Întrebarea 19: Tu mărturisești că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Își face lucrarea de judecată pentru a-l purifica și mântui pe om pe deplin, dar, după citirea cuvintelor exprimate de Dumnezeu Atotputernic, găsesc că unele dintre ele îl condamnă și-l blestemă pe om. Dacă Dumnezeu îl condamnă și-l blestemă pe om, atunci omul nu trebuie să îndure pedeapsa? Cum poți să mai spui că acest fel de judcată purifică și mântuiește omenirea?

Răspuns:

În zilele de pe urmă, Dumnezeu exprimă adevărul și face lucrarea de judecată pentru a forma un grup de biruitori, un grup dintre aceia care simt și gândesc la fel ca Dumnezeu. Așa a stabilit Dumnezeu când a creat lumea. Dar există oameni care înțeleg că unele cuvinte ale lui Dumnezeu se referă la condamnarea și blestemul oamenilor și dezvoltă unele concepții. Asta mai ales pentru că nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este marele tron alb de judecată prorocit în Cartea Apocalipsei. Dumnezeu își dezvăluie firea dreaptă, măreață și mânioasă și asta pentru a expune omenirea și a distinge fiecare tip de persoană. Ba mai mult, pentru a pune capăt epocii vechi și a-i elimina pe cei care sunt de partea Satanei. Deci poate Dumnezeu să nu-i condamne și să nu-i blesteme pe cei care sunt de partea Satanei și se opun lui Dumnezeu? Deși există unele cuvinte de judecată și de dezvăluire a coruperii arătate de aleșii lui Dumnezeu și asemănărăile lor stricate, condamnarea părând a fi unul dintre ele, asta este pentru ca oamenii aleși ai lui Dumnezeu să înțeleagă esența firii lor corupte și să vadă până în miezul problemei, culegând roadele înțelegerii adevărului. Dacă Dumnezeu nu ar fi atât de aspru, dacă n-ar pune punctul pe i prin cuvintele Lui, nu ne-am putea recunoaște înfățișarea coruptă și firea satanică, iar lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă nu ar putea să obțină rezultatul de purificare și perfecționare a omenirii. Toți cei care prețuiesc adevărul și respectă faptele pot vedea că cuvintele lui Dumnezeu sunt clare, fie ele cuvinte de judecată și de mustrare, fie de condamnare și de blestem; ele toate sunt în deplină concordanță cu faptele actuale. Dumnezeu vorbește într-un mod foarte practic și original și care nu este deloc exagerat. Din rezultatele obținute în urma acestor cuvinte aspre ale lui Dumnezeu, vedem cu toții că în ele sunt ascunse dragostea autentică a lui Dumnezeu pentru omenire și bunele Sale intenții de a o mântui. Doar cei care sunt sătui de adevăr pot concepe noțiuni și doar cei care urăsc adevărul ar putea judeca și condamna lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în China de peste 20 de ani și a alcătuit deja un grup de biruitori. Aceștia au suferit deja în urma reprimării brutale și persecuției conducerii Partidului Comunist Chinez și toți sunt capabili să mărturisească. Acesta este fructul obținut de cuvintele lui Dumnezeu. Cu toții au văzut dragostea lui Dumnezeu emanată din cuvintele Lui și au văzut cum a suferit El pentru mântuirea omenirii. Deși unele cuvinte ale Lui sunt aspre, ei pot să le repescte și astfel ajung să cunoască într-adevăr firea lui Dumnezeu. Inimile li s-au umplut de venerație și iubire pentru Dumnezeu. Cu toții pot să-și îndeplinească îndatoririle cu loialitate și să-L urmeze pe Dumnezeu până la capăt. Asta îl deranjează cel mai mult pe Satana și aceasta e dovada că Dumnezeu îl învinge pe Satana. Cât despre modul în care îi judecă și îi purifică Dumnezeu pe oameni în zilele de pe urmă, să citim câteva pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și ne vom lămuri.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Prin ce mijloace este împlinită desăvârșirea omului de către Dumnezeu? Este îndeplinită prin intermediul firii drepte a lui Dumnezeu. Firea Lui cuprinde în primul rând dreptate, mânie, măreție, judecată și blestem, iar El îl desăvârșește pe om în primul rând prin intermediul judecății Sale. Unii oameni nu înțeleg și întreabă de ce Dumnezeu este capabil să desăvârșească omul doar prin judecată și blestem. Ei spun: «Dacă Dumnezeu ar blestema omul, omul nu ar muri? Dacă Dumnezeu l-ar judeca, nu ar fi omul condamnat? Atunci cum mai poate el să fie desăvârșit?» Astfel sunt cuvintele oamenilor care nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce blestemă Dumnezeu este neascultarea omului, iar ceea ce El judecă sunt păcatele omului. Deși vorbește cu asprime și fără încetare, dezvăluind tot ce este în om și dezvăluind prin aceste cuvinte severe ceea ce e esențial în om, totuși, printr-o astfel de judecată, El dă omului o cunoaștere profundă a esenței trupului și, astfel, omul se supune înaintea lui Dumnezeu. Trupul omului este al păcatului și al Satanei, este neascultător și este obiectul mustrării lui Dumnezeu. Astfel, pentru a-i permite omului să se cunoască pe sine, cuvintele judecății lui Dumnezeu trebuie să se abată asupra lui și trebuie să fie folosite toate felurile de rafinare; doar atunci lucrarea lui Dumnezeu poate fi eficientă” („Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup).

Astăzi, Dumnezeu vă judecă, vă mustră și vă condamnă, dar să știi că scopul acestei condamnări este ca tu să te cunoști pe tine. El condamnă, blestemă, judecă și mustră pentru ca tu să poți să te cunoști pe tine însuți, astfel încât firea ta să se poată schimba și, în plus, pentru ca tu să îți poți cunoaște valoarea și să vezi că toate acțiunile lui Dumnezeu sunt drepte, în conformitate cu firea Sa și cu cerințele lucrării Sale, că El lucrează potrivit planului Său pentru mântuirea omului și că este Dumnezeul drept care îl iubește, îl mântuiește, îl judecă și îl mustră pe om. Dacă tu știi doar că ai un statut umil, că ești corupt și neascultător, dar nu știi că Dumnezeu vrea să-Și facă mântuirea clară prin judecata și mustrarea pe care El le săvârșește în tine astăzi, atunci nu ai cum să capeți experiență, și cu atât mai puțin ești capabil să mergi mai departe. Dumnezeu nu a venit să omoare sau să distrugă, ci să judece, să blesteme, să mustre și să mântuiască” („Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu de a aduce mântuirea omului” din Cuvântul Se arată în trup).

Voi toți trăiți într-un tărâm al păcatului și al imoralității și toți sunteți păcătoși și imorali. Astăzi, nu numai că puteți să-L priviți pe Dumnezeu, dar, mai important, ați primit mustrarea și judecata, ați primit mântuirea cu adevărat profundă, ați primit cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. În tot ceea ce face El, Dumnezeu e cu adevărat iubitor față de voi. El nu are nicio intenție rea. El vă judecă din cauza păcatelor voastre, ca să vă analizați și să primiți această extraordinară mântuire. Toate acestea au scopul de a-l face complet pe om. De la început până la sfârșit, Dumnezeu a făcut totul pentru a-l mântui pe om și nu-Și dorește să-i distrugă pe deplin pe oamenii pe care i-a creat cu propriile Sale mâini. Astăzi, El a venit printre voi ca să lucreze, și nu este aceasta o și mai mare mântuire? Dacă v-ar urî, ar mai face El o lucrare atât de amplă ca să vă îndrume personal? De ce să sufere așa? Dumnezeu nu vă urăște și nu are nicio intenție rea față de voi. Ar trebui să știți că iubirea lui Dumnezeu este cea mai sinceră iubire. Numai din cauza neascultării oamenilor trebuie să îi mântuiască El prin judecată; altfel, mântuirea lor ar fi imposibilă. Pentru că nu știți cum să trăiți și nici măcar nu sunteți conștienți de modul în care să trăiți și pentru că trăiți în acest tărâm păcătos și imoral și voi înșivă sunteți niște diavoli imorali și murdari, pe El nu-L lasă inima să vă lase să deveniți și mai depravați, nu-L lasă inima să vă vadă trăind în acest ținut mizerabil, așa cum trăiți acum, călcați în picioare de Satana după bunul plac sau să vă lase să cădeți în Infern. El vrea doar să câștige acest grup de oameni și să vă mântuiască pe deplin. Acesta este principalul scop al săvârșirii lucrării de cucerire asupra voastră – doar pentru mântuire” („Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (4)” din Cuvântul Se arată în trup).

După ce ați ascultat cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, înțelegeți acum de ce săvârșește Dumnezeu lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă, corect? Omenirea trăiește sub domeniul Satanei, în păcat și îi place acest păcat. Nimeni din comunitatea religioasă nu a luat aminte de sorirea lui Dumnezeu și nimeni nu prețuiește adevărul și nu îl acceptă. Indiferent cum au mărturisit sau au propovăduit oamenii cuvântul lui Dumnezeu, câți sunt oare cei care au căutat sau au cercetat arătarea și lucrarea lui Dumnezeu? Și câți sunt oare cei care ar putea să accepte și să se supună judecății și mustrării lui Dumnezeu? Nu ar spune toată lumea că omenirea este acum la apogeul răutății? Dacă nu ar fi lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, omenirea care e acum profund viciată, plină de firea satanică și care neagă și se opune lui Dumnezeu, ar mai putea fi purificată și mântuită de Dumnezeu? Dacă nu ar fi lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă cine ar mai alcătui grupul de biruitori? Cum ar mai fi împlinite prorocirile Domnului Isus? Cum ar mai putea fi creată împărăția lui Hristos? Mulți oameni cu credință în Domnul cred că Dumnezeu este iubitor și milostiv și că, orice păcat am comite, Dumnezeu ne va ierta. Ei cred că, oricât de viciați am fi, nimeni nu va fi dat la o parte și că Domnul ne va ridica pe toți în Împărăția cerurilor când se va întoarce. Este acesta un punct de vedere rezonabil? Care dintre cuvintele Domnului susține acest lucru? Dumnezeu este sfânt și drept; ar permite El oamenilor întinați și viciați, plini de firea satanică, respingători ai adevărului și vrăjmași ai lui Dumnezeu să intre în Împărăția Sa? De aceea, Domnul Isus a prorocit că se va întoarce, iar în zilele de pe urmă va exprima adevărul, va săvârși lucrarea Sa de judecată și va curăța în totalitate și va mântui omenirea. Domnul Isus a spus: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48). În ce-i privește pe cei viciați, Dumnezeu va scoate la iveală adevărul și îi va supune lucrării Sale de judecată și de mustrare. Aceasta e singura cale de a trezi inimile și spiritul omului, de a cuceri omul și de a-l curăța de firea sa satanică. Cu toate că lucrarea de judecată a lui Dumnezeu împotriva mizeriei, viciului, nesupunerii și împotrivirii omului față de El este aspră, ea ne arată firea sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu și ne permite să înțelegem propria noastră fire satanică și faptul că suntem viciați. Trecând prin judecata și mustrarea lui Dumnezeu, cu toții am fost cuceriți de cuvântul Său, ne supunem de bunăvoie judecății Sale, ajungem treptat să înțelegem adevărul și să vedem propria noastră fire și natură satanică, reușim să înțelegm cu adevărat firea dreaptă a lui Dumnezeu, inimile noastre sunt pline de reverență față de Dumnezeu, ne-am schimbat percepția lucrurilor fără să ne dăm seama, firea vieții noastre s-a schimbat și putem să-L venerăm pe Dumnezeu și să ne ferim de rău. Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă a dus în sfârșit la formarea unui grup de biruitori, ceea ce e rezultatul lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. și e adevărata semnificație din spatele lucrării de judecată a lui Dumnezeu care începe cu casa Sa. Ce înțelegem noi de aici? Dumnezeu îl judecă și îl dă în vileag pe om prin cuvântul Său nu pentru a-l pedepsi și a-l distruge pe om, ci ca să-l purifice, să-l schimbe și să-l mântuiască. Dar în ce-i privește pe cei care refuză să accepte judecata și purificarea cuvântului lui Dumnezeu Atotputernic, când va veni marele dezastru, ei vor cădea în acest dezastru și vor fi pedepsiți.

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Anterior: Întrebarea 18: Tu mărturisești că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu exprimă adevărul și face lucrarea de judecare și purificare a omului, așadar, cum îl judecă, purifică și mântuiește, mai exact, Dumnezeu pe om?

Înainte: Întrebarea 20: Un aspect al lucrării de mântuire făcute de Domnul Isus a fost să ne ierte și să ne dezlege de păcatele noastre, în vreme ce un alt aspect a fost să ne ofere pace, bucurie și har din belșug. Acest lucru ne-a arătat că Dumnezeu este milos și iubitor. Cu toate acestea, tu ești martor că Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, că El exprimă adevărul și îl judecă și mustră pe om, că-l emondează și se ocupă de el, că-l expune și elimină tot felul de oameni răi, duhuri rele și antihriști, permițându-le oamenilor să vadă că firea dreaptă a lui Dumnezeu nu tolerează nicio ofensă. De ce firea dezvăluită în lucrarea Domnului Isus este complet diferită de cea dezvăluită în lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic? Cum exact ar trebui să înțelegem firea lui Dumnezeu?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte