Întrebarea 5: De ce se spune că omenirea coruptă trebuie să fie mântuită de Dumnezeu întrupat? Aceasta este o chestiune pe care majoritatea oamenilor nu o înțeleg – vă rugăm să aveți părtășie cu noi privind acest subiect.

Răspuns:

Motivul pentru care omenirea coruptă trebuie să fie mântuită de întruparea lui Dumnezeu este că trupul omului a fost amăgit și corupt în totalitate de către Satana. Toți oamenii trăiesc sub domeniul Satanei, nu mai pot distinge între bine și rău, între frumos și urât. Nu mai pot face diferența dintre pozitiv și negativ. Ei trăiesc după filozofia, legea și natura Satanei, sunt aroganți, fățarnici, nesăbuiți și nelegiuiți. Toți sunt întruchipări ale Satanei și au ajuns degenerați, uneltind cu Satana să I se opună lui Dumnezeu, dar nu-și dau seama de asta. Dumnezeu este Creatorul, numai Dumnezeu cunoaște pe deplin adevărata natură a oamenilor, până la ce nivel au fost ei corupți. Și numai Dumnezeu poate expune și analiza natura satanică și firea coruptă a omului, poate să-i spună omului cum să trăiască și cum să se poarte și poate să cucerească, să purifice și să mântuiască pe deplin omenirea. În afară de Dumnezeu, niciun om creat nu poate să înțeleagă esența coruperii omului și, cu certitudine, nu poate să-i ofere omului adevărul despre cum să se poarte. Deci, dacă Dumnezeu dorește să smulgă omenirea profund coruptă din ghearele Satanei și s-o mântuiască, atunci doar dacă întruparea lui Dumnezeu exprimă personal adevărul și firea lui Dumnezeu și îi spune omului toate adevărurile pe care acesta trebuie să le posede, permițându-i omului să înțeleagă adevărul, să-L cunoască pe Dumnezeu și să ghicească planurile malefice și diferitele aberații ale Satanei, abia atunci poate omul să se lepede și să-l respingă pe Satana și să se întoarcă la Dumnezeu. De asemenea, lucrarea întrupării lui Dumnezeu expune tot felul de oameni, deoarece oamenii sunt aroganți și refuză să se supună. Când Dumnezeu Se întrupează pentru a exprima adevărul, oamenii răspund invariabil cu concepțiile lor, cu împotrivire sau chiar cu război. Astfel, adevărul despre împotrivirea omenirii corupte și despre trădarea lui Dumnezeu este dezvăluit în întregime, iar Dumnezeu Își săvârșește judecata asupra oamenilor pe baza coruperii și a adevăratei lor naturi pe care le relevă aceștia. Doar în acest fel cucerirea, purificarea și desăvârșirea omenirii de către Dumnezeu pot fi realizate fără probleme. Prin judecata după cuvintele lui Dumnezeu, omul este cucerit și purificat treptat. Când omul este cucerit pe deplin, el începe să se supună lui Dumnezeu întrupat, începe să accepte și să se supună judecății și mustrării lui Dumnezeu și să experimenteze lucrarea Lui, decide să caute adevărul și să nu mai trăiască niciodată după filozofia și regulile Satanei. Când omul trăiește în totalitate conform cuvântului lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl învinge pe Satana pe deplin, iar omul corupt e un trofeu al victoriei Lui asupra Satanei. În principal, Dumnezeu smulge omenirea coruptă din ghearele Satanei. Numai lucrarea lui Dumnezeu întrupat poate avea un astfel de efect. De aceea este absolut necesar ca Dumnezeu să Se întrupeze pentru a mântui omenirea și numai Dumnezeu întrupat poate cuceri și mântui pe deplin omenirea. Oamenii pe care îi folosește Dumnezeu nu pot să facă lucrarea de răscumpărare și de mântuire a omenirii.

Omul corupt are cu adevărat nevoie ca Dumnezeu să devină trup pentru a-l judeca și purifica personal dacă vrea să fie mântuit. În timpul interacțiunii lui Dumnezeu întrupat cu omul, El îi permite omului să-L înțeleagă și să-L cunoască față în față pe Dumnezeu. Deoarece adevărații căutători ai adevărului acceptă judecarea și purificarea lui Hristos în zilele de pe urmă, ei sunt, evident, capabili să se supună lui Dumnezeu și să simtă dragoste în inimile lor pentru Dumnezeu și să fie pe deplin salvați de sub domeniul Satanei. Nu e aceasta cea mai bună metodă prin care Dumnezeu să mântuiască și să desăvârșească omenirea? Deoarece Dumnezeu este întrupat, am avut ocazia să fim față în față cu Dumnezeu și să experimentăm adevărata Lui lucrare, și am avut ocazia să primim cuvântul pur al lui Dumnezeu și să fim păstoriți și udați direct de către El, ca să începem să ne bazăm pe Dumnezeu, să ne supunem lui Dumnezeu și să-L iubim cu adevărat. Dacă Dumnezeu nu s-ar întrupa pentru a face lucrarea de mântuire a omenirii, acest efect practic nu ar putea fi obținut. […]

Când Dumnezeu devine trup pentru a mântui omenirea coruptă, El poate folosi limba oamenilor ca să spună clar omenirii despre cerințele lui Dumnezeu, despre voia Lui, despre firea Lui și despre tot ceea ce El are și ce este. În acest fel, fără a fi nevoit să caute peste tot, oamenii pot să înțeleagă foarte clar voia lui Dumnezeu, să cunoască cerințele lui Dumnezeu și modul în care ei trebuie să procedeze. Ca atare, ei pot să aibă și o înțelegere și o cunoaștere practică a lui Dumnezeu. La fel ca în Epoca Harului, Petru L-a întrebat pe Domnul Isus: „Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la șapte ori?” (Matei 18:21). Isus i-a spus lui Petru deschis: „Eu nu-ți zic să-l ierți până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte(Matei 18:22). De aici putem înțelege că Domnul Isus întrupat l-a întreținut și l-a sprijinit pe om oricând și oriunde a mers, oferind omului cele mai practice și cele mai clare provizii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic S-a întrupat printre oameni, exprimând adevărul cu privire la situația efectivă a omului, exprimând firea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu are și ce este pentru a sprijini și a aproviziona omenirea, indicând toate inexactitățile și aberațiile credinței omului în Dumnezeu, informând omul despre voia lui Dumnezeu și despre cerințele Sale, oferindu-le oamenilor sprijin și cele mai practice și mai exacte provizii și susținere pentru viață. De pildă, când ne răzvrătim și ne împotrivim lui Dumnezeu fără să știm, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie și ne judecă direct, permițându-ne să vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum însăși natura noastră satanică e împotriva Lui. Când Îl urmăm pe Dumnezeu în interes personal și suntem fățarnici făcând asta, Dumnezeu ne dezvăluie lipsurile și ne spune ce convingeri trebuie să avem în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu. Când Îl înțelegem greșit pe Dumnezeu în experiența judecății Lui, cuvântul Lui ne amintește de intențiile onorabile cu care Dumnezeu mântuiește și judecă omenirea, risipind neînțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu și la altele. Toți aleșii lui Dumnezeu au experimentat profund cum Dumnezeu întrupat ne ajută și ne aprovizionează constant ca să nu căutăm orbește peste tot. Nu trebuie decât să citim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic pentru a obține cea mai practică hrană și udare a lui Dumnezeu. Prin cuvântul pe care îl exprimă Dumnezeu, noi obținem o adevărată înțelegere a voinței lui Dumnezeu, a firii Lui și a tot ceea ce Dumnezeu are și ce este, iar prin această înțelegere, ajungem să cunoaștem cum să cercetăm în așa fel încât să ducem o viață adevărată și învățăm să ghicim planurile mișelești ale Satanei, să vedem limpede cum am fost noi corupți în profunzime de Satana, și astfel să ne lepădăm de păcat și de influența nefastă a Satanei. În consecință, firea vieții noastre se schimbă și pășim pe calea cea dreaptă, conștientizând realitatea adevărului. Întruparea lui Dumnezeu a făcut toate acestea posibile.

Dumnezeu S-a întrupat ca să-Și facă lucrarea și să-Și exprime cuvântul, ajutându-l pe om să obțină cele mai practice provizii pentru viață și susținere. În ciuda faptului că omul are multe concepții în ce privește lucrarea de judecată a lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu i-a adus omului un nou mod de viață și mântuirea eternă iar omul poate să se sprijine pe El! […] În ciuda faptului că Dumnezeu a luat forma un Fiu al omului obișnuit în întruparea Lui în zilele de pe urmă pentru a mântui și desăvârși omenirea, în ciuda faptului că nu ne dă semne, nu face minuni și nu posedă calități supraomenești sau o statură impunătoare, în ciuda faptului că e ținta concepțiilor omului, a renegării, împotrivirii și respingerii acestuia, adevărul pe care îl exprimă Hristos și lucrarea de judecată pe care o săvârșește i-a oferit omului o abundență din cuvântul lui Dumnezeu și i-a dat ocazia să ajungă la adevăr și să vadă arătarea lui Dumnezeu. Deși nu am văzut ființa adevărată a lui Dumnezeu, I-am văzut firea inerentă și substanța Lui sfântă, ceea ce e ca și cum L-am fi văzut pe El în persoană. L-am văzut pe Dumnezeu trăind printre noi, de fapt. Credem cu adevărat că am fost răpiți în fața tronului, că trecem prin lucrarea lui Dumnezeu față în față cu El și ne bucurăm de abundența de apă vie care curge din tronul Lui. După ce am trecut prin lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, am ajuns treptat să recunoaștem intențiile onorabile cu care Dumnezeu mântuiește omenirea și am văzut că prețul pe care îl plătește Dumnezeu și chinurile pe care le îndură pentru a mântui omenirea sunt foarte mari. Tot ce face Dumnezeu pentru noi este expresia iubirii Lui și are drept menire mântuirea noastră. Ne disprețuim pe noi înșine pentru răzvrătirea și nesăbuirea noastră anterioară și începem să-L iubim și să ne supunem lui Dumnezeu cu adevărat. După ce am trecut prin lucrarea lui Dumnezeu până acum, ne-am dat seama că schimbările pe care le vedem la noi sunt în întregime rezultatul mântuirii lui Dumnezeu întrupat! Hristos în zilele de pe urmă este cea mai mare mântuire a omenirii corupte. El e singura cale către cunoașterea lui Dumnezeu și primirea laudelor Lui!

– Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

Anterior: Întrebarea 4: Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca să facă lucrarea Epocii Legii, așadar, de ce nu-i folosește Dumnezeu pe oameni ca să-I facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă? Chiar trebuie să Se întrupeze ca să o facă personal?

Înainte: Întrebarea 6: În Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat pentru a servi ca jertfă de păcat pentru omenire, răscumpărându-i pe oameni din păcat. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou pentru a exprima adevărul și pentru a-Și îndeplini lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui complet omul. Așadar, de ce are nevoie Dumnezeu să se întrupeze de două ori pentru a face lucrarea mântuirii omenirii? Și care este adevărata semnificație a faptului că Dumnezeu S-a întrupat de două ori?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger