Întrebarea 41: On-line, am văzut o serie de discursuri din partea guvernului communist chinez și a lumii religioase care calomniază, ponegresc, atacă și discreditează Biserica lui Dumnezeu Atotputernic (ca incidentul din „28 mai” din Zhaoyuan, provincia Shandong). Știm, de asemenea, că PCC se pricepe foarte bine să spună minciuni, să fabrice lucruri și să sucească faptele pentru a înșela oamenii. În plus, este foarte bun la a calomnia, ataca și judeca acele națiuni față de care este ostil, așa că orice spune PCC nu este credibil în mod absolut. Cu toate acestea, multe dintre lucrurile spuse de pastorii și prezbiterii din cercurile religioase sunt asemănătoare celor spuse de PCC, așadar, cum putem avea cu adevărat discernământ în privința zvonurilor și a calomniilor răspândite de PCC și de lumea religioasă?

Răspuns:

De ce atacă atât de mult forțele diabolice ale Satanei lucrarea lui Dumnezeu, judecându-I astfel lucrarea? De ce forțele diabolice ale marelui balaur roșu Îl atacă și condamnă frenetic pe Dumnezeu și-I asupresc biserica? De ce toate forțele diabolice care-i aparțin Satanei, inclusiv grupurile de antihriști din cercurile religioase, Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic? E din cauză că Satana știe că sfârșitul său e aproape, că Dumnezeu Și-a dobândit deja Împărăția, că Împărăția a sosit pe pământ și că va pieri imediat dacă nu se confruntă într-o bătălie decisivă cu Dumnezeu. Ai înțeles acest fapt? Odată ce au auzit condamnările frenetice ale guvernului comunist chinez cu privire la lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, mulți oameni confuzi cred că e imposibil ca aceasta să fie adevărata cale. Odată ce au văzut larg răspândita condamnare din partea pastorilor și a prezbiterilor din cercurile religioase, ei cred că aceasta cu siguranță nu este adevărata cale. În ce moduri sunt confuzi acești oameni? Biblia afirmă „Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o” (Ioan 1:5). Înțeleg ei cu adevărat aceste cuvinte? „Lumea întreagă zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Pot să înțeleagă adevărata semnificație a acestor cuvinte? Nu sunt în stare să-și dea seama de nimic. Ei cred că, dacă aceasta ar fi adevărata cale, dacă Dumnezeu ar fi sosit, atunci guvernul chinez ar trebui să fie primitor, cercurile religioase ar trebui să fie primitoare și numai atunci ar putea fi adevărata cale. Ce fel de logică e aceasta? Nu e logica Satanei? Atunci când unii oameni cercetează lucrarea lui Dumnezeu, mai întâi se uită dacă lumea și cercurile religioase întâmpină și aprobă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, Fulgerul de la Răsărit. „Numai dacă lumea e primitoare și, mai ales, dacă guvernul PCC declară că e adevărata cale putem să credem în aceasta. Dacă toți pastorii și prezbiterii din cercurile religioase declară că e adevărata cale, că aceasta e întoarcerea Domnului Isus, numai atunci putem s-o acceptăm.” Există mulți astfel de oameni confuzi? Atunci când unii oameni sunt tocmai pe punctul de a se sacrifica pentru Dumnezeu, marele balaur roșu, Satana, vine să-i testeze: „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic răpește oameni. Dacă voi credeți în Dumnezeu Atotputernic, atunci nu veți fi în stare să plecați, altfel, vă vor scoate ochii, vă vor tăia urechile și vă vor rupe picioarele”. Spune-mi, dacă așa ar sta într-adevăr lucrurile, câți oameni din toată lumea ar avea deja ochii scoși și urechile tăiate? Ai văzut măcar un astfel de caz? Dintre toți oamenii care s-au sacrificat pentru Dumnezeu, ai văzut vreunul care a fost forțat să facă asta pentru că a fost răpit și nu a putut să plece? Dacă ar fi fost, într-adevăr, răpiți, ar mai fi fost eficiente munca și predica lor? Oricine are minte ar medita la asta și ar gândi: „Așa este. Acesta este un zvon inventat de PCC, o minciună spusă de PCC. Diavolul Satana e foarte priceput în a răspândi zvonuri – cum de nu am văzut adevărul?” Unii oameni nu cred aceste cuvinte ale marelui balaur roșu, în vreme ce alții sunt înspăimântați și nu mai îndrăznesc să se sacrifice pentru Dumnezeu când aud aceste lucruri. „Nu mă mai pot dedica acestui lucru. Este periculos; aș putea să-mi pierd viața!” Apoi, ei se retrag. Au acești oameni abilitatea de a înțelege? Nu; le lipsește discernământul. Unii spun, de asemenea: „Văd că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt cuvintele lui Dumnezeu, că sunt glasul lui Dumnezeu. În principiu, am stabilit că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, dar ce e organizația asta, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? Nu am cercetat-o pe deplin – nu înțeleg biserica aceasta. Chiar sunt capabili să răpească oameni? Dacă m-ar răpi, mi-ar scoate ochii și mi-ar tăia urechile?” Aici este confuzia lor. Ei spun: „Nu mă pot alătura lor. Dacă, într-adevăr, mi-ar scoate ochii și mi-ar tăia urechile? Nu aș fi infirm pe viață? Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este încă o necunoscută pentru mine; nu o înțeleg. Totuși, în principiu, am fost sigur în privința cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Ele sunt glasul lui Dumnezeu și ele au adevărul”. Ei sunt foarte atenți în cercetarea lor: mai întâi, cercetează cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pentru a vedea dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu. Odată ce acceptă că ele sunt, într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu, atunci cercetează în continuare dacă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este o biserică adevărată. Ei gândesc: „Nu ar fi problematic dacă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic ar fi o organizație criminală, dar cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt reale?” Ai spune că așa ceva e măcar posibil? Dacă acesta ar fi cazul, atunci Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu ar fi o biserică adevărată. Dacă lucrurile ar fi așa cum și-au imaginat, că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, ce răspândește cuvintele lui Dumnezeu și este martoră pentru Dumnezeu Atotputernic este o organizație umană, dar nu e alcătuită din oameni care-I aparțin lui Dumnezeu, atunci lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic nu ar fi, pur și simplu, o înșelătorie? Atunci, cine predică și este martor pentru cuvintele lui Dumnezeu? Cine este martor pentru Dumnezeu Atotputernic? Cum ar putea Dumnezeu să le permită unor oameni dintr-o organizație criminală, o organizație de ființe omenești, să-L preamărească și să fie martori pentru El? Nu ar fi aceasta o umilire a lui Dumnezeu? Ar putea Dumnezeu să Se umilească? Unii oameni nu sunt în stare să priceapă această chestiune. Ei au recunoscut cuvintele lui Dumnezeu și, totuși, nu sunt în stare să vadă limpede ce fel de biserică este, într-adevăr, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic – nu îndrăznesc să creadă în ea. Ei gândesc: „Nu vreau să am legătură cu voi. Ce aș face dacă m-ați răpi?” Oamenii aceștia nici măcar de departe nu se pot compara cu acei sfinți care s-au martirizat pentru Domnul de-a lungul veacurilor. Când Domnul Isus i-a trimis pe acei sfinți să predice, a fost ca și când ar fi aruncat oile într-o haită de lupi și, totuși, toți au îndrăznit să meargă. Acum, acești oameni știu clar că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu, dar sunt timizi și temători, neîndrăznind să intre în contact cu Biserica lui Dumnezeu Atotputernic din cauza zvonurilor. Nu este acest lucru dezamăgitor pentru Dumnezeu? Credința patetică a oamenilor, oamenii care ascultă de diavolul Satana și cred în acesta sunt tragedii ale omenirii.

Adam și Eva erau destul de fericiți în Grădina Edenului, ascultându-L pe Dumnezeu și ținând seama de glasul Lui, dar ce i-a făcut să păcătuiască în cele din urmă? După ce Dumnezeu le-a vorbit, Satana a spus câteva cuvinte ca să-i ispitească – ei au crezut în acele cuvinte și, apoi, au comis păcate. Au fost imediați separați de Dumnezeu – Dumnezeu nu le-a mai vorbit și Și-a ascuns fața de ei. Nu e aceasta o tragedie a omenirii? După ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, destui oameni spun: „O, acesta e într-adevăr glasul lui Dumnezeu; acesta chiar e adevărul. Aceste cuvinte sunt atât de practice, în timpul lucrării Domnului Isus nu s-au rostit atât de multe cuvinte”. Este ca și când s-au întors, încă o dată, în îmbrățișarea lui Dumnezeu într-o clipită – se simt fericiți și mulțumiți. Cine ar fi crezut că ispita Satanei ar fi ajuns chiar în acest moment: „Ai auzit de Fulgerul de la Răsărit? Este o organizație criminală. Dacă nu crezi în evanghelia pe care o predică, îți vor scoate ochii și îți vor tăia urechile. Sunt oribili! Dacă intri în contact cu ei, trebuie să ai grijă. Indiferent ce-ar fi, să nu cazi în capcana lor”. Ispita aceasta din partea Satanei îi amăgește și-i controlează, așadar ei nu mai îndrăznesc să se sacrifice pentru Dumnezeu. Acest lucru înseamnă „să fii inteligent toată viața ta, dar ruinat de un moment de nesăbuință”. Ei nu se gândesc dacă, în toată China continentală, există un singur caz în care unei persoane i-au fost scoși ochii și i-au fost tăiate urechile. Dacă ar fi existat vreodată, s-ar fi domolit PCC? Ar fi mobilizat toată mass-media pentru a-l anunța întregii lumi și ar fi oferit totul pentru a răspândi știrea zile în șir. Încă nici măcar un astfel de caz nu poate fi găsit – e pură ficțiune. PCC nu renunță niciodată la nicio ocazie de a face astfel de lucruri și, totuși, cei ispitiți de Satana nu le recunosc faptele drept ceea ce sunt într-adevăr. Ei nu sunt în stare să-și dea seama de tot răul pe care PCC l-a comis atât de mulți ani, de toate lucrurile îngrozitoare pe care le-a făcut. În lucrurile spuse mass-mediei de către PCC nu există niciun sâmbure de adevăr și, totuși, acești oameni nu sunt în stare să-și dea seama de asta.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Unii oameni se întreabă de ce guvernul PCC a etichetat Fulgerul de la Răsărit drept sectă.

După cum știm, PCC este un partid ateu. I se împotrivește lui Dumnezeu și urăște adevărul mai mult decât orice. Consideră toate bisericile și grupurile care cred în Dumnezeu adevărat ca secte rele și a declarat deschis că Biblia este o carte sectară rea. Este un fapt recunoscut. Cum am putut să nu ne dăm seama de asta? Pe lângă asta, nu am suferit destulă prigoană pentru că am crezut în Domnul Isus în timpul acestor ani? Nu au existat destui predicatori și creștini prigoniți până la moarte și întemnițați de către ei? Cum putem încă asculta zvonurile guvernului PCC? Când vine vorba de a face diferența între secte și religiile bune, aceasta nu poate fi făcută de orice partid politic sau persoană, și nici nu poate fi stabilită de o țară sau de constituția sa. O religie bună este privită ca un lucru pozitiv benefic omenirii. Sectele sunt privite ca lucruri negative care corup omenirea. Când vrem să stabilim dacă o biserică este o religie bună sau o sectă rea, ar trebui să avem în vedere dacă acesta este un lucru pozitiv sau negativ. Bisericile care vin de la Dumnezeu și sunt formate din lucrarea lui Dumnezeu sunt religii bune. Toate cele care vin de la Satana și de la lucrarea duhurilor rele sunt privite ca secte rele. Guvernul PCC este privit ca un regim satanic care se împotrivește lui Dumnezeu și urăște adevărul. PCC este adevărata sectă rea. Nu au dreptul să comenteze privind credința în Dumnezeu, și, în plus, nu sunt calificați să condamne orice grup sau biserică cu credințe religioase.

Some people follow the CCP in condemning Eastern Lightning as a cult because the CCP government persecutes Eastern Lightning more fiercely than any other denomination. Does this viewpoint accord with the truth? Distrugerea Fulgerului de la Răsărit de către regimul satanic al PCC este foarte dură și scandaloasă. Acest lucru doar arată că PCC-ului îi este cel mai frică de adevăr și că Îl disprețuiește pe Dumnezeu cel mai mult. De-a lungul ultimilor ani, bisericile-de-casă și bisericile clandestine din China au continuat să fie condamnate, prigonite și vânate de către regimul PCC. Trebuie să negăm că Domnul Isus este adevăratul Dumnezeu și calea adevărată din acest motiv? Credem în Dumnezeu de mai mulți ani. Chiar nu putem pricepe acest lucru? PCC a răstălmăcit întotdeauna adevărul și a inversat binele și răul. Aceasta este substanța Satanei, diavolul. Încă nu putem să facem diferența între o religie bună și o sectă rea? Toate bisericile care cred în Dumnezeu adevărat sunt religii bune. Toate cele care cred în dumnezei falși, duhuri rele sau Satana, diavolul sunt toate secte rele. Toate cele care susțin erezii care Îl neagă pe Dumnezeu și care I se împotrivesc, precum ateismul și evoluția sunt toate secte rele. Acum, Fulgerul de la Răsărit este condamnat și înăbușit cel mai cu furie de către PCC. Întreaga lume poate vedea foarte clar acest lucru. Dacă oamenii pot face cu adevărat distincția, ei ar trebui să vadă cui i se opune și pe cine disprețuiește cel mai mult acest regim satanic și pot fi siguri de ceea ce înseamnă adevărata cale. PCC urăște cel mai mult adevărul și se teme cel mai mult de oamenii care acceptă adevărul. De aceea I se împotrivește cu atâta furie lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă, doar Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri pentru a mântui omenirea, doar Dumnezeu Atotputernic realizează lucrarea de mântuire și de curățare a omenirii. Nu este adevărat ? În acest mod, putem vedea de ce PCC urăște cel mai mult Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și I se împotrivește cel mai mult lui Dumnezeu. Toți cei care așteaptă arătarea Domnului ar trebui să-și deschidă ochii și să vadă doar cine realizează lucrarea de judecată în zilele de pe urmă!

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Este ușor pentru om să dobândească adevărul? Dacă unii nu pot înțelege o problemă pe care o întâlnesc este pentru că nu posedă adevărul. Dacă unii pot înțelege o problemă pe care o întâlnesc, dacă nimic nu le afectează credința sau venerarea lui Dumnezeu, atunci ei au adevărul. Dacă atunci când ți se întâmplă ceva dezvolți noțiuni, dacă te îndoiești de Dumnezeu sau dacă ești capabil să Îl trădezi pe Dumnezeu, atunci nu ai adevărul. Nu vei putea să înțelegi nimic din ce ți se întâmplă pentru că ești orb și nu ai nicio cunoaștere a lui Dumnezeu! Cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu au prea multe necazuri, nu? Nu este dificil să te porți cu aceia care nu Îl cunosc pe Dumnezeu? Sunt oamenii ce nu au cunoaștere de Dumnezeu capabili să Îl urmeze până la capăt? Nu ar fi o sarcină ușoară! Cei cărora le lipsește cunoașterea de Dumnezeu I se pot opune, Îl pot nega sau trăda oricând. Pericolul ca ei să Îl trădeze este de 100%! Ești acum în pericol de a-L trăda pe Dumnezeu? Toți sunteți în pericolul de a face asta, nu? Trebuie să abordezi totul într-un mod principial, iar înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu nu este o chestiune simplă. Dacă nu Îl înțelegi pe Dumnezeu, dacă nu ai nicio cunoaștere despre El, vei fi influențabil în a crede minciunile Satanei. Cum îi numim noi pe cei care cred orice zice marele balaur roșu sau vreun cerc religios? Nesăbuiți! De unde vin aceste cuvinte? Ele vin din gura diavolului și, totuși, tu tot le crezi. Nu ești nesăbuit? Ai căzut în capcana Satanei – Satana te-a vrăjit. Dacă nu crezi în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu crezi în sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, dacă nu crezi că Dumnezeu este adevărul, dar crezi în schimb în cuvintele Satanei, asta se numește a fi orb! Nu este Dumnezeu cel în care crezi? Dacă tu crezi că vorbele Satanei sunt adevărate, că sunt trainice, că sunt demne de crezare, atunci în cine crezi cu adevărat, în Dumnezeu sau în Satana? Nu s-ar putea spune că tu oficial crezi în Dumnezeu, dar, în realitate, tot Satana e cel în care crezi cel mai mult în inima ta? Credeți toți că din gura Satanei poate ieși vreun adevăr? Cu toții spuneți că nu credeți. Atunci, cum putem explica această realitate? Se spune că „nu poți face o poșetă de mătase din urechea unei scroafe”. Acesta este un proverb potrivit. Odată ce ați priceput înțelesul acestuia, veți ști că niciun adevăr nu poate fi vreodată rostit de gura Satanei. Sunt unii oameni care înțeleg doar doctrinele, care nu sunt de folos aici pentru că, imediat ce Satana spune ceva, ei vor crede din nou: „Hei! Asta ar putea fi adevărat!” Atunci ei sunt condamnați! „Nu poți face o poșetă de mătase din urechea unei scroafe”. Adevărurile nu pot ieși niciodată din gura Satanei. Toate din gura Satanei vor fi mereu minciuni și bârfe; întotdeauna va face acuzații false, va distorsiona, defăima și va ponegri lucrurile pozitive! Credeți ca e adevărat? Dacă mulți oameni încep să calomnieze, să împrăștie zvonuri și să acuze fals Biserica lui Dumnezeu Atotputernic din nou, ce veți face? Veți putea vedea că toate acestea nu sunt nimic altceva decât minciuni, veți putea ignora tot ceea ce zic, veți putea să le respingeți în inimile voastre? Trebuie să puteți respinge aceste lucruri. Indiferent ce auziți, trebuie întâi să știți clar de unde vin aceste cuvinte. Dacă acestea sunt cuvinte rostite de gura lui Dumnezeu, atunci ele sunt adevărul. Dacă sunt rostite de cel folosit de Duhul Sfânt, atunci sunt credibile. Dacă sunt rostite de un necredincios, de oamenii religioși sau de marele balaur roșu, atunci nu sunt credibile. Trebuie să le respingeți imediat; nu le acceptați. Chiar dacă sunt doar puțin deplasate, sunt tot cuvinte care distorsionează faptele și tot cuvinte ale acuzațiilor false și ale defăimării. Cum vi se pare acest „incident Zhaoyuan”? Acesta a fost marele balaur roșu care a încercat să însceneze, să defăimeze și să prindă în capcană Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Oamenii implicați pur și simplu nu credeau în Dumnezeu Atotputernic. Unii dintre ei erau aliați cu un fals Hristos; ei credeau într-un fals Hristos și se opuneau în special casei lui Dumnezeu. Acei oameni sunt împotriva casei lui Dumnezeu. Ei aparțin duhurilor rele. Cum ar putea ei să fie considerați parte a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic? Ei pur și simplu nu făceau parte din casa lui Dumnezeu și nimeni din casa lui Dumnezeu nu i-ar recunoaște. Totul este determinat de faptul dacă cineva are sau nu adevărata cunoaștere și înțelegere a lui Dumnezeu. Dacă tot ce înțelegeți este vreo doctrină de bază, atunci este inutil; nu poate înlocui adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Doar având adevărata cunoaștere și înțelegere a lui Dumnezeu veți putea să nu cădeți pradă șarlataniilor Satanei și doar atunci veți putea respinge toate minciunile Satanei. Doar atunci veți putea triumfa asupra ispitelor Satanei.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Anterior: Întrebarea 40: Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul și Își îndeplinește lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui omenirea și, totuși, El suferă sfidarea violentă și reprimarea brutală atât din partea lumii religioase, cât și a guvernului comunist chinez. Guvernul comunist chinez mobilizează chiar și întreaga media și forțele armate pentru a-L condamna pe Hristos, pentru a-L blasfemia, pentru a-L captura și extermina. Când S-a născut Domnul Isus, Regele Irod a auzit că se născuse „Regele Israelului” și a pus să fie uciși toți copiii de sex bărbătesc sub doi ani din Betleem; el a preferat să fie uciși pe nedrept zece mii de bebeluși decât să Îl lase pe Hristos să trăiască. Dumnezeu S-a întrupat ca să mântuiască omenirea, așadar, de ce lumea religioasă și guvernul ateu chinez condamnă și blasfemiază sălbatic arătarea și lucrarea lui Dumnezeu? De ce pun la bătaie puterea întregii țări și nu precupețesc niciun efort pentru a-L crucifica pe Hristos? De ce este omenirea atât de rea și de ce Îl urăște pe Dumnezeu atât de mult și I se opune?

Înainte: 1. Ce este judecata?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte