Întrebarea 39: În ultimele două milenii, întreaga lume religioasă a crezut că Dumnezeu este o Trinitate – Trinitatea a fost o teorie clasică a întregului din doctrina creștină. Așadar, chiar se verifică interpretarea Trinității? Există, într-adevăr, Trinitatea? De ce spui că Trinitatea este cea mai mare erezie a lumii religioase?

Răspuns:

Vă bazați cu toții afirmația că Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu pe ceea ce este consemnat în Biblie și, atunci când Îl vedeți pe Domnul Isus rugându-Se lui Dumnezeu Tatăl, acest lucru dovedește mai mult că Domnul Isus și Dumnezeu au o relație Tată-Fiu. Adăugați la aceasta mărturia Duhului Sfânt și mărturia și delimitările apostolilor și sunteți siguri atunci că Dumnezeu este Sfânta Treime. Timp de două mii de ani, lumea religioasă a fost sigură că singurul Dumnezeu adevărat, care a creat cerul, pământul și toate lucrurile, este Sfânta Treime doar pentru că Dumnezeu S-a întrupat ca să facă lucrarea de răscumpărare, dar și din cauza neînțelegerilor apărute din partea oamenilor care nu înțeleg adevărul întrupării. Deși mulți oameni simt că interpretarea Sfintei Treimi nu este chiar potrivită, întrucât nu cunosc adevărul întrupării, Îl delimitează pe Dumnezeu în acest mod exagerat. Dacă n-ar fi venirea lui Dumnezeu Atotputernic, care dezvăluie tainele întrupării și analizează atent acest lucru, cel mai mare neadevăr din lumea religioasă de la crearea lumii, nimeni n-ar fi în stare să recunoască eroarea din interpretarea Sfintei Treimi. De fapt, de la crearea lumii, Dumnezeu n-a spus niciodată că este o Treime, nici Domnul Isus întrupat n-a făcut aceasta și nici Duhul Sfânt n-a mărturisit vreodată că Dumnezeu este o Treime – acesta este un fapt acceptat. Interpretarea Sfintei Treimi a apărut după venirea Domnului Isus întrupat, când printre oameni a luat naștere o înțelegere greșită a lui Dumnezeu, izvorând din lipsa lor de înțelegere a adevărului întrupării. În Biblie, mulți oameni Îl văd pe Duhul Sfânt mărturisind că Domnul Isus este Fiul iubit și Îl văd rugându-Se lui Dumnezeu Tatăl, așa încât se nasc noțiuni și închipuiri despre Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi trei persoane – Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Prin urmare, mulți oameni nu știu cărui Dumnezeu ar trebui să se roage și nici care Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile și hotărăște toate lucrurile. Unii oameni cred că nu este corect să se roage unui singur Dumnezeu, așa că doresc să-I amestece și pe ceilalți doi; unii nu se simt în largul lor rugându-Se doar Domnului Isus, așa că trebuie să-L includă și pe Iahve Dumnezeu. Acest lucru îi derutează pe oameni și le tulbură inima. Discipolii din acea vreme chiar L-au întrebat pe Domnul Isus care este adevărata situație în legătură cu Dumnezeu Tatăl, iar Domnul Isus le-a răspuns limpede, spunând: „De atâta timp sunt cu voi și nu M-ai cunoscut […]? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: «Arată-ni-L pe Tatăl!»?! Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine?” (Ioan 14:9-10), „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Tatăl și Fiul sunt unul, un singur Dumnezeu – acesta este adevărul absolut, fără nicio greșeală.

Să vedem ce spune Dumnezeu Atotputernic. „Dacă vreunul dintre voi spune că Treimea există într-adevăr, atunci explicați ce este, mai exact, acest singur Dumnezeu în trei persoane. Ce este Tatăl Sfânt? Ce este Fiul? Ce este Duhul Sfânt? Iahve este Tatăl Sfânt? Isus este Fiul? Atunci cum este cu Duhul Sfânt? Tatăl nu este un Duh? Substanța Fiului nu este, de asemenea, un Duh? Lucrarea lui Isus nu a fost lucrarea Duhului Sfânt? Lucrarea lui Iahve nu a fost, la acea vreme, realizată de un Duh, la fel ca lucrarea lui Isus? Câte Duhuri poate avea Dumnezeu? Conform explicației tale, cele trei persoane – ale Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt – sunt una. În cazul acesta, există trei Duhuri, dar pentru a fi trei Duhuri înseamnă că trebuie să existe trei Dumnezei. Aceasta înseamnă că nu există un singur Dumnezeu adevărat; cum poate un astfel de Dumnezeu să aibă încă substanța inerentă a lui Dumnezeu? Dacă accepți că există doar un singur Dumnezeu, atunci cum poate El să aibă un fiu și să fie tată? Nu sunt toate acestea pur și simplu noțiunile tale? Există doar un Dumnezeu, numai o persoană în acest Dumnezeu și doar un Duh al lui Dumnezeu, așa cum este scris în Biblie că: „Există un singur Duh Sfânt și un singur Dumnezeu”. Indiferent dacă există sau nu Tatăl și Fiul despre care vorbești, până la urmă există doar un Dumnezeu, iar substanța Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, în care voi credeți, este substanța Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un Duh, însă El este capabil să devină trup și să trăiască printre oameni, precum și să fie mai presus de toate lucrurile. Duhul Său este atotcuprinzător și omniprezent. El poate fi, în același timp, în trup și în univers și deasupra acestuia. De vreme ce toți oamenii spun că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, atunci există un singur Dumnezeu, care nu poate fi separat de nimeni după pofta inimii! Dumnezeu este un singur Duh și o singură persoană. Și Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Dacă ar fi așa cum spui, atunci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu sunt Ei trei Dumnezei? Duhul Sfânt este un subiect, Fiul un altul, iar Tatăl încă unul. Persoanele Lor sunt diferite și substanțele Lor sunt diferite, deci cum pot Ei să fie fiecare parte a unui singur Dumnezeu? Duhul Sfânt este un Duh; acest lucru este ușor de înțeles pentru om. Dacă așa stau lucrurile, atunci Tatăl este chiar și mai mult un Duh. El nu a coborât niciodată pe pământ și nu a devenit niciodată trup; El este Iahve Dumnezeu în inima omului și este, cu siguranță, și un Duh. Atunci, care este relația dintre El și Duhul Sfânt? Este relația dintre Tată și Fiu? Sau este relația dintre Duhul Sfânt și Duhul Tatălui? Oare substanța fiecărui Duh este aceeași? Sau Duhul Sfânt este un instrument al Tatălui? Cum poate fi explicat acest lucru? Și, atunci, care este relația dintre Fiul și Duhul Sfânt? Este o relație între două Duhuri sau relația dintre un om și un Duh? Acestea sunt toate chestiuni care nu pot avea nicio explicație! Dacă Ei toți sunt un singur Duh, atunci nu se poate vorbi despre trei persoane, căci Ei sunt posedați de un singur Duh. Dacă ar fi persoane distincte, atunci Duhurile Lor ar varia în putere, iar Ei, pur și simplu, nu ar putea fi un singur Duh” („Oare există Treimea?” din Cuvântul Se arată în trup).

Unii ar putea spune: «Tatăl este Tatăl; Fiul este Fiul; Duhul Sfânt este Duhul Sfânt și, în cele din urmă, Ei vor fi făcuți una». Atunci cum ar trebui să-I faci una? Cum pot Tatăl și Duhul Sfânt să fie făcuți una? Dacă ar fi, în mod inerent, doi, atunci indiferent de modul în care Ei sunt uniți, nu ar rămâne două părți? Când spui că-I faci una, oare nu înseamnă aceasta unirea a două părți separate pentru a face un întreg? Dar nu au fost Ei două părți înainte de a fi făcuți un întreg? Fiecare Duh are o substanță distinctă, iar două Duhuri nu pot fi transformate într-unul singur. Duhul nu este un obiect material și nu seamănă cu nimic altceva din lumea materială. După părerea oamenilor, Tatăl este un Duh, Fiul un altul, iar Duhul Sfânt încă unul, apoi, cele trei Duhuri Se amestecă ca trei pahare de apă într-unul singur. Nu-i așa, atunci, că cele trei pahare au făcut unul? Aceasta este pur și simplu o explicație eronată! Nu înseamnă aceasta divizarea lui Dumnezeu? Cum pot Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să fie Toți făcuți una? Nu sunt Ei trei părți, fiecare de naturi diferite?” („Oare există Treimea?” din Cuvântul Se arată în trup).

Acest concept al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este cel mai absurd! Aceasta Îl segmentează pe Dumnezeu și Îl împarte în trei persoane, fiecare cu un statut și un Duh; atunci, cum poate El să fie totuși un singur Duh și un singur Dumnezeu? Spuneți-Mi, cerurile și pământul și toate lucrurile de pe ele au fost create de Tatăl, de Fiul sau de Duhul Sfânt? Unii spun că Ei le-au creat împreună. Atunci cine a răscumpărat omenirea? A fost Duhul Sfânt, Fiul sau Tatăl? Unii spun că Fiul a fost Cel care a răscumpărat omenirea. Atunci cine este Fiul, în fond? Nu este El întruparea Duhului lui Dumnezeu? Întruparea Îl strigă pe Dumnezeu din Cer cu numele Tatălui, din perspectiva unui om creat. Oare nu ești conștient că Isus S-a născut din concepția prin Duhul Sfânt? În El este Duhul Sfânt; indiferent ce spui, El este totuși una cu Dumnezeu din Cer, căci este întruparea Duhului lui Dumnezeu. Această idee despre Fiu este, pur și simplu, neadevărată. Este un singur Duh care realizează întreaga lucrare; doar Dumnezeu Însuși, adică, Duhul lui Dumnezeu Își duce la bun sfârșit lucrarea. Cine este Duhul lui Dumnezeu? Nu este Duhul Sfânt? Nu este Duhul Sfânt care lucrează în Isus? Dacă lucrarea nu ar fi fost îndeplinită de Duhul Sfânt (adică, Duhul lui Dumnezeu), atunci ar putea lucrarea Lui să-L reprezinte pe Dumnezeu Însuși?” („Oare există Treimea?” din Cuvântul Se arată în trup).

Permiteți-Mi să vă spun că, într-adevăr, Treimea nu există nicăieri în acest univers. Dumnezeu nu are niciun Tată și niciun Fiu și cu atât mai puțin nu există un concept că Tatăl și Fiul folosesc împreună Duhul Sfânt drept un instrument. Toate acestea reprezintă cea mai falsă idee și, pur și simplu, nu există în această lume! Totuși, chiar și o astfel de falsitate își are originea ei și nu este în întregime nefundamentată, pentru că mințile voastre nu sunt atât de simple, iar gândurile voastre nu sunt fără rațiune. Mai degrabă, ele sunt destul de adecvate și ingenioase, atât de mult încât sunt de neînvins chiar și de către oricare satană. Este păcat că aceste gânduri sunt toate idei false și, pur și simplu, nu există! Voi nu ați văzut deloc adevărul concret; voi doar emiteți supoziții și concepții, apoi le transformați pe toate într-o poveste pentru a câștiga, în mod înșelător, încrederea altora și stăpânirea asupra celor mai nebuni dintre oamenii fără înțelepciune sau rațiune, astfel încât ei să creadă în mărețele și faimoasele voastre «învățături experte». Acesta este adevărul? Este acesta modul de viață pe care ar trebui să-l primească omul? Totul este o absurditate! Niciun singur cuvânt nu este potrivit!” („Oare există Treimea?” din Cuvântul Se arată în trup).

Duhul din Isus, Duhul din Cer și Duhul lui Iahve sunt toate una. Poate fi numit Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul intensificat de șapte ori și Duhul atotcuprinzător. Duhul lui Dumnezeu poate îndeplini multă lucrare. El este capabil să creeze lumea și să o distrugă prin inundarea pământului; El poate răscumpăra întreaga omenire și, în plus, poate cuceri și distruge întreaga omenire. Această lucrare este realizată în întregime de Dumnezeu Însuși și nu putea fi făcută, în locul Lui, de niciuna dintre persoanele lui Dumnezeu. Duhul Său poate primi numele lui Iahve și Isus, precum și cel al Celui Atotputernic. El este Domnul și Hristosul. El poate deveni și Fiul Omului. El este în Ceruri cât și pe pământ; El este la înălțime, deasupra universurilor și printre mulțimi. El este singurul Stăpân al Cerurilor și al pământului! Din momentul creației și până acum, această lucrare a fost îndeplinită de Însuși Duhul lui Dumnezeu. Fie ea lucrarea din Ceruri sau lucrarea în trup, totul se desfășoară prin propriul Său Duh. Toate creaturile, fie în Cer sau pe pământ, sunt în palma mâinii Sale atotputernice; toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu Însuși și nu pot fi făcute de nimeni în locul Său. În Ceruri, El este Duhul, dar și Dumnezeu Însuși; printre oameni, El este trup, dar rămâne Însuși Dumnezeu. Deși El poate fi numit cu sute de mii de nume, este încă El Însuși, iar întreaga lucrare este expresia directă a Duhului Său. Răscumpărarea întregii omeniri prin răstignirea Sa a fost lucrarea directă a Duhului Său și, tot astfel este și proclamarea către toate națiunile și toate ținuturile în timpul zilelor de pe urmă. În orice moment, Dumnezeu nu poate fi numit decât Atotputernicul și singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu Însuși care este atotcuprinzător. Persoanele distincte nu există, cu atât mai puțin această idee a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Există un singur Dumnezeu în Cer și pe pământ!” („Oare există Treimea?” din Cuvântul Se arată în trup).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic analizează acest neadevăr al Sfintei Treimi într-un mod foarte incisiv și clar: Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu este Duhul Sfânt și există un singur Duh Sfânt, prin urmare există un singur Dumnezeu. Dumnezeu este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este Dumnezeu; este doar un mod diferit de a spune lucrul acesta. Dumnezeu întrupat este Duhul Sfânt devenit trup și esența trupului Său este tot Duhul Sfânt. Oricum ne-am adresa Lui când ne rugăm, Dumnezeu, Duhul Sfânt și Dumnezeu întrupat sunt toți un singur Dumnezeu, un Duh. Acesta este un fapt ce nu poate fi negat de nimeni. Întocmai așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Dumnezeu este un Duh, însă El este capabil să devină trup și să trăiască printre oameni, precum și să fie mai presus de toate lucrurile. Duhul Său este atotcuprinzător și omniprezent. El poate fi, în același timp, în trup și în univers și deasupra acestuia. De vreme ce toți oamenii spun că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, atunci există un singur Dumnezeu, care nu poate fi separat de nimeni după pofta inimii!” Știm bine cu toții că există un singur Dumnezeu, care este Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt Se înveșmântează în trup și devine om, de ce nu-L mai recunoaștem atunci pe Dumnezeu? Și Îl împărțim pe Dumnezeu în trei înainte de a-L combina din nou într-unul, definindu-L drept Treime. Aceasta este într-adevăr o absurditate! Se poate vedea din aceasta că noi, oamenii, chiar nu înțelegem chestiunile spirituale. De fapt, orice am spune despre aceasta, Sfânta Treime este în sine o contradicție; când auzim despre ea, ne lasă senzația că nu se potrivește chiar bine, că este ceva supărător. Știm limpede în inimile noastre că există un singur Dumnezeu, deci poate acest Dumnezeu să fie, într-adevăr, Sfânta Treime? Este corect să folosim interpretarea Treimii pentru a-L defini pe Dumnezeu? Este aceasta o înțelegere adevărată a lui Dumnezeu? Prin analiza și discernământul lui Dumnezeu Atotputernic, devine evident pentru noi toți cât de absurdă este interpretarea Treimii și că este cu siguranță cel mai mare neadevăr din lumea religioasă. Spunând că Dumnezeu unic este întreit, nu înseamnă că-L tăiem în bucăți? Nu este o blasfemie să insistăm cu încăpățânare că Dumnezeu unic, Duhul unic, are trei părți? Dumnezeu a dat dovadă de răbdare față de omenire timp de două mii de ani, până în zilele de pe urmă, când S-a întrupat din nou pentru a expune în întregime și a analiza ce Îl supără cel mai mult – cel mai absurd neadevăr din întreaga lume religioasă – și pentru ca întreaga omenire să capete o imagine clară și să înțeleagă că există un singur Dumnezeu, care este Duhul Sfânt, și că Duhul Sfânt este Dumnezeu unic adevărat, care este Domnul creației. Deși Se întrupează, Dumnezeu este tot un singur Dumnezeu. El nu se poate transforma în niciun caz în doi Dumnezei sau în două Duhuri, iar aceasta este în întregime lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Isus a fost Iahve Dumnezeu înveșmântat în trup; Domnul Isus a fost manifestarea lui Iahve Dumnezeu. Aceasta deoarece esența trupului Său este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este Iahve Dumnezeu, deci nu sunt oare un singur Dumnezeu? Dacă noi, ființele omenești, nu putem să vedem vreodată în mod clar ceva simplu, nu înseamnă aceasta că nu înțelegem deloc chestiunile spirituale? Nu este de mirare că Domnul Isus a spus: „De atâta timp sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filip?” (Ioan 14:9). Se pare că noi, oamenii corupți, nu-L putem cunoaște ușor pe Dumnezeu și, dacă Dumnezeu Însuși n-ar dezvălui taina adevărului întrupării, atunci nimeni n-ar putea să o înțeleagă. Domnul Isus S-a arătat personal omului pentru a vorbi și a lucra și, mai mult, acest lucru a fost consemnat în Biblie. Timp de două mii de ani, nimeni nu L-a cunoscut cu adevărat pe Domnul Isus și, cu atât mai puțin, nimeni nu a înțeles adevărul întrupării. Dacă ar fi înțeles cu adevărat, oamenii nu L-ar fi definit pe Dumnezeu drept Sfânta Treime. În noțiunile noastre, credem că Iahve Dumnezeu este Dumnezeu care a creat cerul, pământul și toate lucrurile și care stăpânește peste toate lucrurile, că Domnul Isus este Domnul tuturor sfinților, Hristos, Mântuitorul, și că Duhul Sfânt este Dumnezeu care lucrează, dându-I astfel Sfintei Treimi o împărțire clară a muncii. Fiecare dintre cei trei care formează Treimea are propriul Său domeniu – Unul este responsabil pentru Ceruri, Unul pentru pământ și Duhul Sfânt este responsabil pentru lucrarea în om. Dacă împărțim lucrările lui Dumnezeu în acest mod, nu negăm astfel complet atotputernicia și toată înțelepciunea Lui? Dumnezeu este un Dumnezeu atotcuprinzător; El este omnipotent. Dacă admitem că Dumnezeu este atotputernic, omniprezent și omnipotent, de ce Îl împărțim atunci în trei? Faptul că suntem capabili să-L împărțim pe Dumnezeu în trei arată că nu înțelegem atotputernicia lui Dumnezeu și natura Lui atotcuprinzătoare. Nu recunoaștem atotputernicia lui Dumnezeu, gândindu-ne că nu poate face aceste lucruri, așa că-L împărțim astfel, ca și cum ar fi rezonabil doar ca Dumnezeu să lucreze astfel – aceasta este o împărțire bazată complet pe noțiunile și închipuirile omului. Dumnezeu este în mod clar un singur Dumnezeu, așa că este insistența de a-L tăia în trei părți acțiunea cuiva care-L venerează pe Dumnezeu? Are acest gen de persoană câtuși de puțină evlavie? Nu este această acțiune extrem de arogantă și de neprihănită de sine? Tăierea și delimitarea lui Dumnezeu în acest mod nu înseamnă, de fapt, o sfidare și o blasfemie la adresa Lui? Putem vedea din analiza și revelația lui Dumnezeu Atotputernic despre interpretarea Treimii că definirea de către omenirea coruptă a lui Dumnezeu drept Treime este cel mai dureros lucru pentru El. Ea este echivalentă cu tăierea lui Dumnezeu în trei, apoi combinarea Lui înapoi într-unul. Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, deci cum i s-ar putea permite omenirii să-L taie astfel? Prin urmare, Dumnezeu spune în „Oare există Treimea?”: „Permiteți-Mi să vă spun că, într-adevăr, Treimea nu există nicăieri în acest univers. Dumnezeu nu are niciun Tată și niciun Fiu și cu atât mai puțin nu există un concept că Tatăl și Fiul folosesc împreună Duhul Sfânt drept un instrument. Toate acestea reprezintă cea mai falsă idee și, pur și simplu, nu există în această lume!” „Nu există un timp în care să se poată aplica această idee despre Treimea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Aceasta este o idee falsă rar întâlnită de-a lungul veacurilor și care nu există!” (Cuvântul Se arată în trup). Prin aceasta, Dumnezeu analizează deschis și expune neadevărul Treimii întregului univers. Dacă, atunci când vedem cuvintele lui Dumnezeu, suntem în continuare incapabili să le înțelegem și tot nu acceptăm adevărul, atunci Îl sfidăm pe Dumnezeu și putem doar să fim condamnați și eliminați de El.

din Răspunsuri la întrebările din scenetă

Din a cui gură a venit termenul de Treime? A fost mărturisit de Duhul Sfânt sau a fost spus de Domnul Isus Însuși? Sau a fost un rezumat aparținând omenirii corupte? În primul rând, Dumnezeu nu a spus acest lucru; în al doilea rând, Duhul Sfânt nu a făcut o astfel de revelație; în al treilea rând, niciun apostol nu a spus asta. Prin urmare, această exprimare nu este cuvântul lui Dumnezeu, ci, mai degrabă, vine din gura oamenilor și este rezumată de către omenirea coruptă. Știm cu toții că există doar un singur Dumnezeu. Când Dumnezeu Se întrupează, El are substanță divină. După ce Își completează lucrarea în trup și Se întoarce la tărâmul spiritual, El va avea identitatea originală a lui Dumnezeu. Identitatea originală a lui Dumnezeu este Duhul; Dumnezeu întrupat este realizarea Duhului în trup, în timp ce substanța Lui este încă Duhul. Prin urmare, există doar un singur Dumnezeu. Dumnezeu este Duhul. În majoritatea cazurilor, El Își îndeplinește lucrarea printre oameni ca Duh. El este întrupat doar atunci când este necesar să lucreze ca Dumnezeu întrupat, dar acest lucru este doar pentru scurt timp. După ce Își completează lucrarea prin cele două întrupări, El nu Se va întrupa din nou; Dumnezeu va fi pentru totdeauna Duhul. Prin urmare, orice ar fi, există doar un singur Dumnezeu. Treimea - Tatăl Sfânt, Fiul Sfânt și Duhul Sfânt - pur și simplu nu există deloc, iar această interpretare este imposibil de susținut. Dumnezeu nu a spus niciodată că El este o Treime; Iahve Dumnezeu nu a spus acest lucru în Vechiul Testament, Domnul Isus, ca Dumnezeu întrupat, nu a spus acest lucru în Noul Testament, iar în lucrarea Sa ulterioară, Duhul Sfânt nu a spus acest lucru. Prin urmare, această afirmație este complet imposibil de susținut. Cum a exprimat Domnul Isus acest lucru? „Botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt” (Matei 28:19). Când oamenii se botează, ei pot invoca numele Tatălui, numele Duhului Sfânt și pot invoca, de asemenea, numele Fiului, dar acest lucru cu siguranță nu conectează numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt - nu asta înseamnă. Este incorect ca oamenii religiei să transforme această afirmație într-o formulă. Pentru că, la acea vreme, mulți oameni nu erau siguri de identitatea Domnului Isus, Domnul Isus le-a permis să cheme numele Tatălui. Dar, de fapt, dacă oamenii erau siguri că Isus era Domnul, că El era Dumnezeu întrupat, ei puteau doar să invoce direct numele Domnului Isus, iar acel lucru ar fi de ajuns. Nu era nevoie ca ei să cheme numele Tatălui și chiar mai puțin era nevoie ca ei să invoce numele Duhului Sfânt. De aceea, există un motiv pentru care Dumnezeu a rostit acele cuvinte la acea vreme, deoarece mulți oameni nu-L acceptaseră pe Domnul Isus, nici nu L-au recunoscut. Prin urmare, El a spus astfel de cuvinte care erau mai ușor de înțeles și mai acceptabile pentru oameni. Dar când oamenii religiei privesc cuvintele Domnului Isus ca pe o formulă - chemând cele trei nume ale Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, atunci al cui nume cheamă ei la urma urmei? Ei au înțeles greșit; un nume va fi de ajuns, adică, va fi suficient să invoce numele Domnului Isus. Domnul Isus este Tatăl. Domnul Isus a spus cândva: „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Inițial, Tatăl și Fiul sunt unul. Oricine cheamă numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt nu înțelege duhul, a înțeles în mod greșit cuvintele Domnului Isus; este corectă sau nu o astfel de explicație? Este precisă. De ce omenirea coruptă nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu, dar înțelege în mod greșit cuvintele Domnului Isus și Îl divizează pe Dumnezeu în aceste trei părți? Este pentru că omul nu are capacitățile cu care să înțeleagă adevărul. De aceea, când Dumnezeu întrupat a vorbit omenirii, au apărut unele dificultăți. Dumnezeu le-a spus că ei puteau să cheme numele Tatălui și că puteau, de asemenea, chema și numele Fiului, iar cei care erau capabili să-L accepte pe Domnul Isus ca Dumnezeu întrupat puteau să cheme numele Fiului, iar cei care erau cu adevărat incapabili să accepte, puteau chema numele Duhului Sfânt. Din aceasta, putem vedea îngăduința lui Dumnezeu față de om și putem, de asemenea, să înțelegem grija Domnului Isus pentru slăbiciunea și neștiința omului. De aceea, în ceea ce privește această chestiune, Dumnezeu nu a fost minuțios, iar noi ar trebui să înțelegem semnificația lui Dumnezeu.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Anterior: Întrebarea 38: În ultimii ani, diferite confesiuni din lumea religioasă au devenit din ce în ce mai pustiite; oamenii și-au pierdut credința și iubirea pe care le-au avut odată, devenind din ce în ce mai negativi și slăbiți. Noi toți am simțit, de asemenea, ofilirea duhului, că nu mai este nimic de predicat și că toți am pierdut lucrarea Duhului Sfânt. Am vrea să întrebăm de ce este întreaga lume religioasă atât de sumbră? Chiar este detestată de Dumnezeu; chiar S-a lepădat Dumnezeu de ea? Cum ar trebui să înțelegem cuvintele de osândă ale lui Dumnezeu, din Apocalipsa, pentru lumea religioasă?

Înainte: Întrebarea 40: Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul și Își îndeplinește lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui omenirea și, totuși, El suferă sfidarea violentă și reprimarea brutală atât din partea lumii religioase, cât și a guvernului comunist chinez. Guvernul comunist chinez mobilizează chiar și întreaga media și forțele armate pentru a-L condamna pe Hristos, pentru a-L blasfemia, pentru a-L captura și extermina. Când S-a născut Domnul Isus, Regele Irod a auzit că se născuse „Regele Israelului” și a pus să fie uciși toți copiii de sex bărbătesc sub doi ani din Betleem; el a preferat să fie uciși pe nedrept zece mii de bebeluși decât să Îl lase pe Hristos să trăiască. Dumnezeu S-a întrupat ca să mântuiască omenirea, așadar, de ce lumea religioasă și guvernul ateu chinez condamnă și blasfemiază sălbatic arătarea și lucrarea lui Dumnezeu? De ce pun la bătaie puterea întregii țări și nu precupețesc niciun efort pentru a-L crucifica pe Hristos? De ce este omenirea atât de rea și de ce Îl urăște pe Dumnezeu atât de mult și I se opune?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte