1. Mărturisești că „Fulgerul de la Răsărit” este adevărata cale, dar PCC și cei mai mulți dintre pastorii și prezbiterii din lumea religioasă se opun acum și condamnă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, ceea ce demonstrează că „Fulgerul de la Răsărit” nu poate fi adevărata cale. Există ceva greșit în modul în care înțelegem acest lucru?

Răspuns:

Atunci când cercetează adevărata cale, mulți oameni cred că ceea ce este combătut și condamnat de PCC și de majoritatea pastorilor și prezbiterilor din lumea religioasă nu poate fi adevărata cale. Există vreun temei în cuvintele lui Dumnezeu pentru astfel de opinii și idei? Sunt ele în acord cu principiul adevărului? Atunci când acești oameni cercetează adevărata cale, ei nu o fac pe baza cuvintelor Domnului Isus și nici nu ascultă ceea ce exprimă Dumnezeu Atotputernic, pentru a vedea dacă aceste cuvinte sunt adevărul, dacă sunt cuvintele Duhului Sfânt către biserici. În schimb, ei ascultă cuvintele PCC și ale pastorilor și prezbiterilor din lumea religioasă. Nu este ridicol? PCC este un regim satanic, demoni care se împotrivesc lui Dumnezeu. Și ce sunt pastorii și prezbiterii din lumea religioasă? Ei sunt farisei și antihriști. PCC și pastorii și prezbiterii din lumea religioasă sunt cu toții diavoli care se opun lui Dumnezeu, sunt forțe rele care sunt ostile lui Dumnezeu. Dacă oamenii folosesc cuvintele diavolești ale PCC și ale pastorilor și prezbiterilor din lumea religioasă ca etalon pentru a măsura adevărata cale, nu-i face acest lucru incredibil de proști și extrem de răi? Amintiți-vă cum, atunci când Domnul Isus a apărut și a început să lucreze, El a fost condamnat de preoții de seamă și de cărturarii iudaismului care au spus că Domnul Isus nu era Mesia și chiar au mers până într-acolo încât au încercat să colaboreze cu autoritățile romane pentru a-L bate în cuie pe cruce. După ce au auzit cuvintele lor, mulți iudei au început să-L nege și să-L condamne pe Domnul Isus, astfel încât El a fost răstignit, iar ei au fost blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Ce greșeală au făcut iudeii? Au ascultat cuvintele regimului satanic, ale preoților de seamă și ale cărturarilor cu funcții înalte și au negat apariția și lucrarea Domnului Isus. Ei nu au ascultat cuvintele exprimate de Domnul Isus și nici nu au cercetat calea Domnului Isus, ci au făcut afirmații bazate pe cuvintele celor corupți care dețineau puterea și pozițiile înalte, făcând astfel cea mai proastă și mai josnică greșeală dintre toate. Astăzi, când examinăm adevărata cale, nu ar fi oare o prostie să credem cuvintele și zvonurile diavolești ale PCC, ale pastorilor și ale prezbiterilor, astfel încât să fim înșelați de ei și să nu cercetăm adevărata cale? Aceasta ar fi aceeași greșeală pe care au făcut-o iudeii atunci când au crezut preoții de seamă și cărturarii și L-au negat și condamnat pe Domnul Isus. Acest lucru ar fi incredibil de prostesc și absurd.

După cum știm cu toții, PCC este un partid politic ateu al cărui fondator, Marx, a fost un satanist. PCC cere distrugerea oricărei credințe religioase, astfel încât toți oamenii să creadă în el și să i se supună acestuia, privindu-l ca pe salvatorul lor. Astfel, Marx a fost un demon în toată regula, care s-a opus lui Dumnezeu; el a fost părintele și îndrumătorul principal al Partidului Comunist, astfel încât, atunci când membrii acestuia vor muri, se vor întoarce la Marx. De la venirea la putere, PCC l-a negat, condamnat și blasfemiat în mod deschis pe Dumnezeu. Creștinismul a fost declarat xie jiao, Bibliile sunt confiscate și arse ca literatură xie jiao, iar grupurile religioase sunt persecutate și asuprite sub eticheta de organizații xie jiao. Mai ales de la apariția și lucrarea în China a lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, PCC a devenit și mai frenetic în a-L vâna pe Hristos. Acesta îi oprimă și îi persecută cu brutalitate pe creștinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și inventează tot felul de zvonuri pentru a condamna și discredita lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, în încercarea de a eradica Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Aceste fapte dovedesc că PCC este un regim satanic malefic care are cea mai mare aversiune față de adevăr și I se împotrivește pe deplin lui Dumnezeu! Astfel, cu cât PCC oprimă, condamnă și încearcă să elimine cu mai multă furie lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, cu atât mai mare este dovada că apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic este adevărul, că este reală și că este pe deplin capabilă să purifice și să mântuiască omul. Să ne uităm la pastorii și prezbiterii din lumea religioasă: ce rele au comis? Cum au tratat ei lucrarea lui Dumnezeu? Ei sunt de partea PCC, iar strigătul lor de susținere a PCC este unul îndepărtat; ei au făcut tot posibilul să colaboreze cu PCC pentru a se opune, a condamna și a discredita lucrarea lui Dumnezeu, precum și pentru a-i aresta și persecuta pe cei care mărturisesc despre Dumnezeu Atotputernic, comițând nenumărate acte rele. Acest lucru dovedește că, la fel ca și liderii iudaismului, liderii lumii religioase sunt principalii vinovați în a se opune și a-L condamna pe Hristos și că sunt antihriști care detestă adevărul și se opun lui Dumnezeu! Chiar și astăzi, mulți oameni din lumea religioasă nu pot vedea fața malefică a liderilor lumii religioase și continuă să se lase păcăliți și controlați de ei. Ei sunt cu adevărat proști și ignoranți; sunt în pragul morții și nici măcar nu o știu.

Deci, cum facem diferența între adevărata cale și căile false? Acest lucru trebuie făcut pe baza cuvintelor lui Dumnezeu; nu pe baza cuvintelor diavolești ale demonilor PCC și ale pastorilor și liderilor lumii religioase. Acesta este nivelul minim de simț al realității pe care ar trebui să îl dețină cei care cred în Dumnezeu. În ceea ce privește modul în care se poate face diferența între adevărata cale și căile false, Dumnezeu Atotputernic spune: „Nu este dificil să cercetăm un astfel de lucru, dar asta cere fiecăruia dintre noi să cunoască acest unic adevăr: Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte), mai degrabă decât în aspectul exterior(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic exprimă foarte clar principiile privind cercetarea adevăratei căi. Pentru a determina dacă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic este adevărata cale, cheia este să ne uităm dacă cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, dacă ele sunt glasul lui Dumnezeu. Acest lucru este crucial și fundamental. Dacă oamenii pot recunoaște cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ca fiind adevărul și glasul lui Dumnezeu și pot accepta lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, atunci ei sunt fecioarele înțelepte care Îl întâmpină pe Domnul și sunt răpiți înaintea lui Dumnezeu; dacă se încăpățânează să creadă cuvintele PCC și ale pastorilor și prezbiterilor din lumea religioasă și nu acordă nicio atenție ascultării glasului lui Dumnezeu, nici nu investighează și nu caută lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, atunci ei sunt fecioarele nesăbuite care vor fi în cele din urmă abandonate și eliminate de Dumnezeu, scufundate în dezastre, plângând lacrimi amare și scrâșnind din dinți!

Anterior: 2. Recent, am citit multe dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am descoperit că dețin atât putere, cât și autoritate. Fiecare dintre cuvântările Sale este adevărul și ele sunt într-adevăr glasul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus. Dar există un lucru pe care nu îl înțeleg: există unii oameni care pretind acum că sunt întoarcerea Domnului Isus și ei au rostit, la rândul lor, cuvinte. Unele dintre cuvintele lor au fost transformate în cărți și un număr de oameni au fost păcăliți să le urmeze. Cum putem distinge cuvintele falșilor hristoși așa cum sunt ele în realitate?

Înainte: 2. Mărturisești că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El exprimă adevărul și săvârșește lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. Deși ceea ce mărturisești este în conformitate cu Biblia, mulți oameni din biserica noastră nu îl acceptă. Noi credem că, pentru a fi adevărata cale, trebuie să fie acceptată de mulți oameni și că ceea ce este acceptat de câțiva oameni este o cale falsă. Vom aștepta până când mulți din biserica noastră acceptă acest lucru înainte de a începe să credem în el.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger