Care sunt obiectivele Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic?

octombrie 2, 2018

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic îşi udă şi îşi păstoreşte credincioşii întru totul potrivit cuvintelor lui Dumnezeu din Biblie şi din Cuvântul Se arată în trup, exprimat de Dumnezeu Atotputernic, astfel încât fiecare credincios să poată, sub îndrumarea, asigurarea, udarea şi păstorirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic, să înţeleagă toate adevărurile din cuvintele lui Dumnezeu, să aibă perspectiva corectă asupra vieţii şi a valorilor, să aibă obiectivele potrivite de a fi urmărite/de urmărit, să urmeze calea lui Dumnezeu, să se tină de însărcinările date de Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu, fiind lumina lumii şi sarea pământului, să fie lăudat de Dumnezeu şi să fie destoinic să moştenească făgăduinţele lui Dumnezeu.

Biserica urmăreşte să înfiinţeze o biserică care este după inima lui Dumnezeu, astfel încât credincioşii să poată sluji şi să se întreţină reciproc în cuvintele şi dragostea lui Dumnezeu, să poată asculta şi să se închine lui Dumnezeu Atotputernic, Hristosul zilelor de pe urmă şi să poată deveni o adevărată mărturie în favoarea lui Dumnezeu şi o manifestare a gloriei lui Dumnezeu.

Biserica urmărește să se răspândească şi să depună mărturie despre Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu Atotputernic, permiţând oamenilor să vadă că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Cel care S-a întors în zilele de pe urmă şi că El S-a angajat în lucrarea de „înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17) (NTLR®) profetizată în Biblie, care este tocmai lucrarea lui Dumnezeu de a purifica şi salva omul pe deplin în zilele de pe urmă. Doar prin acceptarea tuturor adevărurilor exprimate de Dumnezeu Atotputernic poate omul să se elibereze de firea sa satanică, să scape din robia păcatului, să fie purificat, să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L asculte şi să I se închine, să trăiască o viaţă plină de sens şi să supravieţuiască nenorocirilor din zilele de pe urmă şi să intre în Împărăţia lui Dumnezeu – numai aceasta este destinaţia frumoasă a omenirii. Răspândirea şi depunerea mărturiei cu privire la lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă şi prin aceasta aducerea înaintea lui Dumnezeu a tuturor celor care recunosc existenţa Lui şi iubesc adevărul pentru ca ei să accepte şi să câştige mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă – aceasta este însărcinarea lui Dumnezeu pentru aleşii Săi şi scopurile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger