Întrebarea 18: Tu mărturisești că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu exprimă adevărul și face lucrarea de judecare și purificare a omului, așadar, cum îl judecă, purifică și mântuiește, mai exact, Dumnezeu pe om?

Răspuns:

Oamenii care caută și cercetează adevărata cale vor să înțeleagă cum Își face Dumnezeu Atotputernic judecata în zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic a vorbit mult legat de acest aspect al adevărului. Haideți să mai citim câteva pasaje din cuvântul lui Dumnezeu.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Dumnezeu se va întrupa de această dată, lucrarea Lui va fi pentru a-Și exprima firea, în primul rând prin pedeapsă și judecată. Pornind de aici, El va aduce mai mult adevăr omului, îi va arăta mai multe moduri de practică și, astfel, Își va atinge scopul de a-l cuceri și de a-l salva pe om de firea lui stricată. Acestea se află în spatele lucrării lui Dumnezeu în Epoca Împărăției” (Prefață la „Cuvântul Se arată în trup”).

În zilele de pe urmă, Hristos folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca esența omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către esența omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Aceste metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot fi cuceriți și convinși pe deplin să I se supună lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu” („Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr” din Cuvântul Se arată în trup).

Lucrarea făcută de Dumnezeu în această epocă este în principal furnizarea cuvintelor pentru viața omului; expunerea firii corupte a omului și a esenței naturii omului; și eliminarea concepțiilor religioase, a gândirii feudale, a gândirii depășite, precum și a cunoașterii și a culturii omului. Toate acestea trebuie să fie descoperite și spălate prin cuvintele lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă, pentru a-l desăvârși pe om, Dumnezeu folosește cuvinte, și nu semne și minuni. El Își folosește cuvintele pentru a-l expune pe om, a-l judeca, a-l mustra și a-l desăvârși astfel încât, în cuvintele lui Dumnezeu, omul să ajungă să-I vadă înțelepciunea și frumusețea și să înțeleagă firea lui Dumnezeu; astfel încât, prin cuvintele Lui, omul să Îi vadă faptele” („Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi” din Cuvântul Se arată în trup).

Dumnezeu are multe mijloace de desăvârșire a omului. El utilizează toate tipurile de medii pentru a Se ocupa de firea coruptă a omului și utilizează diverse lucruri pentru a da în vileag omul; într-o privință, El îl tratează pe om, în alta, îl dă în vileag, iar în alta, El îl dezvăluie pe om, săpând și dezvăluind „tainele” din adâncurile inimii omului și arătându-i omului natura sa prin dezvăluirea multora din stările lui. Dumnezeu îl desăvârșește pe om prin multe metode – prin dezvăluire, prin tratarea omului, prin rafinarea omului și prin mustrare – astfel încât omul să știe că Dumnezeu este practic” („Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți” din Cuvântul Se arată în trup).

Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic putem vedea că, la judecata omenirii corupte în zilele de pe urmă, Dumnezeu folosește multe aspecte ale adevărului, precum și firea dreaptă pe care o exprimă pentru a judeca, dezvălui și condamna natura satanică a omului, pentru a curăți și transforma firea lui satanică și pentru a-l mântui de sub influența Satanei. În timpul judecății și mustrării mărețe și mânioase a lui Dumnezeu, ne simțim ca și cum am fi față în față cu El; ajungem să vedem în mod clar natura esențială și faptele concrete ale coruperii noastre de către Satana și să înțelegem cu adevărat esența sfântă a lui Dumnezeu și firea Lui dreaptă, care nu poate fi ofensată. O inimă cu frică de Dumnezeu ia naștere în noi și căpătăm o înțelegere adevărată a lui Dumnezeu, în timp ce înțelegem și multe adevăruri. Acest lucru permite transformarea firii vieții noastre, astfel încât să putem trăi în cele din urmă asemănarea umană adevărată a cuiva cinstit și supus lui Dumnezeu. Toate cuvintele exprimate de Dumnezeu îi dezvăluie omenirii multe aspecte ale adevărului: firea dreaptă a lui Dumnezeu, ceea ce este și are El, tainele planului Său de gestionare, informații din interior despre cele trei etape ale lucrării Lui, scopurile și voia lui Dumnezeu de a mântui omenirea, sursa păcatului și adevărul corupției omenirii, destinația și rezultatul oamenilor etc. Aceste adevăruri sunt cuvintele care ne dau viață și calea vieții veșnice. Când citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, le simțim ca pe o sabie cu două tăișuri, cu măreția și mânia lui Dumnezeu izvorând din fiecare cuvânt și fiecare rând. Acestea indică precis noțiunile despre Dumnezeu pe care le păstrăm în adâncul inimilor noastre, scopurile mârșave și intențiile prefăcute din credința noastră și dezvăluie chiar și toxinele satanice ascunse în natura noastră, de care nu suntem conștienți, astfel încât să putem vedea că suntem în totalitate corupți de Satana. Trăim după toxinele, filosofia, logica și legile Satanei în toate privințele. Inimile noastre sunt pline de răutate, aroganță, lăcomie, înșelăciune și alte firi satanice. Nu trăim altceva decât răutate drăcească; am devenit urmașii Satanei, progeniturile marelui balaur roșu, care se răzvrătesc și se împotrivesc față de Dumnezeu. După ce citim cuvintele de judecată și de revelație ale lui Dumnezeu, suntem cuprinși de evlavie față de El, simțind că ne observă cele mai ascunse unghere ale inimii noastre. Cuvintele lui Dumnezeu lovesc în fiecare aspect al naturii noastre satanice de parcă am fi față în față cu El, uneori amintindu-ne sau avertizându-ne, alteori reproșându-ne, discutând cu noi sau disciplinându-ne. Uneori, cuvintele aprige ale lui Dumnezeu sunt pline de mânie și vedem în ele adevărul corupției noastre, făcându-ne să simțim că nu avem unde să ne ascundem și rușinându-ne incredibil. În același timp, simțim până în străfundurile sufletului că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt realmente adevărul, sunt pline de putere și de autoritate, fiind revelația firii lui Dumnezeu și a ființei Lui. Esența sfântă a lui Dumnezeu nu poate fi pângărită, iar firea Lui dreaptă este de neofensat. Nu putem să nu ne prosternăm în fața lui Dumnezeu și să ne căim înaintea Lui. Ne urâm naturile satanice, suntem plini de remușcări și dornici să-I acceptăm judecata și mustrarea. Suntem pe deplini convinși și hotărâți în inimile noastre să ducem o viață nouă ca să-L mulțumim pe Dumnezeu. Acesta este rezultatul judecății cuvântului lui Dumnezeu asupra aleșilor Lui. După ce trec printr-o astfel de judecată și mustrare, cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și iubesc adevărul pot să dobândească adevărul și să fie desăvârșiți de Dumnezeu. Cei care nu iubesc adevărul și nu cunosc cu adevărat judecata și mustrarea lui Dumnezeu vor fi cu siguranță eliminați de Dumnezeu.

În timp ce-i judecă și dezvăluie pe oameni prin cuvintele Lui, Dumnezeu pregătește și circumstanțe și evenimente variate pentru a-i trata, emonda, testa și dezvălui pe oameni. După ce cunoaștem faptele judecății, ale mustrării, certării și disciplinei care se abat asupra noastră, recunoaștem că natura și firea noastră satanică sunt prea îndărătnice. În timp ce ne sacrificăm, suferind și plătind prețul pentru Dumnezeu, putem încă să ne răzvrătim și să ne opunem Lui fără să ne dăm seama. Sub judecata Lui dreaptă, măreață și mânioasă, ne vedem clar arătarea satanică hidoasă care se opune lui Dumnezeu. Vedem că suntem copiii iadului și că nu suntem în măsură să trăim în fața lui Dumnezeu. Inimile ni se frâng de durere. Tremurăm de frică și dăm dovadă de remușcare. Ne lepădăm de noi înșine și ne blestemăm. Când ne căim cu adevărat în fața lui Dumnezeu, El ne arată compasiune și toleranță; ne iluminează, luminează, alină și sprijină ca să putem înțelege intențiile bune ale mântuirii noastre de către Dumnezeu și să ajungem să-I cunoaștem frumusețea. Devenim dornici să trăim după adevărul cuvântului lui Dumnezeu ca să-I aducem mângâiere și să-L mulțumim. Judecata și mustrarea lui Dumnezeu ne arată clar cine Îi este pe plac, pe cine mântuiește, desăvârșește, binecuvântează, pe cine detestă, elimină, pedepsește și blestemă, înțelegând astfel cu adevărat firea Lui dreaptă. După ce cunoaștem judecata și mustrarea lui Dumnezeu, înțelegem realmente că adevărurile exprimate de El sunt judecata omenirii corupte; ele sunt judecată, observare și curățire. Dumnezeu ar trebui să-Și dezvăluie firea dreaptă, măreață, mânioasă și de neofensat față de natura satanică a omenirii care I se împotrivește. Doar astfel putem să căpătăm o inimă cu frică de Dumnezeu, să căutăm adevărul, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L ascultăm și să-L venerăm, trăind asemănarea umană adevărată pentru a-L slăvi și a fi martori pentru Dumnezeu. Acestea sunt rezultatele judecății și mustrării lui Dumnezeu. Acum ar trebui să înțelegem cu toții că, pentru omenirea pe deplin coruptă, Dumnezeu trebuie să Se întrupeze pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată, astfel încât să curețe și să mântuiască omenirea. În caz contrar, omenirea coruptă nu are nicio șansă la mântuire. Dacă ne oprim doar la Epoca Harului în credința noastră și refuzăm să acceptăm lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, vom fi cu siguranță eliminați și distruși. Acest lucru este incontestabil.

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior: Întrebarea 17: Tu mărturisești că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată și purificare a omului în zilele de pe urmă, dar pastorii religioși și prezbiterii cred că El se va întoarce venind pe nori și că toți credincioșii își vor schimba imediat forma și vor fi răpiți în nori, pentru a-L întâlni pe Domnul. Așa cum a spus Pavel: „Dar cetățenianoastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos: Care va transforma trupul nostru nevrednic ca să poată fi modelat asemenea trupului Său glorios, potrivit cu lucrarea prin care El este în stare chiar să-Și subjuge toate lucrurile” (Filipeni 3:20-21). Domnul e atotputernic și nu e nimic din ce nu poate face. Dumnezeu poate să ne transforme și să ne purifice cu un singur cuvânt, așadar, de ce ar mai avea El nevoie să Se întrupeze pentru a exprima adevărul și a desăvârși o etapă din lucrarea de judecată și purificare a omului?

Înainte: Întrebarea 19: Tu mărturisești că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Își face lucrarea de judecată pentru a-l purifica și mântui pe om pe deplin, dar, după citirea cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic, găsesc că unele dintre ele îl condamnă și-l blestemă pe om. Dacă Dumnezeu îl condamnă și-l blestemă pe om, atunci omul nu trebuie să îndure pedeapsa? Cum poți să mai spui că acest fel de judcată purifică și mântuiește omenirea?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte