Cum a luat fiinţă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?

octombrie 2, 2018

Asemenea bisericilor creştinismului, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a apărut datorită lucrării lui Dumnezeu devenit trup. Bisericile creştinismului au luat fiinţă datorită arătării şi lucrării Domnului Isus devenit trup, iar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat fiinţă datorită arătării şi lucrării lui Dumnezeu Atotputernic întrupat al zilelor de pe urmă. Astfel, de-a lungul veacurilor, bisericile au fost înființate datorită arătării şi lucrării lui Dumnezeu devenit trup. Lucrarea fiecărui pas al întrupării lui Dumnezeu exprimă multe adevăruri şi mulţi oameni ajung să-L accepte şi să-L urmeze pe Dumnezeu datorită acestor adevăruri exprimate de Dumnezeu, dând astfel naştere bisericilor. Din aceasta se poate vedea că bisericile se formează de la cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu şi Îl urmează pe Dumnezeu. Aceste adunări ale aleşilor lui Dumnezeu se numesc biserici. Bisericile creştinismului au fost înființate de arătarea şi lucrarea Domnului Isus întrupat acum două mii de ani. Domnul Isus a predicat, „Pocăiţi-vă, pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” (Matei 4:17), (NTLR®) şi a făcut lucrarea de răscumpărare şi a exprimat adevărurile pe care oamenii din Epoca Harului trebuiau să le pună în practică şi să le pătrundă, mulţi oameni au început apoi să creadă în El şi să-L urmeze pe Domnul şi astfel au apărut bisericile din acea vreme. După aceea, Evanghelia Domnului Isus s-a răspândit în toate ţările şi teritoriile, până în zilele de pe urmă, când s-a răspândit până la marginile pământului, şi astfel au apărut biserici creştine în fiecare ţară. Acestea erau bisericile Epocii Harului. În timpul etapelor finale ale zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic întrupat se arată şi lucrează în China continentală. La întemeierea lucrării de răscumpărare aparţinând Domnului Isus în timpul Epocii Harului, Dumnezeu Atotputernic realizează lucrarea de „înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17) (NTLR®) profetizată în Biblie. Întregii omeniri, Dumnezeu Atotputernic îi dezvăluie toate misterele planului de mântuire de şase mii de ani al lui Dumnezeu şi exprimă toate adevărurile pentru purificarea şi mântuirea omenirii. Datorită arătării şi a lucrării lui Dumnezeu Atotputernic al zilelor de pe urmă, mulţi oameni din diferite confesiuni ale lumii religioase, oameni care au crezut în Domnul timp de mulţi ani, au auzit, în sfârşit, glasul lui Dumnezeu şi au văzut că Domnul Isus a venit şi a făcut lucrarea judecăţii din zilele de pe urmă. Ei au confirmat că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus şi, din acest motiv, au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. În China continentală, cel puţin câteva milioane de oameni (zeci de milioane, potrivit statisticilor guvernului comunist chinez) au acceptat şi acum Îl urmează pe Dumnezeu Atotputernic. Astfel, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este în întregime rezultatul arătării şi lucrării lui Dumnezeu Atotputernic. A fost stabilită personal de Dumnezeu Atotputernic, şi nu de vreo persoană. Fiecare creştin din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic recunoaşte pe deplin că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus, Hristosul din zilele de pe urmă şi arătarea lui Dumnezeu. Creştinii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic se roagă la numele lui Dumnezeu Atotputernic. Ceea ce ei citesc, ascultă şi împărtăşesc sunt cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, iar lucrurile de care ei se apucă strâns sunt toate adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic. Aceste adevăruri sunt calea vieţii veşnice aduse de Dumnezeu în zilele de pe urmă. În lucrarea Lui, Dumnezeul întrupat al zilelor de pe urmă, de asemenea, a numit şi a mărturisit personal în favoarea omului folosit de Dumnezeu pentru a putea să coopereze în lucrarea lui Dumnezeu – exact ca şi atunci când a lucrat Domnul Isus, El a ales şi i-a numit personal pe cei doisprezece apostoli. Aceşti oameni care sunt folosiţi de Dumnezeu, cu toate acestea, doar cooperează în lucrarea lui Dumnezeu şi sunt incapabili să lucreze în locul lui Dumnezeu. Bisericile nu au fost fondate de către ei, iar cel în care aleşii lui Dumnezeu cred şi pe care îl urmează nu este unul dintre cei care sunt folosiţi de Dumnezeu. Bisericile Epocii Harului nu au fost înfiinţate de Pavel şi de ceilalţi apostoli, ci înființate de lucrarea Domnului Isus; ele au fost stabilite personal de Domnul Isus. În acelaşi mod, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă nu a fost fondată nici ea de omul folosit de Dumnezeu, ci a luat naştere din lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. A fost înfiinţată personal de Dumnezeu Atotputernic şi este păstorită de El Însuşi; omul folosit de Dumnezeu doar udă, călăuzeşte şi se îngrijeşte de biserici, îndeplinindu-şi datoria. Deşi aleşii lui Dumnezeu sunt conduşi, udaţi şi îngrijiţi de omul folosit de Dumnezeu, Acela în care cei aleşi de Dumnezeu cred şi pe care Îl urmează este Dumnezeu Atotputernic – ceea ce este un fapt pe care nimeni nu îl poate nega. Cei mai mulţi din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic sunt oameni din diferite confesiuni care au crezut în Domnul timp de mulţi ani. Toţi înţeleg Biblia şi, în aceste diferite confesiuni, mărturisesc că Domnul Isus a venit, că El este Dumnezeu Atotputernic şi că a făcut lucrarea judecăţii din zilele de pe urmă. Ca urmare a faptului că văd că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul şi vocea lui Dumnezeu, mulţi oameni ajung să-L accepte pe Dumnezeu Atotputernic. Ei sunt primul grup de oameni care sunt aduși în fața lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic s-a născut din oameni din creştinism, catolicism şi alte confesiuni care au acceptat numele lui Dumnezeu Atotputernic. Astăzi, majoritatea oamenilor din diferite confesiuni au început să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, îndeplinind astfel profeţia din Biblie „toate neamurile vor curge spre el” (Isaia 2:2). (NTLR®) În cele din urmă, toţi cei care cred cu adevărat în Dumnezeu se vor întoarce la Dumnezeu Atotputernic; acest lucru este inevitabil, pentru că a fost de mult timp planificat de Dumnezeu, este decretul lui Dumnezeu şi nimeni nu îl poate schimba!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger