2. Înainte, pastorii predicau deseori că, atunci când va veni Domnul, vom fi duși în ceruri înaintea dezastrelor, dar acum vedem că tot felul de dezastre majore se abat asupra pământului și noi nu am fost duși sus. Pastorii spun că faptul că nu am fost duși sus înseamnă că Domnul nu S-a întors încă, că Domnul ni Se va arăta în toiul dezastrelor și că vom fi ridicați la ceruri în timpul dezastrelor. Nu înțeleg: urmează să fim ridicați înaintea dezastrelor sau în timpul acestora?

Răspuns:

În ceea ce privește întrebarea dacă vor fi credincioșii răpiți la cer când va veni Domnul, mulți pastori și bibliști au stabilit că Domnul va veni, iar credincioșii vor fi răpiți la cer înainte de sosirea dezastrelor. Cu toate acestea, astăzi, marile dezastre au sosit, iar oamenii din lumea religioasă nu au fost răpiți la cer; acest lucru a derutat mulți oameni, iar în această privință pastorii religioși spun: „Faptul că noi nu am fost răpiți la cer înainte de dezastre arată că Domnul nu a venit înainte de dezastre. Noi susținem că, fără îndoială, Domnul ne va apărea în timpul dezastrelor, așa că vom aștepta să fim răpiți la cer în timpul dezastrelor.” Acesta este argumentul cel mai des întâlnit în religie. Sunt astfel de opinii corecte? Au ele o bază în cuvintele lui Dumnezeu? S-ar putea oare ca, deoarece oamenii din lumea religioasă nu au fost răpiți la cer înainte de dezastre și nu L-au văzut pe Domnul coborând pe un nor alb, acest lucru să dovedească atunci că Domnul nu a venit? Când Domnul Isus a apărut și Și-a îndeplinit lucrarea, preoții de seamă, cărturarii și fariseii iudaismului nu L-au recunoscut și au negat apariția și lucrarea Sa; ei nu L-au întâmpinat pe Mesia, așa că au spus că El nu a venit încă. Nu cumva acești pastori religioși fac aceeași greșeală ca și fariseii cu atâția ani în urmă? Nu interpretează ei greșit Biblia atunci când, din capriciu, stabilesc când va veni Domnul pe baza unuia sau a două versete din Scriptură? Astăzi, din moment ce, într-adevăr, dezastrele au venit deja, Domnul nu a venit în mod fățiș pe un nor alb – este o realitate. Cu toate acestea, am văzut că în Est sunt cei care mărturisesc despre apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, care sunt mărturie și răspândesc toate adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic, și că, asemenea unei mari lumini, aceștia s-au răspândit rapid din Est peste tot în Vest, provocând represiunea și persecuția vehementă a regimului PCC și trimițând unde de șoc în întreaga lume. Chiar nu există nimeni în lumea religioasă care să poată vedea această realitate? Asta împlinește întocmai profeția Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27).

Faptul că Domnul apare și Își îndeplinește lucrarea înaintea dezastrelor este dincolo de orice îndoială. În Apocalipsa se spune: „Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: «Acestea sunt cuvintele Celui Sfânt, Celui Adevărat, Celui Care are cheia lui David, Celui Care deschide și nimeni nu va închide și Celui Care închide și nimeni nu va deschide: știu faptele tale – iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă, pe care n-o poate închide nimeni – știu că, deși ai puțină putere, ai ascultat de Cuvântul Meu și nu te-ai lepădat de Numele Meu. Îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan – care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint – să vină și să se prosterneze la picioarele tale și să-și dea seama că te-am iubit. Pentru că mi-ai ascultat chemarea la răbdare, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care urmează să vină peste toată omenirea, pentru a-i pune la încercare pe locuitorii pământului. Eu vin curând; ține ceea ce ai, pentru ca nimeni să nu-ți ia cununa! Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai pleca din el; și voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, și noul Meu Nume»(Apocalipsa 3:7-12). Toate aceste cuvinte s-au împlinit. În zilele de pe urmă, biserica din Filadelfia este biserica ce este răpită la cer înaintea dezastrelor, iar toți cei răpiți la cer sunt cei care se întorc înaintea lui Dumnezeu pentru că au citit multe din cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic și au auzit glasul lui Dumnezeu. Acest lucru împlinește aceste cuvinte ale lui Dumnezeu: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). Acești oameni care Îl acceptă pe Dumnezeu Atotputernic mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu în fiecare zi și stau la ospățul de nuntă al Mielului. Toți cei care iubesc și urmăresc adevărul au experimentat judecata, mustrarea, încercările și rafinarea lui Dumnezeu și au fost transformați în biruitori – ei sunt fecioarele înțelepte care Îl întâmpină pe Domnul. Însă cei care refuză să Îl accepte pe Dumnezeu Atotputernic sunt fecioarele nechibzuite; ei nu recunosc vocea lui Dumnezeu, și-au irosit șansa de a întâmpina venirea Domnului, așa că sunt abandonați și cufundați în dezastre. Dar, după ce marile dezastre au început să se abată, unii oameni aud glasul lui Dumnezeu în mijlocul dezastrelor, văd mărturia apariției și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic și Îl acceptă pe Dumnezeu Atotputernic. Astăzi, mulți oameni religioși investighează lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, recunosc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ca fiind glasul lui Dumnezeu, și tot mai mulți oameni Îl acceptă pe Dumnezeu Atotputernic. Acești oameni sunt cei care sunt răpiți la cer în timpul dezastrelor.

Anterior: 1. Biblia spune: „Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Credem că, odată cu venirea Domnului, vom fi duși direct în norii de pe cer pentru a-L întâlni. Tu mărturisești că Domnul S-a întors, așadar de ce nu am fost duși sus?

Înainte: 1. Spui că trebuie să acceptăm lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, deoarece doar atunci ne vor fi curățite și schimbate firile satanice corupte și doar atunci vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, așa cum cere Domnul, suntem smeriți și toleranți, ne iubim dușmanii, ne purtăm crucea, ne disciplinăm corpul, ne lepădăm de lucrurile lumești, lucrăm și predicăm pentru Domnul și așa mai departe. Nu sunt toate acestea schimbări care s-au petrecut în noi? Spui că încă nu este suficient pentru a intra în Împărăția cerească? Cred că, atât timp cât continuăm să ne străduim în acest mod, vom deveni sfinți și vom intra în Împărăția cerească.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger