Credințe catolice: am întâmpinat întoarcerea Domnului

ianuarie 20, 2019

Amy, SUA

„Întâlnirea cu Domnul este cea mai mare speranță a tuturor credincioșilor. Prin harul Domnului, am întâmpinat întoarcerea Domnului și sunt plină de recunoștință față de El…” Este noapte, iar lumina clară a lunii se varsă în cameră, prin fereastră. Sub lumina slabă a lămpii sale, Amy tastează repede la computer despre experiența sa a întâmpinării întoarcerii Domnului. Gândindu-se la dragostea și mântuirea lui Dumnezeu pentru ea, Amy se ridică, se îndreaptă încet spre fereastră și privește luna plină, evocând amintiri despre trecut…

Pustiirea Bisericii, slăbiciune și confuzie

Amy nu a crezut în Domnul până când a venit să lucreze în Statele Unite. În primii câțiva ani după ce și-a câștigat credința, indiferent cât de obosită era de la serviciu, în fiecare duminică, Amy mergea la liturghie negreșit și asculta cu seriozitate predicile preoților. Ea a simțit, cu inima, dragostea Domnului, iar ea și prietenii ei din biserică s-au ajutat și s-au susținut reciproc, la fel ca o familie. Dar, odată cu trecerea timpului, Amy a descoperit treptat că prediciile erau pline de banalități și, la nesfârșit, era aceeași cunoaștere biblică și teologie fără nicio iluminare nouă. Ea fusese catolică timp de câțiva ani și, în afară de respectarea unor reguli și ceremonii religioase, ea nu a avut nicio înțelegere cu privire la ceea ce era voia Domnului sau cum să-I urmeze cuvântul. Ea nu primea absolut niciun sprijin pentru viața ei spirituală. Când era ceva ce nu înțelegea, nu îndrăznea să se consulte cu preotul, deoarece descoperise că singurii oameni despre care aveau o părere bună și cu care voiau să vorbească erau cei care au donat cei mai mulți bani sau care aveau statut. Preoții nu acordau nicio atenție enoriașilor obișnuiți ca ea, cu atât mai puțin le răspundeau la întrebări. Ceea ce era și mai descurajator pentru Amy a fost faptul că un preot a avut un conflict cu un enoriaș bătrân asupra unei neînțelegeri și chiar l-a mustrat în fața altor enoriași. De atunci, acea persoană a încetat să meargă la biserică. Amy a văzut că, deși preoții păreau evlavioși din afară, vorbeau întotdeauna despre principii spirituale și, de multe ori, îi învățau pe alții să fie smeriți și răbdători și să urmeze calea Domnului, în viețile lor reale, acțiunile lor erau complet diferite. Ei erau foarte ipocriți. De asemenea, ea a descoperit că biserica era la fel ca lumea – relațiile dintre enoriași se bazau pe propriul lor folos. Ei erau cu adevărat entuziasmați să-și folosească relațiile pentru a-și promova produsele și pentru a face afaceri, dar, altfel, în general, se fereau unul de celălalt și erau cu adevărat reci. Ea n-a putut simți nici cea mai mică urmă de dragoste. Pe măsură ce vedea în biserică din ce în ce mai multe aspecte nedrepte, peste entuziasmul inițial al lui Amy a fost aruncată apă rece și acesta s-a răcit treptat.

De-a lungul timpului, Amy și-a pierdut interesul de a merge la biserică, iar, atunci când mergea, se moleșea uneori la fel ca ceilalți. Această stare de lucruri nu s-a schimbat – Amy a fost foarte supărată, simțindu-se neajutorată și pierdută. S-a rugat Domnului de multe ori, dar nu a primit niciun răspuns. Se simțea confuză: de ce a devenit biserica exact ca lumea? De ce nu putem simți că Domnul este cu noi?

Rezolvându-și confuzia și întâmpinând întoarcerea Domnului

Într-o zi, în decembrie 2017, Amy s-a întâlnit întâmplător într-un parc cu Susan, colega ei de clasă, care fusese, de asemenea, credincioasă timp de mai mulți ani. În timpul discuțiilor, Amy a amintit despre sentimentele ei de confuzie, iar Susan a spus că avusese aceeași experiență. Această problemă nu s-a rezolvat până când nu a auzit predica unui prieten; apoi ea a invitat-o pe Amy să i se alăture la o slujbă. Amy a acceptat fericită.

Deși era un decembrie rece, era o zi luminoasă și însorită, iar soarele era cald. Susan a adus-o pe Amy la casa prietenului ei pentru o predică. Predicatorul era Fratele Li – el cunoștea Biblia foarte bine, iar părtășia lui era într-adevăr iluminătoare. Amy și-a simțit inima înveselită. Apoi, ea a vorbit despre confuzia care a fost închisă în inima ei atâta timp: „De ce preoții și liderii nu au nimic de predicat, fraților și surorilor mele le lipsește credința, iar eu nu reușesc să câștig niciun sprijin în viața mea? Care este motivul real al faptului că biserica este atât de pustiită?”

Fratele Li a zâmbit și a spus: „Soră, problema pe care ai adus-o în discuție este cu adevărat importantă. Este direct legată de faptul dacă suntem sau nu capabili să ținem pasul cu lucrarea Duhului Sfânt și să întâmpinăm întoarcerea Domnului. Știm cu toții că suntem în etapele finale ale zilelor de pe urmă și că există tot mai multe fapte ilegale care se întâmplă în cadrul religiei. Preoții și liderii nu urmează poruncile Domnului sau punerea în practică a cuvintelor Sale. Ei doar îndeplinesc ceremonii religioase și susțin ceea ce a fost transmis de cei de dinainte. Ei au transformat bisericile în locuri de desfășurare a ceremoniilor religioase și au considerat responsabilitățile și îndatoririle drept propriile instrumente pentru câștigarea statutului și a existenței. În exterior, ei par evlavioși, răbdători și smeriți, dar în esență ei sunt fățarnici. Preoții și liderii din cadrul religiei răspândesc frecvent cunoștințe biblice și teologia – scopul lor este să se dea mari. Ei nu-L înalță deloc sau nu sunt martori Domnului. Ei nu sunt martori cuvintelor Domnului și cerințelor Sale pentru omenire, ci s-au depărtat în întregime de cărarea Lui și doar îi aduc pe enoriași înaintea lor. Lumea religioasă a intrat sub domnia oamenilor, a fariseilor. Dumnezeu este dezgustat de ea și a eliminat-o. Acesta este un motiv pentru care lumea religioasă a devenit pustiită. Un alt motiv este faptul că lucrarea Duhului Sfânt s-a schimbat. Domnul S-a întors deja și a făcut o nouă etapă a lucrării în zilele de pe urmă. Dumnezeu S-a întrupat pe Sine Însuși și a venit pe pământ pentru a exprima adevăruri și pentru a ne mântui complet, pe noi, oameni corupți de Satana. Așa cum spune Biblia: «Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu» (1 Petru 4:17). «Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. 48 Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă» (Ioan 12:47-48). Aceste versete biblice spun că, atunci când Domnul Se întoarce, va face lucrarea judecății și va purifica firile noastre satanice corupte, mântuindu-ne din legăturile păcatului, astfel încât să putem câștiga mântuire și purificare și să intrăm în Împărăția cerurilor.”

Amy era foarte încântată să audă aceasta și s-a gândit: „Este adevărat acest lucru? Domnul Isus S-a întors cu adevărat?” Ea a ascultat chiar cu mai multă atenție părtășia Fratelui Li, temându-se să nu piardă un singur cuvânt.

Apoi, Fratele Li și-a continuat părtășia: „Acum, Isus S-a întrupat din nou, Dumnezeu Atotputernic a venit deja pe pământ și a exprimat toate adevărurile de care avem nevoie pentru a câștiga mântuirea; El a făcut lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu pentru a-i purifica pe toți cei care acceptă lucrarea Lui din zilele de pe urmă. În consecință, lucrarea Duhului Sfânt s-a mutat la cei care au acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Cei care au acceptat lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă au câștigat lucrarea Duhului Sfânt și au fost recuperați de Dumnezeu și asistă la ospățul Mielului, fiind udați și sprijiniți de apele vieții. Cei care sunt blocați în locurile religiei și au refuzat să accepte lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă au căzut în întuneric și părăsire, pierzând mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. De aceea, lumea religioasă a devenit pustie astăzi. La fel ca și etapele ulterioare ale Epocii Legii, înregistrate în Vechiul Testament al Bibliei – templul care fusese cândva plin de slava lui Dumnezeu a devenit pustiu, devenind doar un loc de comerț. Aceasta a devenit un bârlog de hoți. Acest lucru a fost cauzat de două motive. Unul a fost că liderii religioși care L-au slujit pe Dumnezeu în templu s-au lepădat de poruncile Lui și au încălcat legea Sa. Ei și-au susținut moștenirea religioasă, dar nu au urmat cuvintele lui Dumnezeu. Ei nu au avut nici pe de parte inimi de venerație pentru Dumnezeu și s-au îndepărtat de la calea lui Dumnezeu, suferind astfel blestemele Sale și pedeapsa. Celălalt motiv a fost că Domnul Isus făcea o etapă a lucrării noi în afara templului. El a introdus Epoca Harului și a încheiat Epoca Legii; lucrarea Duhului Sfânt trecuse deja la lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus. Acesta este motivul pentru care cei care au acceptat lucrarea Domnului Isus aveau apoi, în consecință, lucrarea Duhului Sfânt, în timp ce aceia care au rămas în templu și au rezistat și au condamnat lucrarea Domnului Isus au fost în mod natural aruncați și eliminați din lucrarea Duhului Sfânt.”

După ce a ascultat părtășia Fratelui Li, Amy a spus: „Biserica a devenit un loc de afaceri și nu există nicio lucrare a Duhului Sfânt. Este exact aceeași situație ca templul de la sfârșitul Epocii Legii! Acum înțeleg că este pentru că preoții au transformat bisericile în locuri pentru ceremonii religioase. Ei nu conduc oamenii să urmeze cuvintele lui Dumnezeu, ci, în schimb, își conduc enoriașii către ei înșiși. Acest lucru a cauzat dezgustul lui Dumnezeu și este și pentru că acum, pentru că Dumnezeu a făcut o lucrare nouă, noi nu am ținut ritmul cu urmele Lui.”

Fratele Li a dat din cap și a spus: „Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic explică toate acestea în mod clar. Să citim ceea ce spune El!” Apoi, și-a deschis computerul și a citit câteva pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „El va împlini acest fapt: va face ca toți oamenii din univers să vină înaintea Lui și să I se închine Dumnezeului de pe pământ, iar lucrarea Lui din alte locuri va înceta, iar oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Va fi ca și cu Iosif: toți veneau la el pentru mâncare și i se închinau, pentru că el avea ce să mănânce. Pentru a evita foametea, oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Întreaga comunitate religioasă va suferi o foamete aspră și numai Dumnezeul zilei de astăzi este izvorul de apă vie, este în posesia izvorului nesecat oferit pentru bucuria omului, iar oamenii vor veni și vor depinde de El(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Împărăția Milenară a sosit”). „Toată lucrarea lui Dumnezeu în întregul univers s-a concentrat asupra acestui grup de oameni. El și-a dedicat toate eforturile și a sacrificat totul pentru voi; El v-a revendicat și a dat pentru voi toată lucrarea Duhului în întregul univers. De aceea spun că voi sunteți cei norocoși. Mai mult, El a transferat slava Lui de la Israel, poporul Lui ales, către voi, pentru ca scopul planului Lui să se manifeste prin voi, acest grup de oameni. De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu, și chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?”).

Fratele Li și-a continuat părtășia: „Am înțeles din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că Dumnezeu a retras toată lucrarea Duhului Sfânt în întreagul univers, iar acum lucrează în aceia care au acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, în aceia pe care Dumnezeu i-a ales în prealabil, care caută sincer calea adevărată. Acesta este motivul pentru care lumea religioasă a pierdut lucrarea Duhului Sfânt și a devenit pustiită. De ce a făcut Dumnezeu să se întâmple acest lucru? Putem vedea cu toții că, după ce s-a întâmplat această pustiire, destul de mulți credincioși sinceri și devotați au început să meargă la diferite biserici, căutând pe cineva cu lucrarea Duhului Sfânt, căutând semne ale urmelor lui Dumnezeu. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, unii dintre ei au auzit vestea că Dumnezeu S-a întors deja și a început să studieze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Au auzit glasul lui Dumnezeu, au fost înălțați înaintea scaunului Lui de domnie și au participat la ospățul Mielului. Așa cum spun cuvintele lui Dumnezeu: «Oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale.» «Toată lucrarea lui Dumnezeu în întregul univers s-a concentrat asupra acestui grup de oameni. […] De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu, și chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu.» Acest lucru arată că această pustiire teribilă din lumea religioasă conține în interiorul ei intențiile bune ale lui Dumnezeu. Prin aceasta, Dumnezeu îi forțează pe cei cu credință sinceră, care iubesc adevărul și tânjesc după întoarcerea lui Dumnezeu, să părăsească imediat lumea religioasă pustiită, să caute voia lui Dumnezeu, să meargă pe urmele Mielului și să se întoarcă să stea înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Dragostea și mântuirea lui Dumnezeu pentru noi se află în aceasta. Dumnezeu este atât de bun la suflet! Dacă vrem să câștigăm lucrarea Duhului Sfânt și să experimentăm apele vii, trebuie să ne eliberăm de amăgire și de constrângerile liderilor religioși și să căutăm și să cercetăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Numai ținând pasul cu lucrarea actuală a lui Dumnezeu se poate rezolva starea întunecată a sufletelor noastre. Dacă ne vom agăța cu încăpățânare de bisericile religioase, vom trăi întotdeauna în întuneric și vom fi eliminați prin lucrarea Duhului Sfânt!”

Abia după ce a auzit acest lucru, Amy a înțeles că voia lui Dumnezeu se afla în spatele pustiirii din lumea religioasă și că Domnul a folosit aceasta pentru ca noi să căutăm mai repede noua lucrare a Duhului Sfânt și să pășim pe urmele Domnului Isus! În acel moment, s-a simțit cu adevărat mișcată, realizând că Dumnezeu nu ne respinsese niciodată, ci că a folosit tot felul de căi pentru a ne mântui, asfel încât să ne putem întoarce să stăm în fața scaunului Său de domnie. Amy a simțit preocuparea și grija Domnului și, de asemenea, responsabilitatea și dragostea Sa adevărată pentru noi. Ea nu putea să-și oprească lacrimile să izvorască și să-i încețoșeze privirea.

Amy a simțit că, deși nu avea o înțelegere adevărată a lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, a fost o cale foarte demnă de cercetare.

În perioada care a urmat, prin citirea cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic și ascultând părtășia Fratelui Li, Amy a ajuns să înțeleagă adevăruri precum povestea interioară a Bibliei, tainele întrupării lui Dumnezeu, planul de gestionare al celor trei etape ale lucrării Sale de mântuire a omenirii, semnificația schimbării de către Dumnezeu a numelui pentru fiecare nouă etapă a lucrării, modul în care îi purifică, transformă și desăvârșește pe oameni lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă, precum și rezultatul și destinația viitoare a omenirii. Ea a înțeles multe adevăruri pe care nu le înțelesese înainte și a simțit o mare bucurie în duhul ei, verificând în inima ei faptul că vorbele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, conțin autoritate și putere și că ele sunt glasul lui Dumnezeu și cuvintele Duhului Sfânt către biserici. Ea a hotărât că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și arătarea lui Hristos din zilele de pe urmă!

Tulburarea de la Satana, cufundarea în îndoieli

Nu după mult timp, când Amy și-a dus copilul să se joace acasă la sora ei, a întrebat-o pe aceasta dacă știa despre lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Sora ei s-a uitat la ea cu diplomație și a spus: „Îți spun, nu crede în Fulgerul de la Răsărit.” Apoi i-a spus lui Amy despre tot felul de zvonuri născocite de guvernul Partidului Comunist Chinez despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. După ce a auzit aceasta, a spus foarte serios: „Indiferent despre ce este vorba, nu ar trebui să vorbești despre ceea ce nu înțelegi. Nu repeta doar ca papagalul ceea ce spun alții. Este corect să judeci și să condamni orbește Biserica lui Dumnezeu Atotputernic fără să o înțelegi? Ca și creștini, ar trebui să avem inimi pline de venerație pentru Dumnezeu și să putem să ne ținem gura.” Sora ei nu a fost prea fericită să audă aceasta și a spus cu o față gravă: „Eu doar te avertizez. Du-te și uită-te pe internet și vezi cu ochii tăi.” Văzându-i fața serioasă, Amy nu putea să nu se întrebe: „Oare ce a spus sora mea este chiar adevărat? Trebuie să mă uit pe internet să văd.” Când a intrat pe internet, a văzut o serie de zvonuri la care nu se așteptase, inclusiv cazul crimei de la McDonald’s din orașul Zhaoyuan de pe data de 28 mai. Era înspăimântată, gândindu-se: „Oare cazul Zhaoyuan s-a întâmplat într-adevăr așa cum a spus PCC că a fost? Chiar ar putea credincioșii din Fulgerul de la Răsărit să facă așa ceva? Oare credința mea este cu adevărat în calea cea adevărată? Ce se întâmplă dacă este greșită credința mea?” Amy s-a simțit puțin năucită, dar apoi s-a gândit la toate cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pe care le citise, care nu erau cuvinte pe care tocmai le-ar fi putut născoci cineva. Ele erau cu siguranță adevărul și erau glasul lui Dumnezeu; ele au venit de la Dumnezeu. Apoi, ea s-a gândit la multe lucruri din vremea când interacționa cu frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Văzuse că toată lumea era foarte pioasă, că erau simpli și cinstiți. Oricine ar descoperi corupția sau ar face ceva rău ar împărtăși despre aceasta într-o adunare și ar analiza acel lucru potrivit cuvintelor lui Dumnezeu pentru a se cunoaște pe sine, acceptând judecata și mustrarea cuvintelor Sale, precum și să fie emondat și tratat de către frații și surorile sale. Ei au avut inimi pline de venerație pentru Dumnezeu. Cum ar putea oameni ca aceia să săvârșească crimă? Atunci Amy s-a confruntat cu o bătălie serioasă în inima ei – îi era frică că a apucat calea greșită, dar, de asemenea, s-a temut că își va rata șansa de mântuire prin întoarcerea Domnului. Apoi, Amy a sunat-o pe Susan și i-a spus că dorea să vorbească cu frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a-și da seama de adevărul despre cazul de la McDonald’s-ul din Zhaoyuan din data de 28 mai.

Înțelegerea amăgirii și dublarea hotărârii ei

În adunare, frații și surorile au rulat două videoclipuri pentru Amy: „Jia Chunwang a ordonat asediul asupra Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Proiectul 807 a cauzat uciderea de la McDonald's?” de Mingjing Huopai, precum și „Adevărul dezvăluit din spatele Cazului Zhaoyuan din 28 mai” emis de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. După ce a urmărit aceste două filme, Amy a câștigat o oarecare înțelegere despre zvonurile răspândite de PCC. Ea a văzut cazul Zhaoyuan ca pe nimic altceva decât un caz fals născocit de PCC pentru a suprima bisericile-de-casă și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, că nu a fost deloc ceva făcut de Biserică și că PCC făcea aceasta doar pentru a le înscena lor. Fratele Li a spus în părtășie: „Știm cu toții că China este o dictatură, că este sub conducerea unui singur partid. Principalele canale media din China sunt doar purtători de cuvânt pentru PCC, iar judecătorii lor trebuie în special să trateze cazurile în conformitate cu dorințele guvernului PCC. Nu există nicio autonomie. Chiar credeți că un caz audiat într-o instanță PCC ar putea fi abordat imparțial? Am trăit în această țară în toți acești ani. Cred că știm cu toții câte erori judiciare ale PCC au existat. Atunci când cazul Shandong Zhaoyuan a fost audiat în instanță, suspecții crimei în cazul respectiv au declarat foarte clar: «Ceea ce nu tolerează statul este Dumnezeul Atotputernic al lui Zhao Weishan, nu „Dumnezeu Atotputernic” al nostru.» «N-am fost niciodată implicat sau asociat cu Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.» Ei înșiși au spus că nu erau cu Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, că nu aveau nicio legătură cu Biserica. Cu toate acestea, judecătorul PCC le-a ignorat, totuși, mărturia și s-a opus faptelor, hotărând că suspecții au fost afiliați la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, fără nicio dovadă. Ei erau hotărâți să plaseze vina asupra Bisericii. Nu înseamnă aceasta că PCC distorsionează intenționat faptele, înscenând și defăimând Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?”

Auzind ce a avut de spus acest frate, Amy se gândi la cazul Zhaoyuan și încuviință din cap în semn de acceptare. Ea a spus: „Așa este! Oricine are o înțelegere de bază a legii știe că un judecător trebuie să acționeze în funcție de fapte atunci când hotărăște într-un caz, dar acest judecător al PCC a fost în mod ostentativ împotriva faptelor. Acest lucru este cu adevărat suspect. Nu este de mirare că, de îndată ce a fost difuzat procesul din Zhaoyuan, atât de mulți internauți au făcut postări care au subliniat toate punctele suspecte ale cazului. S-a dovedit că acest caz Zhaoyuan a fost premeditat de guvernul PCC pentru a asupri Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.”

Sora Zhao a împărtășit: „Toți cei care înțeleg istoria PCC știu că, de fiecare dată când suprimă violent o credință religioasă, o mișcare pentru democrație sau pentru apărarea drepturilor oamenilor sau un protest al minorității etnice, primul lucru pe care îl fac este să creeze un caz fals, apoi incită comentarii publice și agită oamenii și, după aceea, adoptă metode sângeroase de suprimare. Acestea sunt tertipurile lor obișnuite. La fel ca și mișcarea Tiananmen pe care o cunoaște toată lumea – ea a început ca o mișcare democratică anti-corupție a studenților, dar PCC a trimis câțiva necunoscuți să se prefacă că sunt studenți și să se infiltreze în rândurile lor. Au bătut oameni, au zdrobit lucruri, au jefuit magazine, au iscat incendii și au răsturnat vehiculele militare doar pentru a crea haos. Apoi i-au considerat responsabili pe studenți pentru acele crime și au spus că mișcarea lor a fost o revoltă contrarevoluționară, care urma să găsească temei în opinia publică pentru reprimarea acelor studenți.După aceea, PCC a adoptat tactici sângeroase de suprimare împotriva lor, care au dus la uciderea prin împușcare și strivirea cu tancurile a cel puțin mii de studenți. Astfel a fost creat incidentul din Piața Tiananmen, care a șocat China și restul lumii. Acesta este și cazul reprimării de către PCC a protestelor și marșurilor de către oamenii din Tibet și Xinjiang. Întâi, incită câțiva oameni să inventeze un caz fals și apoi îl folosesc pentru a discredita și a defăima un anumit grup. În cele din urmă, îi suprimă cu violență. Acestea sunt tacticile josnice folosite întotdeauna de PCC pentru a-i suprima pe disidenți. Este evident din aceasta că, în cazul Shandong Zhaoyuan, PCC creează o bază pentru un protest public pentru a suprima și a persecuta în mod brutal Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și că acesta este încă unul dintre păcatele lui enorme de a persecuta credințe religioase.”

Fratele Li a continuat, spunând: „Deci, de ce PCC suprimă și oprimă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic în acest fel? Este pentru că Dumnezeu Atotputernic întrupat S-a arătat și a făcut lucrare și a rostit milioane de cuvinte – Cuvântul Se arată în trup. Cei din toate confesiunile care iubesc adevărul și aspiră la lumină, după ce au citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, au hotărât că ele sunt adevărul întreg, că au putere și autoritate și că Dumnezeu Atotputernic este arătarea lui Hristos din zilele de pe urmă, iar Domnul Isus S-a întors. Ei au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă într-un flux constant. În special în ultimii ani, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a extins în alte țări și regiuni, una după alta, înființând noi filiale ale Bisericii. Din ce în ce mai mulți oameni răspândesc și sunt martori cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Dezvoltarea rapidă a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic a stârnit panică în rândul PCC – se tem cel mai mult de mărturia creștinilor despre arătarea și lucrarea lui Dumnezeu. Ei se tem că va fi răspândit adevărul. Se tem cel mai mult că poporul chinez Îl va accepta pe Dumnezeu și, după ce va înțelege adevărul prin cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, va pătrunde esența demonică a PCC și îl va respinge pe deplin, ducând la ruina și la moartea sa. Acesta este motivul pentru care guvernul PCC suprimă și persecută cu disperare Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Ei nu numai că au născocit tot felul de zvonuri ca să prindă în capcană și să defăimeze Biserica, dar, de multe ori, au emis documente confidențiale pentru a mobiliza un număr mare de polițiști și soldați înarmați, care să-i reprime, să-i aresteze și să-i persecute pe creștini cu Biserica din întreaga țară. Cazul Shandong Zhaoyuan este doar un exemplu clasic al acuzațiilor false ale PCC. Ei au plasat cu meticulozitate acel caz Zhaoyuan Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, cu scopul de a crea o bază pentru un protest public împotriva Bisericii, astfel încât ei să poată, «în mod rezonabil», să o suprime și să o elimine. A fost, de asemenea, pentru a înșela oamenii și a le provoca ura ca să-L nege pe Dumnezeu Atotputernic și să refuze să accepte mântuirea de la El, rămânând întotdeauna sub conducerea PCC, astfel încât în ​​China să se instaureze o zonă de ateism în care ei să poată menține puterea și să controleze poporul pentru totdeauna sau chiar să-și realizeze ambiția sălbatică de a domina întreaga lume. PCC se opune cerurilor, contravine principiilor corecte și este un dușman al lui Dumnezeu, dar și ostil adevărului și dreptății. Cu toate acestea, înțelepciunea lui Dumnezeu se desfășoară asupra înșelăciunii lui Satana și, prin această rezistență nebună a PCC, fața lui urâtă a fost dată în vileag, astfel încât să putem avea discernământ asupra esenței lui reacționare și diabolice, văzând în mod clar că PCC este un demon al Satanei care I se împotrivește lui Dumnezeu și urăște adevărul!”

Susan a spus: „Este adevărat. Tăinuirea și amăgirea lor nu poate dura mult. Norii negri nu pot ascunde soarele! Minciunile vor fi întotdeauna minciuni și nu pot deveni adevăr. PCC a născocit minciuni în toți acești ani și a devenit pretutindeni din ce în ce mai renumit. Cazurile judecate în instanțele PCC nu sunt de departe credibile. Oricine are capul pe umeri poate înțelege intrigile lor.”

După ce a văzut clar motivele sinistre ale PCC, Amy a spus indignată: „Guvernul PCC este într-adevăr atât de rău, atât de abominabil. Se dedă la tot felul de acțiuni josnice. El va îndura cu siguranță pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu pentru că Îi este atât de ostil! Uh, gândindu-mă la acest lucru acum, am fost cu adevărat atât de nechibzuită și ignorantă. Lipsindu-mi înțelegerea, aproape am fost păcălită de tertipurile Satanei!”

Sora Zhao a continuat să spună: „De fapt, revenind la punctul inițial, chiar dacă unele persoane din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic încălcă legea, ce legătură are aceasta cu arătarea și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic? Are aceasta vreo legătură cu Biserica? Dacă un catolic săvârșește o crimă, are acel lucru vreo legătură cu catolicismul? Putem nega faptul că Dumnezeul catolic este adevăratul Dumnezeu doar din cauza aceasta? La fel ca atunci când unul dintre discipolii Domnului Isus, Iuda, L-a vândut, putem să bănuim că Domnul Isus nu era adevăratul Dumnezeu? Indiferent de infracțiunea pe care a săvârșit-o un credincios al unei religii sau ce fel de sancțiuni juridice a primit, acestea nu au nicio legătură cu biserica sa. Acesta este un fapt general acceptat. Dacă vrem să cercetăm dacă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic este sau nu adevărata cale și dacă El este arătarea lui Dumnezeu, punctul decisiv este în a putea vedea dacă ceea ce exprimă El este adevărul, dacă este glasul lui Dumnezeu, dacă ceea ce face El este lucrarea de mântuire a omenirii în zilele de pe urmă. Doar acest lucru este foarte important. Atâta timp cât putem hotărî că ceea ce exprimă Dumnezeu Atotputernic este adevărul, indiferent ce fel de minciuni și defăimare creează PCC și cercurile religioase, Dumnezeu Atotputernic este în continuare adevăratul Dumnezeu. Nimeni nu poate nega acest fapt. La fel ca atunci când S-a arătat și a lucrat Domnul Isus, liderii credinței evreiești au născocit multe minciuni despre El. Cu toate acestea, adepții Lui au descoperit că vorbele Sale erau adevărul și au recunoscut că El era Mesia care venise. Ei nu au fost de departe afectați de minciuni și L-au urmat cu hotărâre pe Domnul. Exact la fel, dacă suntem capabili să hotărâm astăzi că vorbele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul întreg și că ele sunt glasul lui Dumnezeu, indiferent de numărul de cazuri de genul celui Shandong Zhaoyuan din 28 mai sunt născocite de PCC, chiar dacă sunt încă o sută sau o mie, acest lucru nu poate ascunde faptul că Dumnezeu Atotputernic este adevăratul Dumnezeu. Este evident din aceasta că, investigând adevărata cale, trebuie să respectăm principiile – să auzim doar glasul lui Dumnezeu, să căutăm adevărul și să nu ascultăm deloc minciunile și aberațiile Satanei. Altfel, vom pierde mântuirea lui Dumnezeu!”

După ce a ascultat părtășia surorii Zhao, Amy a spus fericită: „Părtășia de astăzi a fost atât de minunată. Ea a despărțit într-adevăr norii și a dezvăluit cerul clar! Acum știu ce este cel mai important în cercetarea adevăratei căi, care constă în a vedea dacă ea conține adevărul și dacă este glasul lui Dumnezeu. Doar acest lucru este fundamental și nu ar trebui să fim supuși impactului sau tulburării acelor lucruri care nu au nicio legătură cu lucrarea lui Dumnezeu și cu adevărurile pe care El le exprimă. Mai ales, nu ar trebui să ascultăm prostiile Satanei.”

Confirmarea adevăratului Dumnezeu și perceperea harului Său

După ce a suferit acea tulburare de la acele minciuni, Amy a câștigat o oarecare înțelegere și discernământ cu privire la esența diabolică ​​a PCC de a I se împotrivi lui Dumnezeu și de a urî adevărul. Ea a înțeles intențiile lui sinistre în născocirea acelor minciuni și nu a mai fost păcălită de ele. De atunci încolo, de fiecare dată când a avut ocazia, Amy avea să citească cuvintele lui Dumnezeu, să se adune cu frații și surorile ei și să aibă părtășie despre adevăr. Ea a confirmat cu certitudine că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Mai târziu, Amy a împărtășit cu soțul ei Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și, după ce a ascultat cuvintele Lui, el le-a recunoscut ca fiind glasul lui Dumnezeu. El a venit, de asemenea, în casa lui Dumnezeu.

Văzându-și propria experiență pe ecranul computerului, un zâmbet fericit s-a strecurat pe fața lui Amy și a scris o anexă: „Astăzi, eu, o oaie pierdută, L-am întâmpinat în sfârșit pe Domnul și m-am întors la casa lui Dumnezeu. Adesea particip la adunări cu frații și surorile mele, am părtășie asupra cuvintelor lui Dumnezeu, răspândesc Evanghelia și îmi îndeplinesc datoria. M-am bucurat de o stabilitate, o liniște sufletească și o bucurie pe care inima mea nu le-a cunoscut niciodată. Slavă lui Dumnezeu!”

Nota redactorului: Întâlnirea cu Domnul este cea mai mare speranță a tuturor credincioșilor. După ce protagonista Amy a întâmpinat cu bucurie întoarcerea Domnului, a fost supusă confuziei cazului de crimă inventat de PCC de la McDonald’s-ul din orașul Zhaoyuan din data de 28 mai. Din fericire, căutând adevărul, ea a putut înțelege minciunile PCC. Pe calea noastră, care este plină de minciuni și de înșelăciune, de a întâmpina întorcerea Domnului, atâta timp cât hotărâm că Hristos este adevărul, calea și viața, vom putea să depășim amăgirea acestor minciuni și să pășim pe urmele Domnului. Aș dori să vă recomand următorul film evanghelic: „Ignoranță fatală”.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Descifrarea enigmei Treimii

de Jingmo, Malaezia În 1997, am avut norocul să primesc Evanghelia Domnului Isus și, când am fost botezată, pastorul s-a rugat și m-a...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger