Întrebarea 2: Deși aceia care cred în Domnul știu că Domnul Isus a fost Dumnezeu întrupat, foarte puțini oameni înțeleg adevărul întrupării. Când Domnul Se va întoarce, dacă El Se va arăta așa cum a făcut Domnul Isus, devenind Fiul Omului și lucrând, oamenii chiar nu vor avea cum să-L recunoască pe Domnul Isus și să-I întâmpine întoarcerea. Așadar, ce este cu adevărat întruparea? Care este esența întrupării?

Răspuns:

Referitor la întrebarea ce este întruparea și ce este Hristos, puteți spune că este o taină a adevărului pe care niciun credincios nu o înțelege. Deși credincioșii știu de mii de ani că Domnul Isus este Dumnezeu întrupat, niciunul nu înțelege întruparea și substanța propriu-zisă a întrupării. Abia acum, când Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a venit, acest aspect al tainei adevărului i-a fost dezvăluit omului.

[…]

Întruparea este Duhul lui Dumnezeu învelit de un trup, adică, Duhul lui Dumnezeu este materializat în trup cu umanitate normală și cu gândire normală de om. Astfel, El devine o persoană obișnuită și normală care lucrează și vorbește printre oameni. Acest trup are umanitate normală, dar are și o divinitate completă. Deși în înfățișarea exterioară trupul Lui pare obișnuit și normal, El poate să facă lucrarea lui Dumnezeu, poate să exprime vocea lui Dumnezeu, să călăuzească și să mântuiască omenirea. Asta pentru că are o divinitate completă. Divinitatea completă înseamnă că tot ce posedă Duhul lui Dumnezeu – firea inerentă a lui Dumnezeu, esența sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu, tot ce are Dumnezeu și ce este, atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, autoritatea și puterea lui Dumnezeu – toate acestea au fost materializate în trup. Trupul acesta este Hristos, este Dumnezeul real care a venit aici, pe pământ, să-Și facă lucrarea și să mântuiască omenirea. După înfățișarea Lui exterioară, Hristos este un Fiu al omului obișnuit și normal, dar El este substanțial diferit de orice ființă umană creată. Omul creat are doar umanitate, el nu are nici cea mai vagă urmă de substanță divină. Hristos, însă, nu are doar umanitate normală, ci, mai important, El are divinitate completă. Deci, are substanța lui Dumnezeu, Îl poate reprezenta pe Dumnezeu în întregime, poate exprima toate adevărurile ca Dumnezeu Însuși, poate exprima firea lui Dumnezeu și tot ce are Dumnezeu și ce este și îi poate dărui omului adevărul, calea și viața. Niciun om creat nu e capabil de așa ceva. Hristos lucrează și vorbește, exprimă firea lui Dumnezeu și tot ce are Dumnezeu și ce este în trupul Său. Indiferent cum exprimă cuvântul lui Dumnezeu și cum face lucrarea lui Dumnezeu, El le face întotdeauna în limitele umanității normale. Are un trup normal, nu e nimic supranatural la El. Acest lucru dovedește că Dumnezeu a venit în trup, a devenit deja un om obișnuit. Acest trup obișnuit și normal a confirmat faptul că „Cuvântul Se arată în trup”. El este Dumnezeul real întrupat. Deoarece Hristos are o divinitate completă, El poate să-L reprezinte pe Dumnezeu, să exprime adevărul și să mântuiască omenirea. Deoarece Hristos are divinitate desăvârșită, El poate să exprime cuvântul lui Dumnezeu în mod direct, nu doar să-l retransmită sau să-l spună mai departe. El poate exprima adevărul oricând și oriunde, alimentându-l, udându-l și păstorindu-l pe om, călăuzind întreaga omenire. Doar pentru că Hristos are divinitate desăvârșită și posedă identitatea și substanța lui Dumnezeu, putem să spunem că El este întruparea lui Dumnezeu, însuși Dumnezeul real.

În ce privește marea taină a întrupării, aceasta are puțin de-a face cu faptul dacă statura trupului lui Dumnezeu este impozantă sau este ca a unui om obișnuit. Mai degrabă are legătură cu divinitatea completă care e ascunsă în acest trup normal. Niciun om nu poate să descopere sau să vadă această divinitate ascunsă. E ca atunci când a venit Domnul Isus să-Și facă lucrarea, dacă nimeni nu I-ar fi auzit vocea și nu ar fi trecut prin cuvântul și lucrarea Sa, atunci nimeni nu ar fi recunoscut că Domnul Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci întruparea lui Dumnezeu este cea mai bună metodă ca El să coboare în taină printre oameni. Când a venit Domnul Isus, nimeni nu a putut să spună după înfățișarea Lui exterioară că El este Hristos, Dumnezeul întrupat, și nimeni nu a văzut divinitatea ascunsă în umanitatea Sa. Abia după ce Domnul Isus a exprimat adevărul și a făcut lucrarea de răscumpărare a omenirii, omul a descoperit autoritatea și puterea cuvântului Său și abia atunci au început oamenii să-L urmeze. Abia după ce Domnul Isus S-a arătat oamenilor după înviere, aceștia și-au dat seama că El este Hristos întrupat, arătarea lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi exprimat adevărul și nu Și-ar fi făcut lucrarea, nimeni nu L-ar fi urmat. Dacă El nu ar fi mărturisit faptul că El este Hristos, arătarea lui Dumnezeu, nimeni nu L-ar fi recunoscut. Deoarece omul crede că, dacă El este într-adevăr Dumnezeu întrupat, trupul Lui trebuie să aibă calități supranaturale, El trebuie să fie supraomenesc, cu o statură mare, puternică și o prezență impozantă, El nu trebuie doar să vorbească autoritar și puternic, ci să și arate semne și să facă minuni oriunde ar merge – așa ar trebui să fie Dumnezeu care devine trup. Dacă este obișnuit după înfățișarea exterioară, asemeni unui om de rând, și are umanitate normală, atunci sigur că nu este întruparea lui Dumnezeu. Să ne amintim că, atunci când Domnul Isus S-a întrupat să vorbească și să-Și facă lucrarea, indiferent cum a exprimat adevărul și vocea lui Dumnezeu, nimeni nu L-a recunoscut. Când au auzit că o persoană este martoră pentru Domnul Isus, au spus: „Nu e El fiul lui Iosif? Nu e nazarinean?” De ce ar spune oamenii asta despre El? Deoarece Domnul Isus avea umanitate normală în înfățișarea exterioară. Era un om normal, obișnuit și nu avea o prezență puternică, impozantă, așa că nimeni nu L-a acceptat. De fapt, în măsura în care El este întruparea, El trebuie să aibă o umanitate normală prin definiție. El trebuie să le arate oamenilor că trupul cu care Se acoperă Dumnezeu este unul obișnuit și normal. El este asemeni unui om normal. Dacă Dumnezeu S-ar înveștmânta într-un trup supraomenesc, nu într-unul cu umanitate normală, atunci tot sensul întrupării s-ar pierde. Deci, Hristos trebuie să aibă umanitate normală. Doar în acest fel se poate dovedi că El este Cuvântul întrupat.

[…]

Înțelegem limpede că Dumnezeu întrupat trebuie să aibă o umanitate normală, altminteri El nu ar fi întruparea lui Dumnezeu. După înfățișarea exterioară, El pare să fie un om obișnuit și normal și nu e nimic supraomenesc în umanitatea Sa. Deci, dacă Îl apreciem pe Hristos după concepțiile și închipuirile noastre, nu Îl vom recunoaște sau accepta niciodată pe Hristos. Cel mult, Îl vom recunoaște ca fiind un profet trimis de Dumnezeu sau unul pe care îl folosește Dumnezeu. Dacă vrem să-L cunoaștem cu adevărat pe Hristos, trebuie să-I studiem cuvintele și lucrarea, pentru a vedea dacă ceea ce exprimă El este vocea proprie a lui Dumnezeu, dacă acele cuvinte pe care le exprimă sunt manifestări ale firii lui Dumnezeu și a tot ceea ce Dumnezeu are și ce este și să vedem dacă lucrarea Lui și adevărul pe care îl exprimă pot mântui omenirea. Doar atunci Îl vom cunoaște, Îl vom accepta și ne vom supune lui Hristos. Dacă nu căutăm adevărul, dacă nu cercetăm lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă auzim cuvintele lui Hristos și vedem lucrarea lui Hristos, tot nu Îl vom cunoaște pe Hristos. Chiar dacă suntem cu Hristos de dimineața până seara, tot Îl vom trata ca pe un om obișnuit și, astfel, ne vom opune și Îl vom condamna pe Hristos. De fapt, pentru a-L recunoaște și a-L accepta pe Hristos, trebuie doar să recunoaștem vocea lui Dumnezeu și să admitem că El face lucrarea lui Dumnezeu. Dar pentru a cunoaște substanța divină a lui Hristos și pentru a obține astfel adevărata supunere față de Hristos și a-L iubi pe Dumnezeul real, trebuie să descoperim adevărul din cuvintele și lucrarea lui Hristos, să vedem firea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu are și ceea ce este, să vedem substanța sfântă, atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, să vedem că Dumnezeu este minunat și să-I apreciem intențiile onorabile. Doar în acest fel I te poți supune lui Hristos și să-L venerezi pe Dumnezeul real în inima ta.

Noi, credincioșii, știm cu toții că modul în care a predicat Domnul Isus, cuvântul pe care L-a exprimat, tainele Împărăției cerurilor pe care le-a dezvăluit și cerințele Lui pentru om au fost toate adevăr, au fost toate vocea lui Dumnezeu, și au fost toate manifestări ale firii vieții lui Dumnezeu și a tot ceea ce Dumnezeu are și ce este. Minunile pe care le-a făcut – vindecarea bolnavilor, alungarea demonilor, potolirea vântului și a mării, hrănirea a cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești, învierea morților – au fost toate manifestări ale autorității și puterii lui Dumnezeu. Cei care au căutat adevărul pe atunci, cum ar fi Petru, Ioan, Matei și Natanael, au recunoscut din cuvântul și lucrarea Domnului Isus că El este Mesia cel făgăduit și astfel L-au urmat și au primit mântuirea Sa. În timp ce fariseii iudei, deși au auzit predicile Domnului Isus și L-au văzut făcând minuni, tot L-au perceput ca pe un om obișnuit, fără putere sau statură, așa că au îndrăznit să I se opună cu nerușinare și să-L condamne fără cea mai mică teamă. În cele din urmă, au comis cel mai mare păcat pironindu-L pe Domnul Isus pe cruce. Lecția fariseilor necesită o reflectare profundă. Acest lucru expune clar natura lor antihristică de oameni care urăsc adevărul și pe Dumnezeu și dezvăluie prostia și ignoranța omenirii corupte. În prezent, Dumnezeu Atotputernic întrupat, asemeni Domnului Isus, face lucrarea lui Dumnezeu Însuși în cadrul unei umanități normale. Dumnezeu Atotputernic exprimă toate adevărurile pe care omenirea coruptă le cere a fi mântuite, și săvârșește lucrarea de judecată începând cu casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. El nu doar judecă și expune natura satanică a omenirii corupte și adevărul coruperii acesteia, El a și dezvăluit toate tainele planului de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii, a precizat calea prin care omenirea se poate elibera de păcat, poate fi purificată și mântuită de Dumnezeu, a dezvăluit firea dreaptă și inerentă a lui Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu are și ce este și autoritatea și puterea fără seamăn ale lui Dumnezeu… Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic sunt o manifestare completă a identității și a substanței lui Dumnezeu Însuși. În aceste zile, toți cei care-L urmează pe Dumnezeu Atotputernic au auzit vocea lui Dumnezeu în cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, au văzut manifestarea cuvântului lui Dumnezeu în trup și au venit în fața tronului lui Dumnezeu Atotputernic, primind purificarea și desăvârșirea de către Dumnezeu. Cei din lumea religioasă care încă Îl neagă, I se opun și Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic au făcut aceeași greșeală ca fariseii iudei, tratându-L pe Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, ca pe oricare persoană obișnuită, fără să se deranjeze să depună nici cel mai mic efort în căutarea și cercetarea tuturor adevărurilor pe care le-a exprimat Dumnezeu Atotputernic, astfel, răstignindu-L din nou pe Dumnezeu și înfuriind firea lui Dumnezeu. După cum se vede, dacă omul persistă în concepțiile și închipuirile sale fără să caute și să cerceteze adevărurile pe care le exprimă Hristos, va fi incapabil să recunoască vocea lui Dumnezeu exprimată de Hristos, nu va reuși să accepte și să se supună lucrării lui Hristos și nu va primi niciodată mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Dacă omul nu înțelege adevărul despre întrupare, nu va putea să accepte și să se supună lucrării lui Dumnezeu, Îl va condamna pe Hristos, I se va opune lui Dumnezeu și va avea toate șansele să primească pedeapsa și blestemele lui Dumnezeu. Așadar, în credința noastră, pentru a fi mântuit de Dumnezeu, este foarte important să căutăm adevărul și să înțelegem taina întrupării!

– Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

Anterior: Întrebarea 1: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?

Înainte: Întrebarea 3: De ce S-a întrupat Dumnezeu în zilele de pe urmă, devenind Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată? Care este adevărata diferență dintre trupul spiritual al Domnului Isus care a înviat din morți și Fiul Omului întrupat? Aceasta este o problemă pe care nu o înțelegem – vă rugăm să aveți părtășie cu noi privind acest subiect.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger