Predică evanghelică: Cum mântuiește Mântuitorul omenirea atunci când vine?

septembrie 22, 2021

Atunci când vorbim despre Mântuitor, toți credincioșii sunt de acord că, în zilele de pe urmă, El va veni cu siguranță pe pământ pentru a mântui omenirea. Mulți profeți au spus că Mântuitorul va veni în zilele de pe urmă. Așadar, cine este Mântuitorul? Diferite confesiuni au diferite interpretări, iar diferite religii spun lucruri diferite despre El. Cine este adevăratul Mântuitor? Adevăratul Mântuitor este Domnul Care a creat cerul, pământul și toate lucrurile, este singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul. Numai Domnul Care a creat totul este singurul Dumnezeu adevărat și numai adevăratul Dumnezeu întrupat este Mântuitorul Care poate mântui omenirea. Dacă nu este adevăratul Dumnezeu Care a creat toate lucrurile, atunci această persoană nu este Creatorul și nu poate mântui omenirea. Asta e ceva care trebuie să ne fie clar. Țineți minte! Există un singur Dumnezeu adevărat și numai Dumnezeu întrupat este Mântuitorul. Numai adevăratul Dumnezeu întrupat poate să exprime adevărul, să mântuiască pe deplin omenirea și să ne ducă la o destinație minunată. Există mulți dumnezei falși, așa că nu e nevoie să-i enumerăm pe toți, dar există un singur Mântuitor adevărat. Așadar, cine este cu adevărat acest Mântuitor? Acum 2000 de ani, Domnul Isus a venit și a spus: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape!(Matei 4:17). Apoi a fost răstignit pentru a răscumpăra păcatele oamenilor. A săvârșit lucrarea de răscumpărare și a început Epoca Harului, permițându-le oamenilor să vină înaintea lui Dumnezeu, să se roage, să comunice cu Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu până acum. Aceasta a fost lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus. Domnul Isus a fost Mântuitorul, Care a venit printre oameni și a lucrat. Pe baza celor văzute până acum, cine este Mântuitorul? Dumnezeu întrupat Care vine personal să mântuiască omenirea. Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare, iertând păcatele oamenilor, dar oamenii tot păcătuiesc constant și nu pot atinge pocăința adevărată. Mântuirea lui Dumnezeu constă în adevărată căință a oamenilor, nu doar în iertarea păcatelor noastre și atâta tot. De aceea Domnul Isus a promis că Se va întoarce în zilele de pe urmă pentru a mântui pe deplin omenirea. Mântuitorul S-a întors acum și este printre noi. A exprimat multe adevăruri pentru a purifica oamenii și a-i mântui de păcate, ca ei să se poate întoarce pe deplin către Dumnezeu și să fie câștigați de El și apoi să poată intra în minunata destinație pe care El a pregătit-o pentru noi – Împărăția Lui. În prezent, există oameni peste tot în lume care au auzit glasul lui Dumnezeu și au fost înălțați înaintea tronului Său. Ei sunt judecați și curățiți de Dumnezeu și au o mărturie încântătoare. Ei sunt biruitori care au fost întregiți de Dumnezeu. Din păcate, încă mai există mulți oameni care nu au auzit glasul lui Dumnezeu, care nu au văzut arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. De aceea noi suntem martori acum ai felului în care Mântuitorul mântuiește omenirea.

Când vorbim despre mântuire, unii au această idee vagă că Dumnezeu va coborî deodată din cer și îi va lua pe credincioși direct sus, scăpându-i de dezastre și ducându-i în Cer. Aceasta este o noțiune umană și o fantezie, dar nu este realistă. Mai este o problemă importantă. Oamenii au fost cu toții profund corupți de Satana și au o natură satanică. Toți trăiesc în păcat, plini de murdărie și corupție. Chiar am putea fi răpiți direct? Suntem vrednici de Împărăția cerurilor? Dacă toți așteaptă, agățându-se de această noțiune, ca Mântuitorul să coboare, sigur va fi în van. Ei vor cădea în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți. Atunci cum mântuiește omenirea Mântuitorul când vine? Mai întâi, ne mântuiește de păcat. Domnul Isus doar a făcut lucrarea de răscumpărare, astfel că păcatele noastre au fost iertate, dar, în ciuda acelei iertări, tot nu ne putem abține de la a păcătui. Nu am scăpat de cătușele păcatului. Acesta este un fapt de netăgăduit. Dumnezeu este sfânt și drept. El Se arată locului sfânt și Se ascunde de un tărâm al murdăriei. Nefiind sfinți, oamenii nu-L pot vedea pe Domnul, deci cum am putea noi, trăind în păcat, să fim vrednici de a intra în Împărăția lui Dumnezeu? De aceea Dumnezeu S-a întrupat din nou în zilele de pe urmă, exprimă adevăruri și face lucrarea de judecată și mustrare pentru a curăți pe deplin oamenii și a ne mântui de păcate, de Satana. Este întocmai precum spune Dumnezeu Atotputernic: „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”).

Mântuitorul a venit deja. Domnul Isus S-a întors în trup drept Dumnezeu Atotputernic întrupat. Dumnezeu Atotputernic a exprimat toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea, făcând lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu. Nimeni în afară de Dumnezeu întrupat nu ar putea exprima adevărul și mântui omenirea, oricât de măreț și faimos ar fi. Numai Dumnezeu întrupat Care vine pe pământ este Hristos, este Mântuitorul nostru. Ce înseamnă „Hristos”? Înseamnă Mântuitor. Așadar, cum face Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, lucrarea de judecată pentru a curăți și mântui omenirea?

Dumnezeu Atotputernic ne spune: „Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”).

În zilele de pe urmă, Dumnezeu mântuiește omenirea exprimând adevărul pentru a ne expune natura păcătoasă, ca să putem vedea sursa păcătoșiei noastre și adevărul corupției noastre de către Satana. Odată ce un om recunoaște asta, el poate începe să regrete cu adevărat, să se disprețuiască și să se urască pe sine însuși. Apoi, poate începe într-adevăr să se căiască și năzuiește numai să înțeleagă și să câștige adevărul. Când devine capabil să practice adevărul, atunci a învățat cum să I se supună lui Dumnezeu. El înțelege adevărul și trăiește conform cuvintelor lui Dumnezeu și adevărului, așadar firea vieții lui începe să se transforme. Experimentând constant judecata cuvintelor lui Dumnezeu, în cele din urmă, el este curățit de firea lui coruptă. Acesta este un om care a fost mântuit pe deplin și apoi poate intra în destinația minunată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru oameni. De aceea trebuie să acceptăm judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Trebuie să ne căim, să ne schimbăm cu adevărat și să devenim oameni care I se supun și I se închină lui Dumnezeu. Numai asta este mântuirea adevărată și numai asta ne face vrednici de a intra în Împărăția Lui.

Acum există un lucru pe care l-am clarificat cu siguranță. Doar Dumnezeu, doar Creatorul poate mântui omenirea și ne poate aduce la acea destinație minunată. Acest Dumnezeu, acest Creator a vorbit și a lucrat pentru a îndruma și a mântui omenirea tot acest timp, până în ziua de azi. Întreaga Biblie este o mărturie pentru arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Oferă mărturie că cerul, pământul, toate lucrurile au fost create de Dumnezeu și este mărturie pentru arătarea și lucrarea Creatorului. Doar acest singur Dumnezeu întrupat adevărat, Care vine printre noi, este Mântuitorul. Doar El poate mântui omenirea. Acest Mântuitor trebuie să fie Dumnezeu întrupat și trebuie să exprime adevărul. Acesta este singurul Mântuitor adevărat. Orice așa-zis „Mântuitor” care nu poate exprima adevărul este un duh rău care înșală oamenii. Există mulți dumnezei falși, precum celebritățile care sunt adulate și apoi decretate dumnezei de către împărați după morțile lor. Este acest lucru plauzibil? Acei oameni nu sunt decât ființe umane corupte care merg în iad când mor, deci pe cine pot mântui ei? Nu se pot mântui nici pe ei înșiși, iar Dumnezeu îi pedepsește pentru păcatele lor. Așadar, pot ei mântui omenirea? Toți acei împărați au murit acum multă vreme și sunt toți în iad acum. Falșii dumnezei pe care i-au decretat chiar nu pot mântui omenirea. Cu niciun chip să nu credeți într-un dumnezeu fals! Este un lucru nesăbuit și ignorant și vă va ruina cu siguranță. Țineți minte că Mântuitorul trebuie să fie Dumnezeu întrupat, că trebuie să exprime adevărul. Asta nu poate veni decât de la Dumnezeu. Orice așa-zis „Mântuitor” care nu poate exprima adevărul este fals și îi conduce pe oameni pe calea greșită. Oricine nu este Dumnezeu întrupat, dar pretinde că este Dumnezeu este un fals Hristos și un duh rău. Acei oameni nu sunt mântuitori și nu pot mântui omenirea. Satana și toate duhurile rele pretind că sunt Dumnezeu, dar tot nu îndrăznesc să pretindă că sunt Creatorul tuturor lucrurilor și, în mod special, nu îndrăznesc să pretindă că au creat omul. De asemenea, ei nu îndrăznesc să pretindă că pot stăpâni peste destinul omului. Ei numai arată niște semne și minuni ici și colo pentru a conduce oamenii pe calea greșită și a le câștiga supunerea. Acești falși dumnezei și duhuri rele sunt toți demoni, diavoli care induc în eroare și corup oamenii. Ei sunt dușmanii Creatorului, singurul Dumnezeu adevărat, și încearcă să-I smulgă cu forța omenirea. De aceea acești demoni și duhuri rele sunt cu toții dușmanii înverșunați ai lui Dumnezeu, de aceea sunt detestați și blestemați de El. Toți cei care venerează acești demoni și duhuri rele și li se închină vor fi blestemați și distruși de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Atât timp cât vechea lume continuă să existe, Îmi voi azvârli furia asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul și dând mustrări asupra oricui le încalcă. Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea Îmi aude vocea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care Mi se opun cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor renaște – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost și nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi iarăși împărțite și înlocuite de Împărăția Mea, astfel încât națiunile de pe pământ să dispară pentru totdeauna și să devină o națiune care Mi se închină; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați și toți cei care se închină Satanei vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător – cu alte cuvinte, cu excepția celor care se află acum în curent, toți vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toți oamenii vor fi împărțiți după propriul neam și vor primi mustrări proporționale cu acțiunile lor. Toți cei care Mi s-au opus vor pieri; cât despre cei ale căror fapte pe pământ nu M-au implicat pe Mine, aceștia vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta mulțimilor de popoare și nenumăratelor națiuni și, cu propriul Meu glas, Mă voi face mai departe auzit pe pământ, proclamând finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 26).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger