2. Recent, am citit multe dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am descoperit că dețin atât putere, cât și autoritate. Fiecare dintre cuvântările Sale este adevărul și ele sunt într-adevăr glasul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus. Dar există un lucru pe care nu îl înțeleg: există unii oameni care pretind acum că sunt întoarcerea Domnului Isus și ei au rostit, la rândul lor, cuvinte. Unele dintre cuvintele lor au fost transformate în cărți și un număr de oameni au fost păcăliți să le urmeze. Cum putem distinge cuvintele falșilor hristoși așa cum sunt ele în realitate?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte), mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic exagerat în această privință, deoarece El are esența lui Dumnezeu și are firea lui Dumnezeu, și înțelepciune în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și completează lucrarea printre oameni. Acest trup nu poate fi înlocuit de orice om, ci este un trup care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, furnizându-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel, spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”

Citate din predici și părtășii ca referință:

Tuturor celor care experimentează lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu le este clar un lucru: de fiecare dată când Dumnezeu săvârșește o nouă etapă a lucrării, Satana și tot felul de spirite rele Îi calcă pe urme, imitându-I și falsificându-I lucrarea pentru a-i înșela pe oameni. Atunci când Domnul Isus a vindecat bolnavi și a alungat demoni, Satana și spiritele rele au vindecat bolnavi și au alungat demoni; atunci când Duhul Sfânt a dat omului darul limbilor, spiritele rele i-au făcut și ele pe oameni să vorbească „în limbi” pe care nimeni nu le putea înțelege. Deși Satana și spiritele rele pot să facă tot felul de lucruri care răspund nevoilor oamenilor – manifestând, de exemplu, anumite lucruri supranaturale pentru a-i înșela pe oameni – întrucât Satana și spiritele rele sunt lipsite de adevăr, ei nu le pot da niciodată oamenilor adevărul, iar acest lucru face posibilă deosebirea între adevăratul Hristos și falșii Hristoși.

În zilele de pe urmă, Dumnezeu a rămas mult timp umil și ascuns după ce S-a întrupat pentru a lucra; Duhul Sfânt a mărturisit despre Hristos doar atunci când cuvintele Sale au atins apogeul și oamenii au fost cuceriți. Hristos nu a declarat niciodată în fața altora că El este Hristos. El nu le-a ținut niciodată prelegeri oamenilor din poziția de Hristos și nici nu i-a presat să-L accepte și să-L recunoască; El este doar umil și ascuns, exprimând adevărul, oferind ceea ce oamenii au nevoie în viață și schimbându-le firile de viață. Hristos niciodată nu S-a lăudat și nu S-a dat mare; El a rămas umil și ascuns în tot acest timp. În acest sens, nicio ființă creată nu se poate compara. Hristos nu Și-a folosit niciodată poziția sau identitatea pentru a-i face pe oameni să-L asculte și să-L urmeze. În schimb, El exprimă adevărul pentru a-i judeca, mustra și mântui pe oameni, prin intermediul căruia îi ajută pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L asculte și să fie câștigați de Dumnezeu – ceea ce arată cât de nobil și de sfânt este Dumnezeu. Între timp, nenumărați falși Hristoși și spirite rele sunt exact opusul: mărturisesc în mod constant despre ei înșiși că sunt Hristos și chiar spun că cei care nu îi ascultă nu pot intra în Împărăția Cerurilor. Ei fac tot ce le stă în putință pentru a se da mari, a se da în spectacol și a se lăuda pentru a-i face pe oameni să vină să îi întâlnească, sau pot săvârși unele semne și minuni pentru a-i înșela pe oameni. Iar odată ce oamenii sunt înșelați, dacă nu există nimeni care să aibă părtășie despre adevăr și să rezolve această înșelăciune, ei cad. Există atât de multe exemple în acest sens. Întrucât falșii Hristoși nu sunt adevărul, calea și viața și nu oferă niciun drum de urmat, cei care îi urmează vor fi mai devreme sau mai târziu făcuți de rușine. Astfel, de o importanță capitală pentru a face distincția între adevăratul Hristos și falșii Hristoși este recunoașterea faptului că numai Hristos este adevărul, calea și viața. Numai Hristos poate să exprime adevărul; falșii Hristoși sunt complet lipsiți de adevăr, la fel ca și nenumăratele spirite rele și, indiferent cât de multe spun sau câte cărți scriu, nimic din toate acestea nu conține adevărul – acest lucru este categoric. Mai mult, pentru cei care Îl urmează pe Hristos, înțelegerea adevărului devine din ce în ce mai clară, iar calea devine din ce în ce mai luminoasă, ceea ce dovedește că numai Hristos poate să îi mântuiască pe oameni și că Hristos este adevărul. Falșii Hristoși pot doar să rostească câteva cuvinte derivative sau lucruri care întorc adevărul pe dos. Ei nu dețin niciun adevăr și le aduc oamenilor doar întuneric, dezastru și lucrarea spiritelor rele. Cei care îi urmează pe falșii Hristoși nu vor fi, sub nicio formă, mântuiți; ei nu pot fi decât corupți mai în profunzime de către Satana, devenind din ce în ce mai amorțiți și mai abrutizați, până la distrugerea lor. Cei care îi urmează pe falșii Hristoși sunt ca niște orbi care se îmbarcă pe o corabie de pirați, trimițându-se singuri spre scufundare!

– Părtășia celui de mai sus

Adevăratul Dumnezeu întrupat deține, cu siguranță, expresia și esența lui Dumnezeu. Dacă cineva pretinde că este Hristos, că este întruparea lui Dumnezeu, atunci haideți să-i examinăm substanța din lucrarea sa, din cuvintele sale și din firea pe care o dezvăluie, pentru a determina exact dacă este Hristos, dacă este întruparea lui Dumnezeu. Antrenându-ne discernământul din aceste multiple puncte de vedere, vom găsi răspunsul corect; dacă nu ne antrenăm discernământul din aceste puncte de vedere, atunci vom fi înșelați cu ușurință. Prin urmare, cum ar trebui, mai exact, să facem diferența? În primul rând, acesta poate fi deslușit după aspectul lucrării sale. Dacă este lucrarea lui Dumnezeu, atunci va fi capabili să exprime cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu are și este și firea cea dreaptă a lui Dumnezeu. Dacă este lucrarea omului, atunci va putea vorbi doar despre ceea ce are și este omul, despre experiențele și cunoștințele omului; nu va putea spune nimic despre ceea ce are și este Dumnezeu, nici despre lucrarea lui Dumnezeu, despre ceea ce cere Dumnezeu de la om și despre firea Sa, cu atât mai puțin va putea vorbi despre planul de gestionare al lui Dumnezeu și despre tainele lucrării Sale. Aceasta înseamnă să privești lucrurile în termeni de lucrare. În al doilea rând, această persoană poate fi deslușită după aspectul a ceea ce spune. Există o diferență esențială între cuvintele omului și cuvintele lui Dumnezeu: cuvintele lui Dumnezeu reprezintă ceea ce are și este Dumnezeu, în timp ce cuvintele omului reprezintă ceea ce are și este omul; cuvintele lui Dumnezeu reprezintă firea lui Dumnezeu, în timp ce cuvintele omului reprezintă umanitatea omului; toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul, în timp ce cuvintele omului nu se referă la adevăr. Aceasta este o diferențiere bazată pe cuvinte. În al treilea rând, poate fi deslușită din punct de vedere al firii. Lucrarea lui Dumnezeu poate exprima firea lui Dumnezeu, în timp ce lucrarea omului este incapabilă să exprime firea lui Dumnezeu și poate să întruchipeze doar caracterul omului. Și ce conține caracterul omului? Există în el dreptate, măreție și mânie? Există adevărul? Caracterul omului nu dă niciun semn despre ceea ce are și este Dumnezeu și, prin urmare, lucrarea omului nu are nicio legătură cu firea lui Dumnezeu. Folosind aceste aspecte pentru a face diferența între cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu și ale omului, este posibil să se determine cine este întruparea lui Dumnezeu și cine nu este. Dacă oamenii nu pot face diferența, devin ușor de înșelat de către falșii Hristoși.

– Predici și părtășie despre intrarea în viață

Oricine se dă drept Hristos pentru a vorbi ca să înșele oameni este un Hristos fals. Toți falșii Hristoși sunt posedați de duhuri rele și sunt înșelători. Cum poți desluși un Hristos fals care vorbește în mod constant pentru a înșela oameni? Dacă te uiți doar la câteva dintre cuvintele unui Hristos fals, îți vei bate capul și nu vei putea înțelege care sunt cu adevărat intențiile duhului rău. Dacă tu continui să urmărești acest duh rău și să ții seama de tot ceea ce a spus, este foarte ușor să vezi ce fel de lucru este într-adevăr, ce face, ce spune de fapt, ce urzește să le facă oamenilor și ce cale oferă oamenilor – după care înțelegerea devine ușoară. Putem vedea că, în esență, aceleași caracteristici sunt prezente în multe cuvinte ale duhurilor rele. Ele pot doar imita cuvintele lui Dumnezeu, dar cu siguranță nu pot surprinde esența cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu au un context și un scop. Scopul final și efectele finale ale cuvântărilor lui Dumnezeu sunt foarte clare și poți vedea că vorbele Sale au autoritate și putere, că ele pot emoționa și mișca sufletul cuiva. Dar cuvintele duhurilor rele și ale Satanei nu au nici context, nici efect – ele sunt ca un iaz cu apă stătătoare, iar oamenii simt că au inima posomorâtă după ce le citesc. Ei nu obțin nimic de la ele. Deci, duhurilor rele de toate felurile le lipsește în întregime adevărul și în sinea lor, sunt cu siguranță posomorâte și întunecate. Cuvintele lor nu le pot aduce oamenilor lumină și nu le pot arăta calea pe care ar trebui să o urmeze. Duhurile rele nu-și declară în mod clar scopul, nici ceea ce încearcă să realizeze; nu se face nicio referire la nimic legat de esența adevărului sau rădăcină. Chiar deloc. Nimic din ceea ce ar trebui să înțeleagă sau să câștige oamenii nu poate fi găsit în cuvintele duhurilor rele. Prin urmare, cuvintele duhurilor rele pot doar să-i deruteze pe oameni și să le aducă o confuzie lăuntrică și întuneric. Ele nu le pot oferi oamenilor absolut nicio hrană. Din aceasta, putem vedea că natura și esența inerentă a duhurilor rele este cea a răului și a întunericului. Le lipsește vitalitatea, duhnind, în schimb, a moarte. Sunt cu adevărat lucruri negative care ar trebui blestemate. Nu există absolut niciun adevăr în discursul lor; este o absurditate totală care determină greață, dezgust și vărsături, ca și cum cineva tocmai ar fi mâncat o muscă moartă. Oamenii care urmăresc adevărul și care au calibrul pentru a înțelege cuvintele lui Dumnezeu sunt capabili să recunoască cuvintele spiritelor rele drept ceea ce sunt cu adevărat după ce le citesc, în timp ce aceia care nu înțeleg lucrurile spirituale și nu au puterea de a înțelege cuvintele lui Dumnezeu vor fi cu siguranță înșelați de cuvintele lor diavolești. Toți cei care au fost luminați și iluminați de Duhul Sfânt, care au cunoștință despre cuvintele lui Dumnezeu și care înțeleg unele adevăruri vor fi în mod natural capabili să deslușească cuvintele diavolești ale spiritelor rele și, atunci când vor citi oricare dintre declarațiile lor, vor putea vedea că spiritele rele sunt lipsite de adevăr, nu au ceea ce are și este Dumnezeu, nu dețin nici cea mai mică putere și autoritate, iar cuvintele lor sunt la fel de diferite de cuvintele lui Dumnezeu precum cerul este diferit de pământ.

– Rânduielile de lucru

Anterior: 1. În prezent există un număr de cazuri de înșelăciune de către hristoși falși în diverse comunități religioase din întreaga lume. Incapabili să vadă această înșelăciune așa cum este în realitate, mulți oameni i-au urmat pe acești hristoși falși, împlinind astfel profeția Domnului Isus: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși(Matei 24:23-24). Prin urmare, credem că oricine despre care se mărturisește că este venirea Domnului este fără îndoială un Hristos fals și că nu este nevoie să-i căutăm și să-i investigăm. Ne înșelăm când credem astfel?

Înainte: 1. Mărturisești că „Fulgerul de la Răsărit” este adevărata cale, dar PCC și cei mai mulți dintre pastorii și prezbiterii din lumea religioasă se opun acum și condamnă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, ceea ce demonstrează că „Fulgerul de la Răsărit” nu poate fi adevărata cale. Există ceva greșit în modul în care înțelegem acest lucru?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger