Am crezut în Domnul mai mult de jumătate din viață. Am lucrat neostenit pentru Domnul și am urmărit cu atenție a doua Lui venire. Dacă Domnul a venit, de ce nu am primit această revelație? M-a dat oare la o parte? Acest lucru mă nedumirește mult. Cum explicați acest lucru?

decembrie 20, 2018

Răspuns: Omul consideră că, dacă crede în Domnul jumătate din viață, dacă lucrează din greu pentru Domnul și așteaptă vigilent a doua Lui venire, atunci când Domnul vine, i Se va revela lui. Aceasta este concepția și imaginația omului, dar nu este în conformitate cu lucrarea lui Dumnezeu. Fariseii iudei au înconjurat marea și pământul propovăduind calea lui Dumnezeu. Le-a oferit Domnul Isus vreo revelație când a venit? În ceea ce-i privește pe apostolii care L-au urmat pe Domnul Isus, care dintre ei L-a urmat pe Domnul Isus deoarece primise o revelație? Niciunul! Puteți susține că Petru a primit revelația lui Dumnezeu și a recunoscut că Domnul Isus este Hristos, fiul lui Dumnezeu, dar asta a fost după ce Petru îl urmase pe Domnul Isus o vreme și Îl auzise propovăduind un timp și Îl cunoscuse în sinea lui. Abia apoi a primit el revelația de la Duhul Sfânt și a putut să recunoască adevărata identitate a Domnului Isus. Cu siguranță Petru nu a primit nicio revelație înainte să-L urmeze pe Domnul Isus, asta e sigur. Cei care L-au urmat pe Domnul Isus au putut doar să recunoască faptul că Domnul Isus e Mesia după ce L-au auzit propovăduind o vreme. Nu L-au urmat deoarece primiseră anterior o revelație prin care au recunoscut cine era Domnul Isus. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic S-a pogorât în secret printre oameni să facă lucrarea de judecată. Milioane de oameni L-au acceptat și L-au urmat pe Dumnezeu Atotputernic, dar niciunul nu face asta deoarece a primit o revelație de la Duhul Sfânt. Îl urmăm pe Dumnezeu Atotputernic deoarece am recunoscut vocea lui Dumnezeu în lectura cuvântului lui Dumnezeu Atotputernic și în împărtășirea adevărului. Aceste fapte dovedesc că, atunci când Domnul se întrupează să-Și facă lucrarea, cu siguranță nu oferă revelații nimănui pentru a crede sau a-L urma. Ca să nu mai vorbim de faptul că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu exprimă adevărul pentru a face lucrarea de judecată. Cuvântul lui Dumnezeu adresat întregului univers este lucrarea Lui în zilele de pe urmă. Cu toții pot auzi vocea lui Dumnezeu. Cuvântarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă reprezintă prima dată de la facerea lumii când Dumnezeu a vestit cuvântul Său întregii omeniri și întregului univers. În Apocalipsa, Dumnezeu a spus de multe ori „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” În zilele de pe urmă, Dumnezeu lucrează prin adresarea cuvântului Său și prin exprimarea adevărului pentru a-Și găsi oile. Oile lui Dumnezeu pot auzi vocea lui Dumnezeu. Toți cei care aud și înțeleg vocea lui Dumnezeu sunt oile lui Dumnezeu, sunt fecioarele înțelepte. Cei care nu înțeleg vocea lui Dumnezeu sunt fecioarele nechibzuite. Astfel, toți oamenii sunt deosebiți după propria seminție. Acest lucru ne arată cât de înțelept și de drept este Dumnezeu!

Dumnezeu Și-a făcut auzite de multe ori cuvântul și vocea. Dacă tot nu-L auzim și nu-L recunoaștem, atunci nu suntem oare fecioare nechibzuite? În fiecare cult există credincioși care au auzit vocea lui Dumnezeu și s-au întors la El. Nu sunt acestea oare comori „furate”? Domnul S-a pogorât în secret să recupereze aceste comori, să facă un grup de biruitori înainte de dezastre din aceia care au fost mai întâi aduși în fața tronului lui Dumnezeu. Cât despre cei care așteaptă pasiv revelația lui Dumnezeu, dar nu reușesc să recunoască vocea lui Dumnezeu în cuvintele pe care El le exprimă, se poate spune doar că ei nu iubesc adevărul, nu-L cunosc pe Dumnezeu și, cu siguranță, nu sunt oile lui Dumnezeu. Evident, aceștia sunt oamenii care sunt alungați și eliminați de Dumnezeu. Așa cum Domnul Isus i-a spus lui Toma: „Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut şi au crezut!(Ioan 20:29). Domnul Isus a spus mai înainte: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine(Apocalipsa 3:20). Înțelepciunea lui Dumnezeu este evidentă aici. Dacă Dumnezeu i-ar oferi revelații omului ca acesta să creadă în El, atunci de ce ar mai spune Dumnezeu că oile Lui Îi aud vocea? Nu sunt acestea în contradicție? Dumnezeu stabilește dacă oamenii sunt ai lui Dumnezeu pe baza capacității lor de a recunoaște vocea lui Dumnezeu. Aceasta e corectitudinea și dreptatea lui Dumnezeu. După cum vedeți, cei care nu au primit revelația lui Dumnezeu și totuși au recunoscut vocea lui Dumnezeu și L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic sunt cu adevărat binecuvântați. Deci, când studiem calea cea adevărată, nu e important să primim revelația lui Dumnezeu, ci dacă recunoaștem sau nu vocea lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Doar cei care înțeleg că în cuvântul lui Dumnezeu este numai adevăr și Îl acceptă pe Dumnezeu sunt credincioși adevărați, iubitori de adevăr și însetați după arătarea lui Dumnezeu. Dacă omul așteaptă doar să primească revelația lui Dumnezeu, atunci e greu de spus dacă această persoană este cu adevărat un iubitor de adevăr care cunoaște vocea lui Dumnezeu. Așadar, cei care au acceptat că Domnul va veni au făcut asta ascultând vocea Domnului și recunoscând cuvântul Său ca fiind adevăr. De aceea ei acceptă și se supun reapariției și lucrării Domnului. Doar astfel de oameni sunt cu adevărat aduși în fața lui Dumnezeu. Dacă cineva doar așteaptă revelația lui Dumnezeu, dar nu studiază cuvintele pe care le adresează Duhul Sfânt tuturor bisericilor, atunci o astfel de persoană a fost eliminată și izgonită de lucrarea lui Dumnezeu și se va număra printre cei care bocesc și scrâșnesc din dinți când sunt prinși în cataclisme.

bazat pe scenariul filmului Taina evlaviei

All Scripture quotations in this publication are from Biblica, Inc.®. Used by permission. All rights reserved worldwide. Use of trademark Biblica, Inc.® requires the permission of Biblica, Inc.®.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger