Răspândirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic în China

mai 10, 2018

În 1995, lucrarea de depunere a mărturiei pentru Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic a început în mod oficial în China continentală. Prin recunoștința noastră față de Dumnezeu și cu o iubire adevărată, am confirmat arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic fraților și surorilor din diferite confesiuni. Nu ne-am așteptat să suferim împotrivire și calomnie extremă din partea liderilor lor. Am putut doar să venim înaintea lui Dumnezeu Atotputernic să ne rugăm sincer, rugându-L pe Dumnezeu să lucreze în persoană. Începând cu 1997, am privit cum Duhul Sfânt a lucrat la scară mare. A existat o creștere rapidă a membrilor bisericilor în diferite locații. În același timp, au avut loc multe semne și minuni și mulți oameni din diferite confesiuni s-au întors la Dumnezeu Atotputernic, ca urmare a primirii revelațiilor lui Dumnezeu sau a vederii acestor semne și minuni. Dacă Duhul Sfânt nu ar fi lucrat, ce ar fi putut face omul? Acest lucru ne-a făcut să ne dăm seama: deși am înțeles niște adevăruri, nu puteam să depunem mărturie pentru Dumnezeu Atotputernic numai prin puterea noastră umană. După ce acești oameni din diferite confesiuni L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic, treptat au devenit siguri de Dumnezeu Atotputernic în inimile lor mâncând, bând și bucurându-se de cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic și, după o perioadă de timp, în ei s-au produs credința și supunerea autentică. Oameni din fiecare confesiune erau astfel ridicați înaintea tronului și nu se mai așteptau să „întâmpine pe Domnul în văzduhˮ așa cum își imaginaseră.

De când Evanghelia Împărăției a început să se răspândească, am fost vânați și persecutați brutal de guvernul chinez. Chiar mai tragic, am fost, de asemenea, ponegriți, acuzați pe nedrept, condamnați și respinși de Biserica Catolică și de toate confesiunile catolice şi creștine. Acest lucru ne-a tulburat foarte mult și chiar a oprit pentru o vreme lucrarea evangheliei. Confruntați cu o astfel de situație, nu am ştiut ce să facem; era ca și cum am fi fost asediați din toate părțile. În același timp, am fost dojeniţi îndoit: ne-am bucurat de o mântuire atât de mare de la Dumnezeu și am înțeles atât de multe adevăruri, dar nu putem răspândi Evanghelia. Noi într-adevăr nu merităm să fim martori ai lui Dumnezeu și chiar nu am reușit să trăim la înălțimea însărcinării Lui. În această stare de spirit, am simțit cu toții că nu am reușit în a ne face datoria, nu știam ce curs să luăm și nu știam cum să dăm socoteală lui Dumnezeu – cu atât mai puțin știam cum să dăm ochii cu îndemnurile și încredințarea lui Dumnezeu. În impas, încă simțeam că inima lui Dumnezeu ne chema și chema fiecare oaie pe care dorea să o câștige. Astfel, am venit cu toții înaintea lui Dumnezeu cu îndatorare, vinovăție și sete să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne deschidem inimile Lui: „Doamne! Fie ca Tu să ne dai putere și să reverși asupra noastră înțelepciune, ca să găsim toate oile Tale. Fie ca voința Ta să fie îndeplinită în noi și Evanghelia Împărăției Tale să fie răspândită. Fie ca Cuvântul Tău să aducă mai mulți oameni în casa Ta. Atât timp cât putem răspândi evanghelia Ta, suntem dispuși să suportăm o suferință mai mare, chiar dacă trebuie să ne sacrificăm viața. Ne rugăm doar să ne dai mai multă putere. Suntem dispuși să cooperăm cu îndrumarea Ta dată pas cu pas. O, Doamne, pentru că statura noastră este mică și pentru că suntem slabi, nu putem încheia însărcinarea Ta fără probleme. Fie ca Tu să legi acele puteri ostile care interferează cu răspândirea Evangheliei Tale, să blestemi puii diavolului care nu sunt ai Tăi, să ştergi toate obstacolele care împiedică răspândirea Evangheliei Tale și să ne deschizi o cale de scăpareˮ. Am crezut că rugăciunile noastre au ajuns la urechile lui Dumnezeu, deoarece rugămintea noastră a fost după voia lui Dumnezeu și a fost făcută de dragul voinței lui Dumnezeu. Nu peste mult timp, Dumnezeu a făcut într-adevăr o lucrare grozavă, care a adus un asemenea entuziasm și o asemenea bucurie cum nu mai simțisem niciodată înainte. Dumnezeu ne-a înzestrat cu înțelepciune și ne-a dat credință și putere, astfel încât lucrarea evangheliei s-a răspândit rapid și a atins punctul culminant. Fiecare dintre noi a ştiut și, mai mult decât atât, a crezut că aceasta era o veste bună pe care Dumnezeu ne-a adus-o noi și că aceasta era, de asemenea, încurajarea și răsplata lui Dumnezeu pentru noi. Suferința la care fusesem supuși a fost răsplătită. În adâncul inimii noastre, am avut apreciat şi mai mult adevăratul sens al cuvintelor: „Doar Dumnezeu Însuși Își poate face propria lucrare.” Dumnezeu nu ne-a îngreunat situaţia, cu atât mai puțin ne-a făcut să ne simțim jenați. El doar ne-a dat câteva încercări mici la început. Cu fericire, am fost recunoscători pentru îndrumarea, ajutorul, îngrijirea și protecția lui Dumnezeu din adâncul inimii noastre. În același timp, am văzut și măreția faptelor lui Dumnezeu și onorabilitatea firii lui Dumnezeu; mai mult decât atât, am văzut dreptatea lui Dumnezeu și intoleranța Lui față de ofensa omului pentru că, în același timp în care îl mântuia pe om, Dumnezeu pedepsea, de asemenea, mulți dușmani care se împotriveau Lui. Printre liderii tuturor confesiunilor din cele 24 de provincii și din orașele municipale din China continentală, există cazuri tipice de pedepsire a oamenilor pentru că I s-au împotrivit, L-au condamnat și L-au hulit în mod frenetic pe Dumnezeu Atotputernic. Numărul este de multe ori mai mare decât cel al celor care au fost pedepsiți pentru că s-au împotrivit lucrării lui Dumnezeu în timpul Epocii Legii. Se poate vedea că, în timpul zilelor de pe urmă, omenirea a suferit o corupție extremă și a devenit și mai vehementă în rezistența sa față de Dumnezeu. Atât de mulți oameni au fost pedepsiți și eliminați, ceea ce a îndeplinit complet profeția din Biblie, conform căreia „Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși.” Dacă Duhul Sfânt nu ar face o lucrare atât de mare, omul ar fi lipsit de putere ca să aducă la îndeplinire lucrarea de răspândire a Evangheliei Împărăției. De la început până la sfârșit, lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea de răspândire a Evangheliei Împărăției au suferit împotrivire frenetică și persecuție nemiloasă din partea Partidului Comunist Chinez guvernant, marele balaur roșu. În cel mai bun caz, peste o sută de mii de oameni din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au fost arestați și închiși și au îndurat tot felul de distrugeri și torturi. Atât de mulți oameni sunt căutați și vânați de Partidul Comunist Chinez; fără să poată să se întoarcă acasă, nu pot decât să umble în derivă sacrificându-se pentru Dumnezeu. Atât de mulți oameni sunt spionați și incapabili să-și îndeplinească datoria. Atât de mulți sunt controlați de Partidul Comunist Chinez și nu pot ieși afară din casele lor. … Pentru a se împotrivi și a distruge lucrarea lui Dumnezeu, regimul marelui balaur roșu a folosit tot felul de mijloace disprețuitoare și a cheltuit mari cantități de resurse umane și financiare. În ciuda epuizării meșteșugurilor răutăcioase și insidioase, acesta nu poate opri niciodată ritmul lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu manevrează toate lucrurile în slujba împlinirii voinței Lui. Marele balaur roșu este complet sub orchestrarea lui Dumnezeu, fiind astfel comandat de Dumnezeu încât să devină complet confuz, fără nicio ieșire. De atâtea ori, marele balaur roșu a fost pe punctul de a face arestări la nivel național, dar planul său a fost întrerupt de orânduiala lui Dumnezeu; de atâtea ori, marele balaur roșu a vrut să-și întindă mâna pentru a distruge Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, dar nu a reușit; de atâtea ori, marele balaur roșu a încercat să întreprindă o acțiune mai mare pentru a distruge lucrarea lui Dumnezeu, dar a dat greș sub suveranitatea și manevrele lui Dumnezeu. În astfel de momente, marele balaur roșu era disperat de furie, dar nu avea ce uneltiri să îndeplinească. Așa că a trebuit să admită că are ghinion – Cerul nu ajută! Cu adevărat Cerul distruge Partidul Comunist Chinez! Din răspândirea Evangheliei Împărăției, am privit atotputernicia lui Dumnezeu: indiferent de cât de feroce sunt puterile lui Satana și de cum se unesc pentru a se împotrivi lucrării lui Dumnezeu, este în zadar. În aproximativ numai zece ani, Evanghelia Împărăției s-a răspândit în toată China continentală. Cuvântul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu s-au răspândit în sute de milioane de gospodării și milioane de oameni s-au supus numele lui Dumnezeu Atotputernic. Din rândul diferitelor confesiuni din China continentală, majoritatea celor care urmăresc adevărul și caută cu adevărat pe Dumnezeu s-au întors înaintea lui Dumnezeu Atotputernic. Milioane de oameni se bucură de cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, primind lucrarea și mântuirea lui Dumnezeu și lăudând faptele minunate ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un grup de biruitori în China și a câștigat un grup de oameni care sunt o inimă şi un suflet cu El. Aceasta a deschis calea pentru arătarea publică a lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu s-a sfârșit în cele din urmă în slavă. Dumnezeu a început să mustre pe marele balaur roșu, după care El Se va arăta în mod public fiecărei națiuni și în fiecare loc din lume.

În 1992, Dumnezeu Atotputernic – Hristos din zilele de pe urmă – a început în mod oficial să-Și facă auzită vocea și să vorbească în identitatea inerentă a lui Dumnezeu. El a exprimat milioane de cuvinte și a cucerit și a mântuit în mod complet poporul ales al lui Dumnezeu în China. A urmat o expansiune rapidă a mărturiei pentru lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă în China continentală, iar lucrarea Duhului Sfânt l-a însoțit pe poporul ales al lui Dumnezeu. Un mare număr de oameni din diferite confesiuni au fost cuceriți de Cuvântul lui Dumnezeu, recunoscând că era în întregime cuvântul lui Dumnezeu și fiind cu totul convinși. Oile lui Dumnezeu au auzit, în cele din urmă, vocea lui Dumnezeu și s-au întors înaintea lui Dumnezeu. În această perioadă, Duhul Sfânt a făcut numeroase semne și minuni, îndrumând pe poporul ales al lui Dumnezeu la întoarcerea în casa lui Dumnezeu Atotputernic din diferite confesiuni. Pe măsură ce poporul ales al lui Dumnezeu s-a întors zi de zi, toate confesiunile s-au prăbușit și au încetat să mai existe și era ca și cum întreaga lume religioasă ar fi fost eliminată.

În timpul răspândirii Evangheliei Împărăției, tot felul de diavoli și antihriști care s-au împotrivit lui Dumnezeu au primit pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu Atotputernic. Astfel, oamenii au văzut deznodământul faptului de fi contra lui Dumnezeu. Marele balaur roșu a încercat să înăbuşe și să elimine lucrarea lui Dumnezeu, dar în cele din urmă, a eşuat. Toate puterile răului care s-au împotrivit lui Dumnezeu au fost cu totul făcute de rușine și au eșuat. Marele balaur roșu și-a terminat, în sfârșit, serviciul și a început să primească pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a spus cândva: „Urâți cu adevărat marele balaur roșu? Îl urâți cu adevărat, sincer? De ce v-am întrebat de atâtea ori? De ce vă pun această întrebare din nou și din nou? Ce imagine a marelui balaur roșu există în inima voastră? A fost într-adevăr eliminată? Cu adevărat nu-l considerați tatăl vostru? Toți oamenii ar trebui să perceapă intenția Mea din întrebările Mele. Nu este de a provoca mânia oamenilor, nici de a instiga răzvrătirea printre oameni și nici ca omul să-și găsească propria ieșire, ci de a permite tuturor oamenilor să se elibereze de robia marelui balaur roșu. Cu toate acestea, nimeni nu ar trebui să-și facă griji. Totul se va împlini prin cuvintele Mele; niciun om nu poate lua parte, și niciun om nu poate face lucrarea pe care o voi îndeplini Eu. Voi curăța aerul din toate ținuturile și voi eradica orice urmă a demonilor de pe pământ. Am început deja și voi iniția prima etapă a lucrării mele de mustrare în locuința marelui balaur roșu. Astfel, se poate vedea că mustrarea Mea s-a abătut asupra întregului univers și că marele balaur roșu și toate felurile de spirite necurate vor fi incapabile să scape de mustrarea mea, căci Eu privesc asupra tuturor ținuturilor. Când lucrarea Mea pe pământ se va încheia, adică atunci când epoca judecății se va termina, voi mustra oficial pe marele balaur roșu. Poporul Meu va vedea mustrarea Mea dreaptă a marelui balaur roșu, va revărsa laudă din pricina neprihănirii Mele și va preamări pentru totdeauna Numele Meu cel sfânt din pricina neprihănirii Mele. Prin urmare, vă veți îndeplini în mod oficial datoria și Mă veți lăuda în mod oficial în toate ținuturile pentru totdeauna!

Când epoca judecății va atinge punctul culminant, nu Mă voi grăbi să închei lucrarea Mea, ci voi integra în ea dovezile epocii mustrării și voi permite ca aceste dovezi să fie văzute de tot poporul Meu; și prin acest lucru se vor da roade mai mari. Aceste dovezi sunt mijlocul prin care îl mustru pe marele balaur roșu și voi face pe poporul Meu să-l vadă cu ochii lor, pentru ca ei să cunoască mai mult firea Mea. Timpul în care poporul Meu se va bucura de Mine va fi când marele balaur roșu va fi mustrat. A face ca poporul marelui balaur roșu să se ridice și să se răzvrătească împotriva lui este planul Meu și metoda prin care Îmi fac poporul Meu desăvârșit și este o mare oportunitate pentru tot poporul Meu să crească în viață” („Capitolul 28” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup).

Răspândirea Evangheliei Împărăției a ajuns într-o stare fără precedent. Milioane de oameni s-au supus numelui lui Dumnezeu Atotputernic. Numele lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit în China continentală, iar bisericile lui Dumnezeu Atotputernic au apărut în fiecare provincie și regiune. Toți cei care au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic se bucură de păstorirea cuvântului lui Dumnezeu și experimentează lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu Atotputernic a spus: „Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile şi confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Voi face ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cine nu tânjește după frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogația din Canaan? Cine nu dorește întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe Marele Atotputernic? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; Îmi doresc, uitându-Mă la poporul Meu ales, să-i spun mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul nu vrea să renunțe la acestea, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în neamul oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe „Muntele Măslinilor” din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii și apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea scaunului Meu de domnie și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voință; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, și scopul gestionării Mele. Fie ca fiecare neam să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună!” („Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” din Cuvântul Se arată în trup).

Lucrarea lui Dumnezeu în China continentală s-a încheiat, în cele din urmă, în slavă. Dumnezeu este pe punctul de a Se arăta în mod public fiecărei națiuni și în fiecare loc. Cei din fiecare națiune și fiecare loc care au tânjit după arătarea lui Dumnezeu, nu au visat niciodată că Dumnezeul a cărui arătare publică și-au dori-o, a venit deja în secret în China și a realizat o etapă din lucrarea de cucerire și mântuire. Există atât de mulți oameni care tot mai condamnă lucrarea lui Dumnezeu în China și atât de mulți oameni care încă hulesc împotriva lucrării Duhului Sfânt de acolo. Doar atunci când Dumnezeu Se va arăta în mod public, ei vor fi treziți ca dintr-un vis și vor fi cuprinşi de remușcări: N-am visat niciodată că Dumnezeu Atotputernic căruia m-am împotrivit este Însuși Domnul Isus care a venit din nou. Însă ,atunci ei pot doar să plângă și să-și scrâșnească dinții. Acest lucru a împlinit complet cuvintele Apocalipsei din Biblie: „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui” (Apocalipsa 1:7). (NTLR®) Judecata marelui tron alb a început în cele din urmă.

Dumnezeu Atotputernic a spus: „În împărăție, nenumăratele lucruri ale creației încep să se revigoreze și să-și recapete forța vieții. Datorită schimbărilor în starea pământului, granițele dintre un ținut și altul încep să se schimbe. Înainte, am prorocit: când pământul se va separa de pământ și ținutul se va uni cu ținut, atunci va fi momentul în care voi face fărâme națiunile. În acel moment, voi reînnoi toată creația și voi repartiza întregul univers, punând astfel universul în ordine, transformând starea lui veche într-una nouă. Acesta este planul Meu. Acestea sunt lucrările Mele. Când națiunile și popoarele lumii se vor întoarce înaintea tronului Meu, apoi voi lua toată abundența cerului și o voi da omenirii, pentru ca, mulțumită Mie, să se umple de o nemaipomenită mărinimie. Dar atâta timp cât lumea veche continuă să existe, voi arunca furia Mea asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul, și dând mustrări asupra oricui le încalcă.

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea aude vocea Mea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care se opun Mie cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor fi făcute din nou – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost; nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi împărțite din nou și înlocuite de națiunea Mea, astfel încât națiunile de pe pământ vor dispărea pentru totdeauna și vor deveni o națiune care Mi se închină Mie; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați; toți cei care se închină lui Satana vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător, adică, cu excepția celor care se află acum în curent, restul vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toată omenirea va urma propriul său neam și va primi mustrări diferite în funcție de ceea ce a făcut. Cei care Mi s-au opus vor pieri cu toții; cât despre cei ale căror fapte de pe pământ nu M-au implicat pe Mine, ei vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta la o mulțime de popoare și nenumărate națiuni, sunând mai departe cu glasul Meu deasupra pământului pentru a proclama finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi” („Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup).

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

O scurtă introducere despre contextul arătării și lucrării lui Hristos al zilelor de pe urmă în China

China este țara unde locuiește marele balaur roșu și este locul care s-a împotrivit lui Dumnezeu și L-a condamnat foarte dur de-a lungul istoriei. China este ca o fortăreață a demonilor și o închisoare controlată de diavolul, impenetrabilă și impermeabilă. De asemenea, regimul marelui balaur roșu stă de gardă la toate nivelurile și a stabilit apărare în fiecare gospodărie.

Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa

Precum sute de milioane de alți urmași ai Domnului Isus Hristos, noi respectăm legile și poruncile Bibliei, ne bucurăm de harul abundent al Domnului Isus Hristos ne adunăm împreună, ne rugăm, dăm slavă și servim în numele Domnului Isus Hristos– și toate acestea le facem sub protecția și grija Domnului. Deseori suntem slabi și deseori puternici. Credem că toate acțiunile noastre sunt în conformitate cu învățăturile Domnului. Se înțelege de la sine, atunci, că noi credem, de asemenea, despre noi înșine că mergem pe calea supunerii față de voia Tatălui din ceruri.

Originea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă datorită arătării și lucrării Lui – Domnul Isus Cel care S-a întors – Hristosul zilelor de pe urmă și, de asemenea în temeiul judecății Lui drepte și a mustrării Lui. Biserica este compusă de toți cei care acceptă cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și sunt cuceriți și mântuiți de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost întemeiată în întregime de Dumnezeu Atotputernic în mod personal și este condusă și păstorită în mod personal de El și, în niciun caz nu a fost înființată de niciun om. Acesta este un fapt recunoscut de toți aleșii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

Vai de cei care Îl răstignesc încă o dată pe Dumnezeu

În timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat în China pentru a lucra și a exprimat milioane de cuvinte, cucerind și mântuind un grup de oameni prin cuvântul Său și introducând noua epocă a judecății începând cu casa lui Dumnezeu. Astăzi, răspândirea lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și-a atins punctul culminant în China continentală.

Contactează-ne pe Messenger