Întrebarea 5: Domnul Isus era Dumnezeu Cel întrupat; acest lucru este de netăgăduit. Acum, tu ești martor că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors în trup, dar pastorii religioși și prezbiterii spun că acela în care crezi este doar o ființă umană, că ai fost înșelat. Nu ne putem da seama de acest lucru. Pe vremea când Domnul Isus a devenit trup și a venit să facă lucrarea de răscumpărare, fariseii evrei au spus că El era doar un om, zicând că oricine credea în El era înșelat. Prin urmare, am vrea să cercetăm acest aspect al adevărului privind întruparea lui Dumnezeu. Ce este mai exact întruparea și care este esența întrupării? Te rugăm să ai părtășie cu noi pe această temă.

Răspuns:

Credința voastră în Domnul Isus drept întrupare a lui Dumnezeu nu este falsă. Dar de ce credeți în Domnul Isus? Chiar vă gândiți la Domnul Isus ca la Dumnezeu? Voi credeți în Domnul Isus datorită celor consemnate în Biblie și datorită lucrării Duhului Sfânt. Dar, orice ați spune, dacă nu L-ați văzut pe Domnul Isus față în față, aveți îndrăzneala să spuneți că Îl cunoașteți? În credința voastră în Domnul, voi doar repetați cuvintele lui Petru, care a spus că Domnul Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, dar credeți că Domnul Isus este manifestarea lui Dumnezeu, că este Dumnezeu Însuși? Îndrăzniți să spuneți că recunoașteți substanța divină a Domnului Isus? Aveți curajul să garantați că, dacă ar veni Domnul Isus din nou exprimând adevărul, voi I-ați recunoaște glasul? Credința voastră în Domnul Isus înseamnă nici mai mult, nici mai puțin, decât o credință în „Domnul Isus”, în aceste două cuvinte. Voi credeți doar în numele Lui. Nu înțelegeți substanța divină a Domnului Isus. Dacă o înțelegeți, atunci de ce nu puteți distinge glasul Duhului lui Dumnezeu? De ce nu recunoașteți că adevărul pe care îl exprimă Dumnezeu Atotputernic vine de la Dumnezeu și este glasul și cuvântul Duhului Sfânt? Din ce am văzut astăzi, după cum respingeți glasul lui Dumnezeu și negați adevărul pe care îl exprimă Dumnezeu, sunt sigur că nu Îl cunoașteți pe Dumnezeu întrupat! Dacă v-ați fi născut acum două mii de ani, în vremea în care Domnul Isus propovăduia și Își făcea lucrarea, cu siguranță ați fi fost alături de preoții de seamă, de cărturarii și de fariseii iudei, osândindu-L pe Domnul Isus. Nu e cazul și aici? Preoții de seamă, cărturarii și fariseii iudei crezuseră în unicul Dumnezeu vreme de mulți ani, dar de ce nu L-au recunoscut pe Domnul Isus? De ce L-au țintuit pe cruce? Care a fost problema? De ce pastorii și bătrânii din lumea religioasă, în zilele de pe urmă, nu reușesc să audă glasul Duhului Sfânt? De ce osândesc ei și acum lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă? Dați-mi voie să vă întreb pe toți: cel care crede în Dumnezeu, dar nu poate să recunoască întruparea lui Dumnezeu, nu este antihrist? Conducătorii iudei s-au împotrivit și L-au osândit pe Domnul Isus, Dumnezeu întrupat. Cu toții au fost antihriști dezvăluiți de lucrarea lui Dumnezeu. În ce-i privește pe pastorii și bătrânii din lumea religioasă în zilele de pe urmă care I se împotrivesc și Îl osândesc pe Dumnezeu Atotputernic întrupat, nu sunt și ei antihriști dezvăluiți de lucrarea lui Dumnezeu? Cu toții putem vedea foarte clar că majoritatea pastorilor și bătrânilor din lumea religioasă se împotrivesc și condamnă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă; ei privesc lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic fără să o vadă cu adevărat, aud cuvintele Lui fără să le asculte cu adevărat. Dumnezeu Atotputernic a exprimat toate adevărurile pentru a purifica și mântui omenirea. El a cucerit, mântuit și format un grup de biruitori. Evanghelia Împărăției este propovăduită în toată lumea, este un fapt inexorabil! Ar putea pastorii și conducătorii lumii religioase să nu vadă esența lucrării lui Dumnezeu? Cum pot ei să susțină în continuare ceva atât de ridicol cum că „Credința în Dumnezeu Atotputernic este credința într-un om”? Care e problema aici? Acest lucru demonstrează că sunt mulți cei care cred în Dumnezeu nedeslușit din ceruri, dar sunt puțini cei care au cunoștință de Dumnezeu întrupat. De ce i-a osândit Domnul Isus pe acei farisei care I s-au împotrivit? Deoarece ei credeau doar în Dumnezeu nedeslușit din ceruri, dar Îl osândeau și I se împotriveau lui Dumnezeu întrupat.

Preoții de seamă, cărturarii și fariseii au văzut clar autoritatea și puterea cuvintelor și lucrării Domnului Isus. Așadar, cu toate acestea, cum au putut să I se împotrivească, să-L osândească și să-L hulească cu nerușinare pe Domnul Isus? Au spus că El izgonea dracii cu Beelzebul, domnul dracilor, au vrut să-i amăgească pe oameni și chiar L-au țintuit de viu pe cruce. Ce ne spune acest lucru? Nu au făcut toate acestea pentru că L-au văzut pe Domnul Isus ca pe un om obișnuit? Exact cum spuneau, „Nu e El nazarineanul, fiul unui dulgher?” În concepția fariseilor, trupul lui Dumnezeu întrupat trebuie să aibă calități supranaturale. Trebuie să aibă o statură impozantă și o constituție puternică, cu un aer eroic și prezență impresionantă. Cuvintele Lui trebuie să aibă un răsunet cutremurător și asurzitor, ele trebuie să bage frica în inimile oamenilor, astfel încât nimeni să nu îndrăznească să-L abordeze. Altminteri, nu poate fi considerat Dumnezeu. Realmente, nu înțelegeau câtuși de puțin ce însemna întruparea și nu căutau adevărul în cuvintele și în lucrarea Domnului Isus pentru a găsi firea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu este și ce are. Îl considerau pe Domnul Isus un om obișnuit, osândindu-L și hulindu-L pe baza închipuirilor și concepțiilor lor. Acest lucru dovedește că, deși credeau în Dumnezeu, ei nu Îl cunoșteau și chiar I se împotriveau. Acum, pastorii și bătrânii din lumea religioasă spun că Cel în care credem noi este doar un om. Nu e nicio diferență față de modul în care preoții de seamă, cărturarii și fariseii iudei i-au osândit pe discipolii Domnului Isus. După cum vedeți, cei mai mulți pastori și bătrâni din lumea religioasă nu sunt diferiți de fariseii ipocriți din vremurile străvechi, cu toții cred în Dumnezeu, dar, totodată, I se și împotrivesc. Sunt netrebnici care Îl recunosc doar pe Dumnezeu nedeslușit din ceruri, dar care Îl tăgăduiesc pe Hristos Însuși! Cu ce drept îi condamnă pe cei care Îl acceptă și Îl ascultă pe Hristos?

În zilele de pe urmă, Dumnezeu a venit din nou întrupat pentru a-Și exprima cuvântul și pentru a-Și face lucrarea printre oameni. De data asta a venit în chip de Dumnezeu Atotputernic întrupat. După înfățișarea exterioară, Dumnezeu Atotputernic pare să fie o persoană obișnuită, care trăiește, practic, alături de oameni, printre oameni și care ia parte la viața lor. El exprimă adevărul în conformitate cu nevoile omului și face lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. Trecând prin lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, I-am auzit cuvântul cu propriile noastre urechi. L-am văzut cu ochii noștri dezvăluind tainele planului de gestionare al lui Dumnezeu, adică, adevărul celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii, scopul planului de gestionare al lui Dumnezeu, taina întrupării, cum corupe Satana omenirea, substanța și adevărul coruperii omenirii de către Satana, cum îl purifică, mântuiește și desăvârșește Dumnezeu pe om, sensul și scopul lucrării de judecată a lui Dumnezeu, pe cine iubește Dumnezeu și pe cine blestemă, cine va fi mântuit și cine va fi nimicit, destinația omului, sfârșitul tuturor diferitelor seminții de oameni, cum se va înfăptui Împărăția lui Dumnezeu pe pământ etc. În timp ce exprimă aceste adevăruri, Dumnezeu Atotputernic judecă și expune, totodată, firea satanică a omului și natura și substanța împotrivirii lui față de Dumnezeu, permițându-ne să vedem substanța și esența coruperii noastre profunde de către Satana, să vedem cât de aroganți, înfumurați, trădători și egoiști suntem, că nu avem nimic omenesc în noi, cât de nedemni suntem să trăim în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a întrupat, ascunzându-Se și trăind umil printre oameni murdari și corupți, exprimând adevărul pentru a-l judeca, expune și mântui pe om. Am simțit profund că substanța vieții lui Dumnezeu este foarte blândă și onorabilă. Dragostea lui Dumnezeu pentru omenire este foarte adevărată! Trecând prin judecata lui Dumnezeu după cuvânt, am devenit foarte familiarizați cu firea dreaptă, sfântă și de neofensat a lui Dumnezeu și am simțit autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu Atotputernic. Fără să ne dăm seama, în inimile noastre a crescut venerația pentru Dumnezeu, am început să căutăm adevărul, iar firea vieții noastre a început să se schimbe. Atunci ne-am dat seama cu adevărat că Dumnezeu Atotputernic întrupat a exprimat tot adevărul pentru a ne purifica și a ne mântui, permițându-ne să scăpăm de aroganță, de trădare și de firea noastră satanică și să trăim asemeni unor persoane cinstite. Dumnezeu Atotputernic trăiește printre noi și merge în biserici. La exterior, El pare o persoană obișnuită, dar, cu toate acestea, El exprimă adevărul și manifestă firea dreaptă a lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu este și ce are. Cei care Îl urmează și trec prin lucrarea Lui au primit Adevărul, Calea și Viața. Ei văd cum modul în care lucrează Dumnezeu este foarte util și înțelept. Ei văd cât de smerit și ascuns e Dumnezeu, cât de minunat este El, văd că Dumnezeu nu este arogant, că firea lui Dumnezeu nu este coruptă. Este logic că Dumnezeu, Cel Preaînalt, S-ar îmbrăca într-un trup înalt și puternic, genul de trup pe care omul ar fi silit să-l venereze. Dar Dumnezeu nu a făcut asta. Pentru a-l mântui pe omul corupt, Dumnezeu S-a îmbrăcat într-un trup obișnuit, Și-a luat înfățișarea unui om simplu și a venit să trăiască alături de noi, oamenii corupți. El exprimă cuvinte, judecă și ne oferă sprijin în funcție de nevoile noastre. Dumnezeu este întrupat într-un om slab și a îndurat deja mari umilințe și suferințe. În plus, El a suferit în urma ponegririi, osândirii și lepădării de către omenirea coruptă, dar și în urma urmăririi și persecuției din partea conducerii PCC, și, chiar și așa, Dumnezeu continuă cu o tărie de caracter de nepătruns să exprime adevărul și să săvârșească lucrarea de mântuire a omenirii. Dumnezeu a trecut prin chinuri incredibile pentru a mântui omenirea! Dragostea lui Dumnezeu pentru omenire este foarte adevărată! De aici vedem cât de sfânt și de mare este Dumnezeu. Nu există cuvinte care să-L descrie! Dumnezeu Atotputernic ne apropie de Dumnezeu, aducându-ne față în față cu Dumnezeu, ca să-L vedem, să-L cunoaștem și să-L iubim cu adevărat, permițându-ne, astfel, să primim desăvârșirea lui Dumnezeu, ca să-L venerăm și să-L ascultăm pe Dumnezeu cu adevărat. Cu toții am recunoscut în inimile noastre că Dumnezeu Atotputernic în care credem este Domnul Isus care S-a întors în trup. El este om, dar este și Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic este unicul Dumnezeu, Creatorul cerului, al pământului și al tuturor lucrurilor! Și totuși, pastorii și bătrânii din lumea religioasă ne condamnă, crezând că noi ne punem credința într-un om simplu. Dați-mi voie să vă întreb: cine din toată omenirea este capabil să exprime adevărul și glasul lui Dumnezeu? Care dintre oameni poate să săvârșească atât de practic lucrarea de purificare și de mântuire a omenirii? Care dintre oameni îi poate îngădui omului corupt să fie desăvârșit în adevărat cunoscător și supus al lui Dumnezeu, trecând prin lucrarea sa? Nu e niciunul, nici măcar unul! Doar Dumnezeu Atotputernic poate să facă o lucrare atât de practică. Dumnezeu Atotputernic este manifestarea Mântuitorului lumii. El este Dumnezeu întrupat real. Doar Dumnezeu Atotputernic poate mântui omenirea și îi poate oferi o destinație minunată!

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Referitor la întrebarea ce este întruparea și ce este Hristos, puteți spune că este o taină a adevărului pe care niciun credincios nu o înțelege. Deși credincioșii știu de mii de ani că Domnul Isus este Dumnezeu întrupat, niciunul nu înțelege întruparea și substanța propriu-zisă a întrupării. Abia acum, când Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a venit, acest aspect al tainei adevărului i-a fost dezvăluit omului. Să vedem cum prezintă Dumnezeu Atotputernic lucrurile.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Înțelesul întrupării este că Dumnezeu Se arată în trup și că El vine să lucreze printre oamenii creației Sale în chipul unui trup. Deci, pentru ca Dumnezeu să Se fi întrupat, trebuie să fie mai întâi trup, trup cu umanitate normală; aceasta este condiția preliminară cea mai importantă. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup, Dumnezeu în esența Sa devine trup, devine om” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase, ci este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși” („Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc” din Cuvântul Se arată în trup).

Hristos cu umanitate normală este un trup în care Duhul este realizat, stăpânind umanitate normală, rațiune normală și gândire umană. «A fi realizat» înseamnă Dumnezeu ce devine om, Duhul ce devine trup; în termeni simpli, este atunci când Dumnezeu Însuși locuiește într-un trup cu umanitate normală și prin acesta Își exprimă lucrarea Sa divină – aceasta este ceea ce înseamnă a fi realizat sau întrupat” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Pentru că El este un om cu esența lui Dumnezeu, El este mai presus de oricare dintre oamenii creați, mai presus de orice om care poate efectua lucrarea lui Dumnezeu. Și astfel, printre toți cei cu un înveliș uman ca al Lui, printre toți cei care posedă umanitate, doar El Însuși este Dumnezeul întrupat – toți ceilalți sunt oameni creați. Chiar dacă ei toți au umanitate, oamenii creați nu au nimic altceva decât umanitate, în timp ce Dumnezeu întrupat este diferit: în trupul Lui, El nu are numai umanitate, dar mai important, are divinitate. Umanitatea Lui poate fi văzută în aspectul exterior al trupului Său și în viața Sa de zi cu zi, dar divinitatea Lui este dificil de perceput. Pentru că divinitatea Lui este exprimată numai atunci când El are umanitate și nu este atât de supranaturală pe cât își imaginează oamenii că este, este extrem de dificil de văzut de către oameni. […] Din moment ce Dumnezeu devine trup, esența Lui este o combinație de umanitate și divinitate. Această combinație se numește Dumnezeu Însuși, Dumnezeu Însuși pe pământ” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic înțelegem că întruparea este Duhul lui Dumnezeu învelit de un trup, adică, Duhul lui Dumnezeu este materializat în trup cu umanitate normală și cu gândire normală de om. Astfel, El devine o persoană obișnuită și normală care lucrează și vorbește printre oameni. Acest trup are umanitate normală, dar are și o divinitate completă. Deși în înfățișarea exterioară trupul Lui pare obișnuit și normal, El poate să facă lucrarea lui Dumnezeu, poate să exprime vocea lui Dumnezeu, să călăuzească și să mântuiască omenirea. Asta pentru că are o divinitate completă. Divinitatea completă înseamnă că tot ce posedă Duhul lui Dumnezeu – firea inerentă a lui Dumnezeu, esența sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu, tot ce are Dumnezeu și ce este, atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, autoritatea și puterea lui Dumnezeu – toate acestea au fost materializate în trup. Trupul acesta este Hristos, este Dumnezeul real care a venit aici, pe pământ, să-Și facă lucrarea și să mântuiască omenirea. După înfățișarea Lui exterioară, Hristos este un Fiu al omului obișnuit și normal, dar El este substanțial diferit de orice ființă umană creată. Omul creat are doar umanitate, el nu are nici cea mai vagă urmă de substanță divină. Hristos, însă, nu are doar umanitate normală, ci, mai important, El are divinitate completă. Deci, are substanța lui Dumnezeu, Îl poate reprezenta pe Dumnezeu în întregime, poate exprima toate adevărurile ca Dumnezeu Însuși, poate exprima firea lui Dumnezeu și tot ce are Dumnezeu și ce este și îi poate dărui omului adevărul, calea și viața. Niciun om creat nu e capabil de așa ceva. Hristos lucrează și vorbește, exprimă firea lui Dumnezeu și tot ce are Dumnezeu și ce este în trupul Său. Indiferent cum exprimă cuvântul lui Dumnezeu și cum face lucrarea lui Dumnezeu, El le face întotdeauna în limitele umanității normale. Are un trup normal, nu e nimic supranatural la El. Acest lucru dovedește că Dumnezeu a venit în trup, a devenit deja un om obișnuit. Acest trup obișnuit și normal a confirmat faptul că „Cuvântul Se arată în trup”. El este Dumnezeul real întrupat. Deoarece Hristos are o divinitate completă, El poate să-L reprezinte pe Dumnezeu, să exprime adevărul și să mântuiască omenirea. Deoarece Hristos are divinitate desăvârșită, El poate să exprime cuvântul lui Dumnezeu în mod direct, nu doar să-l retransmită sau să-l spună mai departe. El poate exprima adevărul oricând și oriunde, alimentându-l, udându-l și păstorindu-l pe om, călăuzind întreaga omenire. Doar pentru că Hristos are divinitate desăvârșită și posedă identitatea și substanța lui Dumnezeu, putem să spunem că El este întruparea lui Dumnezeu, însuși Dumnezeul real.

În ce privește marea taină a întrupării, aceasta are puțin de-a face cu faptul dacă statura trupului lui Dumnezeu este impozantă sau este ca a unui om obișnuit. Mai degrabă are legătură cu divinitatea completă care e ascunsă în acest trup normal. Niciun om nu poate să descopere sau să vadă această divinitate ascunsă. E ca atunci când a venit Domnul Isus să-Și facă lucrarea, dacă nimeni nu I-ar fi auzit vocea și nu ar fi trecut prin cuvântul și lucrarea Sa, atunci nimeni nu ar fi recunoscut că Domnul Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci întruparea lui Dumnezeu este cea mai bună metodă ca El să coboare în taină printre oameni. Când a venit Domnul Isus, nimeni nu a putut să spună după înfățișarea Lui exterioară că El este Hristos, Dumnezeul întrupat, și nimeni nu a văzut divinitatea ascunsă în umanitatea Sa. Abia după ce Domnul Isus a exprimat adevărul și a făcut lucrarea de răscumpărare a omenirii, omul a descoperit autoritatea și puterea cuvântului Său și abia atunci au început oamenii să-L urmeze. Abia după ce Domnul Isus S-a arătat oamenilor după înviere, aceștia și-au dat seama că El este Hristos întrupat, arătarea lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi exprimat adevărul și nu Și-ar fi făcut lucrarea, nimeni nu L-ar fi urmat. Dacă El nu ar fi mărturisit faptul că El este Hristos, arătarea lui Dumnezeu, nimeni nu L-ar fi recunoscut. Deoarece omul crede că, dacă El este într-adevăr Dumnezeu întrupat, trupul Lui trebuie să aibă calități supranaturale, El trebuie să fie supraomenesc, cu o statură mare, puternică și o prezență impozantă, El nu trebuie doar să vorbească autoritar și puternic, ci să și arate semne și să facă minuni oriunde ar merge – așa ar trebui să fie Dumnezeu care devine trup. Dacă este obișnuit după înfățișarea exterioară, asemeni unui om de rând, și are umanitate normală, atunci sigur că nu este întruparea lui Dumnezeu. Să ne amintim că, atunci când Domnul Isus S-a întrupat să vorbească și să-Și facă lucrarea, indiferent cum a exprimat adevărul și vocea lui Dumnezeu, nimeni nu L-a recunoscut. Când au auzit că o persoană este martoră pentru Domnul Isus, au spus: „Nu e El fiul lui Iosif? Nu e nazarinean?” De ce ar spune oamenii asta despre El? Deoarece Domnul Isus avea umanitate normală în înfățișarea exterioară. Era un om normal, obișnuit și nu avea o prezență puternică, impozantă, așa că nimeni nu L-a acceptat. De fapt, în măsura în care El este întruparea, El trebuie să aibă o umanitate normală prin definiție. El trebuie să le arate oamenilor că trupul cu care Se acoperă Dumnezeu este unul obișnuit și normal. El este asemeni unui om normal. Dacă Dumnezeu S-ar înveștmânta într-un trup supraomenesc, nu într-unul cu umanitate normală, atunci tot sensul întrupării s-ar pierde. Deci, Hristos trebuie să aibă umanitate normală. Doar în acest fel se poate dovedi că El este Cuvântul întrupat.

Să mai citim un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic: „Semnificația întrupării este aceea că un om obișnuit, normal, efectuează lucrarea lui Dumnezeu Însuși; și anume, că Dumnezeu efectuează lucrarea Sa divină în umanitate și, astfel, îl înfrânge pe Satana. […] Dacă, în timpul primei Sale veniri, Dumnezeu nu avusese umanitatea normală înainte de vârsta de douăzeci și nouă de ani – dacă de îndată ce El S-a născut, putea face minuni, dacă de îndată ce El a învățat să vorbească, a putut vorbi limba cerului, dacă din momentul în care El a pășit pentru prima oară pe pământ, putea înțelege toate problemele lumești, putea desluși gândurile și intențiile fiecărei persoane – asemenea persoană nu ar fi putut fi numită un om normal, iar asemenea trup nu ar fi putut fi numit trup omenesc. Dacă acesta ar fi fost cazul lui Hristos, atunci sensul și esența întrupării lui Dumnezeu s-ar pierde. Faptul că El are umanitate normală dovedește că El este Dumnezeu întrupat; faptul că El trece printr-un proces de creștere umană normală demonstrează în continuare că El este un trup normal; și, în plus, lucrarea Sa este o dovadă suficientă că El este Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, devenit trup. Dumnezeu devine trup datorită necesității lucrării; cu alte cuvinte, această etapă a lucrării este nevoie să fie făcută în trup, făcută în umanitate normală. Aceasta este condiția prealabilă pentru «Cuvântul care devine trup,» pentru «Cuvântul care Se arată în trup,» și este povestea adevărată din spatele celor două întrupări ale lui Dumnezeu” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Dacă, din momentul nașterii Sale, Dumnezeul întrupat Și-ar fi început lucrarea Sa de slujire în mod serios, efectuând semne și minuni supranaturale, atunci El nu ar avea o esență trupească. Prin urmare, umanitatea Lui există de dragul esenței Sale trupești; nu poate exista niciun trup fără umanitate, iar o persoană fără umanitate nu este o ființă umană. În felul acesta, umanitatea trupului lui Dumnezeu este o proprietate intrinsecă a corpului întrupat al lui Dumnezeu. Să spui că «atunci când Dumnezeu devine trup, El este în întregime divin și nu este deloc uman» este o blasfemie, deoarece această afirmație pur și simlu nu există și încalcă principiul întrupării. […]

Umanitatea lui Dumnezeu întrupat există pentru a menține lucrarea divină normală în trup; gândirea Sa umană normală susține umanitatea Sa normală și toate activitățile Sale trupești normale. S-ar putea spune că gândirea Sa umană normală există pentru a susține întreaga lucrare a lui Dumnezeu în trup. Dacă acest trup nu ar poseda o minte umană normală, atunci Dumnezeu nu ar putea lucra în trup și ceea ce El este nevoie să facă în trup nu ar putea fi niciodată realizat. […] Astfel că Dumnezeul întrupat trebuie să posede o minte umană normală, trebuie să posede umanitate normală, pentru că El trebuie să efectueze lucrarea Sa în cadrul umanității cu o minte normală. Aceasta este esența lucrării Dumnezeului întrupat, însăși esența Dumnezeului întrupat” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic înțelegem limpede că Dumnezeu întrupat trebuie să aibă o umanitate normală, altminteri El nu ar fi întruparea lui Dumnezeu. După înfățișarea exterioară, El pare să fie un om obișnuit și normal și nu e nimic supraomenesc în umanitatea Sa. Deci, dacă Îl apreciem pe Hristos după concepțiile și închipuirile noastre, nu Îl vom recunoaște sau accepta niciodată pe Hristos. Cel mult, Îl vom recunoaște ca fiind un profet trimis de Dumnezeu sau unul pe care îl folosește Dumnezeu. Dacă vrem să-L cunoaștem cu adevărat pe Hristos, trebuie să-I studiem cuvintele și lucrarea, pentru a vedea dacă ceea ce exprimă El este vocea proprie a lui Dumnezeu, dacă acele cuvinte pe care le exprimă sunt manifestări ale firii lui Dumnezeu și a tot ceea ce Dumnezeu are și ce este și să vedem dacă lucrarea Lui și adevărul pe care îl exprimă pot mântui omenirea. Doar atunci Îl vom cunoaște, Îl vom accepta și ne vom supune lui Hristos. Dacă nu căutăm adevărul, dacă nu cercetăm lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă auzim cuvintele lui Hristos și vedem lucrarea lui Hristos, tot nu Îl vom cunoaște pe Hristos. Chiar dacă suntem cu Hristos de dimineața până seara, tot Îl vom trata ca pe un om obișnuit și, astfel, ne vom opune și Îl vom condamna pe Hristos. De fapt, pentru a-L recunoaște și a-L accepta pe Hristos, trebuie doar să recunoaștem vocea lui Dumnezeu și să admitem că El face lucrarea lui Dumnezeu. Dar pentru a cunoaște substanța divină a lui Hristos și pentru a obține astfel adevărata supunere față de Hristos și a-L iubi pe Dumnezeul real, trebuie să descoperim adevărul din cuvintele și lucrarea lui Hristos, să vedem firea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu are și ceea ce este, să vedem substanța sfântă, atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, să vedem că Dumnezeu este minunat și să-I apreciem intențiile onorabile. Doar în acest fel I te poți supune lui Hristos și să-L venerezi pe Dumnezeul real în inima ta.

Noi, credincioșii, știm cu toții că modul în care a predicat Domnul Isus, cuvântul pe care L-a exprimat, tainele Împărăției cerurilor pe care le-a dezvăluit și cerințele Lui pentru om au fost toate adevăr, au fost toate vocea lui Dumnezeu, și au fost toate manifestări ale firii vieții lui Dumnezeu și a tot ceea ce Dumnezeu are și ce este. Minunile pe care le-a făcut – vindecarea bolnavilor, alungarea demonilor, potolirea vântului și a mării, hrănirea a cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești, învierea morților – au fost toate manifestări ale autorității și puterii lui Dumnezeu. Cei care au căutat adevărul pe atunci, cum ar fi Petru, Ioan, Matei și Natanael, au recunoscut din cuvântul și lucrarea Domnului Isus că El este Mesia cel făgăduit și astfel L-au urmat și au primit mântuirea Sa. În timp ce fariseii iudei, deși au auzit predicile Domnului Isus și L-au văzut făcând minuni, tot L-au perceput ca pe un om obișnuit, fără putere sau statură, așa că au îndrăznit să I se opună cu nerușinare și să-L condamne fără cea mai mică teamă. În cele din urmă, au comis cel mai mare păcat pironindu-L pe Domnul Isus pe cruce. Lecția fariseilor necesită o reflectare profundă. Acest lucru expune clar natura lor antihristică de oameni care urăsc adevărul și pe Dumnezeu și dezvăluie prostia și ignoranța omenirii corupte. În prezent, Dumnezeu Atotputernic întrupat, asemeni Domnului Isus, face lucrarea lui Dumnezeu Însuși în cadrul unei umanități normale. Dumnezeu Atotputernic exprimă toate adevărurile pe care omenirea coruptă le cere a fi mântuite, și săvârșește lucrarea de judecată începând cu casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. El nu doar judecă și expune natura satanică a omenirii corupte și adevărul coruperii acesteia, El a și dezvăluit toate tainele planului de gestionare de șase mii de ani al lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii, a precizat calea prin care omenirea se poate elibera de păcat, poate fi purificată și mântuită de Dumnezeu, a dezvăluit firea dreaptă și inerentă a lui Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu are și ce este și autoritatea și puterea fără seamăn ale lui Dumnezeu… Cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic sunt o manifestare completă a identității și a substanței lui Dumnezeu Însuși. În aceste zile, toți cei care-L urmează pe Dumnezeu Atotputernic au auzit vocea lui Dumnezeu în cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, au văzut manifestarea cuvântului lui Dumnezeu în trup și au venit în fața tronului lui Dumnezeu Atotputernic, primind purificarea și desăvârșirea de către Dumnezeu. Cei din lumea religioasă care încă Îl neagă, I se opun și Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic au făcut aceeași greșeală ca fariseii iudei, tratându-L pe Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, ca pe oricare persoană obișnuită, fără să se deranjeze să depună nici cel mai mic efort în căutarea și cercetarea tuturor adevărurilor pe care le-a exprimat Dumnezeu Atotputernic, astfel, răstignindu-L din nou pe Dumnezeu și înfuriind firea lui Dumnezeu. După cum se vede, dacă omul persistă în concepțiile și închipuirile sale fără să caute și să cerceteze adevărurile pe care le exprimă Hristos, va fi incapabil să recunoască vocea lui Dumnezeu exprimată de Hristos, nu va reuși să accepte și să se supună lucrării lui Hristos și nu va primi niciodată mântuirea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Dacă omul nu înțelege adevărul despre întrupare, nu va putea să accepte și să se supună lucrării lui Dumnezeu, Îl va condamna pe Hristos, I se va opune lui Dumnezeu și va avea toate șansele să primească pedeapsa și blestemele lui Dumnezeu. Așadar, în credința noastră, pentru a fi mântuit de Dumnezeu, este foarte important să căutăm adevărul și să înțelegem taina întrupării!

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior: Întrebarea 4: Pastorii religioși și prezbiterii predică deseori credincioșilor că orice mărturie despre întoarcerea Domnului în trup este falsă. Ei se bazează pe versetele din Biblie: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). Acum, noi nu știm cum ar trebui să-L deosebim pe Hristos Cel adevărat de cei falși. Poți să ne lămurești în privința acestei chestiuni?

Înainte: Întrebarea 6: Știm cu toții că Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. După ce Și-a încheiat lucrarea, a fost răstignit, iar apoi a înviat, arătându-Se în fața tuturor ucenicilor Săi și S-a ridicat la ceruri în gloriosul Său trup duhovnicesc. Așa cum scrie în Biblie: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Așadar, scriptura biblică ne confirmă că, atunci când Domnul vine din nou, ni Se va arăta trupul Său duhovnicesc înviat. În zilele de pe urmă, de ce este Dumnezeu întrupat în Fiul omului ca să facă lucrarea de judecată? Care e diferența dintre trupul duhovnicesc înviat al Domnului Isus și întruparea Lui în Fiul omului?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte