Ce sunt fecioarele înțelepte? Ce sunt fecioarele nesăbuite?

septembrie 21, 2019

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

În trecut, unii oameni au făcut preziceri despre „cinci fecioare înţelepte, cinci fecioare nechibzuite”; deşi prezicerea nu este exactă, nu este întru totul greşită, deci pot să vă explic. Cele cinci fecioare înţelepte şi cele cinci fecioare nechibzuite nu reprezintă amândouă nici numărul oamenilor, nici un anume fel de oameni. Cele cinci fecioare înţelepte reprezintă numărul oamenilor, iar cele cinci fecioare nechibzuite reprezintă un fel de oameni, dar niciuna dintre cele două categorii nu se referă la fiii întâi născuţi, ci reprezintă creaţia. Acesta este motivul pentru care li s-a cerut să pregătească uleiul în zilele de pe urmă. (Creaţia nu are calitatea Mea; dacă vor să fie înţelepte, atunci trebuie să pregătească uleiul şi, astfel, trebuie să fie echipate cu cuvintele Mele.) Cele cinci fecioare înţelepte îi reprezintă pe fiii Mei şi poporul Meu printre oamenii pe care Eu i-am creat. Sunt numite „fecioare” pentru că sunt câştigate de Mine, deşi s-au născut pe pământ; ar putea fi numite sfinte, deci sunt numite „fecioare”. Cele „cinci”, menţionate mai sus, reprezintă numărul fiilor Mei şi al popoarelor pe care le-am predestinat. Cele „cinci fecioare nechibzuite” se referă la făcătorii de servicii. Ei Mă slujesc pe Mine fără să dea nici cea mai mică importanţă vieţii, urmărind doar lucruri exterioare (întrucât nu au calitatea Mea, orice ar face ei este un lucru exterior), şi nu sunt în stare să-Mi fie ajutoare de nădejde, astfel că sunt numite „fecioare nechibzuite”. Cele „cinci” menţionate mai sus îl reprezintă pe Satana, iar faptul că se numesc „fecioare” înseamnă că au fost cucerite de Mine şi sunt în stare să Mă slujească, însă asemenea persoane nu sunt sfinte, aşa că li se spune făcători de servicii.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 116

Astăzi, toți cei care urmează cuvintele actuale ale lui Dumnezeu sunt în curentul Duhului Sfânt; cei care sunt străini de cuvintele lui Dumnezeu de astăzi sunt în afara curentului Duhului Sfânt și astfel de oameni nu sunt lăudați de Dumnezeu. […] „Urmărirea lucrării Duhului Sfânt” înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu astăzi, să fii capabil să acționezi în conformitate cu cerințele actuale ale lui Dumnezeu, să fii capabil să-L asculți și să-L urmezi pe Dumnezeul de astăzi și să pătrunzi în conformitate cu cele mai noi cuvântări ale lui Dumnezeu. Numai unul ca acesta e cineva care urmează lucrarea Duhului Sfânt și este în curentul Duhului Sfânt. Astfel de oameni nu numai că sunt capabili să primească lauda lui Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu, ci pot și să cunoască, din ultima lucrare a Sa, firea lui Dumnezeu și, de asemenea, noțiunile și neascultarea omului, natura și substanța omului; în plus, sunt capabili să obțină în mod gradual schimbări în firea proprie în timpul slujirii lor. Numai astfel de oameni sunt cei care sunt în stare să-L câștige pe Dumnezeu și care într-adevăr au găsit calea cea adevărată. Cei care sunt eliminați prin lucrarea Duhului Sfânt sunt oameni incapabili să urmeze cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu și care se răzvrătesc împotriva celei mai recente lucrări a lui Dumnezeu. Faptul că astfel de oameni se opun în mod deschis lui Dumnezeu este pentru că Dumnezeu a întreprins o lucrare nouă și pentru că imaginea Sa nu este aceeași cu cea din noțiunile lor – ca urmare, ei se opun în mod deschis lui Dumnezeu și emit judecăți asupra lui Dumnezeu, ceea ce duce la disprețuirea și respingerea lor de către Dumnezeu. Deținerea cunoștințelor legate de lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu nu este o chestiune ușoară, dar dacă oamenii au de gând să se supună lucrării lui Dumnezeu și să caute lucrarea Lui, atunci vor avea șansa de a-L vedea pe Dumnezeu și vor avea șansa de a dobândi cea mai recentă îndrumare a Duhului Sfânt. Cei care se opun în mod intenționat lucrării lui Dumnezeu nu pot primi luminarea Duhului Sfânt sau îndrumarea lui Dumnezeu. Astfel, dacă oamenii pot primi sau nu cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu depinde de harul lui Dumnezeu, depinde de căutarea lor și de intențiile lor.

Toți cei care sunt capabili să asculte de cuvântările prezente ale Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Nu contează cum obișnuiau să fie, sau cum obișnuia să lucreze Duhul Sfânt în ei – cei care au câștigat cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu sunt cei mai binecuvântați, iar cei care nu reușesc să urmeze cea mai recentă lucrare de astăzi sunt eliminați. Dumnezeu îi vrea pe cei care sunt capabili să accepte noua lumină și îi vrea pe cei care acceptă și cunosc ultima Sa lucrare. De ce se spune că trebuie să fii o fecioară castă? O fecioară castă este capabilă să caute lucrarea Duhului Sfânt și să înțeleagă lucrurile noi și, în plus, este capabilă să se lepede de noțiuni vechi și să se supună astăzi lucrării lui Dumnezeu.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoaște cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu și urmează-I pașii”

Cei care îi aparțin Satanei nu înțeleg cuvintele lui Dumnezeu și cei care Îi aparțin lui Dumnezeu pot auzi vocea lui Dumnezeu. Toți aceia care realizează și înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc sunt cei care vor fi mântuiți și vor depune mărturie pentru Dumnezeu; toți aceia care nu înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc nu pot depune mărturie pentru Dumnezeu și sunt cei care vor fi eliminați.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu”

Scopul arătării lui Dumnezeu, liber de constrângerile oricărei forme sau națiuni, este de a-I permite să-Și termine lucrarea așa cum Și-a planificat-o. Este întocmai ca atunci când Dumnezeu S-a întrupat în Iudeea: scopul Său era de a termina lucrarea de răstignire pentru răscumpărarea întregii rase umane. Cu toate acestea, evreii credeau că Dumnezeu nu poate face acest lucru și considerau că este imposibil ca Dumnezeu să Se întrupeze și să ia forma Domnului Isus. Ceea ce considerau „imposibilˮ a devenit baza pe care Îl condamnau și I se opuneau lui Dumnezeu și care a condus, în cele din urmă, la distrugerea Israelului. În prezent, mulți oameni au comis o eroare asemănătoare. Ei proclamă din răsputeri arătarea iminentă a lui Dumnezeu, dar Îi condamnă în același timp arătarea; ceea ce consideră „imposibilˮ restrânge, încă o dată, arătarea lui Dumnezeu în limitele imaginației lor. Astfel, am văzut mulți oameni care izbucnesc într-un râs nebun și strident după ce dau de cuvintele lui Dumnezeu. Dar este acest râs diferit de condamnarea și blasfemia evreilor? Nu sunteți respectuoși în prezența adevărului și cu atât mai puțin este atitudinea voastră una de dorință arzătoare față de adevăr. Tot ce faceți este să cercetați în mod neatent și să așteptați cu o nepăsare senină. Ce puteți câștiga dintr-o astfel de cercetare și de așteptare? Este posibil să primiți o îndrumare personală de la Dumnezeu? Dacă nu poți discerne cuvântările lui Dumnezeu, cum ești în măsură să fii martor al arătării Lui? Oriunde Se arată Dumnezeu, acolo este exprimat adevărul și acolo va fi glasul Lui. Doar cei care pot accepta adevărul vor fi în stare să audă glasul lui Dumnezeu și doar astfel de oameni sunt în măsură să fie martori ai arătării Lui.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”

Citate din predici și părtășii ca referință:

„Fecioarele înțelepte” sunt cele care știu glasul lui Dumnezeu, recunosc glasul „mirelui” și, astfel, pot să-L accepte și să I se supună lui Hristos, astfel întâmpinând întoarcerea Domnului și participând la ospățul nunții Mielului. Deoarece „fecioarele nechibzuite” nu știu glasul „mirelui” și nu pot recunoaște glasul lui Dumnezeu, ele Îl resping pe Hristos și continuă să tânjească după un Dumnezeu nedeslușit, până când sunt abandonate și eliminate de Dumnezeu. Putem vedea că, în credința noastră în Dumnezeu, este foarte dificil să Îl acceptăm pe Hristos fără o credință adevărată. Cei care refuză să-L accepte pe Hristos vor rata „ospățul de nuntă al Iubitului” și nu pot fi acceptați de Domnul în casa din Împărăția cerurilor și nu pot intra în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om. Așadar, dacă oamenii Îl pot accepta pe Hristos al zilelor de pe urmă și se pot supune lucrării Lui este un factor esențial în a decide dacă oamenii reușesc sau eșuează în credința lor în Dumnezeu.

Fragment din părtășia celui de mai sus

În Biblie, Domnul Isus a profețit că, la momentul întoarcerii Sale, vor fi două tipuri de oameni – El a folosit fecioarele înțelepte și fecioarele nesăbuite drept parabolă pentru toți credincioșii din Epoca Harului: toți care aud glasul lui Dumnezeu și sunt în stare să îl accepte și să i se supună sunt fecioare înțelepte; toți care nu pot să audă glasul lui Dumnezeu, care ascultă și, totuși, nu cred și încă îl neagă, sunt fecioare nesăbuite. Pot fecioarele nesăbuite să fie răpite? Nu, nu pot. Așadar, cum pot fi dezvăluite aceste fecioare nesăbuite și înțelepte? Ele sunt dezvăluite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin atitudinile lor după ce citesc în zilele de pe urmă cuvântările lui Dumnezeu – Cuvântul Se arată în trup. După ce Îl citesc, unii credincioși spun: „Ce cuvinte profunde – aceste cuvinte conțin adevărul”. După ce-L citesc din nou, cu atenție, spun: „Aceste cuvinte nu pot să fie rostite de o persoană obișnuită; par să fi venit de la Dumnezeu”. Apoi, mai aruncă o privire atentă și spun: „Acesta este glasul lui Dumnezeu; e imposibil ca aceste cuvinte să vină din partea unui om!” Persoana aceasta e binecuvântată; este o fecioară înțeleaptă. Cât despre fecioarele nesăbuite, unele sunt pastori, unele sunt prezbiteri, unele sunt predicatori și unele sunt credincioși confuzi, care vor doar să mănânce pe săturate. Care e atitudinea lor după citirea cuvântului lui Dumnezeu? „Hmm, cuvintele acestea nu sunt potrivit noțiunilor și închipuirilor mele, nu sunt de acord.” Și, după ce le citesc din nou cu atenție, ei spun: „Unele din aceste cuvinte par rezonabile, dar nu e posibil; aceasta nu poate fi lucrarea lui Dumnezeu”. Așadar, încă o dată, nu se potrivește cu noțiunile și închipuirile lor. În cele din urmă, cu cât citesc mai mult, cu atât mai puțin se potrivește cu noțiunile lor. Ei spun: „Acesta nu e cuvântul lui Dumnezeu – nu pot să-l accept. Acesta este un fals, un Hristos fals care încearcă să-i înșele pe oameni. Nu pot să cred!” Ce tip de persoană e aceasta? Este un fariseu, o fecioară nesăbuită. Acelea care sunt fecioare înțelepte și acelea care sunt fecioare nesăbuite sunt aduse în lumină de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este cel care le clasifică și le împarte în categoriile de care aparțin și, apoi, Dumnezeu va începe să-i răsplătească pe cei buni și să-i pedepsească pe cei răi.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Fecioarele înțelepte vor da ascultare glasului Domnului, îndeosebi pentru că sunt cele care iubesc și caută adevărul. Ele sunt însetate după arătarea lui Dumnezeu; de aceea sunt capabile să caute și să investigheze venirea Domnului și să distingă glasul Domnului. Întrucât fecioarele nesăbuite nu iubesc adevărul, ele nu caută sau investighează venirea Domnului, știind doar să se agațe cu încăpățânare de reguli. Unele dintre ele insistă că nu vor accepta sau investiga niciun Domn care nu vine pe un nor. Altele se supun doar manipulărilor pastorilor și prezbiterilor din lumea religioasă. Orice ar spune pastorii și prezbiterii, ele vor asculta și urma întocmai. Ele cred în Domnul cu numele, dar, în realitate, îi urmează și îi ascultă pe acești pastori și prezbiteri. Acestea nu investighează adevărata cale pe cont propriu și nu pot să distingă glasul Domnului. Unele sunt chiar și mai nesăbuite. Întrucât sunt Hristoși falși care se arată în zilele de pe urmă, ele nu-L caută sau investighează pe adevăratul Hristos și sunt chiar în stare să-L conteste și să-L condamne. Nu înseamnă aceasta că-și taie singure craca de sub picioare? Aceasta este, la rândul ei, o manifestare a unei fecioare nesăbuite.

din Răspunsuri la întrebările din scenetă

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger