În Biblie scrie: „Căci Domnul Însuși Se va pogorî din cer la strigătul unei porunci, la vocea arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu: și cei morți întru Hristos vor învia mai întâi” (1 Tesaloniceni 4:16). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, dar nu am auzit strigătul sau vocea arhanghelului ori trâmbița lui Dumnezeu și nici nu am văzut sfinții morți ridicându-se iarăși. Deci cum se poate dovedi că Domnul S-a întors?

Răspuns:

Oare este corect să judecați dacă Domnul s-a întors sau nu pe baza cuvintelor din Biblie ale lui Pavel care spun: „Căci Domnul Însuși Se va pogorî din cer la strigătul unei porunci, la vocea arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu: și cei morți întru Hristos vor învia mai întâi” (1 Tesaloniceni 4:16). Este un adevăr clar că Biblia conține cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele omului și chiar cuvintele diavolului Satana. Când vine vorba de întâmpinarea Domnului, de ce nu vă ghidați după cuvintele lui Dumnezeu, ci după cuvintele omului? Credeți că toate cuvintele omului sunt adevărul? Și că toate sunt în acord cu adevărul? Cuvintele la care faceți referire au fost rostite de Pavel. Pavel a fost om, nu a fost Dumnezeu, deci cum ar putea fi folosite cuvintele lui ca bază pentru a-L întâmpina pe Domnul? Numai cuvintele lui Dumnezeu pot oferi o bază pentru chestiuni care implică întoarcerea Domnului. Nicio bază nu este mai precisă decât profețiile rostite personal de Domnul Isus, deoarece numai cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul. Omul este lipsit de adevăr și, chiar și atunci când cuvintele sale sunt luminate și iluminate de Duhul Sfânt, ele nu sunt adevărul, cu atât mai puțin ar trebui să fie luate și respectate ca fiind adevărul. Așadar, ce a spus Domnul Isus despre întoarcerea Sa? Domnul Isus a spus: „Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl(Matei 24:36). Domnul Isus a spus acest lucru cu absolută claritate și sinceritate. Nimeni nu știe când se va întoarce Domnul, nici măcar îngerii din ceruri sau însuși Fiul omului întrupat. Numai Tatăl – Duhul Sfânt – știe. Și așa stând lucrurile, în întâmpinarea Domnului, cel mai corect lucru pe care trebuie să-l facem este să căutăm și să investigăm bazându-ne doar pe cuvintele Domnului Isus. Niciuna dintre profețiile omului nu este exactă și cu atât mai puțin poate servi ca bază de vreun fel. Așadar, spun oare cuvintele Domnului Isus că El Se va întoarce cu un strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu și că morții vor învia? Nu. Și astfel, concluzia voastră bazată pe cuvintele lui Pavel, că Domnul nu s-a întors pentru că aceste fenomene nu au avut loc, este complet ridicolă.

Întâmpinăm întoarcerea Domnului pe baza cuvintelor Domnului. Domnul a spus: „Iată, Eu vin ca un hoț(Apocalipsa 16:15). „Deci, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!(Luca 12:40). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). Cuvintele Domnului sunt clare: El vine într-un moment neașteptat de către om și exprimă adevărul în circumstanțe necunoscute de către orice persoană sau înger, făcându-i pe aleșii lui Dumnezeu să audă glasul lui Dumnezeu. Atunci când aleșii lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu și Îl recunosc pe Domnul aceștia sunt ridicați înaintea tronului lui Dumnezeu. Acești oameni care sunt ridicați sunt cei care încep apoi să mărturisească faptul că Domnul s-a întors, că El a apărut și a început să lucreze, împlinind astfel profeția Domnului Isus: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). Este atât de simplu să întâmpinăm venirea Domnului. Ea se bazează în întregime pe profețiile Domnului Isus, iar acest lucru nu este câtuși de puțin greșit; nu este nevoie ca oamenii să se aștepte să audă un strigăt, glasul arhanghelului sau trâmbița lui Dumnezeu, sau să vadă morții înviind – toate acestea sunt ridicole. Există o singură bază pentru dovada întoarcerii Domnului, și anume să auzim glasul lui Dumnezeu, iar oamenii să vadă cum cuvintele exprimate de Dumnezeu sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu – aceasta este cea mai bună dovadă. Dacă nu credeți asta, priviți cu ochii voștri toate cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic. Dacă recunoașteți că ele sunt glasul lui Dumnezeu și le acceptați, atunci sunteți fecioare înțelepte care au auzit glasul Domnului și l-au întâmpinat pe Domnul. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte), mai degrabă decât în aspectul exterior(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). De asemenea, puteți aștepta până când veți vedea faptul că Dumnezeu a desăvârșit un grup de oameni în biruitori și că fiecare dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic s-a împlinit. Dar dacă veți aștepta până în acea zi pentru a-L accepta pe Dumnezeu Atotputernic, va fi prea târziu, iar Dumnezeu va fi apărut deja în mod fățiș.

Anterior: 6. Am citit multe din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Ele au autoritate și putere și sunt într-adevăr glasul lui Dumnezeu. Însă pastorii și prezbiterii spun că în Biblie scrie: „Mă minunez că vă întoarceți așa de curând de la Cel Care, prin harul lui Hristos, v-a chemat la o altă Evanghelie: nu este o alta, totuși; dar sunt unii care vă neliniștesc și care ar perverti Evanghelia lui Hristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat!” (Galateni 1:6-8). Pe baza acestor cuvinte rostite de Pavel, pastorii și prezbiterii spun că credința noastră în Dumnezeu Atotputernic se abate de la numele Domnului Isus și de la calea Domnului Isus. Spun că noi credem în altă evanghelie și că acest lucru este apostazie, o trădare a Domnului. Deși simțim că ceea ce spun este greșit, nu putem spune cu siguranță în ce mod se înșală. Te rugăm să ai părtășie cu noi despre asta.

Înainte: 8. Credem că pregătirea untdelemnului de către fecioarele înțelepte se referă la statornicia în rugăciune, în citirea Scripturilor și participarea la întruniri, la a lucra cu sârguință pentru Domnul și a aștepta cu vigilență întoarcerea Sa. Asta înseamnă să fii o fecioară înțeleaptă și, atunci când Domnul Se va întoarce, Îl vom întâmpina pe mire și vom participa la ospățul Mielului.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger