Întrebarea 1: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?

Răspuns:

Dacă citim Biblia mai atent, nu e greu să găsim dovezi în acest sens. În diferite pasaje din Biblie, se prorocește foarte clar că a doua venire a Domnului va fi prin întrupare. De pildă: „Deci, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!(Luca 12:40). „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). Toate aceste prorociri vorbesc despre „Fiul omului” sau despre „venirea Fiului omului”. Expresia „Fiul omului” se referă la Cel care e născut din om și are umanitate normală. Deci Duhul nu poate fi numit „Fiul omului”. De pildă, Iahve Dumnezeu e Duh și de aceea nu poate fi numit „Fiul omului”. Unii oameni au văzut îngeri, iar îngerii sunt și ei ființe duhovnicești, așa că nu pot fi numiți „Fiul omului”. Toți cei care au înfățișare de om, dar formează un trup spiritual, nu pot fi numiți „Fiul omului”. Domnul Isus întrupat a fost numit „Fiul omului” și „Hristos”, deoarece El S-a întrupat din Duhul lui Dumnezeu și, astfel, a devenit un om obișnuit și normal care trăia alături de alți oameni. Deci, când Domnul Isus a spus „Fiul omului” și „venirea Fiului omului”, El se referea la venirea lui Dumnezeu prin întrupare în zilele de pe urmă.

– Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

Domnul Isus a profețit că va veni iar ca Fiu al Omului. Fiul Omului se referă la Dumnezeu întrupat, asemeni Domnului Isus întrupat care arată ca o persoană obișnuită și normală la exterior, care mănâncă, bea, doarme și umblă. Dar trupul spiritual după ce El a fost înviat era diferit, Putea să treacă prin pereți, să apară și să dispară. Era supranatural. Deci El nu putea fi numit Fiul Omului. Referitor la întoarcerea Fiului Omului, Domnul Isus a spus: „Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:25). Dar, conform celor spuse de tine, Domnul Se va întoarce în trup spiritual, coborând pe un nor și apărând în public. Toți I se vor închina și Îl vor venera; cine ar cuteza să I se opună? Domnul Isus a spus: „Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație.” Cum să se împlinească aceste cuvinte? Doar când Dumnezeu întrupat Se arată să lucreze ca Fiul Omului, doar când ei nu-L recunosc, doar atunci vor cuteza să-L respingă, conform noțiunilor și imaginației lor. Nu credeți că acesta este adevărul? Da, într-adevăr este adevărat. În plus, Domnul Isus a profețit, de asemenea: „Dar despre ziua sau ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl(Marcu 13:32). „Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine(Apocalipsa 3:3). Dacă Domnul ar coborî pe un nor într-un trup spiritual, atunci toată lumea ar ști și ar putea să-L vadă. Dar Domnul Isus a profețit că la întoarcere va fi „nu știe nimeni,” „nici Fiul,” și „voi veni ca un hoț.” Cum se vor împlini aceste cuvinte? Dacă Domnul Isus ar fi să apară într-un trup spiritual, cum să nu știe El Însuși despre aceasta? Doar când Dumnezeu se întrupează în Fiul Omului în zilele de pe urmă, când devine o persoană obișnuită, normală, se vor împlini cuvintele pe care Fiul nu le cunoaște. Tot așa, Domnul Isus, înainte să săvârșească lucrarea de slujire, chiar dacă nu știa că era Hristos care a venit să mântuiască omenirea. Așadar, Se ruga adesea la Tatăl ceresc. Până când Domnul Isus nu Și-a început lucrarea de slujire, El nu a avut știință de identitatea Sa.

– Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

Domnul Isus a profețit că Se va întoarce și a spus multe despre lucrul acesta, dar voi luați în seamă doar profeția că Domnul va coborî pe nori și nu căutați și nu cercetați alte profeții mai importante pe care le-a rostit Domnul. Acest lucru vă face mai ușor să mergeți pe un drum greșit și să fiți lepădați de Domnul! De fapt, în Biblie nu există numai profeția „coboară pe nori”. Mai există multe profeții care spun că Domnul va veni ca un hoț și va coborî în ascuns. De exemplu, Apocalipsa 16:15: „Iată, Eu vin ca un hoț.” Matei 25:6: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!” și Apocalipsa 3:20: „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine.” Toate aceste profeții se referă la faptul că Dumnezeu Se întrupează ca Fiul omului și coboară în ascuns. „Ca un hoț” înseamnă că va veni pe nesimțite, în ascuns. Oamenii nu vor ști că El este Dumnezeu chiar dacă Îl văd și Îl aud, la fel cum a fost în trecut, când Domnul Isus a apărut și Și-a făcut lucrarea. Privit din afară, Domnul Isus a fost doar un oarecare Fiu al omului și nimeni nu știa că El este Dumnezeu, de aceea Domnul Isus a folosit expresia „ca un hoț” ca pe o analogie pentru arătarea și lucrarea Fiului omului. Acest lucru este foarte potrivit! Cei care nu iubesc adevărul, indiferent de modul în care Dumnezeu întrupat vorbește sau lucrează sau câte adevăruri exprimă El, nu acceptă asta. În schimb, Îl tratează pe Dumnezeu întrupat ca pe un om obișnuit, Îl condamnă și se leapădă de El. De aceea Domnul Isus a profețit că atunci când Se întoarce: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). Bazându-se pe profeția Domnului, întoarcerea Lui va fi „venirea Fiului omului”. „Fiul omului” se referă la Dumnezeu întrupat, nu la trupul spiritual al Domnului Isus înviat care coboară pe nori pentru a Se arăta public tuturor oamenilor. De ce stau lucrurile așa? Dacă ar fi trupul spiritual al Domnului Isus înviat care coboară pe nori în văzul tuturor, ar fi ceva cutremurător care va zgudui lumea. Toată lumea ar cădea la pământ și nimeni n-ar îndrăzni să se împotrivească. În acest caz, Domnul Isus întors ar mai îndura o mulțime de suferințe și ar mai fi respins de această generație? Cu siguranță, nu. De aceea Domnul Isus a profețit că întoarcerea Lui va fi „venirea Fiului omului” și „ca un hoț”. În realitate, se referă la Dumnezeu întrupat ca Fiul omului care sosește în ascuns.

– Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

Acum, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit în toată China continentală timp de peste 20 de ani. Ea s-a răspândit de mult timp în diferitele religii și confesiuni. În această perioadă, datorită opresiunilor și represiunilor frenetice ale guvernului PCC, dublată de campania de propagandă a mass-mediei PCC, Dumnezeu Atotputernic a devenit un nume cunoscut despre care a auzit toată lumea. Mai târziu, toate adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic și diversele videoclipuri și filme produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au apărut treptat online, fiind difuzate în întreaga lume. Cu siguranță că oamenii din cercurile religioase au auzit cu toții diferitele metode de mărturie ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Atât de mulți oameni au mărturisit că Dumnezeu a venit. Aceasta împlinește complet profeția Domnului Isus: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!(Matei 25:6). Atunci de ce pastorii și bătrânii religioși încă nesocotesc cu îndârjire și se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu Atotputernic in zilele de pe urmă? Există atât de multe profeții despre întoarcerea Domnului în Biblie, așadar de ce sunt atât de fixați pe profeția despre faptul că Domnul coboară pe nori? De ce nu cercetează deloc când aud că există mărturii despre venirea Domnului? De ce, când știu că Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și când au văzut realitatea lucrării lui Dumnezeu, ei încă țin cu încăpățânare la teoriile și închipuirile lor, împotrivindu-se și condamnând lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Acești oameni iubesc adevărul și așteaptă sincer și cu nerăbdare sosirea Domnului sau nu? Sunt ei „fecioare înțelepte” sau „fecioare nechibzuite”? Dacă sunt fecioare înțelepte și așteaptă sincer întoarcerea Domnului, atunci de ce, când aud glasul lui Dumnezeu și văd cum se răspândește Evanghelia împărăției, ei încă mai trebuie să i se împotrivească și s-o condamne cu încăpățânare? Poate aceasta să fie sinceritate în dorința și speranța lor ca Domnul să Se arate? Poate fi aceasta expresia bucuriei lor adevărate pentru întoarcerea Domnului? În cele din urmă, ca s-o spun deschis, credința lor în Domnul și dorința de întoarcere a Domnului Isus sunt false, dar dorința lor de a fi binecuvântați și de a intra în Împărăția cerurilor este reală! Ei cred în Domnul nu ca să poată urmări adevărul și să câștige viața, nu ca să poată obține adevărul și să se îndepărteze de păcat. Ce-și doresc ei cel mai mult? Își doresc ca, atunci când Domnul va coborî, să-i ducă direct în Împărăția cerurilor, să-i facă să scape de suferința trupului și să se bucure de binecuvântările Împărăției cerurilor. Acesta este adevăratul lor scop pentru care cred în Dumnezeu! În afară de acest motiv, ce motiv au ei pentru a-L respinge pe Dumnezeu Atotputernic care exprimă adevăruri pentru a mântui omenirea? Toată lumea se poate gândi la asta. Dacă cineva iubește adevărul și dorește cu adevărat ca Dumnezeu să Se arate, cum va acționa când va auzi că Domnul a venit? Nu va asculta, nu va cerceta, nu va intra în contact cu acest adevăr? Îl vor nega, îl vor nesocoti, i se vor împotrivi prostește? Așa e, cu siguranță nu! Pentru că o persoană care își dorește sincer ca Dumnezeu să Se arate și întâmpină venirea Lui așteaptă cu nerăbdare să se arate adevărata lumină, adevărul și neprihănirea care să le stăpânească inimile. Ei așteaptă cu nerăbdare să vină Dumnezeu, să mântuiască omenirea și să-i ajute pe oameni să scape definitiv de păcat, pentru a fi purificați și câștigați de Dumnezeu. Dar cei care așteaptă doar ca Domnul să coboare pe nori, însă Îl neagă și Îl resping pe Dumnezeu Atotputernic, în special liderii aceia religioși care Îl nesocotesc și I se împotrivesc cu îndârjire lui Dumnezeu Atotputernic pentru a-și apăra statutul social și traiul – aceștia sunt toți oameni care disprețuiesc și urăsc adevărul. Toți sunt necredincioși și anticriști dați în vileag de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. După ce Dumnezeu întrupat încheie lucrarea Sa de mântuire, oamenii aceștia vor cădea în nenorocirea care se întâmplă o dată la un milion de ani, plângând și scrâșnind din dinți. Atunci profeția despre Domnul care coboară pe nori să Se arate în văzul tuturor va fi pe deplin împlinită: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7).

– Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

Anterior: 8. Cum face întruparea lui Dumnezeu ca lucrarea de judecată să pună capăt epocii credinţei omenirii în Dumnezeul nedesluşit şi epocii întunecate a domeniului Satanei?

Înainte: Întrebarea 2: Deși aceia care cred în Domnul știu că Domnul Isus a fost Dumnezeu întrupat, foarte puțini oameni înțeleg adevărul întrupării. Când Domnul Se va întoarce, dacă El Se va arăta așa cum a făcut Domnul Isus, devenind Fiul Omului și lucrând, oamenii chiar nu vor avea cum să-L recunoască pe Domnul Isus și să-I întâmpine întoarcerea. Așadar, ce este cu adevărat întruparea? Care este esența întrupării?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger