Lucrarea lui Dumnezeu este atât de înțeleaptă

septembrie 29, 2019

de Shiji, orașul Ma’anshan, provincia Anhui

În perioada când lucram ca lider al bisericii, liderul meu ne dădea deseori ca exemple nereuşitele altora pentru a ne servi drept lecție. De exemplu: unii lideri vorbeau doar despre slove și doctrine, fără a pomeni însă nimic despre propria lor corupție sau fără a ne comunica înțelegerea lor privind aplicarea adevărului în realitate. Ca urmare, nu erau în stare să facă lucrări practice, devenind falşi lideri care trebuiau înlocuiţi. Unii lideri căutau să iasă în evidență, se considerau mai presus de ceilalți și depuneau mărturie pentru ei înșiși ca să își protejeze statutul. În cele din urmă, asemenea lideri îi conduceau pe oameni înaintea lor şi deveneau antihrişti care comiteau tot soiul de ticăloşii şi care erau alungaţi din biserică. Unii lideri, pe parcursul lucrării lor, arătau o considerație prea mare pentru propriul trup, tânjind după lenevie, fără a face vreodată o lucrare autentică. Astfel de lideri erau precum paraziții ce trăiesc de pe urma beneficiilor aduse de statutul bisericii. În cele din urmă, erau dați în vileag și înlăturați. […] Auzind aceste istorisiri ale nereuşitei, o întrebare mi-a trecut prin minte: nu este Dumnezeu atotputernic? Dat fiind că acești lideri înfăptuiau răul, se împotriveau lui Dumnezeu și influențau negativ lucrarea bisericii, de ce nu a intervenit Dumnezeu mai devreme, pentru a-i da în vileag şi a-i înlătura pe acești lideri mincinoși? Viața fraților şi surorilor mele şi întreaga lucrarea a bisericii n-ar fi fost, în felul acesta, păzite de rău? Această întrebare a rămas în gândurile mele fără o rezolvare.

Până într-o zi, când am citit următorul pasaj într-o predică: „Unii oameni împroașcă mereu cu critici liderii de la orice nivel şi fac remarci iresponsabile. Ce dă în vileag acest comportament despre acești oameni? Dă în vileag că sunt aroganţi, îngâmfaţi şi iraţionali, că nu înţeleg deloc lucrarea lui Dumnezeu şi că, astfel, sunt incapabili să aibă o înțelegere corectă. Dacă înțelegi că acestei persoane îi lipsește lucrarea Duhului Sfânt şi nu îi conduce pe cei aleși de Dumnezeu în adevăr prin lucrarea pe care o face, nu dovedește acest lucru că ai pătruns în adevăr? Dacă cineva vede că se întâmplă un astfel de lucru – dacă apar lucrători mincinoși sau apostoli mincinoși – care este datoria celui ales de Dumnezeu? Cum ar trebui să rezolve situația alesul lui Dumnezeu? Cum ar trebui să abordeze genul acesta de problemă? Poți raporta situația superiorilor tăi, denunțând persoana respectivă. Poți să parcurgi etapele corecte astfel încât să permiți şi mai multor aleși ai lui Dumnezeu să recunoască problema şi să iei măsurile potrivite ca să raportezi, să denunți şi să vii cu sugestii – nu e rezolvată, astfel, problema? Prin urmare, aleșii lui Dumnezeu trebuie să își asume responsabilitatea şi să știe calea corectă de a rezolva asemenea chestiuni. Dacă aleșii lui Dumnezeu nu au adevărul, cu siguranță nu vor acţiona corect în rezolvarea unor astfel de probleme. Unele persoane au un simț al dreptății – pur şi simplu nu vor îngădui în biserica lor pe cei ce tulbură şi distrug lucrarea lui Dumnezeu. Imediat ce descoperă o astfel de persoană, o raportează şi o dau în vileag. Unele persoane se vor împotrivi celor ce tulbură şi distrug, în vreme ce alții se vor supune orbește. Unii oameni îl venerează pe lider şi-l urmează orbește, indiferent cine este, alții se comportă fără discernământ, băgând în seamă şi acceptând orice spune oricine. Deci vezi tu, în felul acesta, sunt date în vileag toate diferitele feluri de oameni. Când se întâmplă astfel de lucruri, ei chiar îi demască pe oameni şi, în spatele lor, e buna intenţie a lui Dumnezeu. Dacă persoanele alese de Dumnezeu au o percepție puternică a adevărului, atunci majoritatea dintre ei vor putea să-i distingă pe falşii apostoli şi falşii muncitori, să li se împotrivească şi să îi respingă atunci când aceștia vor apărea. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că aleșii lui Dumnezeu s-au maturizat şi s-au dezvoltat de-a lungul vieții lor, că au obţinut pe deplin mântuirea lui Dumnezeu şi că au fost câştigaţi şi desăvârşiţi de Dumnezeu. Drept urmare, bunele intenţii ale lui Dumnezeu sunt în spatele tuturor lucrurilor care se întâmplă” (Predici și părtășie despre intrarea în viață). Aceasta mi-a lămurit pe deplin nedumerirea. După cum s-a dovedit, Dumnezeu îngăduie ca falşii apostolii şi lucrătorii să apară în sânul bisericii noastre deoarece acest lucru Îi permite să demaște tot felul de oameni. Îi îngăduie să sădească în oameni adevărul şi dă oamenilor cunoașterea şi înțelegerea, astfel încât ei să poată pricepe adevărul şi să poată pătrunde realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Toți aceia care caută adevărul şi au simțul dreptății vor ține piept şi vor raporta, vor demasca, se vor împotrivi faptelor falşilor apostolilor şi lucrători şi le vor abandona când aceștia săvârșesc fapte rele şi tulbură lucrarea bisericii, astfel încât să apere interesele bisericii şi să depună mărturie pentru Dumnezeu. Deoarece le lipsește cunoștința, pot doar să se ia după mulțime, să îi urmeze pe alții şi să fie orbește de acord cu ei, cu aceia care nu caută adevărul, ci doar merg fără discernământ după alții și ajung să conspire cu cei ce fac rău. Din cauza faptului că nu iubesc adevărul, ci doar îi venerează şi îi urmează pe alții, acești bieți susținători şi lingușitori ai celor influenți vor fi înșelați de către falşii apostolii şi lucrătorii. Deoarece nu recunosc lucrarea lui Dumnezeu, cei aroganți şi necugetați doar își dau cu părerea şi elaborează noţiuni despre lucrarea bisericii, emițând până şi suspiciuni şi judecăți cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ei sunt demascați. Căci este limpede, lucrarea Dumnezeu este atât de înțeleaptă! Dumnezeu lucrează prin intermediul acestor lucruri care nu sunt în conformitate cu noţiunile oamenilor pentru a-l demasca, a-l pregăti şi a-l perfecționa pe om. Cei care cred cu adevărat în Dumnezeu şi urmăresc adevărul sunt în stare să caute adevărul, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să pună în practică adevărul şi să mărturisească ferm pentru a Îl mulțumi pe Dumnezeu şi a primi vindecarea şi desăvârșirea Sa. Cei care nu caută adevărul nu fac altceva decât să oglindească cuvintele altora, să venereze orbește sau să emită judecăți despre Dumnezeu prin prisma propriilor idei şi închipuiri. Pentru aceasta, sunt demascați şi eliminaţi. Am chibzuit asupra următorului pasaj din cuvântul lui Dumnezeu: „Cu serviciul multor lucruri contrare și negative și folosind tot felul de manifestări ale Satanei – acțiunile, acuzațiile, tulburările și înșelăciunile sale – Dumnezeu îți arată clar chipul hidos al Satanei și, astfel” („Cei care urmează să fie desăvârșiți trebuie să se supună rafinării” din Cuvântul Se arată în trup). Fără îndoială, este adevărat. Oamenii ar putea considera o întâmplare ca fiind potrivnică sau negativă, dar Dumnezeu lucrează prin această situație potrivnică pentru a îngădui oamenilor să dobândească cunoașterea şi înțelepciunea. El lucrează prin această situație pentru a-i face pe oameni să înțeleagă adevărul, să recunoască înțelepciunea, atotputernicia şi faptele minunate ale lui Dumnezeu şi să vadă dincolo de intrigile Satanei pentru a se lepăda de Satana şi a se întoarce la Dumnezeu. Acesta este semnificaţia din spatele lucrării lui Dumnezeu de a-l desăvârşi pe om, lucrare care nu e în conformitate cu noţiunile oamenilor. Dacă Dumnezeu i-ar fi demascat şi eliminat pe falşii lideri şi lucrători de îndată ce apăreau, dată fiind neputința lor de a înțelege adevărul şi de a cunoaște şi de a înțelege natura celorlalți, oamenii ar fi putut fi induși în eroare de sacrificiile şi investițiile superficiale ale respectivilor lideri şi lucrători. Prin urmare, ar elabora noțiuni şi judecăți în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, ar da glas unor nemulțumiri şi chiar s-ar ridica în apărarea presupuselor nedreptăți suportate de acești lideri şi lucrători falşi. În felul acesta, Dumnezeu nu ar reuși să Își atingă scopul de a-l desăvârși pe om. Dumnezeu nu a neglijat să îi dea de gol pe acești lideri şi lucrători falşi pentru că El nu este atotputernic sau pentru că nu le recunoaște falsitatea. Mai degrabă, a vrut să scoată la iveală aceste acţiuni negative ca pe un mod de a instrui oamenii să cunoască diferența dintre cei care au lucrarea Duhului Sfânt şi cei care nu o au, dintre liderii şi lucrătorii adevărați şi cei falşi şi dintre cei care vorbesc despre doctrine şi cei care dețin realitatea adevărului. El a vrut să ne pregătească pentru a vedea în inimile celor care caută adevărul şi au simțul dreptății, cât şi în ale celor ce nu caută adevărul şi cărora cunoașterea le lipsește, precum şi în inimile celor aroganți care emit întruna idei cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Odată ce toți oamenii vor fi înțeles adevărul, vor fi pătruns realitatea cuvântului lui Dumnezeu şi vor fi fost în stăpânirea lui Dumnezeu, acei falşi apostoli, falşi lideri şi falşi lucrători își vor fi împlinit scopul. Astfel, când Dumnezeu va elimina cu desăvârșire aceste persoane, nu numai că oamenii nu Îl vor înțelege greșit, ci vor slăvi dreptatea şi atotputernicia Sa. Căci este limpede, Dumnezeu lucrează prin aceste evenimente potrivnice şi negative pentru a îngădui oamenilor să înțeleagă adevărul, să cunoască diferitele feluri de persoane şi să aibă o înțelegere autentică a adevăratei lucrări a lui Dumnezeu.

Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru luminarea şi călăuzirea Ta care mi-au îngăduit să înțeleg că buna intenţie şi înțelepciunea lui Dumnezeu sunt prezente şi în acele întâmplări care nu se încadrează în noțiunile omenești. Întocmai cum spune cuvântul lui Dumnezeu, „Înțelepciunea Mea este exercitată pe baza comploturilor Satanei”, şi „Dumnezeu manevrează toate lucrurile ca ele să-L slujească” pentru a-l demasca şi a-l desăvârși pe om într-un mod cât mai semnificativ. Pe viitor, jur să nu-mi folosesc limitata viziune omenească pentru a cântări dacă o situație este bună sau rea. În toate chestiunile în care mă voi implica, jur doar să caut adevărul, să caut cunoașterea înțelepciunii şi atotputerniciei lui Dumnezeu, a firii Sale, a ceea ce El are şi este, pentru a înțelege precis adevărul şi a intra în posesia lui.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger