Care este diferenţa între creştinism şi Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?

octombrie 2, 2018

Creştinismul şi Biserica lui Dumnezeu Atotputernic cred în acelaşi Dumnezeu. Oamenii care înţeleg istoria religiei ştiu că iudaismul din Israel s-a născut din lucrarea pe care Iahve Dumnezeu a făcut-o în Epoca Legii. Creştinismul, catolicismul şi ortodoxia răsăriteană au fost toate biserici care au apărut după ce Domnul Isus întrupat a făcut lucrarea de răscumpărare. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat fiinţă când Dumnezeu a devenit trup în zilele de pe urmă pentru a face lucrarea judecăţii. Creştinii din Epoca Harului citeau Vechiul şi Noul Testament al Bibliei, iar creştinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic din Epoca Împărăţiei citesc acum Cuvântul Se arată în trup, care a fost rostită personal de Dumnezeu în zilele de pe urmă. Creştinismul se supune lucrării de răscumpărare pe care Domnul Isus a făcut-o în Epoca Harului, iar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic acceptă lucrarea de judecată a zilelor de pe urmă ale Domnului Isus Cel care S-a întors, Dumnezeu Atotputernic. Diferenţa dintre creştinism şi Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este că creştinismul se supune lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu în timpul Epocii Legii şi în Epoca Harului, în timp ce Biserica lui Dumnezeu Atotputernic se supune lucrării de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, pe care El a făcut-o în zilele de pe urmă. Diferenţele dintre creştinism şi Biserica lui Dumnezeu Atotputernic sunt asemănătoare cu diferenţele dintre creştinism şi iudaism: în timpul Epocii Harului, Domnul Isus a realizat lucrarea de răscumpărare a omenirii în temeiul lucrării Vechiului Testament al Epocii Legii. Dar preoţii de seamă, cărturarii şi fariseii iudaismului nu au recunoscut că Domnul Isus era întruparea lui Iahve, că El era Mesia pe care Îl aşteptau. Ei au rămas cu încăpăţânare credincioşi legilor şi poruncilor Vechiului Testament proclamate de Dumnezeu Iahve. Ei L-au răstignit, de asemenea, pe Domnul Isus Cel milostiv, care mântuise omenirea, ofensând astfel firea lui Dumnezeu. Dumnezeu a renunţat apoi la întregul iudaism, care rămânea credincios legilor Vechiului Testament şi a îndreptat mântuirea Lui către Neamuri – care, după ce L-au acceptat şi L-au urmat pe Domnul Isus, au format bisericile Noului Testament, care erau numite şi creştinism. Între timp, evreii, care rămăseseră credincioși numai lucrării lui Dumnezeu Iahve al Vechiului Testament al Epocii Legii şi respinseseră lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus au format, astfel, ceea ce se numeşte iudaism. Din aceasta se poate vedea că creştinismul şi Biserica lui Dumnezeu Atotputernic cred în acelaşi Dumnezeu – Domnul care a creat cerul şi pământul şi toate lucrurile. Doar numele şi lucrarea lui Dumnezeu pe care oamenii o susţin sunt diferite: Biserica lui Dumnezeu Atotputernic se supune noului nume al lui Dumnezeu în Epoca Împărăţiei şi acceptă noua lucrare făcută de Dumnezeu în zilele de pe urmă, în timp ce creştinismul ţine la numele lui Dumnezeu în timpul Epocii Harului şi acceptă vechea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în epocile trecute. Aceasta este cea mai importantă diferenţă dintre creştinism şi Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Cu toate acestea, Dumnezeul în care ambele cred este acelaşi: singurul Dumnezeu adevărat care a creat cerul şi pământul şi toate lucrurile. Acesta este un fapt pe care nimeni nu îl poate denatura sau nega!

Mulţi creştini cred că nu trebuie decât să accepte lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus pentru a intra în Împărăţia Cerurilor şi că nu trebuie să accepte lucrarea judecăţii lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Astfel de concepţii sunt complet greşite. În timpul Epocii Harului, Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare. Oamenii erau mântuiţi datorită credinţei lor şi nu mai erau condamnaţi de lege şi ucişi din cauza păcatelor lor. Cu toate acestea, Domnul Isus a iertat numai păcatele omului şi nu a iertat şi nici nu a rezolvat natura păcătoasă a omului. Firea satanică din oameni – aroganţa şi îngâmfarea, egoismul şi lăcomia, necinstea şi înşelăciunea, răzvrătirea şi opoziţia faţă de Dumnezeu – existau încă. Oamenii trebuiau încă să fie complet curăţaţi, mântuiţi şi câştigaţi de Dumnezeu. Astfel, Domnul Isus a spus de multe ori că trebuie să Se întoarcă. În multe locuri din Biblie se profeţeşte că Dumnezeu Se va întoarce şi va face judecată, aducându-i pe sfinţi în Împărăţia cerurilor. Dumnezeu Atotputernic întrupat al zilelor de pe urmă a exprimat toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omenirii şi a realizat noua lucrare de judecată pornind de la casa lui Dumnezeu, în temeiul lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. Aceasta pentru a înlătura natura păcătoasă a omenirii şi pentru a permite omenirii să se elibereze complet de robia şi constrângerile păcatului, să trăiască asemănarea omului adevărat şi să fie câştigată de Dumnezeu şi să intre în frumoasa destinaţie pregătită pentru omenire de Dumnezeu. Se poate spune că lucrarea de răscumpărare făcută de Domnul Isus este fundamentul lucrării mântuirii lui Dumnezeu al zilelor de pe urmă, în timp ce lucrarea judecăţii din zilele de pe urmă reprezintă nucleul şi centrul atenţiei lucrării mântuirii făcute de Dumnezeu. Aceasta este etapa lucrării care este de o importanță crucială pentru mântuirea omenirii. Doar cei care acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă vor avea şansa de a fi mântuiţi şi de a intra în Împărăţia cerurilor şi de a deveni cei care sunt răpiți înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, unii oameni din diferite confesiuni ale lumii au văzut că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus în zilele de pe urmă şi, astfel, L-au acceptat şi au început să-L urmeze pe Dumnezeu Atotputernic. Unii necredincioşi L-au acceptat, de asemenea, pe Dumnezeu Atotputernic datorită adevărurilor exprimate de Dumnezeu Atotputernic. Aceşti oameni care cred în Dumnezeu Atotputernic alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Sub îndrumarea şi păstorirea lui Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, creştinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au ajuns, prin experimentarea şi punerea în practică a cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, să înţeleagă în mod treptat multe adevăruri şi au văzut în mod clar sursa şi esenţa corupţiei omenirii. Sub judecarea şi mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, oamenii au gustat cu adevărat şi de fapt din firea dreaptă şi de neofensat a lui Dumnezeu. Pentru că Îl cunosc pe Dumnezeu, ei au ajuns treptat să se teamă de Dumnezeu, să evite răul şi să trăiască conform cuvintelor lui Dumnezeu. Odată cu înţelegerea lor cu privire la adevăr, cunoaşterea oamenilor despre Dumnezeu s-a aprofundat treptat, ascultarea lor de Dumnezeu a devenit şi mai mare şi au pus în practică tot mai multe adevăruri. Fără să-şi dea seama, aceşti oameni se vor fi eliberat complet de păcat şi vor fi căpătat sfinţenie. Creştinii care nu acceptă noua lucrare a lui Dumnezeu Atotputernic, între timp, încă mai cred în creştinism. Ei nu renunţă la numele Domnului Isus, respectă învăţăturile Bibliei şi au fost de mult aruncaţi în întuneric de Dumnezeu, pierzând grija şi protecţia lui Dumnezeu. Acesta este un fapt recunoscut. Dacă oamenii insistă să nu se pocăiască, să condamne orbeşte şi să se opună Domnului Isus Cel care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, şi refuză să accepte lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, în acest caz la sfârşit, vor fi cu toţii eliminaţi prin lucrarea lui Dumnezeu.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger