Spui că Domnul Isus S-a întors, deci, noi de ce nu L-am văzut? A vedea înseamnă a crede și nu te poți bizui pe zvonuri. Dacă nu L-am văzut, asta trebuie să însemne că încă nu S-a întors; voi crede când Îl voi vedea. Spui că Domnul Isus S-a întors, deci unde este El acum? Ce lucrare face? Ce cuvinte a rostit Domnul? Voi crede după ce vei putea să lămurești aceste lucruri prin mărturie.

septembrie 27, 2019

Răspuns:

Apariția și lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt exact cum a profețit Domnul Isus. Sunt două părți – sosirea Lui secretă și sosirea Lui publică. Sosirea secretă se referă la Dumnezeu întrupat printre oameni ca Fiul Omului pentru a-Și rosti cuvintele și a-Și face lucrarea zilelor de pe urmă. Aceasta e sosirea Lui secretă. Sosirea publică înseamnă că Domnul vine fățiș pe nori, adică Domnul sosește cu zeci de mii de sfinți, vizibili tuturor națiunilor și popoarelor. În prezent, când suntem martorii lucrării de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, mulți oameni au îndoieli: „Spui că Dumnezeu a apărut și că lucrează. De ce nu L-am văzut? Când și cum Își va rosti Dumnezeu cuvintele? A consemnat cineva cuvintele lui Dumnezeu când le rostește sau El ne aduce acele cuvinte în mod direct? De ce vorbește Dumnezeu în mijlocul vostru, al tuturor? De ce nu-I auzim glasul sau de ce nu-L vedem?” […] Dumnezeu a apărut în China, în Est; El Se exprimă și lucrează ca Fiul întrupat al omului. Nimic nu este supranatural. Dumnezeu îmbracă trupul obișnuit, înfățișarea Sa e cea a unei persoane obișnuite și El vorbește și lucrează printre noi. Nu e nimic supranatural. Unii oameni spun: „Dacă acest lucru nu e câtuși de puțin supranatural, atunci El este sau nu Dumnezeu? Dacă Dumnezeu apare și lucrează, atunci apariția și lucrarea Sa ar trebui să fie supranaturale”. Permiteți-mi să vă întreb: a fost Domnul Isus supranatural atunci când a lucrat? Când vorbea cu Petru, puteau oamenii din alte locuri să vadă lucrul acesta? Când săvârșea semne și minuni într-un loc, puteau cei din alte locuri să vadă asta? Cu siguranță nu. Domnul Isus era Fiul Omului în trup, iar lucrarea și cuvintele Sale nu erau supranaturale; în afară de semnele și minunile Sale, nu au fost aspecte supranaturale. De aceea oamenii din alte locuri nu au putut să-I audă cuvintele sau să-I vadă lucrarea – doar aceia de lângă El au putut să le vadă, să le audă și să le experimenteze. Aceasta e partea normală și practică a lucrării lui Dumnezeu. Prin urmare, alte religii și alte confesiuni nu cunosc lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, în China. De ce nu știu? Dumnezeu nu lucrează în moduri supranaturale. Numai cei în rândul cărora a lucrat El pot să o vadă și să o audă; cei printre care nu a lucrat nu pot să-I audă glasul. Când Domnul Isus Și-a realizat lucrarea printre evrei, am putut noi, chinezii, să o vedem sau să o auzim? Au putut britanicii sau americanii din Vest să o vadă și să o audă? Atunci, de ce vesticii și chinezii din Est au putut, în cele din urmă, să accepte lucrarea Domnului Isus? Pentru că au existat oameni care au fost martori, care ne-au propovăduit Evanghelia și ne-au dat această Biblie care consemna cuvintele și lucrarea Domnului Isus. Când ne-am rugat Domnului Isus, Duhul Sfânt Și-a realizat lucrarea și a fost cu noi; El a revărsat har asupra noastră și, astfel, am ajuns să credem că Domnul Isus este Dumnezeu și Mântuitorul. Așa am ajuns să credem. Vesticii spun că „Dumnezeu a apărut și a lucrat în China – de ce nu am știut de lucrul acesta? De ce nu am putut să-l vedem și să-l auzim?” E această întrebare ușor de explicat?

Sunt, în Biblie, profeții de la Dumnezeu despre lucrarea zilelor de pe urmă? Ce a spus Domnul Isus despre asta? „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului” (Matei 24:27). Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este ca fulgerul, apărând dinspre Răsărit. Fiul Omului va lucra în Răsărit, permițându-le orientalilor să vadă primii apariția grozavei lumini, să vadă apariția luminii adevărate, să vadă apariția lui Dumnezeu și apoi, foarte curând, această minunată lumină va străluci în Vest ca fulgerul. Adică, după ce cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic s-au auzit din Răsărit, au fost publicate online și, astfel, s-au răspândit spre Occident. Când au fost publicate online cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic? Ediția chineză a fost publicată online cel mai târziu în 2007 sau, mai devreme, în 2005. Ediția englezească a apărut online probabil în 2010. Cuvintele lui Dumnezeu sunt online de atât de mulți ani și, totuși, cât de mulți oameni din lumea religioasă au intrat online pentru a le cerceta? Nu mulți; foarte puțin o fac. Calea lui Dumnezeu și cuvintele pe care El le-a rostit sunt online de multă vreme. Oamenii au văzut acum că sunt online cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, așadar, de ce acești așa-ziși credincioși devotați în Domnul Isus nu le cercetează? Care e problema aici? Mărturia despre calea lui Dumnezeu a fost deja dăruită oamenilor din toate națiunile și toate regiunile. Dacă omul nu le cercetează niciodată, îndurând în cele din urmă pierzania și fiind anihilat, a cui responsabilitate ar fi aceasta? Cine e responsabil pentru această greșeală? E aceasta o greșeală din partea lui Dumnezeu sau din partea omului? E greșeala omului. Pentru că Domnul Isus a spus cu mult timp în urmă: „Vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru!” (Matei 24:42), „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6), „Oile Mele ascultă glasul Meu” (Ioan 10:27). Domnul Isus a spus astfel de lucruri de multe ori: „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide!” (Matei 7:7). Aceasta e promisiunea lui Dumnezeu, iar Domnul Isus a spus lucruri de această natură de multe ori. Potrivit cuvintelor Domnului Isus, dacă omul nu-L caută niciodată pe Dumnezeu și nu cercetează niciodată când aude că o persoană e martoră pentru venirea lui Dumnezeu, în loc să o condamne orbește, spunând lucruri precum „Toți aceia care sunt martori pentru venirea lui Dumnezeu sunt eretici și membri heterodocși”, atunci acești oameni care nu au acceptat lucrarea lui Dumnezeu nici măcar chiar la final, vor cădea în catastrofe și vor muri în agoniile pedepselor lor, în dezastre. Cine ar trebui să fie învinuit? Mulți oameni din comunitățile religioase sunt neîncrezători în privința acestei chestiuni. „De ce Dumnezeu nu ni Se arată? De ce ne este ascuns? De ce nu ne anunță?” A spus Dumnezeu vreodată „Când voi sosi în secret să realizez lucrarea, voi apărea și oferi revelații tuturor oamenilor”? Ce a spus Dumnezeu? „Amintește-ți deci ceea ce ai primit și ai auzit, ascultă de acestea și pocăiește-te! Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine” (Apocalipsa 3:3). Lucrul acesta a fost profețit în Apocalipsa. Prin urmare, dacă noi, în calitate de credincioși în Domnul, auzim că o persoană a fost martoră că „Mirele a ajuns; Domnul S-a întors” și, totuși, nu cercetăm sau acceptăm activ lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, când vom cădea în catastrofe și vom muri în pedeapsa noastră, nu vom putea să-L învinuim pe Dumnezeu. Ar trebui să căutăm problema din noi pentru a vedea în ce privințe nu am procedat cum se cuvine. Numai acest lucru e corect. Privind în urmă, tu cum L-ai acceptat pe Domnul Isus? A venit Domnul Isus la tine? Ți-a apărut Domnul? Nu a făcut niciunul din aceste lucruri. L-ai acceptat pe Domnul Isus pentru că alții ți-au propovăduit Evanghelia și ți-au mărturisit despre Domnul. Credința în cale vine din a auzi despre cale, în vreme ce a auzi despre cale vine din cuvintele lui Dumnezeu. Acum că ți-a fost martor cineva pentru această Evanghelie și pentru faptul că Dumnezeu a sosit să realizeze lucrarea, aceasta este iubirea, mila și grija lui Dumnezeu pentru tine – nu ar trebui să înțelegi astfel? Așa ar trebui să înțeleagă o persoană evlavioasă lucrul acesta. Prin urmare, nu fi arogant înaintea lui Dumnezeu, nu te crede prea grozav, nu gândi doar că „Atunci când Dumnezeu va veni, mai întâi ar trebui să-mi ofere mie revelații. Mai întâi ar trebui să-mi reveleze mie acest lucru. Dacă va sosi și nu-mi va revela, atunci El nu este Dumnezeu, iar eu nu Îl voi recunoaște”. Ce fel de oameni sunt aceștia? Ce greșeli au făcut ei? Îndrăznești să stabilești că Dumnezeu trebuie să-ți reveleze când va sosi? Pe ce te bazezi? Ți-a spus Domnul „Când voi sosi, mai întâi îți voi revela ție acest lucru?” Ți-a spus El astfel de cuvinte? Crezi că ești mai presus de toți ceilalți din lume, că ești cel mai important, că Îl iubești cel mai mult pe Dumnezeu? Ești mai presus de toți ceilalți? Ești o ființă creată specială? Poate o astfel de persoană să fie mântuită cu ușurință? De ce trebuie Dumnezeu să realizeze lucrarea de judecată în zilele de pe urmă? Deoarece omenirea coruptă nu este pregătită să-L vadă pe Dumnezeu. Toată omenirea coruptă are firea Satanei; toți sunt deosebit de aroganți și plini de sine și toți au dorințe extravagante în privința lui Dumnezeu. Ei se consideră mai presus de toate, doar un pic mai jos de ceruri și mult deasupra altora, ca și cum ar fi favorizați de Cer. Cu acest tip de fire coruptă, oricine nu a acceptat lucrarea lui Dumnezeu de judecată și de mustrare nu este potrivit să-L vadă pe Dumnezeu.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață, volumul 132

Există multe persoane, inclusiv persoane religioase, care spun: „Dacă Dumnezeu a venit, eu de ce nu L-am văzut? Pentru că nu L-am văzut, asta dovedește că Dumnezeu nu a venit.” Cum vi se pare acest lucru? Pare ridicol și absurd. Puteți vedea venirea lui Dumnezeu? Dacă ați vedea persoana reală a lui Dumnezeu, ați fi morți! Așadar, cum vine Dumnezeu? El Se întrupează sub forma Fiului Omului, care rostește cuvinte pentru a mântui omenirea. Ați putea să-L recunoașteți pe Dumnezeu întrupat dacă L-ați vedea? Chiar dacă L-ați vedea, nu L-ați recunoaște. Este ca atunci când a venit Domnul Isus. Mulți oameni L-au văzut pe Domnul Isus, dar câți dintre ei L-au recunoscut drept Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Doar o persoană: Petru, și asta deoarece Sfântul Duh l-a luminat. Ce dovedește acest lucru? Dovedește că omenirea coruptă nu are nicio șansă de a vedea trupul spiritual al lui Dumnezeu cât timp ea are trup fizic. Dacă ați vedea trupul spiritual al lui Dumnezeu ați fi morți – nu Îi veți vedea niciodată trupul spiritual. A putea auzi glasul lui Dumnezeu este deja o mare favoare pentru omenirea coruptă. Când Dumnezeu a săvârșit lucrări în Epoca Legii, câte persoane au putut auzi glasul lui Dumnezeu? Nu multe. Știm că Iov a auzit glasul lui Dumnezeu, dar I-a văzut chipul? Nu, el doar L-a auzit pe Iahve Dumnezeu vorbindu-i dintr-un vârtej de vânt, așa că putem spune că a auzi glasul lui Dumnezeu este ca și cum I-ai vedea chipul. Moise L-a auzit pe Dumnezeu strigându-l, dar I-a văzut chipul? Moise a văzut mai târziu spatele lui Dumnezeu, dar nu și chipul Lui. Așadar, dacă auziți pe cineva spunând: „Tu mărturisești că Dumnezeu a venit, dar cum de eu nu L-am văzut? Cum de nu a fost difuzat acest lucru pe canalul național de televiziune sau la radio?”, ce părere aveți despre astfel de remarci? Sunt foarte copilărești! Cine a văzut venirea Domnului Isus? Doar câțiva iudei din acea perioadă au văzut-o. Acei iudei de atunci care, în cuvântul Domnului Isus, au auzit glasul lui Dumnezeu și au auzit autoritatea și puterea, L-au urmat. Însă, în cele din urmă, câte persoane au crezut cu adevărat în Domnul Isus și chiar L-au urmat? Foarte puține. Așadar, când Dumnezeu întrupat vine în zilele de pe urmă îmbrăcat precum o persoană obișnuită, nu trebuie să vedem chipul acestei persoane ca să vedem chipul lui Dumnezeu. În schimb, când Îi auzim glasul și vedem adevărurile pe care le exprimă, ar trebui să le acceptăm, să ne supunem lor și să le punem în practică. Oamenii care fac acest lucru vor câștiga adevărul și viața și vor obține mântuirea lui Dumnezeu. Se pot susține cu argumente replici de-ale oamenilor precum: „Trebuie să văd chipul lui Hristos înainte să-L accept”? Poate imaginea lui Dumnezeu întrupat să reprezinte trupul spiritual al lui Dumnezeu? Poate chipul Domnului Isus să reprezinte adevăratul chip al lui Dumnezeu? Nu, nu poate. Așadar, chipul pe care îl ia trupul întrupat este temporar și este suficient ca oamenii să vadă că El este doar o persoană normală, obișnuită. Cel mai important, oamenii trebuie să-L accepte pe Dumnezeu întrupat, să-I asculte cuvintele și să accepte toate adevărurile pe care El le exprimă. Acesta este modul în care se obține dragostea și mântuirea lui Dumnezeu! Dacă nu-I asculți cuvintele și nu accepți toate adevărurile pe care le exprimă, atunci nu vei avea o relație cu Dumnezeu, nu vei câștiga niciodată lauda lui Dumnezeu. Adevărurile pe care Dumnezeu le exprimă în zilele de pe urmă sunt toate adevăruri care purifică și mântuiesc oamenii și, ca atare, sunt cele mai importante adevăruri. Oamenii care nu le acceptă și nu le pun în practică, nu vor obține cu siguranță niciodată mântuirea lui Dumnezeu.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger