XI Cuvinte clasice privind intrarea în realitatea adevărului

(VIII) Cuvinte despre cum să asculți de Dumnezeu

92. Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, înălțându-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai înaltă decât cea de astăzi, avansând treptat tot mai mult. Astfel este lucrarea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om. Dacă omul nu poate ține pasul, atunci el poate fi lăsat în urmă oricând. Dacă omul nu are o inimă ascultătoare, atunci el nu poate urma până la sfârșit. Vechea epocă a trecut; aceasta este o epocă nouă. Iar într-o epocă nouă, trebuie făcută o nouă lucrare. În special, în epoca finală, în care omul va fi desăvârșit, Dumnezeu va face o lucrare nouă mult mai repede. Prin urmare, fără ascultare în inima sa, omului îi va fi greu să urmeze pașii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se supune niciunei reguli, nici nu consideră imutabil vreun stadiu al lucrării Sale. Mai degrabă, lucrarea pe care El o face este tot mai nouă și tot mai mare. Lucrarea Sa devine din ce în ce mai practică cu fiecare pas, tot mai conformă cu nevoile actuale ale omului. Numai după ce omul experimentează acest fel de lucrare, el poate obține transformarea totală a firii sale. Cunoașterea omului despre viață atinge nivele tot mai înalte și, tot așa, și lucrarea lui Dumnezeu atinge nivele tot mai înalte. Numai în acest fel poate fi omul desăvârșit ca să devină folositor planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în acest fel, pe de o parte pentru a contracara și inversa noțiunile omului și, pe de altă parte, pentru a conduce omul într-o stare mai înaltă și mai realistă, pe cel mai înalt tărâm al credinței în Dumnezeu, astfel încât, în cele din urmă, voia lui Dumnezeu să se poată face.

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

93. Lucrarea făcută de Dumnezeu diferă de la o perioadă la alta. Dacă tu arăți multă ascultare într-o etapă, dar în etapa următoare o faci mai puțin sau deloc, atunci Dumnezeu te va părăsi. Dacă Îl urmezi pe Dumnezeu când El face acest pas, atunci tu trebuie să continui la fel atunci când El face următorul pas. Numai atunci te supui tu Duhului Sfânt. Din moment ce crezi în Dumnezeu, trebuie să rămâi constant în ascultarea ta. Nu poți pur și simplu să asculți atunci când vrei și să fii neascultător atunci când nu vrei. Dumnezeu nu aprobă acest fel de ascultare. Dacă nu poți ține pasul cu lucrarea cea nouă pe care Eu o împărtășesc și continui să te ții de vechile pilde, atunci cum poate să existe progres în viața ta? Lucrarea lui Dumnezeu este ca tu să te hrănești prin cuvintele Sale. Când te supui și accepți cuvintele Lui, atunci Duhul Sfânt va lucra cu siguranță în tine. Duhul Sfânt lucrează exact așa cum spun Eu. Fă cum am spus Eu și Duhul Sfânt va lucra cu promptitudine în tine. Voi elibera o lumină nouă pentru ca voi să vedeți și pentru a vă aduce în lumina prezentului. Când umbli în această lumină, Duhul Sfânt va lucra imediat în tine. Există unii care pot fi recalcitranți, spunând: „Pur și simplu nu voi îndeplini ceea ce spui Tu.” Atunci îți spun că ai ajuns la capătul drumului, că ești secătuit și că nu mai ai viață. Prin urmare, în experimentarea transformării firii tale, este foarte important să ții pasul cu lumina prezentă.

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

94. Dacă urmezi şi cauţi tot ceea ce spune Duhul Sfânt, atunci eşti cineva care-L ascultă şi în acest fel vei fi capabil să obţii o schimbare a firii. Firea omului se schimbă cu cuvintele actuale ale Duhului Sfânt; dacă îţi menţii mereu experienţele şi regulile vechi din trecut, firea ta nu se va schimba. Dacă Duhul Sfânt a vorbit astăzi să spună tuturor oamenilor să intre într-o viață umană normală, dar tu continui să te concentrezi la lucrurile superficiale și eşti confuz în legătură cu realitatea și nu o iei în serios, atunci vei fi cineva care nu menține pasul cu lucrarea Lui și nu vei fi acela care a intrat pe calea arătată de Duhul Sfânt. Dacă firea ta se poate schimba sau nu, depinde dacă poţi să ții pasul cu cuvintele actuale ale Duhului Sfânt şi dacă ai o înţelegere autentică. Acest lucru e diferit faţă de ceea ce aţi înţeles înainte.

Fragment din „Cei a căror fire s-a schimbat sunt aceia care au intrat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

95. Atunci când te confrunți cu problemele vieții reale, cum ar trebui să știi și să înțelegi autoritatea lui Dumnezeu și suveranitatea Lui? Când nu știi cum să înțelegi, să tratezi și să experimentezi aceste probleme, ce atitudine ar trebui să adopți ca să-ți arăți intenția, dorința și realitatea supunerii tale față de suveranitatea și aranjamentele lui Dumnezeu? Mai întâi, trebuie să înveți să aștepți; apoi trebuie să înveți să cauți; apoi trebuie să înveți să te supui. „Așteptarea” înseamnă așteptarea timpului lui Dumnezeu, așteptarea oamenilor, evenimentelor și lucrurilor pe care El le-a aranjat pentru tine; așteptarea voinței Lui ți se va revela treptat. „Căutarea” înseamnă observarea și înțelegerea intențiilor atente ale lui Dumnezeu pentru tine prin intermediul oamenilor, evenimentelor și al lucrurilor pe care El le-a proiectat, înțelegerea adevărului prin ele, înțelegerea a ceea ce trebuie să realizeze oamenii și a căilor pe care trebuie să le urmeze, înțelegerea a ceea ce intenționează Dumnezeu să realizeze în oameni și a săvârșirilor pe care El intenționează să le atingă în ei. „Supunerea,” desigur, se referă la acceptarea oamenilor, evenimentelor și lucrurilor pe care Dumnezeu le-a orchestrat, acceptarea suveranității Lui și, prin aceasta, ajungerea la cunoașterea felului în care Creatorul dictează soarta omului, cum îi dă omului viața Lui, cum lucrează adevărul în om. Toate lucrurile de sub aranjamentele și suveranitatea lui Dumnezeu se supun legilor naturale, și dacă te hotărăști să-L lași pe Dumnezeu să aranjeze și să dicteze totul pentru tine, ar trebui să înveți să aștepți, ar trebui să înveți să cauți, ar trebui să înveți să te supui. Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o adopte fiecare persoană care dorește să se supună autorității lui Dumnezeu, calitatea de bază pe care trebuie să o dețină fiecare persoană care dorește să accepte suveranitatea și aranjamentele lui Dumnezeu. Pentru a avea o asemenea atitudine, pentru a deține o asemenea calitate, trebuie să munciți mai din greu și numai astfel puteți pătrunde în adevărata realitate.

Fragment din „Dumnezeu Însuși, Unicul (III)” în Cuvântul Se arată în trup

96. Există un principiu suprem în modul în care Domnul creației tratează obiectele creației, și acesta este și cel mai important dintre principii. Felul în care El tratează obiectele creației se bazează în întregime pe planul Său de gestionare (planul mântuirii) și pe cerințele Sale; El nu are nevoie să consulte pe nimeni, nici nu are nevoie să obțină acordul cuiva. El face tot ce are de făcut și-i tratează pe oameni oricum este necesar să-i trateze, iar orice face și oricum îi tratează pe oameni este în acord cu principiile, principiile conform cărora Domnul creației lucrează. Singurul lucru pe care ar trebui să-l facă obiectele creației este să se supună; nu ar trebui să aibă nicio altă opțiune. Ce arată acest lucru? Domnul creației va fi întotdeauna Domnul creației; El are puterea și înzestrările de a orchestra și de a cârmui orice obiect al creației după bunul plac și nu are nevoie de un motiv pentru a face astfel. Aceasta este autoritatea Lui. Ce putem spune despre obiectele creației? Niciun obiect al creației nu are puterea sau competența de a judeca modul în care Creatorul ar trebui să acționeze sau dacă ceea ce face El este corect sau greșit, nici nu are calificarea de a alege dacă ar trebui să fie cârmuit, orchestrat sau rânduit de Domnul creației. De asemenea, nici măcar unul dintre obiectele creației nu are calificările pentru a alege modul în care acestea sunt guvernate și rânduite de Domnul creației. Acesta este cel mai înalt adevăr. Indiferent ce le-a făcut Domnul creației obiectelor creației și indiferent de modul în care El a făcut-o, oamenii pe care i-a creat ar trebui să facă un singur lucru: să cerceteze, să se supună, să cunoască și să accepte acest fapt implementat de Domnul creației. Rezultatul final va fi că Domnul creației Își va fi îndeplinit planul de gestionare și Își va fi dus la bun sfârșit lucrarea, făcând ca planul Său de gestionare să progreseze fără niciun obstacol; între timp, deoarece obiectele creației au acceptat cârmuirea și rânduielile Creatorului și datorită faptului că s-au supus acestora, ele vor fi dobândit adevărul, vor fi înțeles voia Creatorului și vor fi ajuns să-I cunoască firea.

Fragment din „Numai căutând adevărul poți cunoaște faptele lui Dumnezeu” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

97. Când Noe a făcut așa cum l-a îndrumat Dumnezeu, el nu a știut care erau intențiile lui Dumnezeu. El nu a știut ce voia să îndeplinească Dumnezeu. Dumnezeu doar îi dăduse o poruncă, îi poruncise să facă ceva, dar fără prea multe explicații și el a mers mai departe și a făcut-o. El nu a încercat să deslușească intențiile lui Dumnezeu în privat, nici nu I s-a opus lui Dumnezeu și nici nu a avut o inimă fățarnică. El doar a mers mai departe și a făcut acel lucru cu o inimă curată și simplă. Ceea ce Dumnezeu l-a lăsat, el a făcut și supunerea și ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu reprezentau convingerea pentru care făcea el lucrurile. Atât de direct și simplu a tratat el ceea ce îi încredințase Dumnezeu. Esența sa – esența acțiunilor sale era ascultarea, nu îndoiala, nu rezistenț‏a și, mai mult, faptul că nu se gândea la propriile interese, la pierderile și la câștigurile sale. Mai mult, când Dumnezeu a spus că va distruge lumea cu un potop, el nu a întrebat când, nici nu a încercat să cerceteze și, cu siguranță, nu L-a întrebat pe Dumnezeu cum avea să distrugă lumea. El doar a făcut cum i-a poruncit Dumnezeu. În orice mod a vrut Dumnezeu să fie făcut și cu ce a vrut El, Noe a făcut exact cum i-a cerut Dumnezeu și, de asemenea, și-a început acțiunile imediat după aceea. A acționat conform instrucționilor lui Dumnezeu, cu o atitudine dornică de a-L mulțumi pe Dumnezeu. O făcea ca el însuși să evite dezastrul? Nu. L-a întrebat el pe Dumnezeu cât avea să mai dureze înainte ca lumea să fie distrusă? Nu. L-a întrebat sau a știut cât va dura să construiască arca? Nici asta nu știa. El doar s-a supus, a ascultat și a făcut întocmai.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (I)” în Cuvântul Se arată în trup

98. Iov nu s-a târguit cu Dumnezeu și nu a avut cereri sau pretenții de la El. Lăudarea numelui lui Dumnezeu a existat datorită marii puteri și autorități ale lui Dumnezeu în conducerea tuturor lucrurilor și nu a depins de faptul dacă primea binecuvântări sau era lovit de nenorociri. El credea că, indiferent dacă Dumnezeu îi binecuvântează pe oameni sau aduce nenorociri asupra lor, puterea și autoritatea lui Dumnezeu nu se vor schimba și, prin urmare, indiferent de circumstanțele unei persoane, numele lui Dumnezeu ar trebui lăudat. Faptul că omul este binecuvântat de Dumnezeu se întâmplă datorită suveranității lui Dumnezeu și, când nenorocirea se abate asupra omului, este tot datorită suveranității lui Dumnezeu. Puterea și autoritatea lui Dumnezeu conduc și aranjează tot ceea ce este al omului; capriciile sorții omului reprezintă manifestarea puterii și autorității lui Dumnezeu; și, indiferent de punctul de vedere al unei persoane, numele lui Dumnezeu ar trebui lăudat. Aceasta este ceea ce Iov a experimentat și a ajuns să cunoască în timpul anilor vieții sale. Toate gândurile și acțiunile lui Iov au ajuns la urechile lui Dumnezeu și au ajuns înaintea lui Dumnezeu și au fost considerate importante de către Dumnezeu. Dumnezeu a prețuit această cunoaștere a lui Iov și l-a prețuit pe Iov pentru că avea o asemenea inimă. Această inimă aștepta întotdeauna porunca lui Dumnezeu și în toate lucrurile și indiferent de timp sau loc, primea tot ceea ce se abătea asupra ei. Iov nu a avut cerințe pentru Dumnezeu. Ceea ce a cerut de la sine însuși a fost să aștepte, să accepte, să confrunte și să respecte toate aranjamentele care veneau de la Dumnezeu; Iov credea că aceasta este datoria lui și era exact ceea ce dorea Dumnezeu.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (II)” în Cuvântul Se arată în trup

99. În epoca lui Dumnezeu întrupat, supunerea pe care El o cere oamenilor nu este ceea ce își imaginează oamenii – să nu emită judecăți sau să opună rezistență. Mai degrabă, El cere ca oamenii să facă din cuvintele Lui principiul lor de viață și fundamentul supraviețuirii lor, să pună în practică în mod absolut esența cuvintelor Lui și să-I satisfacă în mod absolut voia. Un aspect al cererii oamenilor să se supună Dumnezeului întrupat se referă la a-I pune cuvintele în practică și celălalt aspect se referă la a fi capabili să se supună normalității și caracterului Lui practic. Ambele trebuie să fie absolute. Aceia care pot obține ambele aspecte sunt toți aceia care au o inimă de iubire autentică pentru Dumnezeu. Ei sunt cu toții oameni care au fost câștigați de către Dumnezeu și ei Îl iubesc cu toții pe Dumnezeu așa cum își iubesc propria viață.

Fragment din „Oamenii care pot fi absolut supuși caracterului practic al lui Dumnezeu sunt aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

100. Să depui mărturie răsunătoare pentru Dumnezeu are, în principal, legătură cu a avea sau nu o înțelegere asupra Dumnezeului concret și cu a fi sau nu capabil să te supui în fața acestei persoane, care nu este numai obișnuită, ci și normală, și chiar să te supui până la moarte. Dacă depui mărturie cu adevărat pentru Dumnezeu prin această supunere, aceasta înseamnă că ai fost câștigat de către Dumnezeu. Să fii capabil să te supui până la moarte și să te eliberezi de plângeri înaintea Lui, să nu emiți judecăți, să nu defăimezi, să nu ai idei și să nu ai orice alte intenții – în acest fel, Dumnezeu va obține slavă. Supunerea în fața unei persoane obișnuite care este privită de sus de către om și a fi capabil să te supui până la moarte fără niciun fel de idei – aceasta este adevărata mărturie. Realitatea în care le cere Dumnezeu oamenilor să pătrundă este aceea de a fi capabili să se supună cuvintelor Lui, capabili să pună cuvintele Lui în practică, capabili să se închine în fața lui Dumnezeului concret și să-și cunoască propria corupție, capabili să-și deschidă inimile în fața Lui și, în final, să fie câștigați de către El prin aceste cuvinte ale Lui. Dumnezeu obține slavă atunci când aceste cuvinte te cuceresc și te fac complet supus Lui; prin aceasta, El îl rușinează pe Satana și Își desăvârșește lucrarea. Când nu ai niciun fel de noțiuni despre caracterul practic al lui Dumnezeu întrupat, adică, atunci când rămâi ferm în această încercare, atunci depui o bună mărturie. Dacă există o zi în care ai înțelegere deplină a Dumnezeului concret și te poți supune până la moarte ca Petru, vei fi câștigat de către Dumnezeu și vei fi desăvârșit de către El. Ceea ce face Dumnezeu și nu este în conformitate cu ideile tale reprezintă o încercare pentru tine. Dacă ar fi în conformitate cu ideile tale, nu ar fi necesar ca tu să suferi sau să fii rafinat. Din cauza faptului că lucrarea Lui este atât de practică și nu este în conformitate cu ideile tale, este nevoie ca tu să renunți la ideile tale. De aceea este o încercare pentru tine. Din cauza caracterului practic al lui Dumnezeu, toți oamenii se află în mijlocul încercărilor; lucrarea lui este concretă, nu supranaturală. Înțelegând pe deplin cuvintele Lui concrete, rostirile Lui concrete fără niciun fel de idei și fiind capabil să Îl iubești mai mult în mod autentic, cu cât mai concretă este lucrarea Lui, cu atât mai mult vei fi câștigat de către El. Grupul de oameni pe care îl va câștiga Dumnezeu este format din oameni care Îl cunosc pe Dumnezeu, adică, aceia care Îi cunosc caracterul practic și, mai mult, ei sunt aceia care sunt capabili să se supună lucrării practice a lui Dumnezeu.

Fragment din „Oamenii care pot fi absolut supuși caracterului practic al lui Dumnezeu sunt aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

101. Grupul de oameni pe care Dumnezeu întrupat dorește să îi câștige astăzi este alcătuit din cei care se conformează voinței Lui. Oamenii trebuie numai să se supună lucrării Lui, nu să se preocupe mereu cu idei despre Dumnezeul din ceruri, să trăiască în incertitudine sau să facă lucrurile dificile pentru Dumnezeul întrupat. Cei care sunt capabili să I se supună Lui sunt aceia care Îi ascultă cuvintele și se supun în mod absolut aranjamentelor Lui. Acești oameni nu se gândesc absolut deloc la cum este cu adevărat Dumnezeul din ceruri sau ce fel de lucrare face în prezent Dumnezeul din ceruri în omenire, ci își dau cu totul inimile lui Dumnezeu pe pământ și își așază întreaga ființă în fața Lui. Nu se gândesc niciodată la propria lor siguranță și nu fac mare caz de normalitatea și caracterul practic al Dumnezeului întrupat. Cei care se supun Dumnezeului întrupat pot fi desăvârșiți de către El. Cei care cred în Dumnezeul din ceruri nu vor câștiga nimic. Asta pentru că nu Dumnezeul din ceruri, ci Dumnezeul de pe pământ este cel care acordă oamenilor promisiunile și binecuvântările. Oamenii nu ar trebui să-L amplifice mereu pe Dumnezeul din ceruri și să-L vadă pe Dumnezeul pe pământ ca pe o persoană medie. Acest lucru este nedrept. Dumnezeul din ceruri este măreț și minunat, cu înțelepciune extraordinară, dar acesta nu există deloc. Dumnezeu pe pământ este foarte mediocru și nesemnificativ; El este, de asemenea, foarte normal. El nu are o minte extraordinară sau fapte cutremurătoare. El doar vorbește într-o manieră foarte normală și concretă. În timp ce El nu vorbește prin tunet și nu invocă vântul și ploaia, El este cu adevărat întruparea lui Dumnezeu din ceruri și este cu adevărat Dumnezeu trăind printre oameni. Oamenii nu trebuie să-L amplifice pe cel pe care sunt capabili să-L înțeleagă și care corespunde propriilor lor imaginații drept Dumnezeu sau să-L vadă pe Cel pe care nu-L pot accepta și nu și-l pot sub nicio formă imagina ca fiind umil. Toate acestea reprezintă rebeliunea oamenilor; toate acestea sunt sursa rezistenței omenirii în fața lui Dumnezeu.

Fragment din „Oamenii care pot fi absolut supuși caracterului practic al lui Dumnezeu sunt aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

102. Pentru a măsura dacă oamenii pot sau nu pot asculta de Dumnezeu, lucrul cheie care trebuie urmărit este dacă ei doresc ceva extravagant de la Dumnezeu și dacă au sau nu alte intenții. Dacă oamenii fac întotdeauna cereri de la Dumnezeu, aceasta dovedește că ei nu L-au ascultat. Orice ți se întâmplă, dacă nu poți primi acest lucru de la Dumnezeu, nu poți căuta adevărul, vorbești întotdeauna prin propriul raționament subiectiv și simți mereu că doar tu ai dreptate, și chiar ești încă în stare să te îndoiești de Dumnezeu, atunci vei avea necazuri. Astfel de oameni sunt cei mai aroganți și neascultători față de Dumnezeu. Oamenii care fac mereu cereri de la Dumnezeu nu pot niciodată să asculte într-adevăr de El. Dacă ceri de la Dumnezeu, aceasta dovedește că faci o înțelegere cu Dumnezeu, că îți alegi propriile gânduri și acționezi conform gândurilor tale. În aceasta, Îl trădezi pe Dumnezeu și ești neascultător. Nu are niciun sens să ceri de la Dumnezeu; dacă tu crezi cu adevărat că El este Dumnezeu, atunci nu vei îndrăzni să ceri de la El și nici nu vei fi potrivit să-I faci cereri, fie ele raționale sau nu. Dacă ai credință adevărată și crezi că El este Dumnezeu, atunci nu vei avea de ales decât să te închini Lui și să-L asculți. Oamenii de astăzi nu numai că au de ales, ba chiar pretind ca Dumnezeu să acționeze în conformitate cu propriile lor gânduri, își aleg propriile gânduri, cer ca Dumnezeu să acționeze în conformitate cu ele și nu își impun să acționeze conform intenției lui Dumnezeu. Astfel, nu există nicio credință adevărată în ei, nici substanța care este conținută în această credință. Când ești capabil să faci mai puține cereri de la Dumnezeu, credința ta adevărată și ascultarea ta vor crește, iar simțământul tău va deveni relativ normal.

Fragment din „Oamenii fac prea multe cereri de la Dumnezeu” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

103. Toți cei care nu caută să asculte de Dumnezeu în credința lor se împotrivesc lui Dumnezeu. Dumnezeu le cere oamenilor să caute adevărul, să înseteze după cuvintele lui Dumnezeu, să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu și să le pună în practică, pentru a reuși să asculte de Dumnezeu. Dacă așa sunt într-adevăr și motivațiile tale, atunci Dumnezeu sigur te va înălța și sigur va fi milostiv faţă de tine. Nimeni nu poate să pună la îndoială acest lucru și nimeni nu poate schimba asta. Dacă motivațiile tale nu sunt de dragul de a asculta de Dumnezeu şi ai alte scopuri, atunci tot ceea ce spui și faci – rugăciunile tale către Dumnezeu și chiar fiecare dintre acțiunile tale – vor fi în opoziție cu Dumnezeu. Poate că vorbești frumos și ești blând, fiecare acțiune și expresie de-a ta dând bine şi poți părea a fi ascultător, dar, când vine vorba de motivațiile și părerile tale asupra credinței în Dumnezeu, toate lucrurile pe care le faci se opun lui Dumnezeu și sunt rele. Oamenii care par ascultători precum oile, dar ale căror inimi adăpostesc intenții rele, sunt lupi îmbrăcați în haine de oi, ei Îl ofensează pe Dumnezeu în mod direct și Dumnezeu nu va cruța pe niciunul dintre ei. Duhul Sfânt îi va dezvălui pe fiecare dintre ei, pentru ca toți să vadă că aceia care sunt ipocriți sigur vor fi detestați și respinși de Duhul Sfânt. Nu te îngrijora: Dumnezeu Se va ocupa de ei și va face ce crede de cuviință cu fiecare în parte.

Fragment din „În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: (VII) Cuvinte despre cum să fii o persoană cinstită

Înainte: (IX) Cuvinte despre cum să-ți îndeplinești datoria cum se cuvine

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (II)

Firea dreaptă a lui Dumnezeu Acum că ați ascultat părtășia anterioară despre autoritatea lui Dumnezeu, am încredere că sunteți înzestrați...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte