Sunt Dumnezeu Atotputernic şi Domnul Isus un singur Dumnezeu?

octombrie 2, 2018

Când omenirea a fost coruptă de Satana, Dumnezeu a început planul său de gestionare (planul mântuirii) pentru mântuirea omenirii. Dumnezeu a îndeplinit trei etape de lucru pentru mântuirea omenirii. În timpul Epocii Legii, Dumnezeu Iahve a emis legile şi a călăuzit viaţa omenirii, făcându-i pe oameni să ştie că trebuie să se închine lui Dumnezeu şi făcându-i să ştie ce este păcatul. Dar odată cu sosirea ultimelor etape ale Epocii Legii, corupţia omenirii a devenit tot mai profundă şi oamenii au încălcat adesea legile şi au păcătuit împotriva lui Iahve. Ei s-au confruntat cu riscul de a fi condamnaţi şi ucişi din cauza încălcărilor lor. Astfel, ca răspuns la nevoile omenirii, în timpul Epocii Harului, Dumnezeu a luat formă umană şi a devenit Domnul Isus. El a fost pironit pe cruce de dragul omenirii şi l-a răscumpărat pe om din păcat, permiţând oamenilor să vină înaintea lui Dumnezeu şi să se roage lui Dumnezeu, să se confeseze şi să se pocăiască, să fie iertaţi de păcatele lor şi să trăiască sub bogăţiile harului şi binecuvântărilor lui Dumnezeu. Dar, pentru că natura păcătoasă a oamenilor nu fusese încă rezolvată şi ei încă păcătuiau adesea şi se împotriveau lui Dumnezeu, în Epoca Împărăţiei, Dumnezeu a devenit încă o dată trup, folosind numele de Dumnezeu Atotputernic pentru a exprima toate adevărurile pentru mântuirea şi purificarea omenirii în temeiul lucrării de răscumpărare a Domnului Isus, înlăturând natura păcătoasă a omenirii, determinând omenirea să înceteze cu neascultarea şi opoziţia faţă de Dumnezeu, permiţând oamenilor să se supună cu adevărat lui Dumnezeu şi să se închine lui Dumnezeu şi, în cele din urmă, să conducă omenirea către o destinaţie frumoasă. Chiar dacă lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în Epoca Legii, Epoca Harului şi Epoca Împărăţiei a fost diferită, iar numele pe care El le-a luat şi firea pe care El le-a arătat au fost diferite, esenţa şi scopurile lucrării Lui sunt aceleaşi – toate acestea sunt pentru a salva omenirea şi toată lucrarea este făcută de Dumnezeu Însuşi. După cum Atotputernicul Dumnezeu a spus, „De la lucrarea lui Iahve până la cea a lui Isus, și de la lucrarea lui Isus până la cea a etapei actuale, aceste trei etape acoperă într-un fir continuu întregul sortiment al gestionării lui Dumnezeu și sunt toate lucrarea unui singur Duh. De la crearea lumii, Dumnezeu a fost întotdeauna ocupat cu gestionarea omenirii. El este Începutul și Sfârșitul, El este Primul și Ultimul și El este Cel care începe o epocă și Cel care încheie epoca. Cele trei etape ale lucrării, în diferite epoci și în diferite locații, sunt fără îndoială lucrarea unui singur Duh. Toți aceia care separă aceste trei etape se află în opoziție față de Dumnezeu. Acum, se cuvine să înțelegi că toată lucrarea din prima etapă și până astăzi este lucrarea unui singur Dumnezeu, lucrarea unui singur Duh. În privința aceasta nu poate exista nicio îndoială” („Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)” din Cuvântul Se arată în trup).

Timp de mii de ani, puţini oameni au ştiut cu adevărat că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu Însuşi, că El este arătarea lui Dumnezeu şi că Domnul Isus este întruparea lui Iahve. De fapt, Biblia a profetizat de mult timp acest lucru în mod clar. În cartea lui Isaia, s-a spus că „Totuşi Iahve a găsit cu cale să-L zdrobească; L-a făcut să sufere: când vei din face sufletul Lui o jertfă pentru păcat (sau: când Se va da pe Sine ca jertfă pentru păcat)” (Isaia 53:10). Din acest pasaj al Bibliei se poate vedea că pentru ca Domnul Isus să slujească drept jertfă pentru păcat, înseamnă că Iahve S-a oferit pe Sine ca jertfă pentru păcat şi că Domnul Isus era Iahve. Domnul Isus, de asemenea a spus, „Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). „Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl!” (Ioan 10:38). „Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Când Domnul Isus a spus că „Eu şi Tatăl una suntem,” spunea că El şi Iahve sunt un Duh. Cuvintele rostite de Domnul Isus şi cele rostite de Iahve sunt aceleaşi – ambele sunt adevărul, ele sunt vorbe ale unui singur Duh şi sursa lor este aceeaşi; adică, Domnul Isus şi Iahve sunt un singur Dumnezeu. În acelaşi mod, originea cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă şi de cele ale Domnului Isus este aceeaşi, ele sunt vorbele Duhului Sfânt, ele sunt adevărul şi ele sunt vocea lui Dumnezeu. Cei care cred în Domnul ştiu cu toţii că un număr mai mare de profeţii din Biblie se referă la întoarcerea Domnului şi la lucrarea judecăţii lui Dumnezeu al zilelor de pe urmă. Aşa cum a spus Domnul Isus: „Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:3). „Iată, Eu vin curând” (Apocalipsa 22:12). „Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere şi mare slavă” (Luca 21:27). „Iată, Eu vin ca un hoţ” (Apocalipsa 16:15). „Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:48). În prima epistolă a lui Petru se spunea, de asemenea, că: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). Se vorbea foarte clar în aceste scripturi că Domnul Isus Se va întoarce în zilele de pe urmă şi va exprima cuvintele şi va face lucrarea de judecată. Când Dumnezeu Atotputernic soseşte în zilele de pe urmă, El face lucrarea judecăţii începând de la casa lui Dumnezeu în temeiul lucrării de răscumpărare a Domnului Isus şi exprimă toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omenirii. Deşi lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic şi cea a Domnului Isus sunt diferite, sursa lor este aceeaşi – singurul Dumnezeu! Aceasta îndeplineşte complet profeţia Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). Dumnezeu Atotputernic întrupat, al zilelor de pe urmă, este întruchiparea Duhului adevărului; Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus.

Parts of Scripture quotations in this publication are from Biblica, Inc.®. Used by permission. Used by permission. All rights reserved worldwide.

Use of trademark Biblica, Inc.® requires the permission of Biblica, Inc.®.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger