2. Din câte înțelegem, mai mulți experți religioși și academicieni prestigioși din întreaga lume au recunoscut că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este o biserică creștină nou apărută. Care este deosebirea dintre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și creștinismul tradițional?

Răspuns:

Creștinismul a luat ființă în urma lucrării de răscumpărare înfăptuite de Domnul Isus întrupat; este o biserică creștină care aparține Epocii Harului. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic întrupat a venit, punând capăt Epocii Harului și inaugurând Epoca Împărăției și, pe baza lucrării de răscumpărare înfăptuite de Domnul Isus, El exprimă adevărul și îndeplinește lucrarea de judecată, începând de la casa lui Dumnezeu. În toate confesiunile creștine, mulți oameni care iubesc adevărul și tânjesc după apariția Domnului citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și au ajuns să recunoască glasul lui Dumnezeu. S-au convins că Dumnezeu Atotputernic reprezintă întoarcerea Domnului Isus și fiecare în parte L-a acceptat pe Dumnezeu Atotputernic și a urmat pașii Mielului – din aceasta a luat naștere Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Prin urmare, atât Biserica lui Dumnezeu Atotputernic cât și creștinismul au luat naștere din apariția și lucrarea lui Dumnezeu, dar, în vreme ce creștinismul era un produs al lucrării de răscumpărare înfăptuite de Domnul Isus pe parcursul Epocii Harului, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat naștere atunci când Dumnezeu a devenit trup în timpul zilelor de pe urmă, pentru a săvârși lucrarea de judecată; este o biserică creștină a Epocii Împărăției. Ambele biserici provin din faptul că Dumnezeu devine trup pentru a apărea și a lucra, doar că în epoci diferite. Creștinismul reprezintă o biserică a Epocii Harului, în vreme ce Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este o biserică a Epocii Împărăției, una care este condusă și păstorită astăzi de lucrarea și cuvântările personale ale lui Dumnezeu. Creștinismul, pe de altă parte, a pierdut lucrarea Duhului Sfânt, întrucât nu a ținut ritmul cu pașii lui Dumnezeu și se împotrivește lucrării din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu și o condamnă; această biserică este condamnată de Dumnezeu care S-a lepădat de ea și, prin urmare, El nu recunoaște creștinismul ca aparținând lui Dumnezeu, ci ca pe un lucru care I se împotrivește și-L condamnă. Așadar, nu există niciun termen de comparație între cele două. Domnul Isus Hristos S-a înălțat la Ceruri cu două mii de ani în urmă. El nu se află pe pământ. Deși adepții creștinismului cred în numele Domnului Isus, ei nu L-au întâlnit niciodată și cu atât mai puțin au fost păstoriți sau udați de către El și nici nu au acordat nicio atenție practicării și experimentării cuvintelor Domnului. Ei nu-L cunosc deloc pe Domnul Isus și, în plus, nu-I cunosc Duhul. Și astfel, biserica creștină crede doar în Dumnezeul abstract și nedeslușit din Ceruri, nu în Hristos întrupat din zilele de pe urmă. Prin urmare, o astfel de biserică nu reprezintă creștinism adevărat; a fost redusă la un grup religios cu nimic diferit de budism sau taoism și nu este o biserică a lui Dumnezeu. Prin urmare, creștinătatea care tânjește după întoarcerea Domnului și după răpirea în Împărăția Cerurilor reprezintă pură fantezie. Membrii creștinismului care-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic sunt fecioarele înțelepte care se ridică înaintea lui Dumnezeu; cu toate acestea, cei mai mulți dintre oameni nu acceptă lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, rostesc doar slove și doctrine din Biblie și se agață de reguli și ceremonii religioase. Ei sunt incapabili să țină pasul cu lucrarea propriu-zisă a Duhului Sfânt și, în schimb, urmează regimul satanic al PCC-ului, făcând tot posibilul pentru a condamna lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu și a se împotrivi acesteia. Acești oameni sunt fecioarele nesăbuite și au fost deja disprețuiți, respinși, eliminați de Dumnezeu; El nu-i recunoaște, ei sunt „creștini” doar cu numele și au pierdut esența creștinismului, pe care de multă vreme o dețin doar cu numele.

Atunci când Dumnezeu Atotputernic a apărut și a început să lucreze, Dumnezeu retrăsese deja lucrarea Duhului întregului univers pentru a Se concentra asupra unui grup de oameni care au acceptat lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Rugându-se lui Dumnezeu Atotputernic, mâncând și bând cuvintele Sale, creștinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au dobândit lucrarea Duhului Sfânt, au primit provizionul îmbelșugat al vieții, practică și experimentează cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, experimentează judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, au o înțelegere tot mai mare a adevărului, corupția lor a fost curățită, firile li se schimbă și obțin mântuirea din partea lui Dumnezeu, devenind grupul biruitorilor făcut complet de Dumnezeu înaintea dezastrelor. Cu toate acestea, în creștinism, doar un număr mic de oameni sunt fecioarele înțelepte care au auzit glasul lui Dumnezeu, L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic și stau la ospățul nunții Mielului. Cei mai mulți dintre adepții creștinismului nu numai că au eșuat în a merge pe urmele lucrării lui Dumnezeu, ci încă urmează forțele rele ale antihristului din lumea religioasă, împotrivindu-se apariției și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic și condamnându-le. Ei au pierdut de multă vreme lucrarea Duhului Sfânt, au fost disprețuiți și respinși de Dumnezeu și cufundați în dezastru, vărsând lacrimi amare și scrâșnind din dinți.

Anterior: 1. Profețiile din Biblie despre întoarcerea Domnului s-au împlinit toate în mare parte și este foarte posibil ca Domnul să fie deja aici. Vedem că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește public online că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și mulți oameni din toate religiile și confesiunile, care cred cu adevărat în Domnul și tânjesc după arătarea lui Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu Atotputernic. Am dori să știm doar dacă Dumnezeu Atotputernic este arătarea lui Dumnezeu sau nu.

Înainte: 1. Înainte de sosirea Domnului Isus, fariseii explicau deseori Scripturile în sinagogi și se rugau în fața oamenilor. Ei păreau foarte pioși și, în ochii oamenilor, nu păreau să facă ceva împotriva Scripturii. Prin urmare, de ce au fost fariseii blestemați de Domnul Isus? În ce moduri L-au sfidat ei pe Dumnezeu, de ce au atras ei mânia lui Dumnezeu?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger