Vai de cei care Îl răstignesc încă o dată pe Dumnezeu

mai 20, 2018

În timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat în China pentru a lucra și a exprimat milioane de cuvinte, cucerind și mântuind un grup de oameni prin cuvântul Său și introducând noua epocă a judecății începând cu casa lui Dumnezeu. Astăzi, răspândirea lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și-a atins punctul culminant în China continentală. Majoritatea oamenilor din confesiunile creștine care urmăresc adevărul s-au întors înaintea tronului lui Dumnezeu. Dumnezeul întrupat a împlinit lucrarea „venirii secrete a Fiului omului” prevestită în Biblie și în curând Se va arăta în mod public fiecărei națiuni și fiecărui loc din lume. Toți oamenii din toate națiunile și locurile care însetează după arătarea lui Dumnezeu vor privi arătarea publică al lui Dumnezeu. Nicio forță nu poate împiedica sau distruge împărăția lui Dumnezeu și oricine se opune lui Dumnezeu va fi pedepsit de mânia lui Dumnezeu, așa cum spun cuvintele lui Dumnezeu: „Poporul Meu așteaptă sosirea zilei Mele, cu toții tânjesc după venirea zilei Mele. Ei așteaptă ca Eu să aduc răsplată întregii omeniri și să aranjez destinația omenirii în calitatea Mea de Soare al dreptății. Împărăția Mea prinde contur deasupra întregului univers, iar tronul Meu stăpânește în inimile a sute de milioane de oameni. Cu ajutorul îngerilor, marea Mea realizare se va înfăptui în curând. Toți fiii Mei și poporul Meu așteaptă întoarcerea Mea cu răsuflarea tăiată, tânjind după reunirea Mea cu ei, fără a mai fi vreodată despărțiți. Cum ar putea populația diversă a Împărăției Mele să nu alerge unii spre alții în fericită celebrare datorită faptului că Eu voi fi împreună cu ei? Poate aceasta să fie o reunire pentru care să nu trebuiască plătit nici un preț? Eu sunt vrednic de respect în ochii tuturor oamenilor, Eu sunt proclamat în cuvintele tuturor. Când Mă voi întoarce, în plus, voi cuceri toate forțele dușmane. A sosit vremea! Îmi voi pune lucrarea în mișcare, voi domni ca Împărat printre oameni! Sunt pe cale de a Mă întoarce! Și sunt gata să pornesc! Aceasta este ceea ce speră cu toții, este ceea ce își doresc. Voi lăsa ca întreaga omenire să vadă venirea zilei Mele și o voi lăsa să întâmpine venirea zilei Mele cu bucurie!” („Capitolul 27” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). „Toți cei pe care îi iubesc vor trăi cu siguranță pentru veșnicie și toți cei care se împotrivesc Mie vor fi cu siguranță mustrați de Mine pentru veșnicie. Pentru că Eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-i voi cruța cu ușurință pe oameni pentru tot ceea ce au făcut. Eu voi veghea asupra întregului pământ și, apărând în Răsăritul lumii cu dreptate, măreție, mânie și mustrare, Mă voi arăta nenumăratelor mulțimi de oameni!” („Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup).

Lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu a revelat toți anticriștii, profeții falși și înșelătorii. A expus credincioși falși care caută doar harul lui Dumnezeu, să mănânce pâinile și să se sature. Cuvântul de judecată al lui Dumnezeu este ca o sabie ascuțită, cu două tăișuri, care străpunge inima și spiritul omului, făcându-i pe cei care urăsc să fie dojeniţi, care disprețuiesc cuvintele pure și care nu iubesc adevărul, să-și arate adevărata față.

În cuvintele pe care Dumnezeu le exprimă în timpul venirii Sale pe ascuns ca să lucreze, privim adevărul împotrivirii omenirii față de Dumnezeu și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, care se manifestă în principal în trei aspecte:

1. Faptul că omenirea păcătuiește, se opune și se răzvrătește deseori împotriva lui Dumnezeu este cu totul din cauză că, în urma coruperii oamenilor de către Satana, natura lor a fost posedată de diferitele veninuri ale Satanei și a devenit una care se opune și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Astfel, ei păcătuiesc în fiecare zi și, adesea, își mărturisesc păcatele, dar încă nu se pot elibera de robia și de încătușarea naturii lor satanice. Natura omului care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu este rădăcina păcatului său.

2. Omenirea a fost profund coruptă de Satana. Inimile oamenilor au fost umplute cu nimic altceva decât cu filosofiile lui Satana, regulile vieții lui Satana și modurile de gândire ale lui Satana, făcându-le incapabile de a înțelege sau de a ști că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Fără luminarea și iluminarea Duhului Sfânt, omenirea nu poate accepta adevărul. Chiar dacă omenirea coruptă crede în Dumnezeu, oamenii recunosc doar că există Dumnezeu; ei nu recunosc că Dumnezeu este adevărul. Ca atare, omenirea coruptă adesea Îl judecă pe Dumnezeu, Îl atacă, I se opune și se răzvrătește împotriva Lui.

3. Omenirea a fost coruptă prea profund de Satana. Chiar și cei care au crezut în Dumnezeu timp de mulți ani, nu vor cunoaște niciodată pe Dumnezeu fără judecata și mustrarea Lui sau lucrarea de mântuire a cărnii întrupate. În credința lor în Dumnezeu, ei pot să se bucure doar de harul lui Dumnezeu și să recunoască faptul că Dumnezeu există cu adevărat. Ei nu-L pot cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Ei pot fi umpluți numai cu doctrine și noțiuni religioase, devenind din ce în ce mai aroganți și îndreptățiți de sine și chiar îndrăznind să-L judece pe Dumnezeu, să-L denunțe pe Dumnezeu și să blasfemieze lucrarea lui Dumnezeu. Aceste lucruri nu sunt nimic nou, ci se întâmplă frecvent în lumea religioasă, ceea ce solicită o reflecție profundă a oamenilor și care a împlinit complet cuvintele lui Isus: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” (Matei 7:21-23). Am văzut cu toții în mod clar că, în lumea religioasă, există prea mulți oameni care lucrează în numele Domnului, dar se opun și condamnă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Toți aceia care cred în Dumnezeu, însă doar recunosc că există Dumnezeu și nu știu că Dumnezeu este adevărul, sunt pasibili de a se opune lui Dumnezeu, de a-L ataca și de a blasfemia împotriva lui Dumnezeu. Cunoscând oarecum Biblia și doctrina religioasă, ei cred că posedă adevărul și că Îl cunosc pe Dumnezeu. Ei îndrăznesc chiar să blasfemieze împotriva lucrării Duhului Sfânt și să-L înfrunte pe Hristos întrupat. Singurul lucru care îi așteaptă este mustrarea și judecata cea dreaptă, măreață și plină de mânie a lui Dumnezeu. În ziua sosirii publice a lui Dumnezeu, totul va fi dezvăluit!

De la oameni care predică evanghelia în diferite locuri, am auzit deseori că mulți dintre aceia care s-au împotrivit cândva lucrării lui Dumnezeu Atotputernic sau care au intervenit și s-au împotrivit acceptării de către oameni a lui Dumnezeu Atotputernic, au fost pedepsiți și blestemați în diferite măsuri. Se poate spune că acest lucru, într-o oarecare măsură, a jucat un rol motivant pozitiv în lucrarea noastră evanghelică. După ce am auzit astfel de informații, nu am putut decât să lăudăm dreptatea lui Dumnezeu; mai mult decât atât, am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile. În plus, reverența și admirația față de Dumnezeu au apărut spontan în inimile noastre. Dumnezeu nu va abandona oile care Îi aparțin, cu atât mai puțin va lăsa să scape pe oricine săvârșește răul și care se împotrivește Lui. Dumnezeu este omniprezent și omnipotent, iar lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi împiedicată de nicio putere ostilă. Dumnezeu ne-a arătat atât de multe cazuri în care răul a fost pedepsit. Credem că acesta este, de asemenea, un avertisment tăcut pentru fiecare dintre noi. Astfel, am compilat numeroase cazuri în care oamenii au fost pedepsiți, a căror sferă acoperă diferite confesiuni catolice şi creștine. Perioada este numai din 1993 până în 2002, iar locațiile cuprind 24 de provincii și orașe municipale. În total, am adunat mai mult de zece mii de cazuri în care oamenii au fost pedepsiți pentru că s-au împotrivit lui Dumnezeu Atotputernic, printre care am ales mai mult de opt sute șaptezeci care sunt tipice. Însă doar aceste cazuri sunt suficiente pentru ca toți oamenii să învețe lecții din ele (vezi Exemple tipice de pedeapsă pentru împotrivirea față de Dumnezeu Atotputernic).

Din aceste cazuri șocante ale celor care au fost pedepsiți pentru că s-au împotrivit lui Dumnezeu, am identificat patru tipuri principale de oameni care erau relativ vehemenți în împotrivirea lor față de Dumnezeu:

Primul: Acești oameni au fost înșelați de alții sau au fost înrobiți de slujitori răi, ca urmare a faptului că nu cunoșteau lucrarea Duhului Sfânt și că nu puteau discerne. Astfel, ei i-au urmat în săvârșirea răului și au repetat ca niște papagali cuvintele lor, rostind multe cuvinte în rezistența față de Dumnezeu și făcând fapte rele pentru a împiedica pe oameni să accepte lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a aplicat numai pedepse ușoare asupra acestor oameni și nu le-a pus capăt vieții. Unii dintre ei au avut boli ciudate, iar unii au avut accidente sau membrii familiilor lor au suferit o catastrofă. Dumnezeu a dat acestui tip de oameni șansa de a se pocăi. Bineînțeles, au existat și unii îndeosebi de încăpățânați, care încă nu s-au trezit după ce au fost pedepsiți; ei au continuat să facă răul și, astfel, au fost îndepărtați.

Al doilea: Majoritatea acestor oameni au fost liderii diferitelor confesiuni. Ei s-au confruntat cu alegerea între poziția lor și Dumnezeu. De dragul poziției lor, au renunțat la calea adevărată, s-au împotrivit în mod deliberat lucrării lui Dumnezeu și au controlat pe oamenii aflați în grija lor. Pentru a se bucura la nesfârșit de beneficiile aduse de poziția lor, au înșelat și i-au prins în cursă pe oameni. Se părea că și-ar pierde poziția, dacă și-ar fi pierdut oamenii, iar ei nu puteau trăi fără poziția lor. De aceea, au făcut tot ce au putut pentru a concura cu Dumnezeu pentru poporul Său ales, numind oile lui Dumnezeu oile lor. Erau antihriști tipici. Ceea ce au slujit a fost poziția și traiul lor. Inimile lor au devenit din ce în ce mai împietrite. Ei s-au bucurat de harul lui Dumnezeu și totuși au vrut, de asemenea, să controleze pe poporul ales al lui Dumnezeu, fără să îi dea nici măcar libertatea de alegere ce i se cuvenea. Aceștia erau slujitorii cei răi, prorociți de Domnul Isus. Dumnezeu i-a pedepsit, de asemenea, pe acești oameni în măsuri diferite în funcție de comportamentul lor și le-a dat șansa de a se pocăi. Dar unii dintre ei au mers și mai departe și au preferat să moară, mai degrabă decât să se pocăiască. Astfel Dumnezeu le-a pus capăt vieţii. Celor care s-au controlat sau au încetat să mai comită răul după ce au fost pedepsiți, Dumnezeu le-a cruțat viețile și încă mai așteaptă ca ei să se pocăiască.

Al treilea: Acești oameni au fost anterior posedați de spirite rele, sau, în unele cazuri, s-au bazat pe spirite rele pentru a demonstra puteri supranaturale. Acești oameni au crezut în lucrarea duhurilor rele din interiorul lor, dar nu cunoscut câtuşi de puţin lucrarea Duhului Sfânt. Ca rezultat, când le-a fost predicată noua lucrare a lui Dumnezeu, aceasta a provocat o puternică opoziție în ei. Acest tip de oameni au fost în mod special ostili față de lucrarea Duhului Sfânt și au disprețuit adevărul exprimat de Dumnezeu mai presus de toate. În toate confesiunile, vocea împotrivirii lor față de Dumnezeu a fost cea mai zgomotoasă, acțiunile lor erau cele mai răuvoitoare, iar opoziția lor față de Dumnezeu era cea mai agresivă și înflăcărată. Acești oameni au fost uneltele duhurilor rele, dușmanii lui Dumnezeu și complicii Satanei, și astfel au ajuns cu toții să fie blestemați și au fost condamnați la pierzare și distrugere.

Al patrulea: Acești oameni care au fost pedepsiți au fost coloana vertebrală, instruiți de către de Biserica Three-Self. Ei au slujit și și-au dedicat viața în mod special pentru Partidul Comunist și au fost duşmanii tuturor celor care credeau cu adevărat în Dumnezeu. Susținuți de puterea statului, i-au persecutat pe cei care au urmat cu adevărat pe Dumnezeu și au depus mărturie despre El, servind drept unelte ale guvernului. Ei au ținut în mână „vasul de orez” acordat de Partidul Comunist, au vorbit și și-au dedicat viața pentru Partidul Comunist și au devenit purtători de cuvânt ai Partidului Comunist în lumea religioasă. Partidul Comunist era, de fapt, stăpânul lor. Acești oameni au ocupat poziții de conducere în biserici în majoritatea locurilor și au controlat pe mulți credincioși ignoranți aflați în mâinile lor. Acești oameni nu erau decât diavoli care s-au opus lui Dumnezeu. Ei erau cu adevărat necredincioși în creștinism. Deși au fost de necontrolat pentru o vreme, au fost condamnați să fie blestemați și distruși.

Aceste figuri celebre din diferitele confesiuni catolice şi creştine au fost toate pedepsite de Dumnezeu și chiar au fost blestemate și au murit, deoarece au condamnat lucrarea lui Dumnezeu și au împiedicat voința lui Dumnezeu de la a fi îndeplinită. Nu este acest lucru vrednic de a fi deliberat de către oameni? Dacă Cel căruia s-au împotrivit nu ar fi Dumnezeu, cine ar putea să-i pedepsească și să le ia viața? Dacă ar aparține cu adevărat lui Dumnezeu, cine ar avea puterea de a le lua viața din mâna lui Dumnezeu? Nu recunoașteți că Dumnezeu este drept?

Din cazurile acestor patru tipuri de oameni și din acțiunile lor, putem vedea clar că, prin natura lor, nu le-a plăcut adevărul. Ei au păstrat o atitudine ostilă față de lucrarea lui Dumnezeu de mântuire și transformare a omului prin judecată și mustrare, au disprețuit extrem de mult cuvântul lui Dumnezeu care dezvăluie natura omului și străpunge sufletul omului, și chiar au izbucnit în furie ca și cum venirea lui Dumnezeu le-ar fi întrerupt visul plăcut. Astfel, inimile lor care se plângeau împotriva lui Dumnezeu și natura lor de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu au fost complet expuse. Ei chiar au condamnat, au hulit și s-au opus lui Dumnezeu fără scrupule, plini de aroganță supremă. Ei erau mult mai răi decât fariseii care L-au persecutat pe Domnul Isus acum două mii de ani. Faptele lor rele au condus, în final, la pedepsirea și blestemarea lor. Mulți dintre ei și-au dat seama că firea lui Dumnezeu nu trebuie să fie cu adevărat deranjată numai atunci când ei mor. Dar ei puteau doar să plângă și să scrâșnească din dinţi în întuneric. Faptele au dovedit că cei care Îl răstignesc încă o dată pe Hristos vor fi condamnați!

Dumnezeu Atotputernic a spus: „Împărăția se extinde în mijlocul umanității, se formează în mijlocul umanității, se ridică în mijlocul umanității; nu există nicio forță care poate distruge Împărăția Mea. Dintre oamenii Mei care sunt în Împărăția de astăzi, care dintre voi nu este o ființă umană între ființe umane? Care dintre voi se află în afara condiției umane? Când noul Meu punct de început este anunțat mulțimii, cum va reacționa umanitatea? Ați văzut cu proprii voștri ochi starea omenirii; sigur nu nutriți încă speranțe de a rezista pentru totdeauna în această lume? Acum merg în mijlocul poporului Meu, trăiesc în mijlocul poporului Meu. În prezent, cei care Îmi poartă o iubire sinceră sunt binecuvântați; binecuvântați sunt cei care Mi se supun, aceștia cu siguranță se vor afla în Împărăția Mea; binecuvântați sunt cei care Mă cunosc, aceștia cu siguranță își vor exercita putere în Împărăția Mea; binecuvântați sunt cei care Mă urmează, aceștia cu siguranță vor scăpa de robia Satanei și se vor bucura de binecuvântări în Mine; binecuvântați sunt cei capabili să se lepede de ei înșiși, cu siguranță, aceștia vor intra în posesiunea Mea și vor moșteni abundența Împărăției Mele. Pe cei care aleargă încoace și încolo de dragul Meu, Mi-i voi aminti, pe cei care fac eforturi de dragul Meu, îi voi îmbrățișa cu bucurie, celor care Îmi aduc daruri, le voi oferi bucurii. Pe cei care găsesc fericirea în cuvintele Mele, îi voi binecuvânta; cu siguranță, ei vor fi stâlpii care vor susține acoperișul Împărăției Mele, cu siguranță ei vor avea o recompensă inegalabilă în casa Mea și nimeni nu se poate compara cu ei. Ați acceptat vreodată binecuvântările care v-au fost date? Ați căutat vreodată făgăduințele care au fost făcute pentru voi? Voi, cu siguranță, sub îndrumarea luminii Mele, veți străpunge încleștarea forțelor întunericului. Cu siguranță, în mijlocul întunericului, nu veți pierde lumina care vă ghidează. Voi sigur veți fi stăpânii întregii creații. Veți fi desigur învingători înaintea Satanei. Cu siguranță, la căderea împărăției marelui balaur roșu, vă veți ridica în mijlocul nenumăratelor mulțimi ca să fiți martori biruinței Mele. Veți fi desigur hotărâți și de neclintit în țara Sinim. Prin suferințele pe care le îndurați, veți moșteni binecuvântarea care vine de la Mine și, cu siguranță, Îmi veți emana slava în întregul univers.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Originea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă datorită arătării și lucrării Lui – Domnul Isus Cel care S-a întors – Hristosul zilelor de pe urmă și, de asemenea în temeiul judecății Lui drepte și a mustrării Lui. Biserica este compusă de toți cei care acceptă cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și sunt cuceriți și mântuiți de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost întemeiată în întregime de Dumnezeu Atotputernic în mod personal și este condusă și păstorită în mod personal de El și, în niciun caz nu a fost înființată de niciun om. Acesta este un fapt recunoscut de toți aleșii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa

Precum sute de milioane de alți urmași ai Domnului Isus Hristos, noi respectăm legile și poruncile Bibliei, ne bucurăm de harul abundent al Domnului Isus Hristos ne adunăm împreună, ne rugăm, dăm slavă și servim în numele Domnului Isus Hristos– și toate acestea le facem sub protecția și grija Domnului. Deseori suntem slabi și deseori puternici. Credem că toate acțiunile noastre sunt în conformitate cu învățăturile Domnului. Se înțelege de la sine, atunci, că noi credem, de asemenea, despre noi înșine că mergem pe calea supunerii față de voia Tatălui din ceruri.

Răspândirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic în China

În 1995, lucrarea de depunere a mărturiei pentru Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic a început în mod oficial în China continentală. Prin recunoștința noastră față de Dumnezeu și cu o iubire adevărată, am confirmat arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic fraților și surorilor din diferite confesiuni. Nu ne-am așteptat să suferim împotrivire și calomnie extremă din partea liderilor lor. Am putut doar să venim înaintea lui Dumnezeu Atotputernic să ne rugăm sincer, rugându-L pe Dumnezeu să lucreze în persoană. Începând cu 1997, am privit cum Duhul Sfânt a lucrat la scară mare. A existat o creștere rapidă a membrilor bisericilor în diferite locații.

O scurtă introducere despre contextul arătării și lucrării lui Hristos al zilelor de pe urmă în China

China este țara unde locuiește marele balaur roșu și este locul care s-a împotrivit lui Dumnezeu și L-a condamnat foarte dur de-a lungul istoriei. China este ca o fortăreață a demonilor și o închisoare controlată de diavolul, impenetrabilă și impermeabilă. De asemenea, regimul marelui balaur roșu stă de gardă la toate nivelurile și a stabilit apărare în fiecare gospodărie.

Contactează-ne pe Messenger