2. De când a venit PCC la putere, a persecutat fără oprire credința religioasă. Suprimarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, în mod special, a devenit din ce în ce mai severă. PCC nu doar a folosit televiziunea, radioul, ziarele, internetul și alte mijloace mass-media pentru a defăima, a-i înscena și a discredita Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, dar a și efectuat arestări pe scară largă a membrilor săi, în urma cărora mulți creștini au fost întemnițați și torturați cu cruzime și chiar au fost torturați până la moarte. De ce este persecuția Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic de către PCC atât de severă?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Lumea întreagă zace în cel rău” (1 Ioan 5:19).

„Această generație este o generație rea” (Luca 11:29).

„Marele balaur a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care înșală întreaga omenire” (Apocalipsa 12:9).

„Și judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele” (Ioan 3:19-20).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

De sus în jos și de la început până la sfârșit, Satana a perturbat lucrarea lui Dumnezeu și a acționat în opoziție cu El. Toată această vorbărie despre „moștenirea culturală antică”, valoroasele „cunoștințe ale culturii antice”, „învățăturile taoismului și confucianismului”, și „clasicii confucianiști și ritualurile feudale” au dus omul în iad. Știința și tehnologia moderne avansate, precum și industria, agricultura și afacerile ultradezvoltate nu pot fi găsite nicăieri. Mai degrabă, tot ce fac e să sublinieze riturile feudale propagate de „maimuțele” din vremuri străvechi pentru a perturba, a se opune și a dezmembra dinadins lucrarea lui Dumnezeu. Nu numai că a continuat să asuprească omul până în ziua de astăzi, dar vrea chiar să-l înghită[1] pe om cu totul. Transmiterea învățăturilor morale și etice ale feudalismului și transferarea cunoașterii culturii antice au contaminat de mult oamenii, transformându-i în diavoli mari și mici. Sunt puțini aceia care L-ar primi cu bucurie pe Dumnezeu, puțini aceia care I-ar întâmpina jubilanți venirea. Fața întregii omeniri e plină de intenții criminale și, în tot locul, o suflare ucigașă impregnează aerul. Ei caută să-L alunge pe Dumnezeu din acest ținut; cu cuțite și săbii în mână, se aranjează în formațiune de luptă pentru a-L „nimici” pe Dumnezeu. Pretutindeni în acest ținut al diavolului, unde omul este învățat constant că nu există Dumnezeu, sunt răspândiți idoli, iar aerul de deasupra e îmbibat de un miros dezgustător de hârtie arsă și tămâie, atât de gros încât e sufocant. E ca duhoarea de nămol ce plutește la zvârcolirea șarpelui veninos, într-atât încât omul nu se poate stăpâni să nu vomite. În afară de asta, se poate auzi vag sunetul unor demoni răi cântând scripturi, un sunet ce pare să vină de departe din iad, într-atât încât nu poți să nu te înfiori. Peste tot în acest ținut sunt plasați idoli de toate culorile curcubeului, transformând ținutul într-o lume a încântărilor senzuale, în timp ce împăratul diavolilor tot rânjește malițios, ca și cum uneltirea sa mișelească a reușit. Între timp, omul rămâne complet neștiutor și nici nu are habar că diavolul l-a corupt deja până la punctul în care a devenit fără rațiune și își lasă capul să atârne, înfrânt. Acesta dorește ca, dintr-o singură lovitură, să distrugă totul despre Dumnezeu și încă o dată să-L pângărească și să-L asasineze; are intenția să-I destrame și să-I tulbure lucrarea. Cum să poată să-I permită lui Dumnezeu să aibă un statut egal? Cum poate îngădui ca Dumnezeu „să se amestece” în lucrarea sa printre oamenii de pe pământ? Cum poate să-I permită lui Dumnezeu să-i demaște fața sa hidoasă? Cum Îi poate permite lui Dumnezeu să-i pună lucrarea în dezordine? Cum ar putea acest diavol, înverșunat de furie, să-I permită lui Dumnezeu să aibă controlul asupra curții sale imperiale pe pământ? Cum se poate pleca de bunăvoie în fața puterii Sale superioare? Înfățișarea hidoasă a acestuia a fost dezvăluită pentru ceea ce este ea, astfel că nimeni nu știe dacă să râdă sau să plângă, și este cu adevărat dificil să se vorbească despre aceasta. Oare nu e asta substanța lui? Cu un suflet urât, el crede totuși că e frumos dincolo de crezare. Această bandă de complici întru crimă![2] Ei coboară în tărâmul muritorilor ca să se răsfețe în plăceri și să facă zarvă, ațâțând lucrurile atât de mult încât lumea devine un loc nestatornic și schimbător, iar inima omului se umple de panică și neliniște, și s-au jucat atât de mult cu omul încât înfățișarea lui a devenit cea a unei bestii inumane de pe câmp, extrem de urâtă și din care ultima fărâmă din omul sfânt original s-a pierdut. Mai mult, ei chiar doresc să-și însușească puterea suverană pe pământ. Ei împiedică lucrarea lui Dumnezeu atât de mult încât ea de-abia poate să se clintească și îl închid pe om ca în spatele unor ziduri de cupru și oțel. Săvârșind atâtea păcate cumplite și provocând atât de multe dezastre, se mai așteaptă oare la altceva decât la mustrare? Demonii și duhurile rele au alergat dezlănțuiți pe pământ pentru o vreme și au sigilat atât voia cât și efortul conștiincios al lui Dumnezeu așa de strâns că sunt de nepătruns. Cu adevărat, e un păcat mortal! Cum poate Dumnezeu să nu Se simtă neliniștit? Cum poate Dumnezeu să nu Se simtă înfuriat? Ei au îngreunat grav lucrarea lui Dumnezeu și i s-au împotrivit: cât de răzvrătiți!

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Lucrarea și intrarea (7)”

Note de subsol:

1. „A înghiți” se referă la comportamentul vicios al împăratului diavolilor, care-i răvășește pe oameni în întregime.

2. „Complicii întru crimă” sunt de aceeași teapă cu „o bandă de vagabonzi”.


Vreme de mii de ani acesta a fost pământul murdăriei. Este insuportabil de murdar, suferința abundă, stafiile gonesc năvalnic pretutindeni, păcălind și înșelând, făcând acuzații nejustificate,[1] fiind nemiloase și rele, călcând în picioare acest oraș al fantomelor și lăsându-l plin de cadavre; duhoarea descompunerii acoperă pământul și umple aerul și este păzită cu strășnicie.[2] Cine poate vedea lumea de dincolo de ceruri? Diavolul leagă strâns tot trupul omului, îi voalează amândoi ochii și îi sigilează buzele. Regele diavolilor a fost turbat vreme de câteva mii de ani, chiar până astăzi, când încă mai veghează atent asupra orașului fantomelor, ca și cum ar fi un palat inexpugnabil al demonilor; această haită de câini de pază, între timp, se holbează cu ochi dușmănoși, temându-se profund că Dumnezeu îi va lua prin surprindere și îi va șterge de pe fața pământului, lăsându-i fără un loc al păcii și fericirii. Cum ar putea oamenii dintr-un asemenea oraș al fantomelor să-L fi văzut vreodată pe Dumnezeu? S-au bucurat ei vreodată de afecțiunea și frumusețea lui Dumnezeu? Ce apreciere au ei față de chestiunile lumii omenești? Câți dintre ei pot înțelege voia înflăcărată a lui Dumnezeu? Nu-i de mirare, atunci, că Dumnezeu întrupat rămâne complet ascuns: într-o asemenea societate întunecată, unde demonii sunt nemiloși și inumani, cum ar putea regele diavolilor, care ucide oameni fără să clipească, să tolereze existența unui Dumnezeu care este încântător, bun și, de asemenea, sfânt? Cum ar putea el să aplaude și să aclame venirea lui Dumnezeu? Lacheii aceștia! Ei răsplătesc bunătatea cu ură, au început de multă vreme să-L trateze pe Dumnezeu ca pe un dușman, Îl abuzează pe Dumnezeu, sunt extrem de sălbatici, nu au nici cea mai mică considerație față de Dumnezeu, pradă și jefuiesc, și-au pierdut tot cugetul și se împotrivesc întru totul conștiinței și nu au nicio urmă de bunătate și îi ispitesc pe nevinovați spre nesăbuință. Strămoși ai celor din antichitate? Lideri iubiți? Cu toții I se opun lui Dumnezeu! Amestecul lor a lăsat totul sub ceruri într-o stare de întuneric și haos! Libertate religioasă? Drepturile și interesele legitime ale cetățenilor? Toate sunt trucuri pentru acoperirea păcatului! Cine a îmbrățișat lucrarea lui Dumnezeu? Cine a renunțat la viața sa, ori și-a vărsat sângele pentru lucrarea lui Dumnezeu? Generație după generație, de la părinți la copii, omul înrobit L-a înrobit necuviincios pe Dumnezeu – cum ar putea asta să nu incite la furie? Mii de ani de ură sunt concentrați în inimă, milenii de păcătuire sunt gravate în inimă – cum ar putea asta să nu inspire dezgust? Răzbună-L pe Dumnezeu, nimicește-I complet dușmanul, nu-i mai permite să alerge ca turbatul și nu-i mai permite să conducă precum un tiran! Acum este timpul: omul și-a adunat demult toată puterea, și-a dedicat toate eforturile și a plătit fiecare preț pentru aceasta, pentru a sfâșia chipul hidos al acestui demon și pentru a permite oamenilor, care au fost orbiți și care au îndurat tot felul de suferințe și greutăți, să se ridice deasupra durerii și să întoarcă spatele acestui diavol bătrân și malefic. De ce să pui un obstacol atât de impenetrabil în fața lucrării lui Dumnezeu? De ce să folosești diferite trucuri ca să-i înșeli pe oamenii lui Dumnezeu? Unde sunt adevărata libertate și drepturile și interesele legitime? Unde este nepărtinirea? Unde este alinarea? Unde este căldura? De ce să folosești scheme amăgitoare ca să-i păcălești pe oamenii lui Dumnezeu? De ce să folosești forța ca să oprești venirea lui Dumnezeu? De ce să nu-I permiți lui Dumnezeu să colinde în voie pe pământul pe care El l-a creat? De ce să-L hăituiești pe Dumnezeu până când nu mai are unde să-Și odihnească al Său cap? Unde este căldura dintre oameni? Unde este primirea călduroasă dintre oameni? De ce să-I produci un asemenea chin disperat lui Dumnezeu? De ce să-L faci pe Dumnezeu să strige iar și iar? De ce să-L forțezi pe Dumnezeu să-Și facă griji pentru Fiul Lui iubit? În această societate întunecată, de ce nefericiții ei câini de pază nu-I permit lui Dumnezeu să vină în voie și să meargă prin lumea pe care El a creat-o?

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Lucrarea și intrarea (8)”

Note de subsol:

1. „Făcând acuzații nejustificate” se referă la metodele prin care diavolul le face rău oamenilor.

2. „Păzită cu strășnicie” sugerează că metodele prin care diavolul îi rănește pe oameni sunt deosebit de rele și controlează oamenii atât de tare încât aceștia nu mai au spațiu de mișcare.


Satana își clădește reputația prin înșelarea oamenilor și deseori se prezintă ca avangardă și model de dreptate. Sub falsul pretext de a proteja dreptatea, îi rănește pe oameni, le devorează sufletele și folosește tot felul de mijloace pentru a amorți, înșela și instiga omul. Scopul său este de a-l face pe om să aprobe și să-i accepte comportamentul rău, de a-l face pe om să i se alăture în a se opune autorității și suveranității lui Dumnezeu. Totuși, când o persoană își dă seama de uneltirile, intrigile și trăsăturile lui rele și când cineva nu vrea să continue să fie călcat în picioare și păcălit de el, sau să-i fie în continuare sclav, sau să fie pedepsit și distrus împreună cu el, atunci Satana își schimbă trăsăturile anterior sfinte și își scoate masca falsă pentru a-și dezvălui adevărata față, care este rea, depravată, urâtă și sălbatică. Nu i-ar plăcea nimic mai mult decât să îi extermine pe toți cei care refuză să îl urmeze și care se opun forțelor sale rele. În acest stadiu, Satana nu poate să mai afișeze înfățișarea unui gentleman demn de încredere; în schimb, sunt dezvăluite trăsăturile sale adevărate, urâte, de sub pielea sa de oaie. Odată ce uneltirile Satanei sunt aduse la lumină și trăsăturile sale adevărate, expuse, el se va pierde cu firea și își va expune barbaria. După aceea, dorința lui de a răni și de a devora oameni doar se va intensifica. Asta deoarece este înfuriat când omul se trezește la realitate, iar el dezvoltă un spirit de răzbunare puternic față de oameni din cauza aspirației lor de a tânji după libertate și lumină și de a se elibera din închisoarea lui. Furia lui are intenția de ai apăra și susține răul și este, de asemenea, o revelație adevărată a naturii sale sălbatice.

În fiecare chestiune, comportamentul Satanei îi expune natura rea. Dintre toate faptele rele pe care Satana le-a îndeplinit asupra omului – de la eforturile sale timpurii de a amăgi omul să-l urmeze, până la exploatarea omului de către el, prin care îl atrage în faptele lui rele, până la spiritul său de răzbunare față de om după ce trăsăturile sale adevărate au fost expuse și omul l-a recunoscut și l-a abandonat – niciuna dintre aceste fapte nu dă greș în a expune esența rea a Satanei, nici în a dovedi faptul că Satana nu are legătură cu lucrurile pozitive și că Satana este sursa tuturor lucrurilor rele. Fiecare dintre acțiunile sale protejează răul, menține continuitatea faptelor lui rele, este împotriva lucrurilor drepte și pozitive și strică legile și ordinea existenței normale a omenirii. Acestea fapte ale Satanei sunt ostile față de Dumnezeu și vor fi distruse de mânia lui Dumnezeu. Deși Satana are propria furie, aceasta este doar un mijloc de a da frâu liber naturii sale rele. Motivul pentru care Satana este exasperat și furios este acesta: uneltirile sale cumplite au fost scoase la iveală; nu poate scăpa ușor cu intrigile sale; ambiția sa sălbatică și dorința de a-L înlocui pe Dumnezeu și de a acționa ca Dumnezeu au fost doborâte și blocate; iar scopul său de a controla întreaga omenire a devenit acum un eșec și nu poate fi niciodată realizat.

– Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Dumnezeu Însuși, Unicul II”

Părtășia omului pentru referință:

Asuprirea și persecuția turbată din partea PCC-ului la adresa Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic a cauzat agitație în comunitatea globală. Mulți oameni nu pot să înțeleagă de ce PCC ar putea să fie atât de frenetic în opoziția și antagonismul său față de Dumnezeu. Se întâmplă din cauză că PCC este un partid politic ateist – un regim satanic de neegalat în ura sa față de adevăr și de Dumnezeu. Văzând apariția și lucrarea adevăratului Dumnezeu, cum ar putea PCC să nu se teamă, cum să nu răspundă cu sfidare și condamnare? Pe parcursul zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a exprimat numeroase adevăruri, dintre care majoritatea se regăsesc în Cuvântul Se arată în trup. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic au zguduit toate religiile și toate confesiunile. Mulți care cred în Domnul au văzut că cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, au recunoscut că acesta este glasul lui Dumnezeu, că este lucrarea lui Dumnezeu și s-au întors cu toții la Dumnezeu Atotputernic. Și mai mulți oameni predică și mărturisesc pentru Dumnezeu Atotputernic. Cum ar putea regimul demonic al PCC-ului, cu dezgustul său fanatic față de Dumnezeu și de adevăr, să tolereze existența lui Dumnezeu sau să permită ca adevărul să fie predicat sau mărturisit în lume? Prin urmare, PCC a lansat campanie după campanie de asuprire și persecuție turbată față de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. A arestat numeroși oameni pentru că au răspândit Evanghelia sau pentru că au fost martori pentru Dumnezeu și a confiscat numeroase exemplare ale cărții Cuvântul Se arată în trup. În fiecare zi, PCC studiază acest text, percepând din ce în ce mai mult cât de puternică este această carte, faptul ceea ce este scris în ea reprezintă adevărul și că poate cuceri toți oamenii. Așadar, indiferent cât de mult Îl defăimează, Îl judecă sau Îl discreditează PCC pe Dumnezeu Atotputernic, el nu îndrăznește niciodată să facă cunoscut publicului Cuvântul Se arată în trup și nici nu menționează niciodată ceea ce a fost exprimat de Dumnezeu Atotputernic. De ce a ținut PCC secret Cuvântul Se arată în trup? De ce se teme ca oamenii să citească această carte? Acest lucru se întâmplă deoarece Cuvântul Se arată în trup reprezintă cuvântările lui Dumnezeu, exprimarea adevărului și apariția adevăratei lumini la Răsărit! PCC este îngrozit că întreaga lume va vedea că Dumnezeu a apărut și a început să lucreze la Răsărit, că Mântuitorul omului a apărut la Răsărit și să speranța omului se află la Răsărit. PCC este cel mai rău regim satanic și urăște cel mai mult adevărul. Nimeni nu se teme mai mult de sosirea adevărului în om. Nimeni nu se teme mai mult că omul va accepta adevărul și Dumnezeu va domni ca Rege printre oameni, iar Împărăția lui Hristos va apărea pe pământ, zădărnicindu-i astfel scopul josnic de a controla omenirea și de a domina mereu lumea. De aceea încearcă PCC cu turbare să-L aresteze și să-L ucidă pe Hristos. Se folosește de mass-media și de internet pentru a răspândi propagandă și a înscena, a lansa acuzații false și a discredita fără motiv Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Ba chiar merge până-ntr-acolo încât să mobilizeze fără ezitare polițiști înarmați, făcând tot posibilul pentru a-i asupri, a-i aresta și a-i persecuta pe aleșii lui Dumnezeu. Neavând unde să se ascundă de persecuția din partea PCC-ului, aleșii lui Dumnezeu au fost nevoiți să fugă peste ocean – și PCC tot și-a extins brațele întunecate în străinătate, folosind mijloace politice, economice și diplomatice pentru a pune presiune pe anumite țări în încercarea de a-i forța pe creștinii care au fugit dincolo de granițe să se întoarcă în China pentru a înfrunta cruzimea și persecuția. Chiar și mai josnic este faptul că PCC îi arestează și îi persecută și pe membrii familiilor acestor creștini, folosindu-i drept ostatici pentru a amenința Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și obligându-i să depună documente pentru pașapoarte și să meargă în străinătate pentru a hărțui Biserica lui Dumnezeu Atotputernic în diverse țări din afară. Încearcă să utilizeze canale diplomatice pentru a înscena și a acuza în mod fals căutătorii de azil, răspândind, prin urmare, minciuni și fabricând zvonuri care întorc opinia publică împotriva Bisericii, îi pătează reputația și incită guvernele și oamenii din străinătate să se opună și să respingă Biserica și să-i deporteze pe creștini, atingând astfel scopul rău al PCC-ului de a împiedica, reprima și eradica lucrarea Bisericii de răspândire a Evangheliei în alte țări. Faptele dovedesc faptul că PCC este făcut din Satana și din demoni care detestă adevărul și-l urăsc pe Dumnezeu – sunt diavoli care torturează oamenii și le devorează sufletele. Faptul că PCC poate fi atât de brutal în asuprirea, persecuția și atacurile sale asupra Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic este în întregime din cauza esenței sale demonice care detestă adevărul și-L urăște pe Hristos.

Anterior: 1. Constituția chineză stipulează în mod clar libertatea credinței religioase. Credința în Dumnezeu este un principiu inalterabil, se întemeiază pe rațiune și este în conformitate cu legea. Deci de ce atacă, suprimă și încearcă să extermine PCC credința religioasă, privând poporul chinez de dreptul lor la libertatea credinței? De ce îi tratează pe credincioși ca pe niște infractori înrăiți, folosind mijloace revoluționare pentru a-i suprima, persecuta și chiar tortura până la moarte?

Înainte: 3. În Biblie, Pavel a spus: „Orice persoană trebuie să se supună autorităților, pentru că nu există nici o autoritate care să nu fi fost instituită de Dumnezeu. Autoritățile care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, oricine se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, iar cei care se împotrivesc își vor primi condamnarea” (Romani 13:1-2). Practicând potrivit cuvintelor lui Pavel, ar trebui să ne supunem puterilor conducătoare în toate lucrurile. Și totuși, guvernul PCC ateu a persecutat credința religioasă pe tot parcursul istoriei sale. El este ostil lui Dumnezeu și nu doar că nu ne permite să credem în Domnul, ci îi și arestează și persecută pe cei care răspândesc Evanghelia și mărturisesc pentru Dumnezeu. Dacă ne plecăm în fața guvernului comunist chinez, încetăm să mai credem în Domnul și nu mai răspândim Evanghelia și mărturisim pentru Dumnezeu, nu vom sta de partea Satanei opunându-ne și întorcându-ne spatele Domnului? Chiar nu reușesc să-mi dau seama: ce trebuie să fac pentru a mă conforma voii Domnului în ceea ce privește puterile conducătoare?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger