Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Martori pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Întrebarea 36: În ultimii ani, diferite confesiuni din lumea religioasă au devenit din ce în ce mai pustiite; oamenii și-au pierdut credința și iubirea pe care le-au avut odată, devenind din ce în ce mai negativi și slăbiți. Noi toți am simțit, de asemenea, ofilirea duhului, că nu mai este nimic de predicat și că toți am pierdut lucrarea Duhului Sfânt. Am vrea să întrebăm de ce este întreaga lume religioasă atât de sumbră? Chiar este detestată de Dumnezeu; chiar S-a lepădat Dumnezeu de ea? Cum ar trebui să înțelegem cuvintele de osândă ale lui Dumnezeu, din Apocalipsa, pentru lumea religioasă?

Răspuns: De fapt, ar trebui să putem vedea clar cu toții că trecutul comunității religioase de împotrivire lui Dumnezeu datează cel puțin de la sfârșitul Epocii Legii. Când Dumnezeu s-a încarnat și Și-a făcut lucrarea pentru prima oară în Epoca Harului, comunitatea religioasă deja fusese cucerită demult de farisei și antihriști. A devenit forța de împotrivire la lucrarea de mântuire a Domnului Isus. Când Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, apare și Își face lucrarea, cei din comunitățile religioase vor fi tot vrăjmași ai lucrării de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Ei nu numai că Îl condamnă fanatic și Îl blasfemiază pe Dumnezeu Atotputernic, dar colaborează și cu regimul comunist satanic ca să prigonească și să distrugă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Ei au comis păcatul odios de a-L fi răstignit pe Dumnezeu pe cruce din nou! Domnul Isus nu numai că i-a blestemat pe farisei, arătând întunecimea comunității religioase, dar când Dumnezeu Atotputernic Își face lucrarea sa de judecată în zilele de pe urmă, El a chiar și demascat adevărata natură a pastorilor și bătrânilor: împotrivirea față de Dumnezeu. În plus, El a blestemat antihriștii care L-au răstignit din nou pe Dumnezeu. Chiar ar trebui să ne gândim la asta. În ambele instanțe când Dumnezeu S-a întrupat, El a condamnat și blestemat comunitatea religioasă. Ce arată asta? Aleșii lui Dumnezeu înțeleg în sfârșit: comunitatea religioasă, Babilonul cel mare, e menită să cadă. Comunitatea religioasă crede în Dumnezeu doar cu numele, dar fără să-L cinstească cu adevărat și să-L mărturisească. Ei cu siguranță că nu fac voia Lui. Nu pot să-i ducă pe aleșii lui Dumnezeu la tronul Său. Cu siguranță că ei nu-i pot duce pe calea cea bună, ca să înțeleagă adevărul și să-L cunoască pe Dumnezeu prin practicarea și trăirea cuvintelor Lui. Liderii religioși sunt complet împotriva voii lui Dumnezeu. Ei înșiși nu practică adevărul, dar predică cunoașterea biblică și teoria teologică pentru a se semeți și pentru a-i face pe oameni să-i respecte și să li se închine. Ei îi conduc pe credincioși pe calea fățărniciei fariseilor. Ei le fac rău și îi distrug pe aleșii lui Dumnezeu. Liderii religioși au devenit toți uneltele Satanei, adevărați antihriști. În cele trei etape ale lucrării Sale de a mântui omenirea, Dumnezeu S-a întrupat de două ori ca să răscumpere și să salveze omenirea. Întreaga comunitate religioasă este vrăjmașul lui Hristos; au devenit obstacole în calea lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Ei au încălcat firea lui Dumnezeu și au fost blestemați și pedepsiți de El în consecință. E exact așa cum spun profețiile: „A căzut, a căzut marele Babilon, a devenit o locuinţă a demonilor, un adăpost pentru orice duh necurat” (Apocalipsa 18:2). „A căzut, a căzut Babilonul cel mare, cel care a dat să bea la toate neamurile din vinul mâniei datorat desfrânării lui!” (Apocalipsa 14:8). „Vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea puternică! Într-un ceas a venit condamnarea ta!” (Apocalipsa 18:10).

Să ne uităm la cum condamnă Dumnezeu Atotputernic acești antihriști care I se opun lui Dumnezeu și comunitatea religioasă controlată de antihriști. Dumnezeu Atotputernic spune: „Hristos vine în timpul zilelor de pe urmă, astfel încât toți cei care cred cu adevărat în El pot să primească viața. […] Dacă nu ești capabil să Îl recunoști și, în schimb, Îl condamni, blasfemiezi sau chiar Îl persecuți, atunci ești sortit să arzi pentru eternitate și nu vei intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Hristos este Însuși expresia Sfântului Duh, expresia lui Dumnezeu și Cel căruia Dumnezeu I-a încredințat săvârșirea lucrării Lui pe pământ. Și astfel spun că dacă nu poți accepta tot ceea ce este săvârșit de Hristos al zilelor de pe urmă, atunci blasfemiezi Duhul Sfânt. Pedeapsa care ar trebui să fie îndurată de toți cei care Îl blasfemiază pe Duhul Sfânt este evidentă pentru toată lumea. […] Deoarece Cel căruia I te opui nu este un om, ceea ce negi nu este o ființă firavă, ci Hristos. Ești conștient de această consecință? Nu ai făcut o greșeală mică, ci ai comis o crimă îngrozitoare” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice” din Cuvântul Se arată în trup).

Amintiți-vă ce a urmat după ce evreii L-au răstignit pe Isus pe cruce acum 2000 de ani. Evreii au fost goniți din Israel și au fugit în țări din întreaga lume. Mulți au fost uciși, iar întreaga națiune evreiască a fost supusă unei distrugeri fără precedent. Ei L-au bătut în cuie pe Isus pe cruce – au comis o crimă atroce – și au provocat firea lui Dumnezeu. Ei au fost obligați să plătească pentru ceea ce au făcut, au fost obligați să suporte consecințele acțiunilor lor. Ei L-au condamnat pe Dumnezeu, L-au respins pe Dumnezeu și astfel nu au avut decât un destin: acela de a fi pedepsiți de Dumnezeu. Aceasta este consecința amară și dezastrul pe care conducătorii lor le-au adus asupra țării și națiunii lor” („Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri” din Cuvântul Se arată în trup).

Avem încrederea că nicio țară sau putere nu poate sta în calea a ceea ce Dumnezeu dorește să împlinească. Cei care împiedică lucrarea lui Dumnezeu se opun cuvântului lui Dumnezeu, tulbură și subminează planul lui Dumnezeu vor fi, în cele din urmă, pedepsiți de Dumnezeu. Cel care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi trimis în iad; orice țară care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi distrusă; orice națiune care se ridică pentru a se opune lucrării lui Dumnezeu va fi ștearsă de pe fața pământului și va înceta să mai existe” („Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri” din Cuvântul Se arată în trup).

Dar atâta timp cât lumea veche continuă să existe, voi arunca furia Mea asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul, și dând mustrări asupra oricui le încalcă.

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea aude vocea Mea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care se opun Mie cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. […] Multele națiuni din univers vor fi împărțite din nou și înlocuite de națiunea Mea, astfel încât națiunile de pe pământ vor dispărea pentru totdeauna și vor deveni o națiune care Mi se închină Mie; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați; toți cei care se închină lui Satana vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător, adică, cu excepția celor care se află acum în curent, restul vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în măsuri diferite, la împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toată omenirea va urma propriul său neam și va primi mustrări diferite în funcție de ceea ce a făcut. Cei care Mi s-au opus vor pieri cu toții; cât despre cei ale căror fapte de pe pământ nu M-au implicat pe Mine, ei vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta la o mulțime de popoare și nenumărate națiuni, sunând mai departe cu glasul Meu deasupra pământului pentru a proclama finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi” („Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup).

Lumea se prăbușește! Babilonul este paralizat! Oare cum ar putea lumea religioasă să nu fie distrusă de autoritatea Mea pe pământ? Cine îndrăznește încă să nu Mă asculte și să Mi se opună? Cărturarii? Toți oficialii religioși? Conducătorii și autoritățile de pe pământ? Îngerii? Cine nu celebrează perfecțiunea și plinătatea corpului Meu? Printre toate popoarele, care nu-Mi cântă, fără încetare, laude, care nu este, în mod constant, fericit? […] Cum ar putea să nu piară țările de pe pământ? Cum ar putea ele să nu cadă? Cum ar putea poporul Meu să nu se înveselească? Cum ar putea ei să nu cânte de bucurie?” („Capitolul 22” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup).

Fiecare propoziție a cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic e adevărul; ele au autoritate și putere; ele arată pe deplin neprihănirea, măreția, mânia și firea de neîncălcat a lui Dumnezeu. Cei ce se împotrivesc lui Dumnezeu, Îi întrerup sau tulbură lucrarea, vor primi cu siguranță pedeapsa și răzbunarea lui Dumnezeu. În Epoca Legii, cetățenii Sodomei L-au negat public pe Dumnezeu și I s-au împotrivit. Ei L-au mâniat și au fost toți distruși de Dumnezeu; au fost făcuți una cu pământul. În Epoca Harului, marii preoți evrei, cărturarii și fariseii I s-au împotrivit public și L-au condamnat pe Domnul Isus. Ei au colaborat cu guvernarea romană ca să-L răstignească pe Domnul Isus pe cruce. Ei au comis un păcat grav care L-a mâniat pe Dumnezeu. Întregul popor evreu a suferit o distrugere cum nu s-a mai văzut. În zilele de pe urmă, liderii religioși judecă, se opun și-L condamnă fără motiv pe Dumnezeu Atotputernic. Ei chiar cooperează și complotează cu diavolul comunist pentru a suprima, aresta și prigoni frații și surorile care răspândesc evanghelia împărăției. Ei au comis păcatele oribile de blasfemie împotriva Duhului Sfânt și recrucificare a lui Dumnezeu pe cruce acum multă vreme. Comportamentul lor rău e chiar mai grav decât al celor din Sodoma. E incomparabil mai rău decât cel al fariseilor evrei. Toți sunt antihriști demascați de lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Ei sunt forța religioasă a răului care s-a împotrivit lui Dumnezeu mai mult și mai fanatic decât oricine în trecut! Comunitatea religioasă e făcută în întregime din forțe ale răului care se opun lui Dumnezeu. E un cuib de demoni antihristici. E un bastion statornic care încearcă să stea ca egal al împărăției lui Hristos. Sunt o tabără satanică a vrăjmașilor declarați ai lui Dumnezeu care se ridică îndărătnic împotriva Lui! Firea dreaptă a lui Dumnezeu nu poate fi încălcată! Sfințenia lui Dumnezeu nu poate fi întinată! Lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă e răsăritul unei vremi noi și sfârșitul uneia vechi. Comunitatea religioasă care e controlată de tot felul de demoni antihristici precum și lumea asta rea vor fi distruse în curând de necazul din zilele de pe urmă. Pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu a sosit deja! E așa cum spune Dumnezeu Atotputernic, „Lumea se prăbușește! Babilonul este paralizat! Oare cum ar putea lumea religioasă să nu fie distrusă de autoritatea Mea pe pământ?” („Capitolul 22” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). 

Toți cei ce nu acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, indiferent de cum respectă numele Domnului Isus în comunitatea religioasă, indiferent de cum urmează Biblia, mântuirea crucii sau ceremoniile religioase, indeiferent de cum trudesc, suferă sau se jertfesc, dacă nu se căiesc și nu se întorc la Dumnezeu Atotputernic, vor fi răsturnați și distruși împreună cu restul comunității religioase. Dumnezeu a rânduit asta demult; nimeni n-o poate schimba! Dumnezeu și-a numit aleșii acum mult timp în profețiile Apocalipsei, „Ieşi afară din ea, poporul Meu, ca să nu fii părtaş păcatelor ei şi să nu primeşti din urgiile ei” (Apocalipsa 18:4).

din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior:Întrebare 1: Noi credem că întoarcerea Domnului va însemna că credincioșii sunt ridicați direct în Împărăția cerurilor, pentru că este scris în Biblie: „apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, așa că de ce suntem noi acum pe pământ și nu am fost încă răpiți?

Următorul:Întrebare 40: Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul și Își îndeplinește lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui omenirea și, totuși, El întâmpină sfidarea violentă și reprimarea brutală atât din partea lumii religioase, cât și a guvernului comunist chinez. Guvernul comunist chinez mobilizează chiar și media și forțele armate pentru a-L condamna pe Hristos, pentru a-L blasfemia, pentru a-L captura și extermina. Când S-a născut Domnul Isus, Regele Irod a auzit că se născuse „Regele Israelului” și a pus să fie uciși toți copii de sex bărbătesc care erau în Betleem și aveau sub doi ani; el a preferat să fie uciși pe nedrept zece mii de bebeluși decât să Îl lase pe Hristos să trăiască. Dumnezeu S-a întrupat ca să mântuiască omenirea, așadar de ce lumea religioasă și guvernul ateu condamnă sălbatic și blasfemiază apariția și lucrarea lui Dumnezeu? De ce pune la bătaie puterea întregii țări și nu precupețesc niciun efort pentru a-L crucifica pe Hristos? De ce este omenirea atât de rea și de ce Îl urăște pe Dumnezeu atât de mult și se pune împotriva Lui?